Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

          Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật điểm cao. Nhằm giải quyết những nhu cầu và khó khăn của các bạn sinh viên trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận của mình. Chúng tôi đã tiến hành chọn lọc và đánh giá trên nhiều tiêu chí khác nhau để tìm ra được những bài mẫu chất lượng nhất. Dưới đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật điểm cao chúng tôi đã tổng hợp được. Và các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này về để nghiên cứu thêm.

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật
Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [100 Đề tài + 10 Bài Mẫu]

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật số 1: Pháp lệnh về thế chấp quyền sử dụng đất – thực tiễn tại văn phòng công chúng Nguyễn Tuấn Ngọc

          Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên trường Đại học thương mại. Đề tài đi sâu nghiên cứu và khai thác về vấn đề Pháp lệnh về thế chấp quyền sử dụng đất – thực tiễn tại văn phòng công chúng Nguyễn Tuấn Ngọc. Đề tài nghiên cứu có tất cả 56 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1: Những lý luận cơ bản của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc; chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí – Thực tiễn thực hiện tại Công ty TNHH một thành viên Diesel Sông Công

          Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên trường Đại học thương mại. Nội dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp này là vấn đề Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Đề tài này được hoàn thiện vào năm 2022 dưới sự hướng dẫn của Th.s Tạ Thị Thùy Trang. Đề tài đã chỉ ra được những nguyên tắc của pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Đồng thời cho thấy thực trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí hiện nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật số 3: Pháp luật về thành lập doanh nghiệp – thực tiễn tư vấn tại công ty TNHH Tư Vấn Azlaw.

          Dưới đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên trường Đại học Thương mại. Đề tài đã triển khai nghiên cứu và phân tích về vấn đề pháp luật trong thành lập doanh nghiệp hiện nay. Đề tài nghiên cứu có tất cả 52 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1 là những vấn đề lý luận chung của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, chương hai là thực trạng Pháp luật về thành lập doanh nghiệp – thực tiễn tư vấn tại công ty TNHH Tư Vấn Azlaw, chương 3 đưa ra những kiến nghị và đề xuất nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thành lập doanh nghiệp trên thị trường hiện nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật số 4: Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động – thực tiễn thực hiện tại công ty cổ phần nhựa quỳnh hằng SP

          Đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên trường đại học Thương mại. Bài viết này nghiên cứu về góc độ Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau: phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thu thập tài liệu. Đề tài đã chỉ ra mục tiêu nghiên cứu đó là làm sáng tỏ về mặt lý luận về vấn đề giao kết và thực hiện hợp đồng lao động. Từ đó, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng lao động… cũng như những điểm hạn chế của một số quy định của pháp luật giao kết và thực hiện hợp đồng lao động.

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh: Đề Tài + Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 5: Pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng – thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần tập đoàn bách việt.

       Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 5 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một đề tài nghiên cứu của một bạn sinh viên trường đại học thương mại. Đề tài đi sâu nghiên cứu và phân tích về vấn đề pháp luật đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng – thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần tập đoàn bách việt. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã phân tích và thể hiện nội dung thông qua các chương như sau: chương 1 là những vấn đề chung đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công công trình xây dựng, chương 2 là thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh về hợp đồng cung ứng dịch vụ thi công xây dựng, chương 3 đề xuất những giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng thi công công trình xây dựng.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 6: Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa – thực tiễn tại công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH.

          Tiếp theo sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên trường đại học thương mại. Nội dung chính của đề tài liên quan tới công tác thực hiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa tại công ty chuỗi thực phẩm TH. Trong bài viết của mình, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau: phương pháp tổng hợp và phân tích, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp so sánh luật học, phương pháp logic. Từ đó nêu ra được thực trạng thi hành các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng.

 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 7: Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động qua thực tiễn tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Nam Định.

          Dưới đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của một bạn sinh viên trường đại học thương mại khoa Kinh tế – Luật. Đây là đề tài đã nghiên cứu dưới góc độ pháp luật về giao kết hợp đồng lao động. Tác giả đã tiến hành khảo sát thực tiễn tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Nam Định. Bài viết này có tất cả 58 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1, tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về giao kết hợp đồng thương mại, chương 2 phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động qua thực tiễn tại công ty cổ phần đầu tư du lịch Nam Định; chương 3 đề xuất kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Pháp luật về thỏa thuận trọng tài tại Việt Nam hiện nay ghiệp ngành luật số 8: Pháp luật về thỏa thuận trọng tài tại Việt Nam hiện nay.

          Tiếp theo sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật tiến hành nghiên cứu và phân tích về pháp luật trong thỏa thuận trọng tài thương mại trên thị trường Việt Nam ngày nay. Đề tài nghiên cứu có tất cả 78 trang và được hoàn thiện vào năm 2018. Đề tài đã chỉ ra các tiêu chí để xác định luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài. Bên cạnh đó cũng tiến hành phân tích và chỉ ra được vấn đề áp dụng cho thỏa thuận trọng tài tại Việt Nam hiện nay. Nhìn chung đây là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật được đánh giá cao về chiều sâu của nội dung nghiên cứu. Tác giả cũng đã thể hiện được quan điểm cá nhân của mình phân tích và làm rõ vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật số 9: Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

          Ngay sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên Khoa Luật trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đề tài đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề pháp luật đối với môi giới bất động sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 82 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về môi giới bất động sản và pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam; chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành môi giới bất động sản ở Việt Nam; chương 3: Hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

Bài mẫu khóa luận số 10: Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay

          Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một đề tài khóa luận ngành luật của một bạn sinh viên trường Đại học quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết đã đề cập tới vấn đề thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như: phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp so sánh, … Nhằm chỉ ra những vấn đề cần phải khắc phục cũng như những giải pháp cho những vấn đề liên quan tới thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay

Bài mẫu khóa luận số 11: Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam

          Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam. Bài nghiên cứu này có tất cả 80 trang, kết cấu được chia thành các chương cơ bản như sau: chương 1: những vấn đề lý luận của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử; chương 2: thực trạng Việt Nam về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử; chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

Bài mẫu khóa luận số 12: Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật của một bạn sinh viên Khoa Luật trường Đại học quốc gia Hà Nội. Đề tài đi sâu phân tích về pháp luật đối với giao đất có thu tiền sử dụng. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã chỉ ra các phương pháp nghiên cứu như sau: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá; phương pháp so sánh, phương pháp thu thập kế thừa các nghiên cứu đi trước. Từ đó nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng của Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013.

Bài mẫu khóa luận số 13: Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay

          Cuối cùng chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của sinh viên Khoa luật – trường Đại học quốc gia Hà Nội. Đề tài nghiên cứu về vấn đề áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Với 77 trang, đề tài được chia thành các chương cơ bản như sau: chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật phòng vệ thương mại; chương II: Thực trạng pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại tại Việt Nam, chương III: Đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về áp dụng biện pháp phòng về thương mại ở Việt Nam.

          Như vậy chúng tôi đã chia sẻ và trình bày tới các bạn danh sách những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật hay và điểm cao. Những đề tài này đều được chúng tôi đánh giá và chọn lọc trên nhiều tiêu chí khác nhau. Để giải quyết những vướng mắc của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ hỗ trợ và mang tới những thông tin hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.
===> Dịch Vụ Làm Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG từ các bạn CTV chuyên ngành KINH NGHIỆM LÂU NĂM. Bạn sẽ không sợ mất tiền – ko có bài khi đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức
5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877