List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Hay Và Xuất Sắc

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn là sinh viên ngành quản lý đất đai và đang tìm kiếm, tham khảo những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai. Vậy thì đừng bỏ lỡ bài viết này của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai điểm cao. Đều là những bài mẫu đã được chúng tôi tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để nghiên cứu thêm.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai
Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai: Đề Tài + Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 1: Nghiên cứu sự biến động giá đất ở dưới sự tác động của dự án xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn xã Đa Tốn huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Khoa Học Tự Nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết đã nghiên cứu về sự biến động giá đất ở dưới tác động của dự án xây dựng khu đô thị mới qua thực tế tại địa bàn xã Đa Tốn huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội. Trong bài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày về khu đô thị mới và tác động của nó đến giá đất ở khu vực lân cận. Cùng với đó tác giả cũng đã phân tích về sự biến động về giá đất ở trên địa bàn xã Đa Tốn của người tác động của dự án xây dựng khu đô thị mới đến vấn đề này. Đồng thời Đánh giá chung về sự biến động về tác giả ở trên địa bàn xã Đa tốn huyện Gia Lâm dựa trên hai phương diện khác nhau.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 2: Kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại xã Cần Kiệm huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên viện Quản lý đất đai và Phát triển Nông thôn trường đại học Nông Lâm. Bài viết đã tập trung nghiên cứu về vấn đề kiểm tra đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 qua thực tế tại xã Cần Kiệm huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội. Đối với đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra được căn cứ pháp lý của công tác kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tiến hành phân tích về tình hình thành lập bản đồ hiện trạng và sử dụng đất từ năm 1980 đến 2015 và thực tế trong năm 2019. Bên cạnh đó phân tích một số phần mềm ứng dụng trong thống kê và thống kê đất đai cũng như là thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong giai đoạn phát triển công nghệ ngày nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 3: Thực trạng giá đất tại một số công trình ở thành phố Vĩnh Long.

Dưới đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường Đại học Tây Đô. Nội dung chính của bài viết liên quan đến thực trạng giá đất tại một số công trình ở thành phố Vĩnh Long. Đây là đề tài được nghiên cứu vào năm 2017 dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của các giảng viên có trình độ chuyên môn. Thứ nhất đề tài đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai phân tích về trình tự và quy trình xác định giá đất cụ thể để bồi thường khi thu hồi đất. Thứ ba đưa ra các công trình và dự án xây dựng ảnh hưởng tới giá đất tại thành phố Vĩnh Long trong năm 2017. Thứ tư đề xuất những giải pháp để giải quyết tình trạng này trên địa bàn nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 4: Ứng dụng phần mềm microsoftaction thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ tăng Hiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

Đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông Lâm – Viện Quản lý đất đai và Phát triển Nông thôn. Bài viết đã phân tích về ứng dụng phần mềm microsoftion thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong năm 2019. Đầu tiên tác giả đã chỉ ra được nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tiếp theo phân tích về các căn cứ pháp lý của Đề tài nghiên cứu. Thế giờ cũng đã chỉ ra được tình hình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ năm 1980 đến 2015. Cuối cùng Phân tích về những phần mềm ứng dụng trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 5: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính cho xã đang ngoi huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An bằng phần mềm microsoftation và Gcadas.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay đây là một Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp. Bài viết với chủ đề là thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính cho xã đang ngoi huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An bằng phần mềm microsoftation và Gcadas. Chương 1 tác giả đã chỉ ra tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương số 2 trình bày về phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Chương số 3 Phân tích về điều kiện tự nhiên kinh tế và xã hội của đơn vị nghiên cứu ảnh hưởng tới vấn đề này. Chương 4 tác giả tiến hành thống kê diện tích các loại đất đai tại khu vực nghiên cứu theo bản đồ hiện trạng năm 2019.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 6: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai của các cơ quan nhà nước – thực trạng và giải pháp.

Sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai nghiên cứu về vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại các cơ quan nhà nước. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó trình bày thực trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai ở Việt Nam hiện nay. Từ thực trạng đó tác giả đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại các cơ quan nhà nước ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 7: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018.

Tiếp theo sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Nội dung chính của bài viết là đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2018. Thứ nhất tác giả đã trình bày về một số quy định trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tại đơn vị nghiên cứu. Thứ ba phân tích hiện trạng sử dụng đất trên đơn vị nghiên cứu. Và đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 8: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn từ 2016 đến 2018.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận quản lý đất đai của sinh viên trường đại học Nông Lâm. Bài viết đã nghiên cứu và đánh giá về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã đưa ra được kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn vừa qua. Cùng với đó tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thu thập số liệu thứ cấp; phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và phương pháp xử lý số liệu. Không dừng lại ở đó trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả còn chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp quản lý đất đai số 9: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn từ 2016 đến 2018.

Tiếp tục là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết đã tiến hành đánh giá về thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã trình bày về trình tự thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình đã cho cá nhân. Bên cạnh đó đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đơn vị này trong giai đoạn từ 2016 đến 2018. Tiến hành đề xuất một số giải pháp cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo.

Bài mẫu khóa luận số 10: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang.

Bài viết này là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết đã nghiên cứu về công tác đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm 2017 của thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang. Đầu tiên đề tài đã chỉ ra căn cứ để lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tiếp theo đưa ra cơ sở thực tiễn của việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang. Đồng thời Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và môi trường ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại đơn vị này. Từ đó có những giải pháp khắc phục những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất của đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 11: Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện thành lập bản đồ địa chính từ số 17 tỉ lệ 1:1000 tại xã Đông Quang huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.

Tiếp theo sau đây là bài mẫu Khóa Luận Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nội dung của bài viết có liên quan đến ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đại điện tử trong thực hiện thành lập bản đồ địa chính. Trong chương đầu tiên tác giả đã đề cập tới những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường truyền kinh vĩ trong thực hiện đo đạc địa chính. Chương số 2 phân tích thực trạng công tác thành lập tới khống chế tiến hành đo đạc địa chính tại đơn vị nghiên cứu. Chương 3 đánh giá khách quan và tổng thể về vấn đề nghiên cứu từ đó có những kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đo đạc địa chính tại đơn vị này trong giai đoạn tới.

Bài mẫu khóa luận số 12: Ứng dụng công nghệ tin học vào máy toàn đặc điện tử thành lập bản đồ địa chính từ số 15 tỷ lệ 1 chia thị trấn Văn Giang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Bài viết triển khai nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn học điện tử thành lập bản đồ địa chính qua thực hiện tại thị trấn Văn Giang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được một số phần niềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính. Tiếp theo sau đó phân tích điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và tình hình quản lý cũng như hiện trạng sử dụng đất tại đơn vị này. Đồng thời tiến hành thành lập lưới khống chế đời số 15 tại thị trấn Văn Giang chuẩn bị cho công tác đo đạc để chính tại địa phương này.

Bài mẫu khóa luận số 13: Ứng dụng máy toàn đạc điện tử và công nghệ thông tin trong thành lập mảnh bản đồ địa chính số 14 tỷ lệ 1: 200 tại phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội.

Sau đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của sinh viên trường đại học Nông lâm thuộc Đại học Thái Nguyên. Nội dung chính của bài viết là ứng dụng máy toàn đạc điện tử và công nghệ thông tin trong thành lập bản đồ địa chính qua từ tiễn tại phường Quỳnh Lôi quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp tu tập số liệu thứ cấp; phương pháp thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp đo đạc ngoại nghiệp; phương pháp xử lý nội nghiệp.  Tác giả đã chỉ cho em tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại đơn vị nghiên cứu. Phân tích và làm rõ những thuận lợi khó khăn trong việc thành lập bản đồ địa chính tại đơn vị này. Từ đó có những đề xuất và biện pháp khắc phục nâng cao hiệu quả công tác thành lập bản đồ địa chính tại đơn vị nghiên cứu.

Đó là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Chúng tôi mong rằng với những thông tin mà mình chia sẻ có thể giúp các bạn hoàn thành tốt được bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Và xin chúc các bạn đạt thành tích tốt trong kỳ tốt nghiệp của mình.

===> Dịch Vụ Làm Khóa Luận , Hotline : 0936.885.877

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877