Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công : 99+ Đề Tài + 10 Bài Mẫu [Hay]

Mục lục

Bạn chuẩn bị làm bài luận văn thạc sĩ chính sách công, bạn chưa tìm được đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công phù hợp cho mình, chưa có bài mẫu tham khảo thì bạn không thể bỏ qua bài viết dưới đây, sau đây mình đã chọn lọc một số đề tài và bài mẫu hay nhất để các bạn tham khảo hoàn thành bài luận văn của mình tốt nhất.

Để đi sâu vào nghiên cứu đề tài, trước tiên ta tìm hiểu sơ qua về khái niệm chính sách công, tốt nghiệp thạc sĩ chính sách công sẽ làm gì?

Chính sách công là gì?

Chính sách công là những chính sách do nhà nước ban hành, tác động các vấn đề của đời sống xã hội chính trị kinh tế. Chính sách công được hiểu là quyền lực của nhà nước quản lý các hoạt động kinh tế chính trị xã hội nhằm mục đích phát triển nhà nước.

Tốt nghiệp thạc sĩ Chính Sách Công sẽ làm gì?

Những người tốt nghiệp thạc sĩ chính sách công sẽ làm việc trong các lĩnh vực quản lý, lãnh đạo, giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ quan chính phủ,nhà nước,trường học của nhà nước.

Để hoàn thành một bài luận văn thạc sĩ chính sách công thì ngoài việc tìm kiếm cho mình một đề tài luận văn chính sách công phù hợp để tiến hành đi sâu nghiên cứu, sinh viên cũng cần có kiến thức sâu rộng, tư duy nhạy bén để có thể đi sâu phân tích vấn đề, chọn lọc bài mẫu sát với đề tài của mình để tham khảo giúp cho bài luận văn của mình hoàn thiện tốt nhất và đúng với yêu cầu nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công
Đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công

TOP 99+ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀNH CHÍNH CÔNG

 1. Thực hiện chính sách phát triển công chức
 2. Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý viên chức ngành giáo dục
 3. Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng
 4. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
 5. Thực hiện chính sách tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ từ thực tiễn Trung tâm Lưu trữ lịch sử
 6. Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
 7. Thực hiện chính sách số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất
 8. Thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số
 9. Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới
 10. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
 11. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
 12. Thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại
 13. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn
 14. Thực hiện chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế
 15. Thực hiện chính sách phát triển văn hóa
 16. Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể
 17. Thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa tại di tích khảo cổ Cát Tiên
 18. Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên
 19. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững
 20. Thực hiện chính sách xây dựng Nông thôn mới
 21. Thực hiện chính sách quản lý rác thải sinh hoạt
 22. Thực hiện chính sách tôn giáo
 23. Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn
 24. Thực hiện chính sách ứng phó với vấn đề giảm sinh ở Hàn Quốc
 25. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
 26. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
 27. Thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
 28. Thực hiện chính sách phát triển nhà văn hóa
 29. Sinh kế cho hộ dân tộc Khmer nghèo
 30. Sự tham gia của người dân trong các chương trình, dự án giảm nghèo: Trường hợp dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc
 31. Phân tích hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước trên địa bàn nông thôn
 32. Thực thi chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Phân hiệu trường Đại học
 33. Điều tiết giá trị tăng thêm từ đất trong quá trình đô thị hóa
 34. Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 35. Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
 36. Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động
 37. Thực hiện chính giảm nghèo bền vững
 38. Thực hiện chính sách phát triển hàng không dân dụng ở Việt Nam hiện nay
 39. Thực hiện chính sách xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 40. Thực hiện chính sách kiểm soát chi tại kho bạc Nhà nước
 41. Thực hiện chính sách thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 42. Thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều
 43. Thực hiện chính sách quản lý trật tự đô thị trên địa bàn
 44. Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn
 45. Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa
 46. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần FPT
 47. Thực hiện chính sách phát triển đô thị
 48. Thực hiện chính sách phát triển giáo dục
 49. Thực thi chính sách chăm sóc sức khỏe cho người có công
 50. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên
 51. Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững
 52. Thực hiện chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu
 53. Thực hiện chính sách phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
 54. Thực hiện chính sách đối với cán bộ nghỉ việc theo nguyện vọng và dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy
 55. Thực hiện chính sách an sinh xã hội
 56. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã
 57. Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn
 58. Quy hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
 59. Thực hiện chính sách đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại Bệnh viện
 60. Thực hiện chính sách trọng dụng người tài
 61. Thực hiện chính sách hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học
 62. Thực hiện chính sách phát triển du lịch
 63. Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội
 64. Thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
 65. Thực hiện chính sách tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
 66. Thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh
 67. Thực hiện chính sách Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 68. Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức
 69. Thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ
 70. Thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 71. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của thanh niên khối hành chính
 72. Quản lý nhà nước về thu hồi đất trên địa bàn
 73. Thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
 74. Thực hiện chính sách tiếp công dân
 75. Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số
 76. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
 77. Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn
 78. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực từ thực tiễn Bệnh viện
 79. Thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
 80. Thực hiện chính sách phát triển thể dục thể thao
 81. Thực hiện chính sách chăm sóc người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần
 82. Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
 83. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 84. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức y tế
 85. Thực hiện chính sách giáo dục đối với học sinh là người dân tộc thiểu số
 86. Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn
 87. Thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy
 88. Thực hiện chính sách về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Nam hiện nay
 89. Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
 90. Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở
 91. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực
 92. Thực hiện chính sách thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn
 93. Thực hiện chính sách phát triển du lịch
 94. Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên
 95. Thực hiện chính sách bình đẳng giới
 96. Thực hiện chính sách lưu trữ tại các cơ quan hành chính nhà nước
 97. Thực hiện chính sách giải quyết khiếu nại hành chính
 98. Thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng
 99. Thực hiện chính sách phát triển lĩnh vực trồng trọt

Sau khi tìm hiểu về các mẫu đề tài luận văn chính sách công ta đi sâu vào phân tích các dạng đề tài thường gặp. Dưới đây là 10 bài mẫu luận văn chính sách công được Luận Văn Tri Thức sàng lọc lại từ những bài mẫu hay trên các diễn đàn.

TOP 10 BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 1: Chính sách An Sinh Xã Hội đối với người cao tuổi tại Việt Nam

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề, lý luận về chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi và phân tích, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chính sách trên, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng của những chính sách an sinh xã hội hiện hành đối với người cao tuổi.

 • Chương I: Lý luận chung về chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi.

Chương I đã hệ thống lại và làm rõ những khái niệm cơ bản về chính sách an sinh xã hội nói chung và hiện trạng già hóa dân số hiện nay trên thế giới, xu hướng phát triển của dân số trong tương lai gần. Từ những nội dung căn bản trên cho thấy việc nghiên cứu chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi không chỉ là vấn đề đặt ra cho riêng một quốc gia nào, mà nào xu hướng chung trên toàn thế giới.

 • Chương II: Thực trạng những chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại Việt Nam.

Chương này cũng nêu lên mối tương quan giữa đối tượng là những người cao tuổi và những chính sách an sinh xã hội, những yếu tố ảnh hướng tới việc hoạch định và thực thi chính sách. Nhìn chung, các chính sách có những điểm mạnh, và hạn chế riêng.

 • Chương III: Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại Việt Nam.

Từ thực trạng những chính sách an sinh xã hội cơ bản dành cho người cao tuổi ở Việt Nam và những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn già hóa dân số hiện nay tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, tác giả đề xuất những quan điểm, định hướng nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi ở Việt Nam.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 2: Chính sách phát triển dịch vụ thông tin Khoa Học và Công Nghệ ở Việt Nam

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, đề tài đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ

Tác giả đã làm rõ hơn những khái niệm cơ bản về thông tin khoa học và công nghệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.

 • Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Tác giả tập trung đánh giá thực trạng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ và thực thi chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ tại Việt Nam để chỉ ra những ưu điểm, yếu điểm đối với kết quả thực thi chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

 • Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam

Chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ đòi hỏi phải có chiều sâu và hiệu quả. Việc mở rộng đối tượng phục vụ của dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ tới các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start up) chính là chìa khóa để phát triển chất lượng dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tại chương 3, tác giả đề cập tới một số quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng, và ưu điểm, hạn chế ở chương 2.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 3: Thực hiện chính sách người có công với Cách Mạng từ thực tiễn Thành Phố Đà Nẵng

 • Chương 1. Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương 1 đã trình bày những cơ sở lý luận chung của đề tài, trong đó nhấn mạnh các khái niệm chính sách, người có công, chính sách người có công, thực thi chính sách đối với người có công. Bên cạnh đó giới thiệu khái quát về đối tượng người có công theo Pháp lệnh ưu đãi người có công, ý nghĩa của thực thi chính sách đối với người có công, các bước thực thi chính sách người có công.

 • Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng ở thành phố Đà Nẵng.

Chương 2 khái quát về thành phố Đà Nẵng về kinh tế – xã hội, khái quát về tình hình người có công đang quản lý trên địa bàn thành phố và trọng tâm phân tích thực trạng thực thi chính sách đối với người có công theo hướng quy trình thực thi chính sách

Thông qua thực trạng tổ chức thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố để đưa ra những đánh giá về mặt làm được, những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế và đặc biệt phỏng vấn những lãnh đạo trong lĩnh vực người có công để tìm hiểu những khó khăn gặp phải khi thực thi chính sách đối với người có công từ đó làm cơ sở để đưa ra những giải pháp, kiến nghị.

 • Chương 3. Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng ở thành phố Đà nẵng.

Từ thực trạng thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chương 3 đưa ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về chính sách cho người có công; quan điểm, định hướng, mục tiêu chung của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng; đồng thời khái quát lại cơ sở thực tế đó là những hạn chế và khó khăn trong tổ chức thực thi chính sách đối với người có công từ những cơ sở đó đưa ra những giải pháp cụ thể.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 4: Thực hiện chính sách phát triển thể dục thể thao từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách phát triển TDTT, luận văn đánh giá thực trạng thực hiện chính sách phát triển TDTT tại tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất những quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường thực hiện chính sách phát triển TDTT trong thời gian tới ở tỉnh Quảng Ngãi.

 • Chương 1. Một số vấn đề lý luận về thực hiện chính sách phát triển TDTT.

Trong nội dung chương 1 tác giả nêu lên khái niệm của thể dục thể thao, những chủ trương của nhà nước trong việc phát triển thể dục thể thao và việc thực hiện chính sách

 • Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách phát triển TDTT từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2005 – 2015.

Từ góc độ quy trình chính sách và các chính sách cụ thể cho từng lĩnh vực thể dục thể thao, việc thực hiện chính sách thể dục thể thao ở tỉnh Quảng Ngãi đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện chính sách phát triển TDTT tỉnh Quảng Ngãi bước đầu có những thành tựu nhất định từ khâu xây dựng chính sách, đến kết quả của chính sách. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách theo trình tự và trên từng lĩnh vực vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục

 • Chương 3. Mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện chính sách phát triển TDTT tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Trong những năm qua, thể dục thể thao ở tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước phát triển quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạn chế thuộc về cơ chế chính sách cũng như những khó khăn của địa phương. Xác định được những khó khăn đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đề ra các chủ trương, chính sách để phát triển hơn nữa nền thể dục thể thao của tỉnh. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TDTT và góp phần nâng cao vị thế TDTT của tỉnh Quảng Ngãi trong khu vực.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 5: Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở lý luận và phân tích, đánh giá thực trạng việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công ở Việt Nam nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng, phù hợp với những yêu cầu đổi mới.

 • Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn về tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Chương 1 tác giả đã phân tích khá đầy đủ từ khái niệm về người có công, chính sách ưu đãi, pháp luật với người có công với cách mạng, các khái niệm tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, cách thức, phương pháp, phân công, chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành, cơ quan quản lý các cấp , của các tổ chức chính trị xã hội.

Trong chương này tác giả cũng đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách pháp luật về người có công với cách mạng ở nước ta, từ đó làm tiền đề để phân tích làm rõ thực trạng tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội tại chương 2, qua đó đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại chương 3 của luận văn.

 • Chương 2: Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Chương 2 tập trung phân tích thực trạng việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017.

Từ những những phân tích trên, có thể thấy chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công đã từng bước được hoàn thiện, đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đã được mở rộng thêm, chế độ ưu đãi cũng dần được cao hơn. Tuy nhiên, chính sách vẫn còn một số điểm bất cập cần lưu ý như: đối tượng đã được mở rộng nhưng chưa đầy đủ; hiệu quả pháp lý còn thấp; quy định pháp luật còn thiếu tính đồng bộ.

 • Chương 3: Những giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trước mắt cần thực hiện các giải pháp từ việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, cần ban hành cơ chế thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật ưu đãi người có công.

Các giải trên phải được tiến hành một cách đồng bộ và tổng thể với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công với cách mạng

Bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công số 6: Thực hiện chính sách phát triển du lịch biển từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cho nghiên cứu về chính sách phát triển du lịch biển tại Đà Nẵng.

Chương 1 đã đi sâu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cho nghiên cứu về chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng và làm rõ các khái niệm có liên quan.

Luận văn chủ yếu tập trung đến nội dung chính sách công về chính sách phát triển du lịch biển, trên cơ sở vận dụng kiến thức được trang bị về ngành chính sách công, nghiên cứu quá trình thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng

 • Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nằng.

Chương 2 đã đề cập đến quá trình thực trạng thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng, các văn bản chính sách về du lịch đã đựợc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.

Qua việc phân tích, đánh giá thực trạng, những vấn đề được rút ra về ưu, khuyết điểm và những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng ở chương 2 là cơ sở thực tiễn quan trọng nhằm đề xuất những phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng

 • Chương 3: Phương hướng và Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về cho nghiên cứu về chính sách phát triển du lịch biển tại Đà Nẵng ở chương 1, thực trạng thực hiện chính sách phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng ở chương 2. Chương 3 đã đề xuất 2 nhóm giải pháp chính đó là những giải pháp tổng thể và một số giải pháp cụ thể. Nhóm giải pháp về đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, quy hoạch tổng thể về du lịch, nguồn nhân lực du lịch…Các nhóm giải pháp mà Luận văn đã đề cập luôn có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Vì vậy, cần thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp để việc thực hiện chính sách phát triển du lịch biển đạt hiệu quả trong thực tiễn.

Đề tài luận văn chính sách công số 7: Thực hiện chính sách phát triển giảng viên dạy nghề từ thực tiễn các trường công lập tại thành phố Đà Nẵng

Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề. Phân tích, đánh giá thực trạng nội dung chính sách, đề xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề các trường cao đẳng công lập.

Tác giả đã hệ thống hóa các khái niệm, thuật ngữ liên quan như: khái niệm về giảng viên, đội ngũ giảng viên, chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, vai trò và sự cần thiết của chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, nội dung chủ yếu và các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trường cao đẳng công lập

 • Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thông qua nội dung của Chương 2 mà tác giả trình bày ở trên; tác giả đã tập trung vào việc khái quát việc thực hiện các chính sách phát triển đội ngũ giảng viên cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong vòng 5 năm (2013-2017)

Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của việc thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời là cơ sở để tiến hành đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục được những mặt yếu kém đã nêu ở trên. Đây chính là nội dung được trình bày ở chương 3 của luận văn

 • Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề từ thực tiễn các trường cao đẳng công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nội dung chương 3, tác giả trình bày những quan điểm nhằm hoàn thiện chính sách phát triển ĐNGV dạy nghề trường cao đẳng công lập phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế. Xây dựng các nguyên tắc nhằm hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể và cá nhân, với người học, lợi ích lâu dài của cơ sở đào tạo và xã hội.

Tất cả các giải pháp đều có mối quan hệ tác động, hỗ trợ nhau tạo thành một hệ thống các biện pháp vừa đa dạng, vừa linh hoạt. Vì vậy, để chính sách được hoàn thiện và đi vào cuộc sống đòi hỏi cần có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội

Bài mẫu đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công số 8: Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã trên địa bàn Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Phân tích thực trạng việc thực hiện các chính sách phát triển công chức cấp xã ở thành phố Buôn Ma Thuột. Từ đó, hoàn thiện các giải pháp thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 • Chương 1: Một số vấn đề chung về thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã. công chức cơ sở vì cán bộ, công chức cấp xã là cầu nối trực tiếp cực kỳ quan trọng giữa nhân dân với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chính sách phát triển đối với đội ngũ công chức cấp xã luôn được Đảng và Nhà nước ra sức quan tâm. Qua từng giai đoạn cụ thể, các chính sách đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng tập trung chăm lo tốt hơn cho đối tượng, cán bộ,

 • Chương 2: Thực trạng thực hiện các chính sách phát triển công chức cấp xã từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian sắp tới, việc xây dựng các giải pháp, cơ sở lý luận để tiếp tục hoàn thiện việc thực hiện chính sách phát triển đối với đội ngũ công chức cơ sở bảo đảm yên tâm công tác, sự cống hiến của đội ngũ này đối với công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột vẫn sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố.

 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã ở thành phố Buôn Ma Thuột.

Với chủ trương bảo đảm thực hiện và thực hiện thống nhất các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ công chức cấp xã, các cơ quan, ban, ngành của thành phố đã cố gắng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai bằng nhiều hình thức vừa bảo đảm thực hiện chính sách phát triển đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Tuy nhiên, ngoài kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế. Để khắc phục hạn chế, các giải pháp để hoàn thiện việc thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển, tạo sự tin tưởng, an tâm công tác của đội ngũ, cán bộ, ngũ công chức cấp xã trên địa bàn, góp phần vào mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột giàu, đẹp.

Bài mẫu đề tài luận văn chính sách công số 9: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Vận dụng lý luận chính sách giảm nghèo bền vững để xem xét thực tiễn thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tìm ra những bất cập trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững thời gian qua ở đây và từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tiếp theo.

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

Trong chương 1, luận văn đã trình bày các khái niệm về giảm nghèo, giảm nghèo bền vững, tiêu chí xác định chuẩn nghèo, thực hiện chính sách, chính sách giảm nghèo, chính sách giảm nghèo bền vững; quan điểm của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo và giảm nghèo bền vững; đồng thời đưa ra cơ sở lý luận về chính sách giảm nghèo bền vững, nội dung của thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững và những nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững.

 • Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Các chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai tương đối đồng bộ, kịp thời, có đổi mới, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của huyện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là hộ nghèo sau khi thoát nghèo được cải thiện và từng bước nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Việc đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một vấn đề cần thiết và cấp bách, nhằm thực hiện đạt mục tiêu đưa Duy Xuyên trở thành huyện có tốc độ phát triển khá, bền vững của tỉnh Quảng Nam.

 • Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay đang có những cơ hội thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu mới đặt ra; song bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Để hướng tới giảm nghèo toàn diện, khách quan, công bằng và hiệu quả, đòi hỏi trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và nghĩa vụ, bổn phận của chính người dân.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách GNBV trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, luận văn đã xây dựng hệ thống các giải pháp dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Các giải pháp được xây dựng thành 2 nhóm gồm giải pháp chung và giải pháp cụ thể.

Bài mẫu luận văn chính sách công số 10: Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông và thực trạng thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, thông qua luận văn tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về chính sách công và thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông.

Chương 1, tác giả đã đi vào nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, những vấn đề cơ bản nhất về chính sách cải cách hành chính, thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một liên thông. từ đó đưa ra những đánh giá về thực trạng, nguyên nhân và hạn chế của Bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai ở Chương 2

Đồng thời tác giả đã tiến hành nghiên cứu, giới thiệu kinh nghiệm của thành phố Pleiku trong việc thực hiện thành công chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại tỉnh Gia Lai.

 • Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trong chương này, tác giả đã khái quát chung về huyện Ia Grai; đồng thời tập trung phân tích tình hình thực hiện chính sách cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa liên thông của Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai từ năm 2011 đến năm 2017, qua đó hệ thống được quá trình ban hành chính sách và có đánh giá chung về một số kết quả mà UBND huyện Ia Grai đã đạt được, từ khâu tổ chức Bộ phận một cửa liên thông, việc xây dựng quy trình, thủ tục thực hiện mô hình một cửa liên thông.

Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện theo mô hình một cửa liên thông từ năm 2011 đến năm 2017, tác giả cũng đã nêu ra được những nguyên nhân chủ quan, khách quan về tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Ia Grai trong thời gian tới.

 • Chương 3: Phương hướng và giải pháp thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai

Trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân tồn tại, hạn chế của việc thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Ia Grai, tại Chương 3 này tác giả đã đi vào xác định các cơ sở để đề xuất giải pháp, đồng thời cũng đề xuất các nhóm giải pháp thực hiện và có một số kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai và đối với UBND huyện Ia Grai trong việc nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại huyện Ia Grai nói riêng và của nước ta nói chung

 

 Bạn cần tải Bản Gốc tài liệu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công Liên hệ zalo nhé

NHẬN LÀM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHẤT LƯỢNG CAO ZALO 0936 885877

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877