Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán: 99 Đề Tài Và Bài Mẫu[HAY]

Mục lục

5/5 - (7 bình chọn)

Bạn chuẩn bị làm bài luận văn, bạn học ngành kế toán thì chắc hẳn sẽ quan tâm đến việc tìm Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán hay chất lượng. Vậy bạn không thể bỏ qua bài viết dưới đây, mình đã tổng hợp các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán bài mẫu luận văn thạc sĩ kê toán hay chia sẻ để các bạn làm tiền đề cho bài luận văn của mình

Trước khi đi vào đề tài ta tìm hiểu một chút về khái niệm kế toán và ngành kế toán, để có thể hiểu thêm về bài viết

Kế toán là gì?

Kế toán là việc ghi lại, thu thập, xử lý số liệu về tình hình kinh doanh của một tổ chức, công ty hay một đơn vị hành chính. Bộ phận kế toán là một bộ phận cực kỳ quan trọng thể hiện toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong một doanh nghiệp từ đó đưa ra những quyết định về việc kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp từ doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Học ngành kế toán để làm gì?

Như đã nêu rõ ở trên, kế toán là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào. Vì vậy vị trí kế toán có rất nhiều vị trí như: kế toán thu chi, kế toán thuế, kế toán kho, thủ quỹ, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, kiếm soát viên, giảng viên,…

Các dạng đề tài của kế toán bao gồm các phần hành:

 • Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị
 • Luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán
 • Luận văn thạc sĩ về kế toán thuế
 • Luận văn thạc sĩ kế toán tại bệnh viện
 • Luận văn thạc sĩ kế toán bán hàng
 • Luận văn thạc sĩ về kế toán công nợ
 • Luận văn thạc sĩ kế toán hành chính sự nghiệp
 • Luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu
 • Luận văn thạc sĩ về kế toán hàng tồn kho
 • Luận văn thạc sĩ kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • Luận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố định
 • Luận văn thạc sĩ về kế toán tiền lương
 • Luận văn thạc sĩ kế toán nguyên vật liệu
 • Luận văn thạc sĩ kế toán vốn bằng tiền
 • Luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí

Để viết hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ kế toán không hề dễ thậm chí còn gặp nhiều vấn đề rắc rối nếu như bạn không có kinh nghiệm, bài mẫu tham khảo. Bài luận văn càng chuyên sâu nêu rõ vấn đề của mình và triển khai chính xác chắc chắn sẽ đạt được điểm cao.

Dưới đây mình xin chia sẻ Top 99 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế toánTop 10 Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán hay mà Luận Văn Tri Thức đã tích cóp từ các bài mẫu hay nhất để các bạn làm tiền đề cho bài luận văn của mình đạt kết quả tốt nhất

luận văn thạc sĩ kế toán
Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán

TOP 99 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

Một số đề tài luận văn thạc sĩ kế toán mà Luận Văn Tri Thức chia sẻ đến các bạn:

 1. Ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các công ty
 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng kiệt quệ tài chính của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 4. Các nhân tố tác động đến tính hữu ích của báo cáo tài chính doanh nghiệp
 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính
 6. Các yếu tố tác động đến kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng
 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ kê khai thuế qua mạng
 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng
 10. Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các Ngân hàng
 12. Các nhân tố ảnh hưởng đến thuế TNDN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 13. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn dịch vụ kế toán của doanh nghiệp vừa và nhỏ
 14. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
 15. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin rủi ro trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 16. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp tác động đến chất lượng thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 17. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị sự nghiệp y tế Việt Nam theo định hướng Chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS 1
 18. Dự đoán sai phạm báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
 19. Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng
 20. Giải pháp lập và kiểm soát chấp hành dự toán NSNN trung hạn
 21. Hoàn thiện công tác kế toán theo cơ chế tự chủ tài chính
 22. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách xã
 23. Hoàn thiện công tác lập dự toán tổng thể tại Công ty
 24. Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước
 25. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng
 26. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong quy trình cho vay tại ngân hàng
 27. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động bán hàng tại Công ty
 28. Hoàn thiện kiểm soát thuế nhập khẩu
 29. Hoàn thiện công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Sekong
 30. Hoàn thiện việc vận dụng thẻ điểm cân bằng kết hợp kiểm soát nội bộ trong đánh giá thành quả hoạt động
 31. Mối quan hệ giữa biến dồn tích và tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty niêm yết ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam
 32. Mối liên hệ giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế
 33. Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
 34. Nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán – Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 35. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến quản trị lợi nhuận tại Việt Nam
 36. Nghiên cứu tác động của quản trị công ty tới khả năng sinh lời của các công ty
 37. Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam
 38. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các DN sản xuất
 39. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn
 40. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán
 41. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất
 42. Nghiên cứu về công bố thông tin lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong Báo cáo tài chính của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam
 43. Nghiên cứu sự vận dụng chính sách kế toán tại công ty
 44. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 45. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 46. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước
 47. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty
 48. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 49. Kế toán tài sản cố định tại Công ty
 50. Kế toán trách nhiệm tại Công Ty
 51. Kế toán thu chi tại Bảo hiểm xã hội
 52. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty
 53. Kiểm soát chất lượng trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty
 54. Kiểm soát hoạt động thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khối doanh nghiệp tại Bảo hiểm xã hội
 55. Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
 56. Kiểm soát nội bộ hoạt động thu, chi tại Bệnh viện
 57. Kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng và thanh toán tại Công ty
 58. Kiểm soát nội bộ chi phí tại Công ty
 59. Kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng
 60. Kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Cục thuế
 61. Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới
 62. Kiểm soát thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế
 63. Kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội
 64. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường
 65. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại ngân hàng
 66. Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty
 67. Hoàn thiện công tác lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước
 68. Hoàn thiện công tác kiểm soát hàng tồn kho tại Công ty
 69. Hoàn thiện công tác kế toán tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 70. Hoàn thiện công tác kế toán theo cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu
 71. Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế
 72. Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty
 73. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước
 74. Hoàn thiện kiểm soát doanh thu tại Công ty
 75. Hoàn thiện kiểm soát thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
 76. Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong điều kiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến
 77. Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ở đơn vị sự nghiệp công lập
 78. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ
 79. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty
 80. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác chi ngân sách Nhà nước
 81. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 82. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác thu
 83. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nghiệp vụ thẻ tại Ngân hàng
 84. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng tại các chi nhánh Ngân hàng
 85. Phân tích tài chính dự án đầu tư tại Công ty
 86. Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty
 87. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán
 88. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các Công ty sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 89. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 90. Tăng cường công tác kiểm soát chi bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội
 91. Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp
 92. Tác động của phân cấp tài khóa đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
 93. Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty
 94. Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản
 95. Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ nghiên cứu đối với quy trình quản lý hàng tồn kho tại các doanh nghiệp
 96. Tính giá và định giá tiêu thụ nước sạch tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước
 97. Vận dụng thẻ cân bằng điểm (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động
 98. Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty
 99. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp

===> DỊCH VỤ LÀM LUẬN VĂN TRỌN GÓI BAO CHỈNH SỬA BÀI

===> HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU CÁC ĐỀ TÀI TRÊN  BẠN QUÉT MÃ BÊN DƯỚI ĐỂ LIÊN HỆ ZALO 

Trên đây là top 99 danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ kế toán được tham khảo cũng như được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên các diễn đàn luận văn thạc sĩ. Sau đây Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ thêm top 10 bài luận văn kế toán hay đặc sặc nhất để các bạn tham khảo

TOP 10 BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HAY NHẤT

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 1 : Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp của Kho Bạc Nhà Nước huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Tác giả đã đi sâu nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, sự cần thiết phải hình thành hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chế độ quy định áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, nghiên cứu chuyên sâu các nghiệp vụ liên quan đến hệ thống ngân sách nhà nước và Kho bạc.

Đồng thời các tác giả đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác kế toán trong điều kiện thực hiện thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc, đề xuất một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác kế toán ngân sách nhà nước và hiện nay một số hạn chế đã được hoàn thiện trên hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc nhưng quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại.

Chương I. Mở Đầu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương II. Các vấn đề cơ bản về công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi ngân sách qua Kho Bạc Nhà Nước

 • Ngân sách Nhà nước và Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc
 • Hệ thống kế toán Kho bạc Nhà nước phục vụ công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc

Chương III. Thực trạng công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi  ngân sách Nhà nước tại Kho Bạc Nhà Nước Cao Phong

 • Tổng quan về Kho bạc Nhà nước Cao Phong – Hòa Bình .
 • Tổng quan về chương trình hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
 • .Kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Cao Phong
 • Thực trạng công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Cao Phong

Chương IV. Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi Ngân Sách Nhà Nước tại Kho Bạc Cao Phong

 • Yêu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc Cao Phong
 • Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát chi NSNN tại Kho bạc Cao Phong

Đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán phục vụ kiểm soát chi  ngân sách Nhà nước hay mà các bạn cần tham khảo

 

Bài mẫu luận văn kế toán sô 2: Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đại Kim

Hệ thống hóa làm sáng tỏ cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Nghiên cứu các vấn đề thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhựa tại Công ty cổ phần Đại Kim, kết hợp so sánh, đối chiếu với hệ thống cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất để từ đó đánh giá, nhận xét thực trạng phần hành kế toán này. Đưa ra các kết luận và đề xuất có tính khả thi nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Đại Kim, đồng thời đưa ra các điều kiện thực hiện các đề xuất đó.

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong Doanh Nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp

Chương 2 phân tích các vấn đề sau:

 • Một số định nghĩa, khái niệm liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
 • Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
 • Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán tài chính.
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị
 • Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định

Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực trạng Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đại Kim

 • Tổng quan về Công ty Cổ phần Đại Kim
 • Phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán tài chính
 • Phân tích thực trạng kế toán chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đại Kim trên góc độ kế toán quản trị

Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đại Kim

 • Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim
 • Triển vọng và quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim.
 • Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim
 • Điều kiện thực hiện giải pháp

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hay mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán số 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Vật Liệu Xây Dựng Hanconrp

Bài luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp

Vận dụng những lý luận và phương pháp phân tích khoa học để nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp, từ đó đánh giá thực trạng và rút ra những ưu nhược điểm về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp đối với việc cung cấp thông tin cho quản trị chi phí.

Trên cơ sở lý luận và thực trạng đã nghiên cứu để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp, góp phần cung cấp thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp.

Chương 1. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 2. Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp

 • Một số vấn đề lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo chuẩn mực kế toán
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán tài chính
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo quan điểm kế toán quản trị .

Chương 3 Kết qủa nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần thiết bị và vật liệu xây dựng Hancorp và thảo luận vấn đề nghiên cứu

 • Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
 • Thảo luận về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tai công ty

Chương 4: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị và Vật Liệu Xây Dựng Hancorp

 • Quan điểm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
 • Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
 • Điều kiện thực hiện giải pháp

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp hay nhất mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Vĩnh Phúc

Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lí luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp xây lắp

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị doanh nghiệp, mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và kế toán quản trị
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, vai trò kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp xây lắp
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu của quản trị trong doanh nghiệp xây lắp

Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty tnhh đầu tư và xây dựng vĩnh phúc

 • Tổng quan về công ty
 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty
 • Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty

Chương 4: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Vĩnh Phúc

 • Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
 • Yêu cầu hoàn thiện của kế toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp tại công ty
 • Điều kiện thực hiện giải pháp
 • Các hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp hay nhất mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 5 : Phân tích báo cáo tài chính của công ty Cổ Phần Bibica

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Các Doanh Nghiệp

 • Hệ thống Báo Cáo Tài Chính
 • Phân tích Báo Cáo Tài Chính
 • Các phương pháp Phân tích Báo Cáo Tài Chính
 • Nội dung phân tíchbáo cáo tài chính doanh nghiệp

Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bibica

 • Tổng quan về ngành bánh kẹo tại Việt Nam
 • Tổng quan về công công ty cổ phần Bibica
 • Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bibica

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty Cổ Phần Bibica

 • Thảo luận kết quả nghiên cứu
 • Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Bibica
 • Điều kiện thực hiện giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty Cổ phần Bibica

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ kế toán về phân tích báo cáo tài chính hay nhất mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ luật hình sự sô 6: Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Vimeco

Chương 1 Tổng quan về đề tài kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Vimeco

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp

 • Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp
 • Kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán tài chính
 • Kế toán chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp dưới góc độ kế toán quản trị

Chương 3 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Vimeco

 • Tổng quan về công ty cổ phần Vimeco
 • Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại công ty
 • Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty
 • Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty

Chương 4 Kết luận và Kiến nghị

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Vimeco
 • Yêu cầu và nội dung hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Vimeco
 • Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Vimeco
 • Điều kiện thực hiện và kiến nghị
 • Kết luận

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh hay nhất mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 7 : Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu..

Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Khái niệm cơ bản về Báo cáo tài chính và phân tích Báo cáo tài chính
 • Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
 • Nội dung phân tích báo cáo tài chính

Chương 3: Phân tích Báo Cáo Tài Chính của Công Ty Cổ Phần Khai Thác và Chế Biến khoáng sản Bắc Giang

 • Tổng quan về Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang
 • Kết quả phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất nâng cao năng lực tài chính của công ty Cổ Phần Khai Thác và chế biến Khoáng Sản Bắc Giang

 • Thảo luận kết quả nghiên cứu
 • Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang

Đây là một trong những mẫu luận văn thạc sĩ kế toán phân tích báo cáo tài chính hay mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 8: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp D&C

Cơng 1: Giới thiệu chung

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu..

Chương 2: Cơ sở lý luận hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp Kinh Doanh Thương Mại

 • Khái quát chung về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc xây dựng hệ thống thông tin kế toán
 • Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại

Chương 3: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại công ty cp đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C

 • Giới thiệu chung về Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Tổng Hợp D&C
 • Nguyên tắc tổ chức hệ thống thông tin kế toán áp dụng tại Công ty
 • Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong Công ty
 • Đánh giá hệ thống thông tin kế toán tại Công ty

Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh tổng hợp D&C .

 • Phương hướng hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Công ty
 • Giải pháp hoàn thiện tổ chức AIS tại Công ty CP

Đây là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ kế toán về hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán hay mà các bạn cần tham khảo.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 9: Phân tích năng lực tài chính tại Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nội Thất Mai Vân

Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài và phương pháp nghiên cứu.

Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu..

Chương 2: Cơ sở lý luận về Tài chính doanh nghiệp và phân tích năng lực tài chính trong doanh nghiệp

Nội dung chương hai đề cập tới cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề phân tích năng lực tài chính doanh nghiệp. Luận văn đã đi sâu vào nội dung phân tích tình hình tài chính và các chỉ tiêu phân tích năng lực tài chính doanh nghiệp nói chung bao gồm: Phân tích năng lực thanh toán, phân tích năng lực hoạt động, phân tích khả năng sinh lời, phân tích cơ cấu tài chính,…

Tác giả cũng đề cập đến các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi và trong phần thực trạng, tác giả sẽ vận dụng các kỹ thuật này để đi phân tích. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến phân tích năng lực tài chính để thấy được những tác động của các nhân tố đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chương 3: Phân tích năng lực tài chính công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nội Thất

Luận văn đã giới thiệu khái quát về công ty TNHH dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân Anh bao gồm lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu quản lý của Công ty và đi sâu phân tích năng lực tài chính của Công ty.

Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán, phân tích năng lực hoạt động, phân tích khả năng sinh lời, phân tích cơ cấu nguồn vốn tài sản. Qua các chỉ tiêu phân tích, tác giả đã chỉ ra những khía cạnh hoạt động tốt và chưa tốt của Công ty từ đó những đối tượng quan tâm sẽ có cái nhìn tổng quát hơn và đánh giá chính xác hơn về Công ty.

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Nội Thất Mai Vân

Trên cơ sở phân tích năng lực tài chính của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân ở chương 3, trong chương 4 này, tác giả chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại về tình hình tài chính của Công ty. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại nội thất Mai Vân.

Đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán về nâng cao năng lực tài chính hay mà các bạn cần tham khảo

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán sô 10: Hoàn thiện Công tác lập dự toán phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

 • Nêu rõ các vấn đề như tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tổng quan tài liệu nghiên cứu..

Chương 2: Các vấn đề lý thuyết về lập dự toán phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp

Trong Chương 2 luận văn đã khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về lập dự toán tổng thể doanh nghiệp.

Cụ thể đề tài đã đưa ra: Khái niệm Lập dự toán, tầm quan trọng của công tác lập dự toán tổng thể doanh nghiệp, phương pháp lập dự toán, quy trình và nội dung dự toán tồng thể trong doanh nghiệp.

Nếu bật các công cụ kiểm soát và đánh giá hoạt động: Xác định các trung tâm trách nhiệm, các báo cáo và chỉ tiêu đánh giá thành quả các các trung tâm trách nhiệm, phân tích chênh lệch

Chương 3: Thực trạng lập dự toán phụ vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây

Chương 3 của luận văn đã đi sâu phân tích mục tiêu, chiến lược, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác lập dự toán tổng thể tại Công ty. Đối với công tác lập dự toán, tác giả đã tìm hiểu bộ phận thực hiện lập dự toán, phương pháp lập dự toán, quy trình lập dự toán và nội dung báo cáo dự toán tại Công ty. Từ những phân tích đó tiến hành đánh giá, rút ra ưu nhược điểm trong công tác lập dự toán tại Công ty.

Chương 4 Hoàn thiện công tác lập dự toán phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công Ty Cổ Phấn Dược Phẩm Hà Tây

Trên cơ sở phân tích thực trạng công tác lập dự toán tổng thể tại Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây, ngoài những thành công nhất định, công ty vẫn còn tồn tại một số nhược điểm cần khắc phục. Nhằm giúp các nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên dự toán tổng thể, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và khắc phục các hạn chế của hệ thống này

Đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện kỳ lập dự toán, phương pháp lập dự toán, quy trình lập dự toán và hoàn thiện nội dung lập dự toán tại Công ty. Những đề xuất này sẽ giúp cho công tác lập dự toán tại Công ty chính xác hơn, phản ánh đúng tiềm năng và nguồn lực hiện có tại Công ty, đáp ứng được những mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Đây là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ kế toán về công tác lập dự toán phục vụ kiểm soát hay mà các bạn cần tham khảo

CÁC BẠN CẦN TẢI BẢN GỐC CỦA TÀI LIỆU LIÊN HỆ QUA ZALO

NHẬN LÀM BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LIÊN HỆ 0936 885 877

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877