Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin : Tải Bài Mẫu

Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin là một tài liệu được viết để tường thuật và tổng kết kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng bạn đã học được trong quá trình thực tập công nghệ thông tin. Báo cáo này thường được yêu cầu từ trường đại học hoặc các tổ chức nơi bạn thực hiện thực tập.

Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu: Trình bày về tổ chức nơi bạn đã thực tập, mục tiêu và lợi ích của thực tập.
 2. Mô tả công việc: Đưa ra một cái nhìn tổng quan về công việc bạn đã thực hiện trong thực tập, bao gồm các dự án, nhiệm vụ và trách nhiệm bạn đã tham gia.
 3. Kiến thức và kỹ năng: Mô tả những kiến thức và kỹ năng bạn đã học được trong quá trình thực tập, bao gồm cả các công nghệ, ngôn ngữ lập trình, công cụ và phần mềm mà bạn đã sử dụng.
 4. Thách thức và giải pháp: Đề cập đến những thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách bạn đã vượt qua chúng. Bạn có thể chia sẻ các vấn đề kỹ thuật, thời gian, giao tiếp hoặc quản lý dự án mà bạn đã phải đối mặt.
 5. Kết quả và đóng góp: Đánh giá kết quả của công việc của bạn trong thực tập. Trình bày những đóng góp cụ thể mà bạn đã đưa ra và những kỹ năng bạn đã phát triển trong quá trình này.
 6. Tổng kết và đánh giá: Tóm lược lại trải nghiệm thực tập của bạn và đánh giá tổng thể về quá trình này. Bạn có thể đề xuất những cải tiến hoặc đề nghị cho các thực tập sinh tiếp theo.
Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin
Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin

Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin nên được viết một cách có cấu trúc, rõ ràng và logic. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình thực tập của bạn và là một cách để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bạn với những người khác.

Cách làm bài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin:

Để làm một Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc chung của báo cáo, bao gồm tiêu đề, phần giới thiệu, mô tả công việc, kiến thức và kỹ năng, thách thức và giải pháp, kết quả và đóng góp, tổng kết và đánh giá.
 2. Phần giới thiệu: Trình bày về mục tiêu của thực tập, lợi ích và tổ chức nơi bạn đã thực hiện thực tập. Giới thiệu ngắn gọn về báo cáo và những gì đọc giả có thể mong đợi từ nó.
 3. Mô tả công việc: Trình bày chi tiết về nhiệm vụ và trách nhiệm bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Mô tả các dự án, nhiệm vụ cụ thể và công việc mà bạn đã tham gia, bao gồm cả phương pháp, công nghệ và công cụ bạn đã sử dụng.
 4. Kiến thức và kỹ năng: Liệt kê và mô tả các kiến thức và kỹ năng mà bạn đã học được trong quá trình thực tập. Bạn có thể đề cập đến các khái niệm, ngôn ngữ lập trình, framework, công cụ, hoặc bất kỳ lĩnh vực công nghệ thông tin nào khác mà bạn đã tiếp cận và áp dụng.
 5. Thách thức và giải pháp: Đề cập đến những thách thức mà bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập và cách bạn đã giải quyết chúng. Trình bày những vấn đề kỹ thuật, khó khăn trong công việc nhóm hoặc các trở ngại khác mà bạn đã vượt qua và cung cấp các giải pháp mà bạn đã áp dụng.
 6. Kết quả và đóng góp: Đánh giá kết quả của công việc trong thực tập. Trình bày những thành tựu, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã đạt được và những đóng góp cụ thể mà công việc của bạn đã mang lại cho tổ chức hoặc dự án.
 7. Tổng kết và đánh giá: Tóm lược lại trải nghiệm thực tập của bạn và đánh giá tổng thể về quá trình này.
 8. Đề xuất cải tiến hoặc đề nghị: Dựa trên trải nghiệm của bạn trong quá trình thực tập, bạn có thể đề xuất các cải tiến, đề nghị hoặc gợi ý cho tổ chức hoặc dự án liên quan. Cung cấp ý kiến và gợi ý để cải thiện quy trình làm việc, công nghệ, hiệu suất, hoặc các khía cạnh khác của dự án hoặc tổ chức.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, bài viết, trang web hoặc các tài liệu tham khảo khác mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập.
 10. Biểu đồ, hình ảnh và bảng: Để minh họa và làm rõ thông tin trong báo cáo, bạn có thể sử dụng biểu đồ, hình ảnh hoặc bảng thống kê. Đảm bảo chú thích rõ ràng và giải thích các hình ảnh và bảng để đọc giả hiểu rõ hơn.
 11. Biên tập và định dạng: Kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo để đảm bảo rõ ràng, logic và trình bày chuyên nghiệp. Sử dụng phông chữ dễ đọc, định dạng đồng nhất cho tiêu đề, đoạn văn và các phần khác nhau của báo cáo. Đảm bảo sự giao tiếp chính xác và mạch lạc.
 12. Xem xét lại và sửa chữa: Đọc lại toàn bộ báo cáo và sửa chữa các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc logic. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn không có sai sót và truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng và hiệu quả.

Nhớ rằng cấu trúc và yêu cầu cụ thể của báo cáo thực tập có thể khác nhau tùy thuộc vào trường đại học hoặc tổ chức nơi bạn thực hiện thực tập. Vì vậy, hãy đảm bảo tham khảo hướng dẫn của bạn để đảm bảo bạn tuân thủ đúng yêu cầu.

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin

Bài mẫu 1: Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin về đề tài “Xây dựng trang web quản lý khách sạn” được tổ chức thành các chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu chung đơn vị thực tập

Chương này cung cấp thông tin về đơn vị thực tập, bao gồm sự hình thành và phát triển của đơn vị, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động chính của FPT. Ngoài ra, cũng giới thiệu vị trí công tác mà sinh viên tham gia thực tập.

Chương 2: Phân tích thực trạng của vấn đề có liên quan đến đề tài

Chương này tập trung vào lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu của đề tài và kế hoạch thực hiện các công việc trong thời gian thực tập.

Chương 3: Tổng quan về đề tài

Chương này đánh giá các hướng nghiên cứu đã có về đề tài trong và ngoài nước, phân tích các vấn đề còn tồn tại và cần giải quyết trong lĩnh vực này.

Chương 4: Thực hiện đề tài

Chương này trình bày về nhân tố và biểu đồ sơ đồ chức năng của hệ thống quản lý khách sạn, bao gồm các phần quản lý nhân viên, quản lý phòng, quản lý khách hàng và đặt phòng. Ngoài ra, cung cấp biểu đồ hoạt động của hệ thống và mô tả chức năng chi tiết.

Chương 5: Đặc tả yêu cầu phi chức năng và yêu cầu khác

Chương này tập trung vào các yêu cầu về hiệu suất, khả năng tăng cường, bảo mật, sao lưu và phục hồi, yêu cầu hệ điều hành, độ tin cậy, giao diện và ngôn ngữ của trang web quản lý khách sạn.

Bài mẫu 2: Báo cáo thực tập công nghệ thông tin về đề tài “Nghiên Cứu Bài Toán  Geocoding Và Phát Triển Ứng Dụng Minh Họa” có nội dung tóm tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương này giới thiệu về đề tài, đặt vấn đề, nêu rõ tính cấp thiết và mục tiêu của nghiên cứu. Cũng xác định giới hạn và phạm vi của đề tài, đồng thời trình bày ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Công nghệ liên quan

Chương này tập trung vào tìm hiểu về geocoding, bao gồm định nghĩa và quá trình xử lý geocoding. Cung cấp thông tin về các dịch vụ geocoding như Google Maps API, MapQuest và Here.

Chương 3: So sánh đánh giá

Chương này đánh giá các yếu tố như độ chính xác, độ tin cậy, tốc độ, tính thẩm định, tài liệu và hỗ trợ, giá cả của các dịch vụ geocoding. Cung cấp một tổng kết về kết quả so sánh.

Chương 4: Phát triển ứng dụng demo

Chương này mô tả quá trình phát triển một ứng dụng demo đánh dấu các địa điểm trên bản đồ. Bao gồm các bước như đăng ký API Key, tải bản đồ, tạo marker, info windows và xử lý các sự kiện. Cung cấp hướng dẫn thực hiện ứng dụng.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

Chương này đưa ra kết luận về nội dung và kết quả của nghiên cứu. Đồng thời, đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho đề tài.

Bài mẫu 3: Báo cáo thực tập công nghệ thông tin về đề tài “Tìm hiểu Framework Vuejs, Java Spring Boot và xây dựng website xem phim online” có nội dung tóm tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương này giới thiệu lý do chọn đề tài, phạm vi đề tài, phương pháp nghiên cứu và bố cục của luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này tập trung vào ngôn ngữ lập trình Java, framework Spring, framework VueJS, cơ sở dữ liệu MySQL, Bootstrap và Responsive design, đặc thù hệ thống, và Google Firebase.

Chương 3: Thiết kế và cài đặt chương trình

Chương này mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng như actor_has_movie, actors, comments, countries, directors, favorites, genre_has_movie, genres, images, movies, rates, users, và user_role. Ngoài ra, chương này cũng trình bày về RESTful API, sơ đồ usecase, giao diện và chức năng của hệ thống.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

Chương này đưa ra kết quả đạt được từ đề tài, những hạn chế và đề xuất hướng phát triển cho tương lai.

==> ĐỂ TẢI BÀI MẪU CÁC BẠN LIÊN HỆ QUA ZALO CỦA MÌNH NHÉ 0936.885.877

Bài mẫu 4: Báo cáo thực tập công nghệ thông tin về đề tài “Phát triển ứng dụng tự động lấy mã hàng và thông tin người mua hàng từ comment” có nội dung tóm tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương này giới thiệu động cơ thực hiện đề tài, mục tiêu và giới hạn của đề tài, cấu trúc của đề tài, và phương pháp nghiên cứu được sử dụng.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này giới thiệu về API, tổng quan về Facebook, nền tảng cho nhà phát triển của Facebook, Facebook Graph-API và các khái niệm như nút (Node), trường (Field), cạnh (Edge), HTTP và URL, Access Token, kết quả trả về từ Facebook và debugging. Ngoài ra, chương cũng trình bày về cách lấy Access Token Facebook sử dụng Oauth 2.0 và các phương pháp lấy Access Token. Cuối cùng, chương này hướng dẫn sử dụng Graph-API để lấy comments từ fanpage cá nhân trên Facebook.

Chương 3: Triển khai hệ thống

Chương này mô tả quá trình lấy dữ liệu Comment, giới thiệu về dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu và xử lý dữ liệu Comment. Nội dung cụ thể bao gồm quy trình lấy những comment đi trích lọc, trích lọc các đặc trưng như mã hàng, số lượng, email và số điện thoại từ Comment. Cuối cùng, chương này trình bày kết quả dữ liệu sau khi được xử lý.

Chương 4: Xây dựng và đánh giá hệ thống

Chương này giới thiệu về việc cài đặt hệ thống, trình bày kết quả đạt được và đánh giá hệ thống.

Chương 5: Kết luận

Chương này đưa ra kết luận về báo cáo thực tập, nhấn mạnh các điểm quan trọng và đề xuất hướng mở rộng phát triển cho tương lai.

Bài mẫu 5: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài “Tìm hiểu và triển khai Android Apps trên Google Play” có nội dung tóm tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu về NodeJS

Chương này giới thiệu về NodeJS, bao gồm khái niệm và lý do nên học NodeJS, ứng dụng của NodeJS, hệ sinh thái của NodeJS và cách thiết lập NodeJS. Ngoài ra, chương cũng đề cập đến tầm quan trọng của JavaScript, các khái niệm quan trọng của JS, tính cần thiết của ES6-7 và phiên bản ECMAScript và NodeJS, cùng các công cụ hỗ trợ lập trình.

Chương 2: Ứng dụng của NodeJS

Chương này trình bày cách chạy ứng dụng NodeJS với terminal, viết code để tạo server và chạy server NodeJS. Ngoài ra, chương giới thiệu về Node package manager (npm) và NodeJS module system, các gói lõi của NodeJS, xử lý yêu cầu API và xử lý file trong ứng dụng NodeJS. Cuối cùng, chương cũng giải thích khái niệm về callback và cung cấp ví dụ về NodeJS callback.

Chương 3: Template Engine Handlebars

Chương này giới thiệu về template engine Handlebars, bao gồm khi nào nên sử dụng Handlebars và cách nó hoạt động.

Chương 4: Express.js và API

Chương này hướng dẫn tạo server HTTP đơn giản với NodeJS, giới thiệu về framework Express, render phản hồi HTML bằng chuỗi mẫu, tạo các điểm cuối API restful và sử dụng Postman để kiểm tra API và viết các bài kiểm tra (tests).

Chương 5: React Native

Chương này giới thiệu về React Native và cách thiết lập React Native.

Chương 6: Xây dựng App demo

Chương này giới thiệu về web demo App Tin Tức, nền tảng và công cụ phát triển, phân tích – thiết kế bao gồm mô tả yêu cầu bài toán, danh sách các actor và danh sách các use-case. Cuối cùng, chương tổ chức phân tích đặc tả yêu cầu các chức năng chính.

Chương 7: Kiểm thử và vận hành

Chương này trình bày về kiểm thử và vận hành ứng dụng.

Kết luận

Chương này đưa ra kết quả đạt được trong quá trình thực tập tốt nghiệp và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

Bài mẫu 6: Báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài “Thiết kế, xây dựng, triển khai và quản lý phòng Lab máy tính” có nội dung tóm tắt như sau:

Lời mở đầu: Báo cáo giới thiệu về nơi thực tập, bao gồm tóm lược quá trình hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Chương 1: Giới thiệu doanh nghiệp

Chương này trình bày tóm lược về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, cùng với chức năng và nhiệm vụ của nó. Ngoài ra, chương cũng giới thiệu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.

Chương 2: Các nội dung thực tập chính

Chương này bao gồm giới thiệu, cơ sở lý thuyết và thiết kế phòng Lab CLC. Trong đó, mục thiết kế phòng Lab CLC đề cập đến yêu cầu, sơ đồ tổ chức phòng, danh sách thiết bị phần cứng và dự toán chi phí, danh sách phần mềm. Cuối cùng, chương cũng đề cập đến kế hoạch thực hiện và quy trình triển khai.

Chương 3: Kết quả đạt được và quản trị các phòng Lab

Chương này trình bày kết quả đạt được từ quá trình triển khai phòng Lab máy tính. Ngoài ra, chương cũng đề cập đến quản trị các phòng Lab, bao gồm quy định chung về việc quản lý các phòng Lab máy tính và quy chế cụ thể.

Chương 4: Kết luận

Chương này đưa ra kết luận về quá trình thực tập và những hạn chế gặp phải. Cuối cùng, chương cung cấp hướng thực tập tiếp sau này.

Để hoàn thành bài Báo Cáo Thực Tập Công Nghệ Thông Tin, sinh viên cần sở hữu một số kỹ năng quan trọng. Đầu tiên, kiến thức chuyên môn là cần thiết, bao gồm hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin và các khái niệm cơ bản. Tiếp theo, kỹ năng lập trình là quan trọng để xây dựng ứng dụng và thực hiện các tác vụ kỹ thuật. Ngoài ra, sinh viên cần có năng lực nghiên cứu để tìm hiểu vấn đề và áp dụng các phương pháp thích hợp.

Các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề làm việc cần thiết, bao gồm khả năng phân tích vấn đề, tìm ra phương án giải quyết và thực hiện chúng. Kỹ năng giao tiếp là quan trọng để truyền đạt thông tin, làm việc trong nhóm và trình bày ý kiến ​​một cách rõ ràng. Kỹ năng quản lý thời gian giúp sinh viên tổ chức công việc một cách hiệu quả và hoàn thành đúng hạn.

Sinh viên cũng cần có kỹ năng đội nhóm để làm việc trong môi trường đa ngành, giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp. Kỹ năng tự học và nâng cao giúp sinh viên tiếp tục học tập và cập nhật kiến thức mới sau khi kết thúc thực tập. Kỹ năng tư duy logic và phân tích giúp sinh viên hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Cuối cùng, kỹ năng đọc và viết tiếng Anh là quan trọng để nắm bắt và sử dụng tài liệu chuyên ngành, tham khảo các nguồn thông tin quốc tế và giao tiếp trong môi trường công nghệ thông tin toàn cầu.

Ngoài ra bạn cần hỗ trợ làm bài báo cáo thực tập thì hãy liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập của Luận Văn Tri Thức qua số điện thoại 0936.885.877 – zalo nhé

===> Dịch vụ làm báo cáo thực tập – Hỗ trợ tư vấn đề tài miễn phí

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877