Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt : Tải 7 Bài Mẫu Mới 2020

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt là các bài mẫu mà sinh viên chuyên ngành kế toán rất quan tâm. Dưới đây Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ top bài mẫu Báo cáo thực tập tại trường Đại Học Bình Dương. Tổng hợp những bài mẫu hay mới nhất các bạn có thể tải về làm mẫu tham khảo cho bài báo cáo của mình.

Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt chuyên phân tich, đi sâu tìm hiểu về tình hình thu chi, quản lý tiền mặt tại công ty. Từ đó đưa ra hướng giải pháp phù hợp để hoàn thiện bộ phận kế toán tại công ty. Dưới đây Luận Văn Tri Thức chia sẻ 7 mẫu tài liệu báo cáo thực tập kế toán tiền mặt tại đủ các loại hình công ty:

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Mặt
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Mặt

===> Top 5 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt 1: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Kim Loại Hong Yi (Vn)

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại Công Ty Sản Xuất Kim Loại Hong Yi. Tìm hiểu hình thức sử dụng tiền mặt tại công ty. Giới thiệu về công ty Sản Xuất Kim Loại Hong Yi được thành lập năm 2006 với 100% vốn đầu tư nước ngoài (Hong Kong). Là công ty chuyên sản xuất linh kiện kim loại phục vụ cho ngành gỗ. Hình thức kế toán theo sổ Nhật Ký Chung, chế độ kế toán theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính. Nội dung bài mẫu nói về việc sử dụng, quản lý tiền mặt tại công ty. Trình bày các nghiệp vụ phát sinh kèm theo các chứng từ như phiếu thu, chi, hoá đơn đỏ,… Các loại hình sổ như: Sổ Nhật Ký Chung, Sổ Cái, Sổ chi tiết được thực hiện rõ ràng tại bài báo cáo tốt nghiệp này. Từ đó đưa ra nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền mặt tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH sản xuất kim loại Hong Yi (VN).

Chương 2. Thực trạng kế toán tiền mặt của công ty TNHH sản xuất kim loại Hong Yi (VN).

Chương 3. Nhận xét và kiến nghị.

DOWNLOAD

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt 2: Thực Trạng Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty TNHH Hiếu Thành Phát

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Mặt của trường Đại Học Thủ Dầu Một. Giới thiệu về công ty TNHH Hiếu Thành Phát là công ty buôn bán xe máy các loại được thành lập năm 2016 tại Bình Dương. Chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 133 của Bộ Tài Chính theo hình thức Sổ Nhật Ký Chung. Công ty sử dụng tài khoản kế toán là 1111 (không có tài khoản chi tiết). Trình bày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tình hình tài sản, lưu chuyển tiền tệ tại công ty vào năm 2018 và 2019. Từ đó đưa ra nhận xét về bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và tình hình tài chính của công ty để đưa ra một sổ giải pháp để hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương tổng quát.

Chương 1: Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát

Chương 3: Nhận xét – Kiến nghị

DOWNLOAD

===> Báo Cáo Thực Tập Kế Toán : Tải 5 Bài Mẫu Hay Mới Nhất

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập số 3: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Tnhh Nhãn Mác Và Bao Bì Maxim Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại Công Ty Bao Bì Maxim Việt Nam. Giới thiệu về công ty Maxim Việt Nam được thành lập năm 2001 tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Bình Dương, công ty mẹ là một tập đoàn lớn tại Đài Loan có 17 chi nhánh trên các quốc gia, quy mô lao động hơn 700 nhân viên. Công ty chuyên về sản xuất giấy nhãn, bao bì, từ giấy và bìa. Chế độ kế toán theo thông tư 200 theo hình thức Nhật Ký Chung. Trình bày nội dung kế toán tiền mặt tại công ty, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân tích các chỉ sổ về tài chính, phân tích báo cáo tài chính, biến động tài sản. Từ đó đưa ra nhận xét về bộ máy quản lý của công ty, bộ máy kế toán, kế toán tiền mặt tại công ty. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam.

Chương 3: Nhận xét và giải pháp.

DOWNLOAD

Bài Mẫu Báo cáo thực tập số 4: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghiệp Liang Chi Ii Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Mặt tại Công Ty Liang Chi Ii Việt Nam. Giới thiệu về Công ty TNHH Liang Chi được thành lập năm 2000 có 100% vôn đầu tư nước ngoài, Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II Việt Nam tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Chuyên gia công thùng xoắn FRB, thi công móng, gia công lớp FRB thùng xoắn xi măng và thùng sắt. Công ty áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200, tài khoản theo quyêt định 15, hình thức kế toán theo sổ Nhật Ký Chung. Trình bày nội dung kế toán tiền mặt tại công ty, quy trình thu chi, tài khoản sử dụng, cách lập phiếu thu, chi và cách ghi sổ sách kế toán. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty, kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2017-2019. Từ đó đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1.     Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công Nghiệp Liang Chi II Việt Nam

Chương 2.     Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II Việt Nam

Chương 3.        Nhận xét- Giải pháp

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Kế Toán Tiền Mặt Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý Và Cầm Đồ Thanh Tâm

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý Và Cầm Đồ Thanh Tâm. Doanh Nghiệp được thành lập năm 2016, chuyên kinh doanh, mua bán vàng bạc đá quý. Trình bày tình hình kế toán tiền mặt tại công ty, phân tich báo cáo tài chính tại công ty, bảng tổng hợp so sánh kết quả kinh doanh năm 2018-2019. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kê toán tiền mặt tại doanh nghiệp. Cấu trúc gồm 3 chương

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc đá quý và cầm đồ Thanh Tâm

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền mặt của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc đá quý và cầm đồ Thanh Tâm

Chương 3: Nhận xét- Giải pháp

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Cổ Phần Vino

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại công ty Cổ Phần Vino. Giới thiệu về công ty cổ phần Vino là công ty chuyên về phân phối giống hàng đầu Châu Á. Công ty áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200 theo hình thức ghi sổ nhật ký chung. Trình bày thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty, sổ sách kế toán tại công ty, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1.Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần VINO

Chương 2:Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty Cổ phần VINO

Chương 3:Nhận xét và giải pháp về kế toán tiền mặt tại Công ty cổ phần VINO

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty TNHH DV Và TM Hồng Phong

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại công ty Hồng Phong.  Giới thiệu về công ty Hồng Phong được thành lập năm 2010 là công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chế độ kế toán theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính. Thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty theo cấu trúc nội dung, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng, chứng từ sổ sách kế toán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phân tích tình hình tài chính tại công ty qua các năm. Từ đó rút ra nhận xét về công tác kế toán tiền mặt tại công ty, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương.

Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH DV và TM Hồng Phong

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền mặt của công ty TNHH DV và TM Hồng Phong

Chương 3: Nhận xét và giải pháp

DOWNLOAD

Để tải bài mẫu các bạn liên hệ ngay cho Luận Văn Tri Thức nhé. Hỗ trợ làm báo cáo thực tập trọn gói – hỗ trợ mộc dấu nếu sinh viên có nhu cầu. Đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức các bạn sẽ cảm thấy hài lòng vì sự chuyên nghiệp, uy tín của Trung Tâm. Với kinh nghiệm trên 10 năm chuyên viết các dạng bài khó, đòi hỏi kỹ năng tốt thì lựa chọn Luận Văn Tri Thức để cải thiện về điểm số là một lựa chọn đúng đắn. Hãy nhấc máy liên hệ ngay với tư vấn viên của Trung Tâm nhé.

===> Dịch vụ làm báo cáo thực tập – Hỗ trợ tư vấn đề tài miễn phí

====> LIÊN HỆ TRỰC TIẾP NHÂN VIÊN TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ 0936.885.877 (ZALO/VIBER/TELE)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877