Báo Cáo Thực Tập Kế Toán : Tải 5 Bài Mẫu Hay Mới Nhất

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán là bài báo cáo tốt nghiệp của sinh viên ngành kế toán, khi thực tập tại doanh nghiệp sinh viên sẽ chọn cho mình một đề tài phù hợp. Dưới đây Luận Văn Tri Thức tổng hợp lại một số bài mẫu hay để các bạn sinh viên có thể tham khảo cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Chức năng của Bộ Phận Kế toán

Kế toán giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính quan trọng bằng cách thu thập, theo dõi và điều chỉnh tài chính của công ty. Họ chịu trách nhiệm kiểm toán tài chính, đối chiếu báo cáo ngân hàng và đảm bảo hồ sơ tài chính chính xác trong suốt cả năm.

Các dạng đề tài báo cáo thực tập kế toán

Tổng hợp các dạng đề tài mà sinh viên sẽ chọn khi làm bài báo cáo thực tập kế toán như sau:

 • Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
 • Báo Cáo Thực Tập Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt
 • Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng
 • Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
 • Kế Toán Nguyên Vật Liệu, Công Cụ Dụng Cụ
 • Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa
 • Kế Toán Các Khoản Phải Thu Phải Trả
 • Kế Toán Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Kế Toán Tài Sản Cố Định
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

==> Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

Bài mẫu 1: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Đại Đoàn Gia

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đại Đoàn Gia. Giới thiệu về công ty Đại Đoàn Gia được thành lập năm 2010 tại Số 16 khu Hòa Sơn –Thị Trấn Chúc Sơn –Chương Mỹ -Hà Nội. Công ty chuyên cung cấp các loại linh phụ kiện thiết bị và cung cấp điện thoại tại Hà Nội. Hình thức kế toán được áp dụng tại công ty theo hình thức Nhật Ký Chung theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC. Tình hình quản lý lao động tại công ty, công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian cho khối văn phòng. Trình bày ưu và nhược điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện chính sách tiền lương tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương chia làm 88 trang

Chương I: Khái quát về Công Ty TNHH Đại Đoàn Gia

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Đại Đoàn Gia

Bài mẫu 2: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ_nhà máy may veston Hòa Thọ

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may Hòa Thọ. Trình bày khái niệm, đối tượng hạch toán, phân loại kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trình tự hạch toán và sổ sách kế toán. Giới thiệu Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ được thành lập năm 2007 chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc, gia công xuất khẩu trong nước và ngoài nước. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện kế toán giá thành tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương tổng quát hoàn thiện 46 trang. Đây là một trong những mẫu báo cáo kế toán hay về kế toán tính giá thành tại công ty dệt.

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ_nhà máy may veston Hòa Thọ

Chương 3: Kết luận và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ_nhà máy may veston Hòa Thọ

 

===> Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài mẫu 3: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Thuận Đạt

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt tại Công ty ván ép Lâm Thuận Đạt. Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt được thành lập năm  2013 tại 861 Huỳnh Văn Lũy. Khu Phố 7. Phường Phú Mỹ. TP. Thủ Dầu Một. Bình Dương. Là công ty chuyên về phân phối các loại ván ép, chuyên gỗ trong xây dựng. Hình thức kế toán tại công ty áp dụng theo thông tư 200/2014/TT- BTC, trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật Ký Chung. Phân tích biến động tiền mặt tại công ty, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các nhận xét về tình hình tiền mặt tại công ty, tình hình tài chính từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý tài chính của công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương I: Giới Thiệu Chung Về Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Thuận Đạt

Chương II: Thực Trạng Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lâm Thuận Đạt

Chương III: Nhận Xét Và Kiến Nghị

Bài mẫu 4: Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Torex Việt Nam Semiconductor

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng tại công ty Torex Việt Nam Semiconductor. Giới thiệu về Công ty TNHH Torex Việt Nam Semiconductor được thành lập năm 2008 tại Bình Dương là công ty chuyên về gia công, sản xuất linh kiện điện tử là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chế độ kế toán áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư số 53/2016/TT- BTC. Áp dụng hình thức Nhật Ký Chung trên phần mềm ERP. Trình bày thực trạng kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty về nghiệp vụ kinh tế, sổ sách, thông tin trên báo cáo tài chính, phân tích biến động tiền gửi ngân hàng, phân tích báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ. Phân tích ưu điểm nhược điểm của báo cáo tiền gửi, để đưa ra giải pháp hoàn thiện báo cáo tiền gửi tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương tổng quát.

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Việt Nam Semiconductor.

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Việt Nam Semiconductor.

Chương 3: Nhận xét và giải pháp.

Bài mẫu 5: Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất Kim Loại Hong Yi (VN)

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tiền Mặt Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Kim Loại Hong Yi. Giới thiệu về công ty sản xuất kim loại Hong Yi được thành lập năm 2006 tại C-1, đường N4, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. Là công ty 100% vốn đầu tư Hồng Kong chuyên sản xuất linh kiện kim loại phục vụ ngành gỗ. Chế độ kế toán doanh nghiệp được áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC theo hình thức kế toán Nhật Ký Chung. Trình bày thực trạng kế toán tiền mặt tại công ty. Trình bày ưu điểm nhược điểm từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện kế toán tiền mặt tại công ty Hong Yi. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

+ Chương 1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH sản xuất kim loại Hong Yi (VN).

+ Chương 2. Thực trạng kế toán tiền mặt của công ty TNHH sản xuất kim loại Hong Yi (VN).

+ Chương 3. Nhận xét và kiến nghị.

Bài mẫu 6: Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Tnhh Mtv Nam Huy

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Nam Huy. Trình bày cơ sở lý luận của kế toán doanh thu, kế toán xác định kết quả kinh doanh, các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán chi phí giá vốn,… giới thiệu Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp được thành lập năm 2012 tại Số 180, ấp Hòa Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp chuyên sản xuất các loại nông sản sấy xuất khẩu như mít sấy, khoai lang sấy, chuối sấy, hạt điều,… Hệ thống tài khoản được áp dụng theo quyết định 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/3/2006, sổ sách kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung. Trình bày những ưu điểm và nhược điểm của công ty để đề xuất giải pháp hoàn tiện Kế toán Doanh Thu Và Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh tại Công Ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

 • Phần 1: Những vấn đề chung
 • Phần 2: Nội Dung
 • Phần 3: Kết Luận

Bài mẫu 7: Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty Tnhh Excado Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Công Cụ Dụng Cụ Tại Công Ty Excado Việt Nam. Trình bày tổng quan về kế toán nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ, chứng từ sổ sách sử dụng, hình thức ghi sổ kế toán. Giới thiệu về Công Ty TNHH Excado Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 1998, là công ty về xây dựng cầu đường chuyên cung cấp các sản phẩm cho ngành xây dựng như, gạch, đá, cát, xi măng,…trình bày thực trạng về kế toán công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu về công ty xây dựng. Từ đó rút ra những ưu điểm nhược điểm và kiến nghị hoàn thiện kế toán nguyên liệu tại công ty

===> Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Tổng hợp danh sách bài mẫu báo cáo thực tập kế toán hay nhất giúp cho sinh viên có thể hình dung được cấu trúc của một bài báo cáo thực tập là như thế nào để sinh viên có thể bắt tay vào hoàn thiện được bài báo cáo của mình một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra khi bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài hay việc làm bài báo cáo hãy liên lạc vơi dịch vụ của Luận Văn Tri Thức để được hỗ trợ ngay nhé.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877