Top 4 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến là một bài viết hoặc tài liệu trình bày kết quả, trải nghiệm, và học hỏi từ quá trình thực tập trong lĩnh vực marketing trực tuyến. Báo cáo này thường được yêu cầu từ các sinh viên, người thực hiện thực tập, hoặc nhân viên mới tham gia vào lĩnh vực marketing để tổng hợp và chia sẻ những kiến thức và kỹ năng họ đã học được trong quá trình thực tập.

Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến
Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến trên nền tảng facebook 1: Thực trạng và giải pháp cho hoạt động Marketing trực tuyến của doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến tại một xưởng sản xuất đồ gỗ  Doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ là đơn vị gia công đồ mỹ nghệ và nội thất có tiếng trong khu vực và nhận được sự tin tưởng của nhiều đơn vị hợp tác cùng. Nền tảng marketing trực tuyến của doanh nghiệp trên nền tảng facebook là chủ yếu. Và vì trị thực tập của sinh viên tại bộ phận marketing chỉ ra những điểm mạnh, cũng như những điểm yếu cần khắc phục và trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng của hoạt động Marketing trực tuyến của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các sản phẩm đồ gỗ thì phát triển chiến lược cho hoạt động Marketing trực tuyến là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng,ảnh hưởng tới việc phát triển doanh nghiệp bởi vì người tiêu dùng đang dần dần chuyển sang mua hàng trực tuyến thay vì mua hàng trực tiếp.

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Hoạt Động Marketing Trực Tuyến

Chương 2: Tổng Quan Về Doanh Nghiệp Và Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Vỹ

2.1.      Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

2.2.      Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.3.      Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

Chương 3: Kết Quả, Thảo Luận, Kiến Nghị

3.1.      Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến của doanh nghiệp

3.2.      Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động marketing trực tuyến của doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

3.3.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

3.4.      Bài học kinh nghiệm về cách thức thực hiện công việc và về kỹ năng và thái độ làm việc

3.5.      Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing cho doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

TẢI BÀI MẪU

===> XEM THÊM Báo Cáo Thực Tập Marketing : Chia Sẻ 6 Dạng Bài Mẫu Hay

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến 2: Nghiên cứu hoạt động Marketing trực tuyến trong Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ ô tô Hà Thành

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến tại công ty ô tô. Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ ô tô Hà Thành phần lớn tập trung vào phát triển thương hiệu và dịch vụ là chính. Đặc biệt, công ty chú trọng mạnh vào mảng chạy ads facebook và website nhằm để nhiều khách hàng tiếp cận hơn thông qua các chương trình ưu đãi dịch vụ. Bộ phận thực tập của sinh viên tại phòng marketing công việc chính là Quản lý fanpage trên Mạng xã hội Facebook. Fanpage Facebook của công ty Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ ô tô Hà Thành có tầm 30.000 lượt like và theo dõi. Có thể thấy qua đây là một fanpage khá là tốt với đầy đủ với đầy đủ các chức năng cơ bản của một fanpage kinh doanh. Từ quá trình thực tập bạn đã nêu được phần thực trạng, ưu và nhược điểm của công ty.

Chương I: Tổng Quan Về Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Hà Thành

1.1.      Giới thiệu về công ty

1.2.      Lịch sử hình thành và phát triển

1.3.      Cơ cấu tổ chức

1.3.      Chức năng các phòng ban

1.4.      Các dịch vụ

Chương Ii: Phân Tích Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu

2.1       Kế hoạch thực tập

2.2       Quy trình thực tập

2.3. Thuận lợi và khó khăn

Chương III: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Mô tả và phân tích các kết quả nghiên cứu/công việc thu được

3.2.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 3: Phát Triển Marketing Trực Tuyến Trên Nền Tảng Facebook Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Vỹ

Nghiên cứu hoạt động Marketing trực tuyến trên nền tảng FaceBook của doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ từ đó đề xuất các giải pháp phát triển trên lĩnh vực cho doanh nghiệp. Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook là một hình thức quảng bá và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp dựa trên khả năng tiếp cận đến hàng tỷ người dùng trên mạng xã hội này. Công việc thực tập tại bộ phận marketing của công ty, là hoạt động truyền thông các sản phẩm của doanh nghiệp trên các nền tảng của Mạng Xã Hội.

Phần 1: Cơ Sở Lý Luận

1.1.      Một số khái niệm cơ bản

1.2.      Vai trò của Marketing Trực tuyến

1.3.      Facebook

1.4.      Marketing trực tuyến trên nền tảng facebook

Phần 2: Phân Tích Thực Trạng Marketing Trực Tuyến Trên Facebook Tại Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Vỹ

2.1.      Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

2.1.1.   Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.2    Cơ cấu tổ chức

2.1.2.1 Mô hình cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp 19

2.1.2.2 Chức năng các phòng ban

2.1.3.   Sản phẩm dịch vụ và ngành nghề của doanh nghiệp

2.1.4.   Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2.2.      Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến qua Facebook tại doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

2.2.1.   Các hình thức Marketing trực tuyến tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

2.2.2.   Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến trên FaceBook của doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

Hình 2.6. Biểu đồ thể hiện đánh giá của khách hàng về giao diện của Fanpage

2.3.      Đánh giá hoạt động Marking trực tuyến qua Facebook của doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

2.3.1.   Ưu điểm

2.3.2.   Nhược điểm

Phần 3: Thảo Luận Và Khuyến Nghị

3.1.      Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

3.1.1    Kế hoạch thực tâp

3.1.2.   Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

3.1.3.   Cách thức thực hiện để hoàn thành công việc

3.2.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

3.2.1. Đánh giá chất lượng công việc thực hiện

3.2.3 Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm về kỹ năng và thái độ làm việc

3.3.      Đề xuất giải pháp hoàn thiện Marketing trực tuyến trên FaceBook tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Vỹ

TẢI BÀI MẪU

Bài Mẫu 4: Một Số Kiến Nghị Nhằm Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Trên Nền Tảng Website Và Facebook Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mk Global

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Trực Tuyến trên nền tảng website và facebook tại công ty bất động sản. Nghiên cứu hoạt động Marketing trực tuyến của Công ty cổ phần tập đoàn MK Global. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing trực tuyến trên nền tảng Website và Facebook cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài bao gồm:

  • Hệ thống hóa các lý luận về Marketing trực tuyến
  • Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến của Công ty Cổ phần tập đoàn MK Global thông qua các dữ liệu của công ty cũng như những điều tra cá nhân.
  • Đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoạt động Marketing trực tuyến tuyến trên nền tảng Website và Facebook nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Phần 1: Cơ sở lý luận về hoạt động marketing trực tuyến trên nền tảng Website và Facebook

1.1.      Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.   Marketing

1.1.2.   Marketing trực tuyến

1.1.3.   Các hình thức Marketing trực tuyến (E-marketing) bao gồm:

1.1.4.   Website

1.1.5.   Mạng xã hội Facebook

1.1.6.   Marketing trực tuyến trên nền tảng Website

1.1.7.   Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook

1.2.      Các ưu điểm và hạn chế của hoạt động Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook và Website

Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Marketing Trực Tuyến Trên Nền Tảng Website Và Facebook Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mk Global

2.1.      Giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn MK Global            

2.1.1.   Lịch sử hình thành

2.1.2.   Sơ đồ cơ cấu tổ chức

2.1.3.   Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.4.   Tầm nhìn sứ mệnh trong tương lai

2.2.      Các hình thức hoạt động Marketing trực tuyến tại doanh nghiệp

2.2.1.   Website

2.2.2.   Facebook

2.3.      Thực trạng hoạt động Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook và Website tại doanh nghiệp

2.3.1.   Website của công ty

2.3.2.   Facebook

2.4.      Đánh giá hoạt động Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook và tại Công ty cổ phần tập đoàn MK Global

2.4.1.   Ưu điểm

2.4.2.   Hạn chế

Chương 3: Thảo Luận Và Khuyến Nghị

3.1.      Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

3.1.1.   Mô tả công việc

3.1.2.   Cách thức thực hiện và kết quả đạt được

3.1.3.   Kết quả thu được

3.1.4.   Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

3.2.      Đề xuất một số kiến nghị giúp hoàn thiện Marketing trực tuyến trên nền tảng Facebook và Website cho doanh nghiệp

3.2.1.   Website

3.2.2.   Facebook

TẢI BÀI MẪU

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI TẠI LUANVANTRITHUC.COM

===> LIÊN HỆ: 0936.885.877 – DICHVULUANVANTRITHUC@GMAIL.COM

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877