Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh : Dowload 6 Bài Mẫu Hay

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là một bài kiểm tra của sinh viên ngành quản trị kinh doanh khi thực tập tại công ty. Nội dung của bài báo cáo thực tập trình bày những kiến thức của sinh viên đã học tại trường. Từ đó có thể áp dụng vào bài báo cáo thực tập của mình. Sinh viên có thể tìm hiểu về công ty và phân tích quá trình hoạt động của công ty, rút ra những giải pháp để hoàn thiện hơn quy trình kinh doanh của công ty đó.

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là quá trình quản lý một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận để nó duy trì ổn định và tiếp tục phát triển. Điều này bao gồm một số lĩnh vực, từ hoạt động đến quản lý. Có nhiều vai trò khác nhau liên quan đến quản trị kinh doanh, bao gồm hỗ trợ kinh doanh, quản lý văn phòng và Giám đốc điều hành (CEO), trong số những vai trò khác. Hầu hết các công ty đều có một nhóm quản trị viên chuyên trách.

Các lĩnh vực chính được kết hợp vào quản trị kinh doanh là vận hành, hậu cần, tiếp thị, kinh tế, Nhân sự (HR) và quản lý. Quản trị viên giám sát các bộ phận này của một tổ chức để đảm bảo rằng tất cả chúng đều hoạt động bình thường và hiệu quả, đồng thời tất cả chúng đang làm việc cùng nhau để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Anh ấy hoặc cô ấy cũng có thể nghĩ ra những cách để làm cho bộ phận có nhiều lợi nhuận hơn và thường ủy thác nhiệm vụ cho nhân viên trong bộ phận. Các công ty lớn thường có ít nhất một quản trị viên được chỉ định cho từng khu vực.

Vai trò của quản trị kinh doanh

Hầu hết các công ty có nhiều vai trò quản trị trong các bộ phận khác nhau trong hệ thống phân cấp công ty của họ. Ở cấp văn phòng, có các nhân viên hỗ trợ kinh doanh, những người có thể phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu văn phòng, giám sát các nhân viên khác trong các dự án và giúp người quản lý phân tích xu hướng hiệu suất. Ở cấp độ tiếp theo, có những người quản lý văn phòng, người giám sát toàn bộ văn phòng, lập ngân sách và phân tích hiệu suất của nhân viên, quy trình thiết kế và phân công dự án, cùng những việc khác. Nếu một tổ chức lớn, nó có thể có một số trợ lý quản lý để giúp người quản lý văn phòng tổng thể.

Sau các nhà quản lý cấp văn phòng, có các quản trị viên bộ phận, những người giám sát các phần lớn của một tổ chức. Họ thường chuyên về một lĩnh vực quản trị kinh doanh. Chẳng hạn, một công ty có thể cử một người có chuyên môn về quản trị nhân sự giám sát bộ phận đó và đảm bảo bộ phận đó hoạt động hiệu quả để đáp ứng các mục tiêu chung của doanh nghiệp. Điều này bao gồm những việc như đo lường hiệu suất của nhân viên nhân sự, thuê nhân viên mới cho bộ phận nếu cần hoặc loại bỏ những nhân viên làm việc không hiệu quả và đảm bảo rằng quy trình tuyển dụng có thể thực hiện được.

Người đứng đầu các hoạt động tổng thể trong quản trị kinh doanh thường được gọi là giám đốc điều hành (CEO) hoặc chủ tịch. Giám đốc điều hành và chủ tịch có thể ở cùng một văn phòng, nhưng điều này khác nhau giữa các công ty. Giám đốc điều hành, tùy thuộc vào quy mô của công ty, có thể có nhiều phó chủ tịch, mỗi người chịu trách nhiệm về một lĩnh vực hoạt động của công ty. Ví dụ, có thể có một phó chủ tịch phụ trách marketing, một phụ trách nghiên cứu và thiết kế, và một phụ trách bán hàng hoặc quan hệ khách hàng. Mỗi trong số này hoạt động độc lập.

Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản trị kinh doanh trong giáo dục

Nhiều trường đại học cung cấp các chương trình quản trị kinh doanh cho cả học trực tuyến và ngoại tuyến. Một chương trình giảng dạy điển hình bao gồm các khía cạnh quan trọng của việc điều hành một doanh nghiệp như dịch vụ khách hàng, tài chính kinh doanh, tiếp thị và nguồn nhân lực. Các quản trị viên đầy tham vọng có thể cải thiện khả năng tiếp thị của họ bằng cách đào sâu vào một lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như khoa học ứng dụng cho kỹ thuật hoặc tâm lý học cho tiếp thị và bán hàng.

Hầu hết các công ty lớn đều muốn ứng viên có ít nhất bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh. Điều này liên quan đến việc có được kinh nghiệm thực tế, điển hình là bằng cách thực tập tại một công ty để có cảm giác về cách các khía cạnh khác nhau phù hợp với nhau. Tùy thuộc vào lĩnh vực mà sinh viên lựa chọn, họ có thể cần phải viết và ban hành một kế hoạch kinh doanh để chứng minh năng lực của bạn; ví dụ, một kế hoạch tiếp thị hoặc bán hàng cho một sản phẩm giả định có thể cần được phát triển.

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Bài mẫu 1: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Quản Trị Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Gia Phát Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh về Quản Trị Bán Hàng của Công Ty Gia Phát Việt Nam. Trình bày khái quát về quản trị bán hàng, các mục tiêu của hoạt động bán hàng: nhân sự, doanh số, lợi nhuận. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng ở môi trường vi mô, vĩ mô, môi trường nội bộ. Hoạch định chiến lược bán hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Gia Phát Việt Nam được thành lập 2015 tại Số 15, Đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực an ninh.

Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2019-2021. Trình bày thực trạng về quản trị bán hàng tại công ty bao gồm xây dựng mục tiêu bán hàng, hoạch định chiến lược bán hàng, xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng, phân bổ chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng, đánh giá hiệu quả bán hàng. Tìm ra những điểm mạnh điểm yếu của hoạt động bán hàng của công ty từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty.

 

Bài mẫu 2: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công Ty Cổ Phần Cân Hải Phòng

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công Ty Cổ Phần Cân Hải Phòng. Được thành lập năm 2012 tại Số 20, đường 5 mới, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng là công ty chuyên về cân điện tử các loại. Quy trình sản xuất sản phẩm cân điện tử tại công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm vừa qua. Phương hướng phát triển của công ty từ đó rút ra được những kinh nghiệm cho bạn sinh viên khi thực tập tại công ty.

 

===> LIÊN HỆ ĐỂ TẢI BÀI MẪU QUA ZALO 0936.885.877

Bài mẫu 3: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty TNHH Deuck Woo Việt Nam. Giới thiệu về công ty Deuck Woo được thành lập năm 2003 chuyên về giặt, nhuộm các sản phẩm may mặc. Mô tả bộ phận thực tập tại công ty là tại phòng nhân sự. Trình bày những kiến thức, kỹ năng cần thiết với vị trí thực tập. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập, những kiến thức, kỹ năng trong quá trình thực tập. Từ đó đưa ra một số nhận xét giữa lý thuyết và thực tế để rút ra bài học kinh nghiệm cho chính bản thân khi thực tập tại công ty.

 

Bài mẫu 4: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh : Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đại Hãn

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty TNHH Đại Hãn. Giới thiệu công ty Đại Hãn được thành lập năm 2010 tại Thôn Nam Yến, Xã Hải Yến Huyện Tĩnh Gia Thanh Hoá là công ty chuyên về dịch vụ ăn uống, bán buôn các loại thực phẩm, bán buôn đồ bảo hộ. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm, quản lý lao động tiền lương của công ty, đánh giá tình hình tài chính của công ty trong 3 năm. Đánh giá chung về tình hình quản lý sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 2 chương

  • Phần 1: Phân tích khái quát tình hình công ty TNHH Đại Hãn
  • Phần 2: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đại Hãn.

 

Bài mẫu 5: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Cao Khoa

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Cao Khoa. Giới thiệu công ty Cao Khoa được thành lập năm 2016 tại B23 đường D1, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh là công ty chuyên về hoạt động kiến trúc và xây dựng. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty Cao Khoa. Các yếu tố môi trường vĩ mô tác động tới hoạt động của công ty: yếu tố kinh tế, yếu tố chính trị, khoa học công nghệ. Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của công ty như đối thủ cạnh tranh, người cung ứng, khách hàng. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của công ty. Cấu trúc gồm 2 phần như sau

  • Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa
  • Phần 2: Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Khoa

 

Bài mẫu 6: Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh : Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam. Giới thiệu về Công Ty Chiếu Sáng Việt Nam được thành lập năm 2012 tại địa chỉ 1387/21A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM. Là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh đèn, trụ đèn điện, đèn chiếu sáng các loại phục vụ cho các công trình lớn, nhỏ trên khắp cả nước. Tình hình kết quả sản xuât kinh doanh của công ty trong 3 năm vừa qua. Trình bày quy trình bán hàng tại công ty, điểm mạnh điểm yếu của quy trình này. Từ đó đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty.

DOWNLOAD

Trên đây là tổng hợp 6 bài mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh hay và mới nhất được Luận Văn Tri Thức tổng hợp từ các bài mẫu đạt điểm cao của các bạn khóa trước. Quá trình thực tập tại công ty và thực hiện báo cáo tốt nghiệp là một cơ hội cho sinh viên có thể tích cóp được kinh nghiệm trước khi ra trường để có thể áp dụng vào thực tế khi xin vào làm việc tại các công ty. Ngoài ra các bạn khi gặp khó khăn trong quá trình viết bài hãy liên lạc ngay với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức để được hỗ trợ nhé.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877