Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì là một tài liệu hoặc bài viết mà một sinh viên hoặc thực tập sinh viết sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập tại một công ty trong lĩnh vực sản xuất giấy và bao bì. Báo cáo này thường bao gồm một số thông tin quan trọng về quá trình thực tập, các nhiệm vụ và hoạt động đã thực hiện, những kiến thức và kỹ năng đã học được, cũng như đánh giá và phân tích về trải nghiệm làm việc tại công ty đó.

Một Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì thường có các phần sau:

Phần giới thiệu: Trình bày thông tin về công ty nơi bạn thực tập, bao gồm tên công ty, lĩnh vực hoạt động, vị trí và mô tả ngắn về công việc của công ty.

Phần mục tiêu thực tập: Nêu rõ mục tiêu và mong đợi của bạn trong quá trình thực tập, những gì bạn muốn học và đạt được.

Phần quá trình thực hiện công việc: Chi tiết về các nhiệm vụ và hoạt động bạn đã thực hiện trong thời gian thực tập. Điều này có thể bao gồm mô tả công việc hàng ngày, các dự án bạn đã tham gia, và cách bạn đã áp dụng kiến thức học được trong trường vào công việc thực tế.

Phần phân tích và đánh giá: Đưa ra nhận xét và đánh giá về những điểm mạnh và yếu của công ty, cũng như nhận xét về khả năng và kỹ năng của bản thân bạn trong quá trình làm việc. Phần này thường bao gồm cơ hội và thách thức bạn đã gặp phải.

Phần kết quả và học hỏi: Bàn về những kết quả đã đạt được trong thực tập và những bài học bạn đã học được từ trải nghiệm đó. Điều này giúp kết nối giữa kiến thức học trường và thực tế công việc.

Phần đề xuất và kiến nghị: Đưa ra các đề xuất hoặc gợi ý để cải thiện quy trình tuyển dụng hoặc công việc tại công ty, nếu có. Đây có thể là phần quan trọng để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Phần kết luận: Tóm tắt lại những điểm quan trọng nhất của báo cáo và nhấn mạnh một lần nữa về giá trị của trải nghiệm thực tập.

Phần tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn thông tin, tài liệu, hoặc người mà bạn đã tham khảo trong quá trình viết báo cáo.

Báo cáo thực tập thường được viết một cách chuyên nghiệp và trình bày một cách có logic và cụ thể. Nó thể hiện sự phản ánh và tự đánh giá của người viết về quá trình thực tập và đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ trải nghiệm làm việc thực tế với cộng đồng học thuật và doanh nghiệp.

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì

===> Giới Thiệu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Nội Thất Monaco

Tóm tắt nội dung Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì

Chương I trong Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì này tập trung vào cơ sở lí luận về công tác tuyển dụng nhân lực tại HNPP. Trong chương này, chúng ta sẽ đi vào các khái niệm quan trọng liên quan đến nguồn nhân lực và quá trình tuyển dụng. Đầu tiên, chương bắt đầu bằng việc thảo luận về sự quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển quốc gia và doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu về khái niệm nguồn nhân lực. Sau đó, chúng ta tìm hiểu về khái niệm tuyển dụng nhân lực và vai trò quan trọng của nó trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Chương cũng đưa ra khái quát về quá trình phỏng vấn nhân sự, một phần không thể thiếu trong công tác tuyển dụng. Cuối cùng, chương giới thiệu nội dung và các giai đoạn quan trọng của hoạt động tuyển dụng nhân lực. Những kiến thức trong chương này sẽ là nền tảng cho các phần tiếp theo của báo cáo thực tập.

Ngành nghề kinh doanh của công ty : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, Giấy ngành May mặc, Da giày, Giấy gói hàng, bọc hàng công nghiệp và dân dụng, Giấy nhét giày, gói giày, Giấy chống ẩm, hút ẩm, Giấy sơ đồ,…

Chương II của nghiên cứu này đề cập đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giấy và Bao bì Hà Nội (HNPP). Nội dung chương bao gồm một cái nhìn tổng quan về công ty, bao gồm thông tin về tên, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ và ngành nghề kinh doanh. Cung cấp thông tin về lịch sử hình thành, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu của công ty. Mô tả cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng của các phòng ban. Cuối cùng, trình bày các sản phẩm và dịch vụ của công ty cùng với hoạt động kinh doanh và phương pháp tuyển dụng nhân sự.

Công ty HNPP là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực giấy và bao bì. Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp giải pháp về giấy và bao bì hàng đầu, công ty tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển cho nhân viên. Công ty cũng đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế.

Công việc tuyển dụng tại công ty được thực hiện một cách chuyên nghiệp và công bằng. Quy trình tuyển dụng bao gồm xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, xử lý hồ sơ ứng viên, tổ chức phỏng vấn, và quyết định tuyển dụng. Công ty cũng sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng.

Tuy nhiên, còn cơ hội để cải thiện tiêu chí phỏng vấn và đánh giá ứng viên để đảm bảo tính công bằng và đánh giá mục tiêu. Điều này có thể giúp công ty thu hút những ứng viên xuất sắc hơn cho sự phát triển của mình.

Chương III của Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy Và Bao Bì tập trung vào việc trình bày kết quả của quá trình thực tập thực tế trong phòng Hành chính và Nhân sự tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giấy và Bao bì Hà Nội. Trong quá trình 6 tuần làm việc, tác giả đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nắm vững cơ bản về quy trình tuyển dụng, và tham gia tích cực trong việc sắp xếp và quản lý tài liệu. Các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề cũng được phát triển trong quá trình này. Tuy có những khó khăn và thách thức như việc quản lý thời gian và giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau, nhưng tác giả đã rút ra nhiều bài học quý báu. Kết quả được đánh giá tích cực từ Trưởng phòng Nhân sự, tuy nhiên, tác giả còn nhận thấy còn nhiều điểm cần cải thiện. Cuối cùng, tác giả đưa ra các đề xuất về cách cải thiện quy trình tuyển dụng và trải nghiệm ứng viên để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Quá trình thực tập này đã giúp tác giả kết hợp kiến thức học trên bàn ghế nhà trường với thực tế công việc, làm giàu kinh nghiệm và hành trang cho tương lai.

Đề cương Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giấy

Chương I: Cơ Sở Lí Luận Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Hnpp

1.1.      Các khái niệm về nguồn nhân lực và tuyển dụng nguồn nhân lực

1.1.1.   Khái niệm nguồn nhân lực

1.1.2.   Khái niệm tuyển dụng nhân lực

1.1.3.   Vai trò của tuyển dụng nhân lực

1.1.4.   Khái quát về phỏng vấn

1.2.      Nội dung hoạt động công tác tuyển dụng

Chương II: Tổng Quan Về Công Ty Và Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Tnhh Sx Tm Giấy Và Bao Bì Hà Nội

2.1.      Tổng quan về công ty TNHH Sản xuất thương mại Giấy và bao bì Hà Nội

2.1.1.   Giới thiệu chung về công ty

2.1.2.   Lịch sử hình thành

2.1.3.   Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và mục tiêu của Công ty

2.1.4.   Cơ cấu tổ chức của Công ty và chức năng các phòng ban

2.1.5.   Các sản phẩm dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

2.2.      Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty

2.2.1.   Nguyên tắc tuyển dụng

2.2.2.   Điều kiện tuyển dụng

2.2.3.   Phương pháp tuyển dụng ở Công ty

2.2.4.   Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty

2.3.      Nhận xét đánh giá về công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH SXTM Giấy và bao bì Hà Nội

Chương Iii: Kết Quả, Thảo Luận Và Khuyến Nghị

3.1.      Tóm lược quá trình thực tập thực tế

3.1.1.   Vị trí thực tập

3.1.2.   Thời gian và kế hoạch thực tập

3.1.3.   Tóm tắt quá trình làm việc và kết quả thực tập

3.2.      Nêu cách thức đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao

3.3.      Miêu tả, phân tích quá trình thu được

3.4.      Cơ hội và khó khăn trong quá trình thực tập

3.4.1.   Cơ hội

3.4.2.   Khó khăn, thách thức

3.5.      Đánh giá chất lượng thực hiện công việc được giao

3.6.      Đề xuất, kiến nghị các vấn đề nghiên cứu

TẢI BÀI MẪU

===> LIÊN HỆ TẢI BÀI MẪU

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP

===> ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : 0936.885.877 – DICHVULUANVANTRITHUC@GMAIL.COM

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877