Giới Thiệu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày thường bao gồm một tài liệu trình bày và tổng hợp những kinh nghiệm, kiến thức, và công việc bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập tại công ty này

Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày : Giải Pháp Nâng Cao Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tnhh Nam Sinh

Công Ty TNHH Nam Sinh có tên giao dịch Nam Sinh Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Nam Sinh, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh sản xuất giày da. Công ty đang dần từng bước phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong lĩnh vực sản xuất giày dép tại Việt Nam và vươn ra các thị trường lớn trên thế giới.

–           Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất giày dép

Công ty TNHH Nam Sinh với ngành nghề sản xuất chính là sản xuất giày dép, đây là lĩnh vực mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất của công ty, chiếm đến hơn 90%. Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty năm 2022, doanh thu đến từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu giày dép đạt 130.238.673.634 đồng chiếm 98,6%.

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày Nam Sinh

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

1.1.      Tổng quan công ty TNHH Nam Sinh

1.1.1.   Giới thiệu về công ty

1.1.2.   Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.3.   Mô hình cơ cấu tổ chức công ty

1.1.4.   Chức năng các phòng ban

1.2.      Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh

1.2.1.   Sản phẩm dịch vụ và ngành nghề của công ty

1.2.2.   Đặc điểm sản phẩm

1.2.3.   Đặc điểm nguồn nhân lực

1.3.      Tình hình hoạt động của công ty

Chương 2: Phân Tích Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Sinh

2.1.      Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự

2.1.1.   Khái niệm tuyển dụng nhân sự

2.1.2.   Vai trò của tuyển dụng nhân sự

2.1.2.1 Vai trò đối với doanh nghiệp

2.1.2.2.            Vai trò đối với người lao động

2.1.2.3.            Vai trò đối với xã hội

2.2.      Quy trình tuyển dụng nhân sự

2.2.1.   Xác định nhu cầu về nhân lực và nguồn cung cấp

2.2.1.1.            Xác định nhu cầu về nhân lực

2.2.1.2.            Nguồn cung cấp nhân lực

2.2.2.   Phân tích công việc và tiêu chuẩn của người lao động

2.2.2.1. Phân tích công việc

2.2.2.2 Xác định tiêu chuẩn của người lao động

2.2.3.   Tuyển chọn những ứng viên triển vọng

2.2.4.   Phỏng vấn

2.3.      Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sinh

2.3.1.   Quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sinh

2.3.2.   Đánh giá chung về thực trạng tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Nam Sinh

2.3.2.1.            Ưu điểm

2.3.2.2.            Những tồn tại

2.3.2.3.            Nguyên nhân

2.3.      Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập tại công ty

2.3.1.   Thuận lợi

2.3.2.   Khó khăn

Chương 3: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Sinh

3.1.      Định hướng công ty công ty TNHH Nam Sinh

3.1.1.   Định hướng dài hạn

3.1.2.   Định hướng ngắn hạn

3.2.      Đề xuất giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng

3.2.1.   Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng

3.2.2.   Gia tăng kết nối giữa ứng viên và công ty nhằm đảm bảo tính nhất quán trong thông tin

3.2.3.   Nâng cao nguồn tuyển dụng và phương pháp tiếp cận ứng viên

3.2.4.   Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá ứng viên và xác minh lý lịch ứng viên minh bạch, chính xác

3.2.5.   Một số giải pháp khác

3.3.      Bài học rút ra sau quá trình thực tập

3.3.1.   Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc

3.3.2.   Bài học kinh nghiệm về kỹ năng

3.3.3.   Bài học đối với thái độ công việc

TẢI BÀI MẪU

===> Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cơ Điện Alphanam E&C

Bài mẫu Thực Trạng Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Giày Vĩnh Yên

Quản trị nhân sự (HRM – Human Resource Management) là lĩnh vực quản lý chuyên về việc tương tác và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tổ chức. Bối cảnh quản trị nhân sự đã trải qua nhiều thay đổi và phát triển theo thời gian, điều này phản ánh sự tiến bộ trong cách mà tổ chức hiểu và quản lý nguồn nhân lực của mình. Quản trị nhân sự ngày nay không chỉ đóng vai trò quản lý nguồn nhân lực mà còn trở thành một nguồn lực chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và cạnh tranh của tổ chức trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đa dạng.

Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên là một doanh nghiệp cổ phần, hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Tiền thân của công ty là nhà máy cơ khí Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 01/05/1959. Quá trình hình thành và phát triển của công ty gắn liền với sự chuyển đổi cơ chế của đất nước.

Từ năm 1989 với nền kinh tế bao cấp của nhà nước, nhà máy cơ khí Vĩnh Phúc sản xuất các mặt hàng theo kế hoạch của Nhà nước, của Tỉnh, đời sống cán bộ công nhân cũng gắn liền với tình hình thực tế của nhà nước lúc bấy giờ. Các sản phẩm chính của nhà máy là sản xuất các mặt hàng kim khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất elíp, máy kéo, vòng bi…

Là một công ty uy tín trong lĩnh vực giày da, Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên cũng đã chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân lực nhằm thu hút, lựa chọn được người có trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu công việc, từ đó đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả hơn.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên là sản xuất, gia công giày thể thao xuất khẩu và thị trường tiêu thụ chính của công ty là xuất khẩu giày thể thao sang các nước châu Âu, EU, và Mỹ.

Báo cáo gồm 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận. Trong đó phần nội dung là phần đề tài nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng quản trị nhân sự. Phần nội dung bao gồm ba chương:

Chương 1 Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày. Tổng quan về Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên

Chương này bao gồm giới thiệu tổng quan về Công ty, quá trình hình thành và phát triển của Công ty, cơ cấu tổ chức, sản phẩm dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chương 2. Thực trạng quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên

Chương này tập trung phân tích các vấn đề, các đầu việc được giao và yêu cầu kết quả công việc, bao gồm tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, quản lý hiệu suất, quản lý tài liệu – hồ sơ nhân viên và quản lý môi trường làm việc.

Chương 3. Kết quả và thảo luận về vấn đề quản trị nhân sự tài Công ty

Chương này sẽ trình bày kết quả thu được từ những công việc được giao và đánh giá chất lượng, cũng như các cách thức để thực hiện công việc và những khó khăn, thử thách khi thực hiện.

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Giày Vĩnh Yên

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Giày Vĩnh Yên

1.1       Giới thiệu chung về Công ty

1.2       Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.3       Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban

1.3.1    Sơ đồ cấu trúc bộ máy

1.3.2    Chức năng các phòng ban trong Công ty

1.4       Sản phẩm dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

1.4.1    Ngành nghề sản xuất kinh doanh

1.4.2    Kết quả sản xuất kinh doanh

Chương 2: Thực Trạng Quản Trị Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Giày Vĩnh Yên

2.1       Thực trạng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực của Công ty

2.1.1    Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty

2.1.2    Năng suất lao động

2.2       Công việc chuyên môn về quản trị nhân sự tại Công ty

2.2.1    Tuyển dụng

2.2.2    Đào tạo và phát triển nhân sự

2.2.3    Quản lý hiệu suất

2.2.4    Quản lý tài liệu – hồ sơ nhân sự

2.2.5    Quản lý môi trường làm việc

2.3       Nội dung công việc được giao và cách thức triển khai

2.3.1    Tuyển dụng nhân sự mới

2.3.2    Thực hiện các buổi đào tạo

2.3.3    Xây dựng hệ thống quản lý hiệu suất 20

2.3.4    Quản lý hồ sơ công nhân và dữ liệu nhân sự

2.3.5    Tham gia xây dựng hoạt động, xây dựng tinh thần đồng đội

Chương 3: Kết Quả Của Quá Trình Thực Tập Tại Công Ty

3.1       Mô tả và phân tích các kết quả thu được từ công việc thực tập

3.1.1    Kết quả tuyển dụng

3.1.2    Kết quả đào tạo và phát triển nhân sự

3.1.3    Kết quả quản lý hiệu suất

3.1.4    Kết quả quản lý tài liệu – hồ sơ nhân sự

3.1.5    Kết quả quản lý môi trường làm việc

3.2       Đánh giá chất lượng công việc thu được

3.2.1    Ưu điểm, nhược điểm rút ra

3.2.2    Những thách thức gặp phải trong quá trình hoàn thành công việc

TẢI BÀI MẪU

===> LIÊN HỆ ĐỂ TẢI BÀI MẪU TẠI LUANVANTRITHUC.COM

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP DICHVULUANVANTRITHUC@GMAIL.COM – 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877