Chia Sẻ Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Quốc tế VIB, Điểm Cao

5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Quốc tế VIB là một tài liệu tổng hợp và báo cáo kết quả của quá trình thực tập của bạn tại ngân hàng này. Ngân hàng Quốc tế VIB (VIB: Vietnam International Bank) là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng của đất nước.

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Quốc Tế VIB
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Quốc Tế VIB

===> XEM THÊM Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Quân Đội MB

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Bài mẫu 1: Báo cáo thực tập tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh Lý Thường Kiệt

Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Quốc tế VIB (VIB) là một tài liệu tổng hợp về quá trình thực tập của tôi tại chi nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội trong giai đoạn từ 2015 đến 2017. Dưới đây là tóm tắt nội dung của báo cáo:

Phần 1: Giới Thiệu Về Đơn Vị Thực Tập

Trong phần này, tôi giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), tập trung vào chi nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tôi trình bày mô hình tổ chức của chi nhánh, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của nó, và những khía cạnh quan trọng về đơn vị thực tập.

Phần 2: Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng VIB Chi Nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội (2015 – 2017)

Tôi thực hiện phân tích về hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong giai đoạn nêu trên, tập trung vào huy động vốn, hoạt động cho vay và các hoạt động kinh doanh khác. Tôi cũng trình bày kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian đó.

Phần 3: Đánh Giá Chung Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Của Chi Nhánh

Trong phần này, tôi đánh giá tổng quát về hoạt động của chi nhánh Lý Thường Kiệt và bàn về kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế, cũng như nguyên nhân gây ra các vấn đề. Sau đó, tôi đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.

Phần 4: Đề Xuất Hướng Đề Tài Khóa Luận

Cuối cùng, tôi đưa ra đề xuất về hướng đề tài khóa luận có thể nghiên cứu và phát triển dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm thu thập từ quá trình thực tập tại Ngân hàng VIB chi nhánh Lý Thường Kiệt.

Báo cáo thực tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của chi nhánh ngân hàng và cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá và cải thiện hiệu suất kinh doanh của nó.

Đề Cương Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Phần 1: Giới Thiệu Về Đơn Vị Thực Tập

1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

1.2 Đơn vị thực tập

1.3 Mô hình tổ chức tại chi nhánh

1.4 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản

Phần 2: Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Tmcp Quốc Tế Vib Chi Nhánh Lý Thường Kiệt, Hà Nội (2015 – 2017)

2.1: Hoạt động huy động vốn

2.2: Hoạt động cho vay

2.3: Hoạt động Kinh doanh khác

2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh

Phần 3: Đánh Giá Chung Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiêu Quả Kinh Doanh  Của Chi Nhánh

3.1: Đánh giá tổng quát

    3.1.1: Kết quả đạt được

    3.1.2. Tồn tại và hạn chế:

   3.1.3. Nguyên nhân:

3.2: Giải pháp

Phần 4: Đề Xuất Hướng Đề Tài Khóa Luận

Bài mẫu 2: Hoàn Thiện Chính Sách Marketing Của Ngân Hàng Quốc Tế VIB – Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VIB được thành lập và đăng ký tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động vào ngày 18/9/1996, có vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng với đội ngũ gồm 23 cán bộ nhân viên.

Vào ngày 29/10/2018, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã hoàn thành việc mở rộng trụ sở Chi nhánh VIB Vinh theo tiêu chuẩn mới về kinh doanh và dịch vụ. Chi nhánh này nằm tại Tầng 1, nhà B, Tòa nhà Tecco, Quang Trung, TP Vinh. Với mục tiêu tạo ra không gian giao dịch rộng rãi hơn và thiết kế theo mô hình kinh doanh và dịch vụ hiện đại, Chi nhánh VIB Vinh mang đến trải nghiệm tiện nghi và thoải mái cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại VIB.

–          Mục tiêu thực tập: Tìm hiểu về cách thức hoạt động của ngân hàng, cơ cấu tổ chức và quy trình làm việc, từ đó có cái nhìn tổng quan về môi trường làm việc của 1 ngân hàng và tác động của Marketing đối với mục tiêu kinh doanh của ngân hàng; Áp dụng kiến thức Marketing đã học hỏi được vào thực tế như là kĩ năng quản lý dự án, đánh giá hiệu suất và điều chỉnh chiến lược…

Chương 1: Tình hình chung của Ngân hàng TMCP VIB – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Chương này giới thiệu về lịch sử hình thành của VIB và chi nhánh Vĩnh Phúc, tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của ngân hàng. Nó cũng trình bày cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban, các sản phẩm và dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, cùng với tình hình kinh doanh trong năm nay.

Chương 2: Thực trạng Marketing của Ngân hàng TMCP VIB Vĩnh Phúc

Chương này bao gồm kế hoạch thực tập của bạn tại ngân hàng VIB và nhiệm vụ, kết quả của các công việc được giao tại công ty. Ngoài ra, chương này cũng đề cập đến những thuận lợi và khó khăn mà bạn đã trải qua trong quá trình thực tập, với phần kết hợp 3.1 nêu rõ các điểm thuận lợi và 3.2 điểm khó khăn.

Chương 3: Kết quả sau quá trình thực tập

Chương cuối cùng sẽ tập trung vào những kết quả và học hỏi sau quá trình thực tập của bạn tại Ngân hàng VIB. Đây là nơi bạn có thể tổng kết những điểm quan trọng, những kinh nghiệm học được, và cách bạn đã đóng góp cho công ty trong thời gian thực tập.

Đề Cương Báo cáo thực tập tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Báo cáo này giúp tổng hợp và tóm tắt mọi thứ bạn đã trải qua và học được trong quá trình thực tập tại Ngân hàng VIB, cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động và kết quả của công việc của bạn trong thời gian này.

Chương 1: Tình hình chung của ngân hàng TMCP VIB – Chi nhánh Vĩnh Phúc.

  1. Lịch sử hình thành.

1.1.      Hình thành và phát triển của VIB.

1.2.      Chi nhánh Vĩnh Phúc của VIB.

  1. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

2.1.      Tầm nhìn

2.2.      Sứ mệnh

2.3.      Giá trị cốt lõi

  1. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
  2. Các sản phẩm và dịch vụ
  3. Tình hình kinh doanh trong năm nay

Chương 2: Thực trạng Marketing của ngân hàng TMCP VIB Vĩnh Phúc.

  1. Kế hoạch thực tập.
  2. Nhiệm vụ, kết quả các công việc được giao tại công ty
  3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập tại ngân hàng VIB

3.1.      Thuận lợi.

3.2.      Khó khăn.

Chương 3: Kết quả sau quá trình thực tập.

Việc viết báo cáo thực tập tại một ngân hàng đòi hỏi sinh viên phải có một loạt kỹ năng quan trọng. Đầu tiên, sinh viên cần có kỹ năng nghiên cứu để thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến ngân hàng và lĩnh vực ngân hàng. Kỹ năng viết là một yếu tố quan trọng, giúp họ trình bày thông tin một cách rõ ràng và logic. Kỹ năng tổ chức giúp họ xây dựng báo cáo theo một cấu trúc có logic, phân chia thành các phần và mục để giúp người đọc dễ dàng theo dõi. Kỹ năng phân tích là cần thiết để đánh giá kết quả thực tập và nhận diện các xu hướng hoặc vấn đề quan trọng.

Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc mô tả và diễn đạt những khía cạnh quan trọng của thực tập. Khả năng sử dụng công cụ và phần mềm văn phòng, cũng như kỹ năng tự quản lý thời gian, giúp sinh viên hoàn thành báo cáo một cách hiệu quả. Cuối cùng, kiến thức chuyên môn về ngành ngân hàng và lĩnh vực tài chính là quan trọng để viết một báo cáo thực tập chất lượng. Tóm lại, viết báo cáo thực tập tại ngân hàng yêu cầu sự kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau để trình bày thông tin một cách chi tiết và có ý nghĩa.

TẢI BÀI MẪU

==> TẢI BÀI MẪU MIỄN PHÍ TẠI LUANVANTRITHUC.COM

===> LIÊN HỆ Dịch vụ làm báo cáo thực tập – Hỗ trợ tư vấn đề tài miễn phí SDT/ZALO 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877