Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – CN Bắc Thăng Long

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank là một tài liệu hoặc bài báo cáo được viết bởi một sinh viên hoặc thực tập sinh sau khi họ hoàn thành giai đoạn thực tập tại Ngân hàng VietinBank. Báo cáo này thường được yêu cầu và viết để tổng hợp và trình bày những thông tin, kết quả, và kinh nghiệm mà sinh viên hoặc thực tập sinh đã thu thập và học hỏi trong suốt thời gian thực tập tại Ngân hàng này.

Tìm hiểu về ngân hàng Vietinbank

Ngân hàng VietinBank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade) – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam là một trong những ngân hàng lớn và uy tín tại Việt Nam. VietinBank được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1988 và trụ sở chính của ngân hàng nằm tại Hà Nội, Việt Nam.

  • VietinBank cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và ngân hàng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Các dịch vụ bao gồm tài khoản ngân hàng, cho vay, tiết kiệm, thẻ tín dụng, chuyển khoản tiền, dịch vụ tài chính quốc tế, và nhiều dịch vụ khác.
  • Ngân hàng VietinBank có một mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước và là một trong những ngân hàng lớn nhất về tài sản và doanh thu tại Việt Nam. Các hoạt động của VietinBank không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn mở rộng ra toàn cầu thông qua việc hợp tác và tham gia vào các hoạt động ngân hàng quốc tế.
  • VietinBank đã và đang đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và tài chính của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu ngân hàng của hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietitinbank _ CN Bắc Thăng Long
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietitinbank _ CN Bắc Thăng Long

Giới thiệu bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – CN Bắc Thăng Long

Bài Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank này tập trung vào việc nghiên cứu hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Bắc Thăng Long của Ngân hàng VietinBank. Ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong chính sách tiền tệ quốc gia và phát triển kinh tế. VietinBank là một trong những NHTM hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả và mang lại nhiều giải pháp tài chính cho khách hàng. Chi nhánh Bắc Thăng Long của VietinBank, mặc dù nằm ở vùng kinh tế khó khăn, đã nỗ lực vượt qua để đảm bảo tính cạnh tranh.

Chương 1 của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Thăng Long giới thiệu về chi nhánh và tổ chức của nó. Chi nhánh này thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và nằm tại Hà Nội. Chi tiết về địa chỉ, mã số thuế, và liên hệ cũng được cung cấp. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của chi nhánh được trình bày, bao gồm việc thành lập, phát triển và cơ cấu bộ phận quản lý. Chi nhánh có tổng cộng 105 nhân viên và đã phát triển tốt trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Mô tả về các phòng ban và chức năng của họ được cung cấp. Chi nhánh Bắc Thăng Long có 7 phòng ban tại trụ sở chính và 6 phòng giao dịch, mỗi phòng ban đảm nhận một phần công việc cụ thể để hỗ trợ và thực hiện các hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Các phòng ban này bao gồm Ban Giám đốc, phòng kế toán, phòng bán lẻ, phòng tổng hợp, phòng hỗ trợ tín dụng, phòng hành chính, và phòng điện toán. Mô tả chi tiết về nhiệm vụ và trách nhiệm của từng phòng ban được đưa ra.

Cuối cùng, chương này trình bày về các sản phẩm và dịch vụ mà chi nhánh cung cấp cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Các sản phẩm và dịch vụ bao gồm tiền gửi, thẻ, chuyển tiền kiều hối, cho vay, mua bán ngoại tệ, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng số, và nhiều dịch vụ tài chính khác. Cũng cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, bao gồm tổng dư nợ tín dụng, nguồn vốn huy động, lợi nhuận, và các chỉ tiêu hiệu quả khác.

Chương 2 của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Thăng Long tập trung vào việc phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu. Cụ thể, chương này bao gồm hai phần chính:

2.1. Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc:

Trong phần này, chúng ta thấy rằng công việc đầu tiên của nhân viên mới và thực tập sinh là tìm hiểu về công ty thông qua tài liệu và trang web chính thức của VietinBank. Điều này giúp họ nắm bắt thông tin về hoạt động của công ty và kiến thức cơ bản cần thiết trước khi bắt đầu công việc. Ngoài ra, phần này cũng đề cập đến việc hỗ trợ kinh doanh, bao gồm tư vấn khách hàng, giải quyết thắc mắc, xây dựng mối quan hệ khách hàng và thực hiện báo cáo. Đối với mỗi công việc này, nêu rõ yêu cầu về kết quả công việc, bao gồm hiểu rõ về công ty, sản phẩm, quy trình, kỹ năng giao tiếp, và khả năng quản lý thời gian.

2.2. Nêu các cách thức đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao, các thuận lợi/khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có):

Trong phần này, chúng ta thấy rằng để hoàn thành các công việc được giao, thực tập sinh đã thực hiện việc nghiên cứu thông qua tài liệu nội bộ và trang web chính thức của Ngân hàng VietinBank. Việc này giúp họ hiểu rõ hơn về môi trường làm việc và quy trình công việc. Phần này cũng đề cập đến những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công việc, bao gồm việc hiểu rõ văn hoá và giá trị của công ty, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, cũng như những khó khăn khi gặp phải tài liệu phức tạp và khách hàng có yêu cầu đặc biệt.

Tóm lại, chương 2 của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Thăng Long trình bày chi tiết về các công việc và yêu cầu kết quả công việc mà thực tập sinh đã thực hiện, cùng với các cách thức và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chương 3 của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank tập trung vào Kết quả và Thảo luận. Trong phần này, chúng ta thấy rằng kết quả của công việc thực hiện đã được mô tả và phân tích. Cụ thể, các kết quả nghiên cứu và công việc đã được liệt kê, bao gồm việc tìm hiểu thông tin về công ty và đào tạo nhân viên, cũng như việc hỗ trợ kinh doanh. Đánh giá chất lượng công việc theo các yêu cầu cũng được thực hiện, bao gồm các thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Công việc đã mang lại nhiều kết quả tích cực, bao gồm việc nắm bắt thông tin cơ bản về công ty, tình hình hoạt động kinh doanh, và khả năng áp dụng kiến thức vào công việc. Ngoài ra, việc thực tập đã giúp phát triển các kỹ năng quan trọng như khả năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ khách hàng, và khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Trong quá trình thực tập, tuy đã gặp khó khăn ban đầu khi làm quen với môi trường công ty, nhưng điều này đã được giải quyết bởi sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng nghiệp. Tại giai đoạn thực tập, tác giả cũng đã tự nỗ lực tìm hiểu và học hỏi thông qua các nguồn tài liệu và truyền thông xã hội, cùng với việc tham gia thảo luận với nhân viên có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện, như khả năng xử lý các tình huống phức tạp và khả năng lập và cập nhật báo cáo về hoạt động kinh doanh. Điều này đòi hỏi sự phát triển và nâng cao kỹ năng trong tương lai.

Tổng cộng, kết quả và thảo luận trong chương 3 của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank cho thấy những thành tựu và học hỏi quý báu của tác giả trong quá trình thực hiện thực tập, và nhấn mạnh sự phát triển kiến thức và kỹ năng cho tương lai.

Đề cương của Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Thăng Long

Chương 1. Tổng quan về Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Bắc Thăng Long

1.1.      Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức

1.2.      Chức năng của các phòng ban

1.3.      Các sản phẩm dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

  1. Phân Tích Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu Tại Ngân Hàng Vietinbank – Chi Nhánh Bắc Thăng Long

2.1.      Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.2.      Nêu các cách thức đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao, các thuận lợi/khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có)

  1. Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Mô tả và phân tích các kết quả nghiên cứu/công việc thu được

3.2.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

TẢI BÀI MẪU

Hỗ trợ tải bài mẫu này qua zalo 0936.885.877 liên hệ để được tải miễn phí

Nhận làm báo cáo thực tập trọn gói, hỗ trợ xin dấu thực tập ngân hàng, viết bài chỉnh sửa bài theo ý kiến giáo viên

==> Dịch vụ Làm Báo Cáo Thực Tập UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – KINH NGHIỆM

==> THAM KHẢO THÊM: Top 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng

===> Báo Cáo Thực Tập Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân tại Ngân Hàng

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877