Top 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng [Hay]

5/5 - (2 bình chọn)

Dưới đây mình xin chia sẻ lại danh sách 10 bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng hay đã được Luận Văn Tri Thức tổng hợp lại từ các bài mẫu hay, các bạn có thể tham khảo tải về làm mẫu cho bài báo cáo tốt nghiệp của mình

Báo cáo thực tập ngân hàng là gì?

Báo cáo thực tập ngân hàng là một báo cáo mô tả kinh nghiệm thực tập của sinh viên tại một ngân hàng. Báo cáo này thường được yêu cầu bởi trường đại học hoặc cao đẳng trong quá trình sinh viên hoàn thành chương trình thực tập tại ngân hàng.

Báo cáo thực tập ngân hàng thường bao gồm một số phần chính, bao gồm:

  1. Giới thiệu về ngân hàng: Mô tả về ngân hàng mà sinh viên đã thực tập, bao gồm lịch sử, quy mô, cơ cấu tổ chức và các dịch vụ tài chính mà ngân hàng cung cấp.
  2. Mô tả công việc thực tập: Nêu rõ các công việc mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập, bao gồm các hoạt động hàng ngày, các dự án đặc biệt mà sinh viên đã tham gia, và các kỹ năng mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập.
  3. Phân tích và đánh giá: Đánh giá kết quả của các công việc mà sinh viên đã thực hiện và phân tích những vấn đề mà sinh viên đã gặp phải trong quá trình thực tập. Nếu có, bao gồm các đề xuất cải tiến cho công việc trong tương lai.
  4. Kết luận: Tóm tắt những kinh nghiệm và kỹ năng mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập tại ngân hàng, cũng như đưa ra những lời khuyên cho sinh viên khác nếu họ muốn thực tập tại ngân hàng.

Báo cáo thực tập ngân hàng là một phần quan trọng trong việc đánh giá và đưa ra quyết định về việc cấp bằng cho sinh viên. Do đó, nó cần phải được viết một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo rằng nó phản ánh đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng của sinh viên trong quá trình thực tập.

Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng
Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng

Tổng hợp danh sách 10 bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng

Bài mẫu số 1: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Phương Đông

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Phương Đông: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt được thành lập ngày 14/11/2003 là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục trong nhiều năm liền. Trình bày thực trạng chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Phương Đông Chi Nhánh Đà Nẵng. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Ngân Hàng. Cấu trúc bài mẫu gồm 28 trang 3 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi Nhánh Trung Việt Đà Nẵng

Chương 2: Thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông Chi Nhánh Trung Việt Đà Nẵng Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Phương Đông :

Chương 3: Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông Chi Nhánh Trung Việt Đà Nẵng

DOWNLOAD

Bài mẫu số 2: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Xây Dựng

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Xây Dựng với đề tài  “Phân Tích Tình Hình Cho Vay Cầm Cố Số Tiết Kiệm Tại NHTM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam – PGD Hóc Môn”. Tìm hiểu và nghiên cứu về hoạt động cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thực tế ở CB Bank PGD Hóc Môn trong 3 năm gần nhất, từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học cho bản thân sau khi thực tập.

Chương 1: Giới Thiệu NHTM TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam – PGD Hóc Môn

1.1 Tổng quan về NHTM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – PGD Hóc Môn

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:

1.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng

1.1.3 Chức năng và nhiệm vụ:

1.1.4 Mạng lưới hoạt động

1.1.5 Hệ thống sản phẩm

1.1.6. Giới thiệu phòng giao dịch:

1.2.Giới thiệu khối quản lý rủi ro

1.3.Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của vị trí sinh viên thực tập

1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của PGD

Chương 2: Tình Hình Và Quy Trình Cho Vay Cầm Cố Sổ Tiết Kiệm Tại Nhtm Mtv Xây Dựng PGD Hóc Môn

2.1.Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Xây Dựng – PGD Hóc Môn

2.1.1.Tình hình cho vay và thu nợ tại Ngân hàng Xây Dựng – PGD Hóc Môn

2.1.2.Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng theo cơ cấu dư nợ

2.1.3.Tình hình các sản phẩm cho vay trên tổng dư nợ

2.1.4.Tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng

2.1.5. Vòng quay vốn tín dụng

2.2 Tình hình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

2.2.1 Sản phẩm cho vay cấm cố STK

2.2.2 Phân tích thực trạng cho vay cầm cố STK

2.3 Quy trình cho vay cầm cố STK

2.3.1 Sơ đồ về quy trình cho vay cầm cố STK

2.3.2 Quy trình cho vay cầm cố sổ tiết kiệm tại PGD Hóc Môn

2.4 Đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu

2.4.1 Ưu điểm:

2.4.2 Nhược điểm:

2.5 Một số giải pháp và kiến nghị

2.5.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng

2.5.2 Một số giải pháp

2.5.3 Một số kiến nghị

Chương 3: Kết Quả Thực Tập

3.1 Mô tả 01 ngày làm việc điển hình của sinh viên đi thực tập

3.2 Bài học của bản thân

3.2.1 Chủ động trong công việc

3.2.2 Kỹ năng mềm

3.2.3 Trải nghiệm thực tế môi trường

3.3 Định hướng công việc của bản thân sau khi tốt nghiệp

3.3.1 Tìm kiếm một công việc đúng ngành nghề

3.3.2 Đầu tư học ngoại ngữ

3.3.3 Dành một khoảng thời gian cho sở thích

DOWNLOAD

Bài mẫu số 3: Báo cáo thực tập tại ngân hàng SCB

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng SCB tại chi nhánh Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1. Giới thiệu về ngân hàng SCB được thành lập năm 1992 xuất thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô có vốn điều lệ hơn 2000 tỷ đồng. Trình bày tình hình hoạt động của SCB như nguồn vốn, tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh. Cấu trúc bài mẫu báo cáo thực tập tại ngân hàng gồm 3 chương 20 trang tổng hợp

DOWNLOAD

Bài mẫu số 4: Báo cáo thực tập tại ngân hàng VP Bank

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng VP Bank (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng). Ngân hàng VPBank có tổng 134 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Tổng quan bài báo cáo nói về tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận, tình hình tài chính của ngân hàng. Cấu trúc gồm 3 phần 20 trang.

DOWNLOAD 

Bài mẫu số 5: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Sacombank

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Sacombank (Sài Gòn Thương Tín) – Chi nhánh Hóc Môn _ PGD Bà Điểm. Với đề tài Giải Pháp Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Hóc Môn- Phòng Giao Dịch Bà Điểm. Trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín CN Bà Điểm. Trình bày thực trạng rủi ro tín dụng và những biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm. Từ đó đưa ra những giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng.

Chương 1: Lý Luận Cơ Bản Về Rủi Ro Tín Dụng Trong Ngân Hàng Thương Mại

1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng

1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng

1.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng

1.3.1 Giới hạn cho vay theo quy định chính sách tín dụng của ngân hàng trong từng giai đoạn

1.3.2 Nhóm chỉ tiêu về phân loại nợ

Chương 2:  Thực Trạng Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank Pgd Bà Điểm

2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2.Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

2.1.3.Giới thiệu Sacombank – PGD Bà Điểm

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank PGD Bà Điểm từ 2019-2021

2.2.1 Công tác huy động vốn

2.2.2 Hoạt động tín dụng

2.2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.3. Thực trạng rủi ro tín dụng và những biện pháp quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm

2.3.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sacombank PGD Bà Điểm

2.3.1.1 Nhóm chỉ tiêu về dư nợ tín dụng

2.3.1.2 Nhóm chỉ tiêu về nợ xấu

2.3.1.4 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động

2.3.1.5 Thực trạng trích lập dự phòng

2.3.2 Thực tế các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm

2.4. Mô tả vị trí thực tập

2.5. Đánh giá chung về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm

2.5.1 Kết quả đạt được

2.5.2 Những hạn chế còn tồn tại

Chương 3 Giải Pháp Phòng Ngừa Và Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacombank PGD Bà Điểm

3.1 Định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm

3.2.Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Sacombank PGD Bà Điểm

3.2.1 Quản lý chặt chẽ các khoản cho vay có ván đề và đưa ra biện pháp xử lý nợ khó đòi

3.2.2 Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi thế của ngân hàng

3.2.3 Nâng cao hiệu quả quản lý danh mục cho vay

3.2.3.1 Thực hiện đa dạng hóa danh mục cho vay

3.2.3.2 Cân đối cơ cấu trong danh mục cho vay

3.2.3.3 Giải pháp hỗ trợ trong biện pháp quản lý danh mục cho vay

3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác dự báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng

3.2.5 Nâng cao chất lượng chất lượng cán bộ tín dụng có chế độ khen thưởng rõ ràng

3.3 Một số kiến nghị

3.3.1  Đối với nhà nước

3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước

DOWNLOAD

Bài mẫu số 6: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Eximbank với đề tài “Giải Pháp Truyền Thông Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Vay Tiêu Dùng Trong Ngân Hàng Eximbank – Mỹ Tho”. Giới thiệu về ngân hàng Eximbank Chi Nhánh Mỹ Tho đi vào hoạt động ngày 4/10/2008. Trình bày thực trạng về hoạt động cho vay của ngân hàng, thực trạng hoạt động truyền thông, phân tích Swot. Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay của ngân hàng. Cấu trúc đề cương bài mẫu như sau:

Phần 1: Mở Đầu

1.1. Lý Do Chọn Đề Tài

1.2. Mục Tiêu, Phạm Vi, Phương Pháp Thực Hiện Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

1.2.1. Mục tiêu

1.2.2. Phạm vi

1.2.3. Phương pháp thực hiện báo cáo

1.3. Mô Tả Vị Trí Thực Tập

1.3.1. Vị trí thực tập

1.3.2. Mô tả công việc thực tập

1.3.3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập

1.4. Giới thiệu kết cấu bài báo cáo

Phần 2. Thực trạng hoạt động vay tiêu dùng tại Eximbank Mỹ Tho, phân tích hoạt động truyền thông của ngân hàng Eximbank đối với sản phẩm vay tiêu dùng.

2.1. Tổng quan về chi nhánh Eximbank Mỹ Tho

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Eximbank Mỹ Tho

2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh

2.1.3. Sản phẩm chính của Ngân hàng

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý

2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Eximbank Mỹ Tho

2.1.4.2. Chức năng của các phòng ban

2.1.4.3. Cơ cấu nhân sự của ngân hàng

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh

2.1.6. Tình hình thuận lợi và khó khăn của ngân hàng

2.1.6.1. Thuận lợi

2.1.6.2. Khó khăn

2.1.7 Phân tích thị trường

2.1.7.1 Phân tích môi trường vĩ mô

2.1.7.2 Phân tích môi trường vi mô

2.1.8 Phân tích SWOT

2.2. Thực Trạng Hoạt Động Truyền Thông Của Sản Phẩm Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Eximbanl Mỹ Tho

2.2.1. Thị trường, khách hàng mục tiêu của hoạt động truyền thông tại ngân hàng Eximbank Mỹ Tho

2.2.1.1.Thị trường mục tiêu

2.2.1.1.Khách Hàng mục tiêu

2.2.1.3. Định vị thương hiệu

2.2.2.  Chính sách truyền thông sản phẩm vay tiêu dùng của ngân hàng Eximbank Mỹ Tho

2.2.3. Chiến lược marketing hỗ trợ hoạt động truyền thông tại ngân hàng Eximbank Mỹ Tho

2.2.3.1. Chính sách sản phẩm

2.2.3.2. Chính sách giá cả.

2.2.3.3. Chính sách phân phối.

Phần 3. Một số đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của sản phẩm vay tiêu dùng tại ngân hàng eximbank mỹ tho

3.1. So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Tình Hình Thực Tiễn So Với Lý Thuyết

3.2. Giải Pháp

3.2.1. Chiến lược truyền thông

3.2.1.1. Mục tiêu truyền thông

3.2.1.2. Thông điệp truyền thông

3.2.1.3. Chiến lược truyền thông tĩnh

3.2.1.4. Chiến lược truyền thông động

3.2.1.5. Quản lí kế hoạch truyền thông

3.2.2. Đề xuất thực thi chiến lược xây dựng và truyền thông thương hiệu

3.2.2.1. Nâng cao chất lượng phục vụ

3.2.2.2.Nhân sự

3.2.2.3. Dự toán ngân sách

3.2.3. Các giải pháp khác

3.2.3.1. Hoàn thiện chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra về các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng.

3.2.3.2. Hoàn thiện các sản phẩm cho vay của NH.

3.2.3.3. Nâng cao chất lượng của các khoản vay tiêu dùng:

Phần 4. Kết luận

4.1. Kết luận

4.2 Kiến nghị

4.3 Hạn chế của đề tài

DOWNLOAD

Bài mẫu số 7: Báo cáo thực tập tại ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng BIDV CN 3/2 với đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN 3/2”. Giới thiệu về Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Ba Tháng Hai được thành lập từ ngày 27 tháng 9 năm 2004. Trình bày thực trạng hoạt động bảo lãnh xuất khẩu tại ngân hàng BIDV CN 3/2 từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện bảo lãnh xuất khẩu tại ngân hàng. Cấu trúc gồm 3 chương

DOWNLOAD

Bài mẫu số 8: Báo cáo tại ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Huyện Trảng Bom Chi Nhánh Bắc Đồng Nai. Giới thiệu tổng quan về hàng hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam tổng quan tại chi nhánh Huyện Trảng Bom Chi Nhánh Bắc Đồng Nai. Mô tả hoạt động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank. Nhận xét về hoạt động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng để đưa ra những phương án phù hợp. Cấu trúc gồm 3 chương theo đề cương như sau

 Chương 1: Giới Thiệu Về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam

1.1 Tổng quan về Ngân hàng Agribank Việt Nam

1.1.1 Giới thiệu chung về Agribank Việt Nam.

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Agribank

1.1.4 Mạng lưới hoạt động và cơ cấu tổ chức

1.1.5 Thành tựu đạt được của toàn hệ thống.

1.2 Tổng quan về Ngân hàng Agribank huyện Trảng Bom chi nhánh Bắc Đồng Nai

1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

1.2.3 Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm.

1.2.4 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Agribank huyện Trảng Bom chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020.

Chương 2: Mô Tả Hoạt Động Huy Động Tiền Gửi Tiết Kiệm Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Agribank Huyện Trảng Bom Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

2.1 Giới thiệu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank huyện Trảng Bom chi nhánh Bắc Đồng Nai

2.1.1  Các sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.1.1.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

2.1.1.2 Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn

2.1.2 Chính sách lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.1.3 Quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.1.4 Các vấn đề liên quan huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank huyện Trảng Bom chi nhánh Bắc Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.

2.2.1 Phân tích kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2.1.1 Tăng trưởng nguồn tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2.1.2 Khung lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2.2 Phân tích quy mô, cơ cấu tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2.2.1 Theo kì hạn tiền gửi

2.2.2.2 Theo loại tiền gửi

2.2.3 Chi phí huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

2.2.4 Phân tích cân đối giữa tín dụng và huy động tiền gửi tiết kiệm.

Chương 3: So Sánh Giữa Lý Thuyết Với Thực Tế Của Hoạt Động Huy Động Tiền Gửi Tiết Kiệm Khách Hàng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Agribank Huyện Trảng Bom Chi Nhánh Bắc Đồng Nai

3.1 Nhận xét về tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân

3.1.1 Kết quả đạt được và nguyên nhân

3.1.2 Hạn chế và nguyên nhân

3.1.3 Một số đóng góp trong quá trình kiến tập

3.2 So sánh giữa lý thuyết với thực tế

3.2.1 Giống nhau

3.2.1.1 Đối tượng khách hàng

3.2.1.2 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

3.2.2 Khác nhau

3.2.2.1 Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.

3.2.2.2 Quy trình tiền gửi tiết kiệm.

3.3 Bài học kinh nghiệm.

DOWNLOAD

Bài mẫu số 9: Mẫu báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam- CN TPHCM

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Ngoại Thương Chi Nhánh Hồ Chí Minh. Giới thiệu về ngân hàng Vietcombank được thành lập năm 1963, ngân hàng Vietcombank CN HCM được thành lập năm 1976. Trình bày một số thành tựu, chặng đường phát triển, chiến lược phát triển của ngân hàng. Cơ cấu các phòng ban tại ngân hàng từ đó rút ra nhận xét cho bản thân. Đây cũng là mẫu báo cáo thực tập hay mà các bạn cần tham khảo.

Bài mẫu số 10: Mẫu báo cáo tốt nghiệp tại ngân hàng Quân Đội- CN TPHCM

Đây là mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng Quẩn Đội Chi Nhánh Bình Dương với đề tài “Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần

Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương”. Giới thiệu về ngân hàng Quân Đội CN Bình Dương được thành lập năm 2020 gồm 4 phòng giao dịch. Trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2015-2017. Hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại MB Bank, hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại MB. Đánh giá về hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại ngân hàng MB CN Bình Dương từ đó rút ra kinh nghiệm đạt được sau khi thực tập tại ngân hàng. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương như sau

Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi Nhánh Bình Dương

1.1. Giới Thiệu Chung Về Ngân Hàng Tmcp Quân Đội – Chi Nhánh Bình Dương

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của MBBank – Chi nhánh Bình Dương

1.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý

1.1.3. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu

1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2017

Chương 2: Hoạt Động Cấp Tín Dụng Khách Hàng Bán Lẻ Tại Mbbank – Chi Nhánh Bình Dương

2.1. Quy Trình Cấp Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân MBBANK

2.1.1. Một số quy định về cho vay khách hàng cá nhân tại MBBank

2.1.2. Quy trình cấp tín dụng Khách hàng cá nhân

2.2. Hoạt Động Cấp Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Mbbank – Chi Nhánh Bình Dương

2.2.1. Các sản phẩm chính trong hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại MBBank

2.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại MBBank

2.3. Đánh Giá Về Hoạt Động Cấp Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Mbbank – Chi Nhánh Bình Dương – Phòng Giao Dịch Hiệp Phú

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Những hạn chế

2.3.3. Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn trong hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Hiệp Phú

2.3.4. Bài học rút ra từ quá trình thực tập tại Phòng giao dịch Hiệp Phú

3.1. Đa Dạng Hóa Khách Hàng

3.2. Đa Dạng Hóa Sản Phẩm/ Chính Sách

3.3. Nâng Cao Công Tác Nguồn Nhân Lực

3.4. Công Tác Marketing Tại Chi Nhánh

DOWNLOAD

Để viết một bài báo cáo thực tập ngân hàng hay và đầy đủ, sinh viên cần:

  1. Chăm chỉ ghi chép: Sinh viên cần ghi chép lại các hoạt động, công việc, các kỹ năng, và kinh nghiệm trong suốt thời gian thực tập. Điều này giúp cho việc tạo báo cáo sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

  2. Phân tích và đánh giá: Sinh viên cần phân tích và đánh giá kết quả của các công việc mà mình đã thực hiện, bao gồm những thành công và thất bại, những khó khăn mà mình đã gặp phải và cách giải quyết. Sinh viên cần tập trung vào việc mô tả những cách mà các hoạt động thực tập đã giúp cho mình học được những kỹ năng mới.
  3. Sử dụng ngôn ngữ chuyên môn: Sinh viên cần sử dụng các thuật ngữ chuyên môn, từ vựng chính xác và ngữ pháp đúng đắn trong việc viết báo cáo. Điều này giúp cho báo cáo được chính xác, rõ ràng, dễ hiểu và chuyên nghiệp.
  4. Đưa ra nhận xét và đánh giá khách quan: Sinh viên cần đưa ra nhận xét và đánh giá khách quan về những gì mình đã học được, những kỹ năng đã phát triển và cách mà chúng có thể được ứng dụng trong tương lai. Sinh viên cũng cần đưa ra những đề xuất cải tiến cho công việc trong tương lai.
  5. Tuân thủ quy định của trường và ngân hàng: Sinh viên cần tuân thủ các quy định, yêu cầu của trường và ngân hàng liên quan đến việc viết báo cáo thực tập. Điều này giúp cho báo cáo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và được đánh giá cao.

Với những yêu cầu trên, sinh viên sẽ có thể viết một báo cáo thực tập ngân hàng đầy đủ, chính xác và mang tính chuyên nghiệp cao. Ngoài ra các bạn sinh viên có thể liên hệ trực tiêp trung tâm để được hỗ trợ viết bài báo cáo, với dịch vụ viết bài chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn có một sản phẩm hay, đạt điểm số tối ưu nhất.

Để tải các mẫu Báo cáo thực tập tại ngân hàng ở trên các bạn liên hệ trực tiếp với zalo 0936.885.877 (Zalo/Tele) để được hỗ trợ.

===> Dịch vụ làm Báo Cáo Thực Tập tại Luận Văn Tri Thức 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tài
Tài
6 tháng trước

cho mình xin với nhé bạn

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877