Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tiếng Anh [9đ]

Mục lục

Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ là bài báo cáo thực tập của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ đặc biệt ở bài viết dưới đây mình xin chia sẻ lại 10 bài mẫu về Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Anh được các bạn viết bằng tiếng anh, mình đã dịch lại cho các bạn dễ hiểu

Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ nhưng phổ biến vẫn là ngôn ngữ Anh, nên nhiều trung tâm ra đời để đáp ứng bộ phận lớn nhu cầu của học viên từ mầm non đến phổ thông, từ đi học đến đi làm, từ trẻ em đến người lớn tuổi với nhiều lớp học khác nhau để đáp ứng từng nhu cầu của mỗi đối tượng. Vì vậy dưới đây mình sẽ đi sâu về nghiên cứu, phân tích các trung tâm Anh Ngữ tại Việt Nam bằng 10 bài viết mẫu được sinh viên nghiên cứu đạt trình độ khá giỏi, bài viết đã được qua kiểm duyệt của giảng viên và đạt điểm tối ưu. Bài viết được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

===> Dịch Vụ Làm Báo Cáo Thực Tập CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG

===> THAM KHẢO Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh: 136 Đề Tài + 7 Bài Mẫu

""</p

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ 1: Analyse Human Resource Management Activities At Au Viet My English Center – Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt Mỹ

Đây là bài mẫu về Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Ngữ Âu Việt Mỹ. Trình bày phần giới thiệu về công ty , phần giới thiệu về vị trí thực tập là phòng nhân sự. thực trạng về phòng nhân sự và có phương hướng đề xuất phát triển phòng nhân sự tại trung tâm Anh Ngữ Việt Mỹ. Dưới đây là cấu trúc đề cương sơ bộ.

Mẫu đề cương báo cáo thực tập tại trung tâm ngoại ngữ Anh Ngữ Âu Việt Mỹ

Chương 1: Tình Hình Thực Tế Của Công Ty

1.1 Giới Thiệu Về Công Ty

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Cơ sở của EVUS

1.3 Chương trình giáo dục

1.4 Đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất:

1.5 Cơ cấu tổ chức

1.5.1 Sơ đồ tổ chức

1.6 Nhiệm vụ của từng bộ phận

1.7 Giới thiệu sơ lược về vị trí thực tập

1.7.1 Giới thiệu chung về phòng nhân sự

1.7.2 Chức năng nguồn nhân lực

1.8 Nhiệm vụ cụ thể

1.8.1 Hoạch định nguồn nhân lực

1.8.2 Tuyển dụng

1.8.3 Đào tạo

1.8.4 Đánh giá năng lực của nhân viên

1.8.5 Quản lý lương – thưởng và các chính sách, BHYT, BHXH

1.8.6 Quản trị

Chương 2: Thực Trạng Phòng Hrm Tại Evus

2.1 Chức năng của bộ phận nhân sự tại EVUS

2.2 Cơ cấu bộ phận HRM

2.3 Hoạt động chính của phòng nhân sự

2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực

2.3.2 Nguồn tuyển dụng

2.3.3 Tuyển dụng

2.3.4 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng

Chương 3: Đề Xuất Phát Triển Phòng Hrm Tại Evus

3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng

3.1.1 Tuyển dụng trực tuyến qua website tuyển dụng

3.1.2 Tuyển dụng giới thiệu

3.1.3 Sử dụng dịch vụ tuyển dụng: Headhunter và Job Agency

3.1.4 Tổ chức sự kiện tuyển dụng

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ 2: Bussiness Activities Of Ivy English Center – Hoạt Động Kinh Doanh Của Trung Tâm Anh Ngữ Ivy

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Anh  Ivy. Giới thiêu về trung tâm Anh Ngữ Ivy về lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức từng bộ phận. Hoạt động kinh doanh của trung tâm, công việc được giao là thực tập sinh với vị trí tư vấn, kết quả đạt được trong quá trình thực tập. Cấu trúc gồm 4 chương tổng quát.

Mẫu đề cương Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Ivy

Chương 1 Tổng quan về Trung tâm Anh ngữ Ivy

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1 Khái quát hóa

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Chương trình giáo dục

1.3 Đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất

1.4 Cơ cấu tổ chức

1.5 Nhiệm vụ của từng bộ phận

Chương 2: Hoạt Động Kinh Doanh Của Trung Tâm Anh Ngữ Ivy

2.1 Công việc được giao chính của thực tập sinh với vị trí trợ lý tư vấn trong công ty

2.2 Mô tả nhiệm vụ

2.2.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh

Chương 3 Kết quả đạt được và kinh nghiệm được trau dồi trong quá trình thực tập

3.1 Củng cố kiến ​​thức lý thuyết đã học ở đại học

3.2 Nâng cao kỹ năng thực hành

3.3 Đóng góp cho Trung tâm Anh ngữ IVY

Chương 4 Kết luận

TẢI FULL

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ  3: Business Strategies 4p Of Bilingual Education Council English Center – Chiến Lược Kinh Doanh 4p Của Trung Tâm Anh Ngữ Hội Đồng Giáo Dục Song Ngữ

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội Đồng Giáo Dục Song Ngữ. Giới thiệu về trung tâm anh ngữ Hội Đồng Giáo Dục Song Ngữ. Thực trạng hoạt động kinh doanh của trung tâm. Từ đó đưa ra các chiến lược phát triển đến năm 2022. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương tổng quát.

Mẫu đề cương Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Hội Đồng Giáo Dục Song Ngữ

Chương 1: Giới Thiệu Về Trung Tâm

1.1. Lịch sử Hội đồng Giáo dục Song ngữ Trung tâm Anh ngữ

1.1.1. Tổng quan về BEC

1.1.2. Hoàn cảnh ra đời

1.1.2.1. Giai đoạn đầu

1.1.2.2. Kết hợp pha

1.1.2.3. Giai đoạn thời kỳ

1.1.2.4. Giai đoạn kết luận

1.2. Quy mô, cơ cấu tổ chức và sự phát triển của Trung tâm Anh ngữ Hội đồng Giáo dục Song ngữ

1.2.1. Quy mô của BEC

1.2.2. Cơ cấu tổ chức

1.2.2.1. Sơ đồ tổ chức

1.2.2.2. Hệ thống phân cấp tổ chức của BCE

1.3. Những tiêu chuẩn cần có để trở thành giáo viên tiếng Anh trong tương lai

1.4. Lập trình viên giáo dục

Chương 2: Thực Trạng Hoạt Động Kinh Doanh Tại BEC

2.1. Tổ chức hoạt động của trung tâm trong thời gian qua

2.1.1. Người quản lý

2.1.2. Tổ chức

2.1.3. Lãnh đạo – quản lý

2.2. Nhân viên

2.2.1. Tuyển dụng

2.2.2. Xây dựng chế độ tiền lương và phúc lợi

2.3. Tiếp thị

2.4. Tài chánh

2.5. Vận hành – hoạt động

2.5.1. Địa điểm kinh doanh

2.5.2. Quy trình dịch vụ khách hàng

2.5.3. Năng suất làm việc

2.5.4. cơ sở hạ tầng

2.5.5. Quản lý hàng tồn kho

2.5.6. Chất lượng giáo dục

2.6. Nghiên cứu và phát triển

2.7. . Hệ thống thông tin

2.8. Tác động môi trường hợp tác

2.8.1. khách hàng

2.8.2. Đối tác hỗ trợ và hợp tác

2.9. Đối thủ cạnh tranh hiện tại

2.10. Phân tích hoạt động của đối thủ cạnh tranh

2.11. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng

2.12. Ảnh hưởng của sự biến động

2.13. ảnh hưởng pháp lý

2.14. Ảnh hưởng từ công nghệ

2.15. hiệu ứng tự nhiên

2.16. Kết quả hoạt động kinh doanh của trung tâm trong những năm gần đây

Chương 3: Gợi Ý Phát Triển Build Business 4p

3.1. Xây dựng tiêu đề để thực hiện chiến lược

3.2. Mục tiêu của Trung tâm đến năm 2022

3.2.1. Mục tiêu dài hạn

3.2.2. Chi tiết mục tiêu

3.2.3. Xây dựng chiến lược

3.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược

3.3. Các công cụ giải pháp khả thi để thực hiện các chiến lược

3.3.1. Giải pháp về chương trình đào tạo

3.3.2. Giải pháp tận nơi

3.3.3 Giải pháp về giá

3.3.4. Giải pháp về xúc tiến

TẢI FULL

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Anh Ngữ 4: Strategies To Increase Learners For Ivy Vietnam English Center –  Chiến Lược Tăng Học Viên Cho Trung Tâm Anh Ngữ Ivy Việt Nam

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực tại Trung Tâm Anh Ngữ Ivy. Giới thiệu về công ty, lịch sử hình thành và phát triển tại trung tâm anh ngữ Ivy. Thực trạng bộ phận tuyển sinh học viên từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển sinh học viên tại trung tâm. Cấu trúc bài mẫu gồm 4 chương tổng quát.

Mẫu đề cương Báo cáo thực tập tại trung tâm Anh Ngữ Ivy

Chương 1: Giới Thiệu Về Công Ty

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.1 Hoàn cảnh ra đời

1.1.2 Thành tích và kỹ năng đạt được

1.1.3 Nhánh

1.2 Cơ cấu tổ chức

1.2.1 Sơ đồ tổ chức

1.2.2 Nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3 Chương trình giáo dục

1.4 Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất

1.4.1 Đội ngũ giáo viên

1.4.2 Cơ sở vật chất

1.5 Đặc điểm vị trí của Thực tập sinh

1.5.1 Khái niệm về đội ngũ giáo viên

1.5.2 Chức năng

1.5.3 Nhiệm vụ cụ thể

1.5.4 Một số điều kiện đảm bảo quản lý hiệu quả

Chương 2: Thực Trạng Bộ Phận Tuyển Dụng Học Viên Của Trung Tâm Anh Ngữ Ivy.

2.1 Giới thiệu về bộ phận tuyển sinh học viên

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Chức năng

2.1.3 Quyền lợi

2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển sinh

2.3 Chính sách thu hút người học

2.3.1 Mạng xã hội

2.3.2 Áp phích

2.3.3 Khuyến mại

2.3.4 Dịch vụ hỗ trợ

2.3.5 Chất lượng trung tâm

2.4 Phương pháp giảng dạy.

Chương 3: Đánh Giá Chính Sách Tuyển Sinh Và Đề Xuất Điểm Mới Để Thu Hút Học Viên Đến Trung Tâm Ivy.

3.1 Đánh giá công tác tuyển sinh người học.

3.1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh

3.2.1 Giải pháp 1: Học tương tác

3.2.2 Giải pháp 2: Học trên thiết bị thông minh

3.2.3 Giải pháp 3: Tích hợp học liệu

3.2.4 Giải pháp 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng

3.2.5 Giải pháp 5: Tuyển dụng nhân sự

3.2.6 Giải pháp 6: Khảo sát, tiếp thu ý kiến

Chương 4: Kết Quả Đạt Được Và Kinh Nghiệm Nâng Cao.

4.1 Quản lý hiệu quả

4.2 Kỹ năng thực hành

4.3 Củng cố kiến ​​thức lý thuyết

TẢI FULL

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Tiếng Anh 5: Marketing Activities Of  A Chau English Centers – Hoạt Động Marketing Của Trung Tâm Anh Ngữ Á Châu

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Á Châu. Giới thiệu về trung tâm anh ngữ Á Châu, tầm nhìn và sứ mệnh của trung tâm. Trình bày Thực trạng hoạt động Marketing tại trung tâm. Từ đó đề xuất các hoạt động quản lý phát triển hoạt động marketing tai công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương.

Mẫu đề cương Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Á Châu

Chương 1 Giới Thiệu Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Á Châu

1.1 Lịch sử hình thành Trung tâm Anh ngữ ACE

1.2 Cơ cấu tổ chức của ACE:

1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và Lời hứa của Trung tâm:

1.3.1 Tầm nhìn

1.3.2 Nhiệm vụ

1.3.3 Lời hứa của Trung tâm ACE

Chương 2 Thực Trạng Hoạt Động Marketing Tại Ace Center

2.1 Lý thuyết cơ bản

2.1.1: Định nghĩa marketing

2.1.2: Các khía cạnh của marketing

2.1.3 Tầm quan trọng của marketing:

2.2 Thực trạng hoạt động Marketing tại Trung tâm ACE:

2.2.1 Thị trường và sản phẩm chính

2.2.2: Thực trạng hoạt động marketing tại trung tâm ACE:

2.2.3 Một vấn đề quan trọng được đặt ra

Chương 3 Đề Xuất Phát Triển Tiếp Thị

3.1 Đề xuất các hoạt động quản lý.

3.1.1 Vốn

3.1.2 Nguồn nhân lực.

3.1.3 Tiếp thị trực tuyến

3.2 Mở rộng thị trường

3.3 Mở rộng độ tuổi khách hàng

TẢI FULL

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ 6: The Report On Curriculum Developmemt At Windsor Essex Cacadian English Center –  Báo Cáo Về Phát Triển Chương Trình Giảng Dạy Tại Trung Tâm Anh Ngữ Cacadian Windsor Essex

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Cacadian Windsor Essex. Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm Anh Ngữ Canada Windsor Essex. Thực trạng quản lý học viên và giáo viên tại trung tâm. Từ đó đề xuất xây dựng chương trình giảng dạy, phương pháp dạy học tại trung tâm. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Giới thiệu về Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

1.1. Lịch sử của Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

1.1.1 Giới thiệu về Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

1.3 Quan hệ đối tác

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Quản Lý Học Viên Và Giáo Viên Tại Trung Tâm Anh Ngữ Canada Windsor Essex

2.1. Số lượng Giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

2.2. Lịch giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

2.3. Quá trình giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

2.3.1. Quá trình trước khi dạy ( Quá trình chuẩn bị)

2.3.2. Quá trình giảng dạy

2.3.3. Quá trình sau khi dạy

Chương 3: Đề Xuất Xây Dựng Chương Trình Giảng Dạy Tại Trung Tâm Anh Ngữ Canada Windsor Essex

3.1. Giáo trình tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

3.2. Chương trình học tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

3.2.1. Chương trình Mẫu giáo WECEC Ontario

3.2.2. Chương Trình Tiếng Anh Trẻ Em

3.2.3. Chương Trình Tiếng Anh Thiếu Nhi

3.2.4. Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn

3.2.5. TOEIC dành cho người đi làm

3.2.6. IELTS dành cho người đi làm

3.3. Phương pháp giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Canada Windsor Essex

3.3.1. So sánh sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và chương trình học tại WECEC

3.3.2. Phương pháp giảng dạy đặc biệt tại Wecec

3.3.3. Phương pháp học tại Wecec

TẢI FULL

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ 7: The Importance Of Content Marketing In The Development Of Vietop English Co.,Ltd – Tầm Quan Trọng Của Content Marketing Trong Sự Phát Triển Của Trung Tâm Tiếng Anh Vietop

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Vietop. Giới thiệu về công ty Vietop về sản phẩm và sơ đồ tổ chức của công ty. Nhập môn về marketing trình bày khái niệm, mục tiêu, vai trò của tiếp thị (marketing). Trình bày về tầm quan trọng của Content Marketing đối với sự phát triển của Vietop. Phân tích hoạt động content Marketing và đưa ra giải pháp tăng hiệu của của Tiếp thị nội dung. Cấu trúc bài mẫu gồm 4 chương.

Mẫu đề cương Báo Cáo Thực tại Trung Tâm Tiếng Anh Vietop

Chương 1: Giới thiệu công ty

1.1. Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty

1.2. sản phẩm công ty

1.3. Sơ đồ tổ chức công ty

1.4. Giáo viên

1.5. Cơ sở hạ tầng

1.6. Cơ sở đào tạo

Chương 2: Nhập Môn Tiếp Thị

2.1. Khái niệm tiếp thị

2.2. Mục tiêu của tiếp thị

2.3. Vai trò của tiếp thị

2.3.1. Dành cho doanh nghiệp

2.3.2. Đối với người tiêu dùng

Chương 3: Content Marketing Và Tầm Quan Trọng Của Content Marketing Đối Với Sự Phát Triển Của Vietop

3.1. Giới thiệu tiếp thị nội dung

3.1.1. Tiếp thị nội dung là gì?

3.1.2. Các loại tiếp thị nội dung

3.2. Vai trò của content marketing đối với doanh nghiệp

3.3. Đối thủ cạnh tranh hiện tại của Vietop

3.4. Phân tích hoạt động content marketing tại Vietop

3.4.1. Chiến lược STP

3.4.1.1. Phân khúc

3.4.1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu (Targeting)

3.4.1.3. Định vị

3.4.2. Vai trò chiến lược của STP đối với doanh nghiệp

3.4.3. Giới thiệu 5 mẫu content marketing bằng tiếng Anh

3.4.4. 6 hành trình nhu cầu khách hàng tại Vietop

3.4.5. Bài viết SEO nội dung

3.4.6. Các bước triển khai website nội dung

3.4.7. Các hình thức content marketing đang được Vietop triển khai

3.4.8. Thực trạng tiếp thị nội dung Vietop hiện nay

Chương 4: Hiệu Quả Của Chiến Lược Content Marketing Tại Vietop

4.1. Hiệu quả đạt được

4.2. Một số giải pháp tăng hiệu quả tiếp thị nội dung

TẢI FULL

Bài Mẫu 8: A Report On The Teaching Methodology Employed For Students Of Starters Level At Interactive Language Center – Báo Cáo Về Phương Pháp Giảng Dạy Áp Dụng Cho Học Viên Trình Độ Mới Bắt Đầu Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác

Đây là bài mẫu Báo Cáo Thực tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác. Giới thiệu về trung tâm ngoại ngữ Tương Tác về lịch sử hình thành và phát triển, cơ sở vật chất, sứ mệnh và tầm nhìn của trung tâm. Về phương pháp giảng dạy của trung tâm và đề xuất các phương pháp cải tiến phương pháp giảng dạy tại trung tâm. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương tổng quan.

Mẫu đề cương Báo Cáo Thực tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác

Chương 1 Giới Thiệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác (Ilc)

1.1. Giới thiệu ILC

1.2. Lịch sử hình thành công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của ILC

1.4. Cơ sở vật chất phòng học

1.5. Giáo trình và tài liệu

1.5.1. Starters, Movers, và Flyers

1.5.2. Ket và Pet

1.6. Sứ mệnh và tầm nhìn của trung tâm

1.6.1. Nhiệm vụ

1.6.2. Tầm nhìn

Chương 2 Phương Pháp Giảng Dạy Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tương Tác

2.1. Tổng quan về đội ngũ giáo viên

2.2. Tổng quan về phương pháp dạy học

2.3. Bản chất của việc tiếp thu ngôn ngữ (LA) của trẻ em

2.4. Việc triển khai phương pháp giảng dạy tại ILC

2.4.1. Quy trình giảng dạy thực tế của một lớp Starters tại ILC

2.4.2. Thảo luận về những phát hiện

Chương 3 Đề Xuất Cải Tiến Phương Pháp Giảng Dạy Tại Ilc

3.1. Giáo viên có nên hỏi “Bạn có khỏe không?” ở đầu lớp?

3.2. Yêu cầu cá nhân/từng HS nhắc lại từ mới

3.3. Không giải nghĩa tiếng Việt cho từ mới

TẢI FULL

Bài Mẫu 9: Effective Methods To Attract Customers At Let’s Learn English Center – Phương Pháp Thu Hút Khách Hàng Hiệu Quả Tại Trung Tâm Anh Ngữ Let’s Learn

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập tại trung tâm tiếng anh Let’s Learn. Giới thiệu về trung tâm tiếng anh Let’s Learn về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, được thành lập năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động kinh doanh của trung tâm về thị trường, hiệu quả hoạt động marketing thu nhập. Từ đó đề xuất các hoạt động marketing để thu hút khách hàng tại trung tâm tiếng anh Let’s Learn. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Giới Thiệu Trung Tâm Tiếng Anh Let’s Learn

1.1 Lịch sử hình thành công ty

1.1.1 Thông tin chung về công ty

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Anh ngữ Let’s Learn.

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Anh ngữ Let’s Learn Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Anh ngữ Let’s Learn

1.3 Thành tích, sứ mệnh và mục tiêu của Trung tâm Anh ngữ Let’s Learn

1.3.1 Thành tích

1.3.2 Nhiệm vụ và mục tiêu của Let’s Learn EnglishCenter

1.4 Nhiệm vụ của các phòng ban

Chương 2: Hoạt Động Kinh Doanh Của Trung Tâm Anh Ngữ Let’s Learn

2.1 Thị trường và sản phẩm chính

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh

2.2.1 Tình hình kinh doanh Doanh thu từ khóa học tiếng Anh6

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh

2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing Thu nhập

2.4 Khó khăn hiện tại của trung tâm Mở rộng thị trường

2.5 Đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm Anh ngữ Let’s Learn

2.5.1 Đề xuất về hoạt động quản lý Vốn.

2.5.2 Đề xuất về hoạt động marketing Marketing online

Chương 3 : Giải Pháp Thu Hút Khách Hàng Và Nâng Cao Dịch Vụ Trung Tâm Anh Ngữ Let’s Learn

3.1 Đề xuất các hoạt động marketing Marketing online

3.2 Một số cách thu hút khách hàng.

Bài mẫu 10: A Report On Effective Teaching Strategies At Windsor Essex Canadian English Center  – Báo Cáo Về Chiến Lược Dạy Học Hiệu Quả Tại Trung Tâm Anh Ngữ Windsor Essex Canadian

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập tại trung tâm anh ngữ Windsor Essex Canadian. Trình bày quy mô và chương trình giảng dạy tại trung tâm. Chương trình học và mục tiêu dạy học tại trung tâm bao gồm từ mẫu giáo, thanh niên, người lớn. Từ đó rút ra được kết quả mà học viên đã đạt được và kết quả sau khi thực tập tại trung tâm. Cấu trúc bài mẫu gồm 5 chương tổng quát.

Chương 1: Giới Thiệu Trung Tâm Ngôn Ngữ Windsor Essexcanada

1.1. Quy mô và chương trình giảng dạy của WECEC

1.2. Sơ đồ tổ chức

1.2.1. Sơ đồ tổ chức Công ty CP phát triển giáo dục Phúc Tân

1.2.2. Sơ đồ tổ chức Công ty CP phát triển giáo dục Phúc Tân

Chương 2: Chương Trình Học Và Mục Tiêu Dạy Học Tại Wecec

2.1. Chương Trình Mẫu Giáo

2.1.1. Mục tiêu dạy học của trường mầm non

2.2. Chương Trình Dạy Học Thanh Niên

2.2.1. Mục tiêu giảng dạy của Junior Young Learning

2.3. Chương Trình Học Viên Trẻ Cao Cấp

2.3.1. Mục tiêu giảng dạy Senior Young Learning

2.4. Chương Trình Giao Tiếp Người Lớn

2.4.1. Mục tiêu giảng dạy giao tiếp dành cho người lớn.

2.5. Chương Trình Kinh Doanh Người Lớn (Toiec)

2.5.1. Mục tiêu giảng dạy kinh doanh dành cho người lớn

2.6. Chương Trình Academi Cho Người Lớn (Ielts)

2.6.1. Mục tiêu giảng dạy Academy dành cho người lớn

Chương 3: các phương pháp dạy học hiệu quả.

3.1. Phương pháp giảng dạy chính của WECEC

3.1.1. Phương pháp dạy và học của WECEC dành cho học sinh ở mọi chương trình là 4 nội dung chính

3.2. So sánh phương pháp giảng dạy

3.2.1. Mục đích của phương pháp dạy học WECEC

3.3. So sánh đánh giá

3.3.1. Mục đích đánh giá học tập theo phương pháp WECEC

Chương 4: Kết Luận (Và Đề Xuất Nếu Có)

4.1. Tóm tắt những việc đã làm được trong thời gian thực tập

Chương 5: Kết Quả Thực Tập

5.1. Kết quả và sản phẩm học viên đã đạt được

TẢI FULL

Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này đòi hỏi sinh viên phải nắm vững kiến thức và có trình độ tiếng anh để có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập một cách tốt nhất. Ngoài ra nếu bạn không làm được hãy nhờ sự trợ giúp của bên mình nhé. Hỗ trợ viết báo cáo thực tập trọn gói, hỗ trợ chỉnh sửa hoàn thiện đến khi nộp bài. Để tải bảng đầy đủ các tài liệu trên các bạn liên hệ qua zalo của mình nha

==> Liên hệ Zalo 0936.885.877

==> Dịch vụ làm báo cáo thực tập luanvantrithuc.com dichvuluanvantrithuc@gmail.com

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877