Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân – Tải Free Bài Mẫu

Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát là một trong những đề tài mà sinh viên ngành luật khi thực tập tại viện kiểm sát sẽ chọn để làm trong quá trình thực tập. Sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành một kiểm sát viên làm việc tại các cơ quan nhà nước như Viện Kiểm Sát hay các cơ quan của Nhà Nước. Chúng ta hãy đi tìm hiểu về các khái niệm ở dưới đây nhé

Vai trò của Viện Kiểm Sát Nhân Dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Viện Kiểm Sát Nhân Dân là một thiết chế hết sức đặc biệt trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nó thực hiện quyền công tố và giám sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp. Viện kiểm sát nhân dân có vai trò quyết định trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết nêu ý nghĩa của Viện kiểm sát nhân dân và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân
Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP CÁC NGÀNH, HỖ TRỢ XIN MỘC CÔNG TY, TRỌN GÓI BAO CHỈNH SỬA BÀI

Chia sẻ Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân

Các dạng bài mẫu hay được Luận Văn Tri Thức tập hợp lại từ các bài mẫu chất lượng của sinh viên các khóa trước, các bạn có thể liên hệ để tải file word các tài liệu này nhé

Bài mẫu 1: Định hướng nghề nghiệp Kiểm sát viên – Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Đây là Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Giới thiệu về nơi thực tập là Viện Kiểm Sát về cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo, đứng đầu là Viện Trưởng, kế đến là Phó Viện Trưởng, Kiểm sát viên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của viện trưởng theo pháp luật. Mô tả nghề nghiệp và công việc của Kiểm Sát Viên. So sánh sự khác nhau giữa kiểm sát viên và kiểm tra viên.

Bài mẫu chủ yếu tìm hiểu về nghề nghiệp của Kiểm Sát Viên như về công việc, thuận lợi và khó khăn trong công việc. Từ đó hiểu rõ hơn về công việc của kiểm sát viên, giúp cho sinh viên có được kinh nghiệm thực tế và học được những đặc tính tốt của kiểm sát viên để có thể trở thành một kiểm sát viên tương lai. Nêu rõ quy trình thực tập trong một tháng bao gồm những công việc gì đều được ghi rõ trong tài liệu này.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 2: Báo cáo tốt nghiệp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ

Đây là Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Vân Hồ, thuộc tỉnh Sơn La. Trình bày khái niệm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy. Giới thiệu về Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Vân Hồ được thành lập năm 2013. Trình bày chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Vân Hồ. Thực trạng về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng chống ma túy tại huyện Vân Hồ từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hơn về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tại đây. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tại huyện Vân Hồ.

Chương 2:Giới thiệu về Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ.

Chương 3: Thực trạng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tại huyện Vân Hồ.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 3: Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thanh Chương, Tỉnh Phú Yên

Đây là Bài Mẫu Báo Cáo Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Thanh Chương, Tỉnh Phú Yên. Giới thiệu về đơn vị thực tập là viện kiểm sát huyện Thanh chương tỉnh Phú Yên được thành lập năm 1960. Những thành tựu đạt được và hạn chế của viện kiểm sát huyện Thanh Chương, hướng phát triển trong công tác. Trình bày việc khảo sát thực tiễn quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự tại huyện Thanh Chương. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện về vấn đề pháp luật chức năng thực hành quyền công tố trong các vụ án hình sự ở Thanh Chương. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 4: Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Nghệ An

Đây là Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Nghệ An. Giới thiệu về cơ quan thực tập là Viện Kiểm Sát Tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1960 là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát tại tỉnh Nghệ An. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phương thức thực hiện bằng cách phương pháp thống kê tổng hợp, phương pháp so sánh, quan sát thực tế, phân tích.

Các công việc được giao và phương thức thực hiện, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất hoàn thiện hơn trong công việc của kiểm sát viên tại viện kiểm sát. Bài mẫu giúp cho sinh viên có thêm kiến thức mới, có thêm kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm sát, tạm giữ, tạm giam và thi hành án dân sự.

TẢI BÀI MẪU

=> HỖ TRỢ TẢI FILE MIỄN PHÍ, NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ZALO 0936.885.877

Bài mẫu 5: Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Thành Phố Ninh Bình

Đây là Báo Cáo Thực Tập Tại Viện Kiểm Sát Thành Phố Ninh Bình. Trình bày cơ sở lý luận về thực hành quyền công tố , kiểm sát trong luật tố tụng hình sự, cơ sở pháp lý việc thực hành quyền công tố và kiểm sát. Thực trạng về vấn đề thực hành quyền công tố, kiểm sát trong tố tụng hình sự. Nguyên nhân thực hành quyền công tố, kiểm sát từ đó đưa ra kiến nghị thực hành quyền công tố kiểm sát trong tô tụng hình sự. Vấn đề của Viện Kiểm Sát thành phố Ninh Bình  được thực hiện một cách hiệu quả, xử lý đúng người đúng tội, được Nhà nước trao bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây cũng là một trong nhưng bài mẫu khá hay về báo cáo thực tập tại viện kiểm sát.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 6: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm

Đây là Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Tại Viện Kiểm Sát về công tác kiểm sát các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm. Trình bày khái quát về chế định kiểm sát viên, quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, cách chức chức danh kiểm sát viên. Nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm sát viên, công tác giải quyết các vụ án hành chính của kiểm sát viên. Hoạt động của kiểm sát viên trước khi mở phiên toàn phúc thẩm, sau khi mở phiên tòa và kết thúc phiên tòa. Trình bày thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính tại đơn vị thực tập và một số đề xuất nâng cao công tác kiểm sát các vụ án hành chính. Bài báo cáo này đề cập đến nội dung của kiểm sát viên trong bộ máy nhà nước, các hoạt động của kiểm sát viên trong vụ án phúc thẩm để đề xuất biện pháp nâng cao vai trò của kiểm sát viên. Cấu trúc bài mẫu gồm 2 chương, đây là bài mẫu hay và mới các bạn có thể tải về tham khảo.

Chương 1: Một số nội dung cơ bản về kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm.

Chương 2: Thực tiễn giải quyết các vụ án hành chính tại đơn vị thực tập và một số đề xuất góp phần nâng cao công tác kiểm sát giải quyết  các vụ án hành chính.

TẢI BÀI MẪU

Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp ngành luật tại Viện Kiểm Sát đòi hỏi sinh viên tốt nghiệp phải có đủ kiến thức, tìm được nơi thực tập tại viện kiểm sát, thu thập các số liệu, chứng từ để có thể hoàn thành tốt bài báo cáo của mình. Nếu bạn không có thời gian hoặc không biết làm hãy liên hệ ngay cho trung tâm để được hỗ trợ làm bài trọn gói nhé

Hỗ trợ làm báo cáo thực tập tất cả chuyên ngành, dạng đề tài, với kinh nghiệm của các bạn có kinh nghiệm trên 10 năm, kiến thức chuyên sâu, đặc biệt đã từng tốt nghiệp với loại Khá – Giỏi, đáp ứng được tất cả yêu cầu của giáo viên, hỗ trợ chỉnh sửa bài đến lúc nộp bài cho các bạn. Hãy liên hệ ngay cho Luận Văn Tri Thức để được hỗ trợ tư vấn nhé

>>THAM KHẢO THÊM CÁC DẠNG BÀI MẪU TƯƠNG TỰ TẠI ĐÂY:

> Báo Cáo Thực Tập Công Ty Luật: Top 7 Bài Mẫu Hay

> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Điểm Cao

> Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [100 Đề tài + 10 Bài Mẫu]

===> THAM KHẢO Dịch Vụ Làm Báo Cáo Thực Tập

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY BẠN QUÉT MÃ BÊN DƯỚI ĐỂ LIÊN HỆ ZALO 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877