Tải Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản là một tài liệu hoặc báo cáo được viết bởi một sinh viên hoặc người thực tập sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập tại một công ty, tổ chức hoặc cơ quan thẩm định giá bất động sản. Báo cáo này thường đề cập đến trải nghiệm, kiến thức, và kỹ năng mà người thực tập đã học và áp dụng trong lĩnh vực thẩm định giá bất động sản.

Thẩm Định Giá Bất Động Sản là gì?

Thẩm định giá bất động sản là quá trình đánh giá giá trị tài sản bất động sản, bao gồm đất đai, các công trình xây dựng, nhà cửa, và các yếu tố khác có liên quan. Mục tiêu của thẩm định giá bất động sản là xác định một con số cụ thể hoặc một phạm vi giá trị dự kiến của tài sản này dựa trên một loạt các yếu tố, bằng cách sử dụng các phương pháp và tiêu chuẩn thẩm định cụ thể.

Các yếu tố quan trọng được xem xét trong quá trình thẩm định giá bất động sản bao gồm:

  • Vị trí: Vị trí của tài sản có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của nó. Những tài sản nằm ở vị trí tốt, gần các tiện ích và dịch vụ, thường có giá trị cao hơn.
  • Kích thước và tính năng: Diện tích, hình dạng và đặc điểm của tài sản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị.
  • Tình trạng và tuổi thọ: Tình trạng của tài sản và tuổi thọ còn lại của các phần cấu trúc như công trình xây dựng cũng ảnh hưởng đến giá trị. Tài sản mới và trong tình trạng tốt thường có giá trị cao hơn.
  • Thị trường: Tình hình thị trường bất động sản tại thời điểm thẩm định cũng có tác động đáng kể đến giá trị. Giá bất động sản có thể tăng hoặc giảm dựa trên cung cầu và yếu tố khác trong thị trường.
  • Pháp lý và quy phạm: Các yếu tố pháp lý và quy định liên quan đến tài sản, chẳng hạn như quyền sử dụng đất đai và quyền sở hữu, cũng ảnh hưởng đến giá trị tài sản.
  • Tình hình kinh tế và xã hội: Yếu tố kinh tế và xã hội ở khu vực xung quanh tài sản có thể có tác động đến giá trị của nó.
  • Phương pháp thẩm định: Có nhiều phương pháp khác nhau để thẩm định giá bất động sản, bao gồm phương pháp so sánh với các tài sản tương tự, phương pháp chiết khấu dòng tiền tương lai, và nhiều phương pháp khác tùy thuộc vào loại tài sản và mục tiêu thẩm định giá.

Thẩm định giá bất động sản thường được thực hiện bởi các chuyên gia thẩm định giá hoặc các công ty thẩm định giá và có thể được yêu cầu trong nhiều tình huống, bao gồm giao dịch mua bán, vay mượn, thừa kế, định giá tài sản, và tài chính đầu tư.

Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản
Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản

===> XEM THÊM Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Bất Động Sản

Tóm tắt nội dung bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Chương 1 của Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản tập trung vào nội dung liên quan đến bất động sản. BĐS là những tài sản gắn liền với đất đai và không di dời được. Các quốc gia có định nghĩa khác nhau về BĐS trong pháp luật, nhưng điểm chung là tính không di dời của chúng.

Tại Việt Nam, BĐS được định nghĩa mở và không có danh mục cụ thể về các tài sản. BĐS được phân thành 3 loại: BĐS có đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng và BĐS đặc biệt.

BĐS có đầu tư xây dựng bao gồm đất đai, nhà xưởng, công trình thương mại, dịch vụ, hạ tầng, và trụ sở làm việc. BĐS không đầu tư xây dựng bao gồm đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất hiếm, và đất chưa sử dụng. BĐS đặc biệt liên quan đến bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa dân tộc, bao gồm công trình bảo tồn quốc gia, di sản văn hóa vật thể, nhà thờ, đình chùa, miếu mạo, và nghĩa trang.

Ngoài ra, chương này cũng trình bày về các đặc điểm của BĐS, bao gồm tính không di dời, tính không đồng nhất, tính khan hiếm, và tính bền vững. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS được chia thành 6 nhóm chính: tự nhiên, kinh tế, thị trường, pháp lý, chính trị pháp lý, và xã hội.

Trong đó, vị trí, kích thước, địa hình, và môi trường xung quanh BĐS đóng vai trò quan trọng trong xác định giá trị. Khả năng tạo ra thu nhập, sự kiện kinh tế lớn, mức độ tăng trưởng GDP, và hệ thống, chính sách tiền tệ cũng có ảnh hưởng đáng kể. Các yếu tố pháp lý, như tình trạng pháp lý và quy định của pháp luật về BĐS, cũng quan trọng trong định giá. Cuối cùng, các yếu tố chính trị pháp lý, như định hướng phát triển của Nhà nước và các chính sách liên quan đến đầu tư và quy hoạch BĐS, có thể tác động đến giá trị BĐS.

Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn với thương hiệu là Saigon PA được cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 09/11/2009 và cấp sửa đổi ngày 26/06/2017; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá số 12/TDG ngày 19/8/2015; Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài Chính về công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017.

Xuất phát từ một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn về giá bất động sản, sau gần 10 năm hoạt động, Saigon PA từng bước xây dựng và phát triển thành một thương hiệu thẩm định giá có tiếng, uy tín trong lĩnh vực thẩm định giá. Năng lực, kinh nghiệm thẩm định của Saigon PA được khẳng định và chứng minh thông qua khối lượng, tính chất công trình thẩm định đã thực hiện. Đặc biệt, các công trình thẩm định lớn, phức tạp được khách hàng, đối tác tin tưởng, giao phó mà Saigon PA đã hoàn thành xuất sắc. Điển hình, như thẩm định giá doanh nghiệp các công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên theo quyết định trưng cầu của Cơ quan Tòa án TP. HCM, thẩm định giá các nhà máy đường theo yêu cầu của Tập đoàn TTC, thẩm định giá trang trại mía đường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào, thẩm định giá cổ phiếu, tài sản, dự án của Tập đoàn Khải Vy, cùng nhiều công trình, tài sản cho các đơn vị cơ quan thi hành án trên địa bàn TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Bình Dương và các Ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.

Công ty thực hiện nhiệm vụ đó là thẩm định giá của các loại tài sản trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho các mục đích như:

–           Cổ phần hóa, mua bán tài sản

–           Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

–           Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng

–           Hoạch toán kế toán để tính thuế và bảo hiểm

–           Xử ký tài sản trong các vụ án

–           Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước

Bên cạnh đó, cùng với mục tiêu và nhiệm vụ thì công ty thực hiện các chức năng sau:

–           Thẩm định giá bất động sản: quyền sử dụng đất, khu đất dự án, nhà ở, nhà xưởng, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, chung cư, trang trại…

–           Thẩm định máy móc thiết bị: dây chuyền thiết bị công nghệ, thiết bị y tế, thiết bị truyền hình, phương tiện vận tải, hệ thống thiết bị khai thác dầu mỏ, vật tư thiết bị ngành nước, ngành điện.

–           Thẩm định tài sản vô hình: thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, quyền khai thác kinh doanh, giá trị lợi thế địa lý.

–           Thẩm định các dự án đầu tư: Dự án bất động sản, khu dân cư, nghỉ dưỡng, khai thác tài nguyên, môi trường, dự án nhiệt điện,…

Chương 3 của Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản đề cập đến cuộc thảo luận và đề xuất trong quá trình thực tập thực tế. Đầu tiên, chương này tóm tắt nhiệm vụ được giao cho tác giả và cách thức thực hiện chúng. Nhiệm vụ này bao gồm việc tìm hiểu thông tin về Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn và ngành Thẩm định giá, tìm hiểu về phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản, quy trình thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh, thu thập giấy tờ pháp lý của BĐS, phân tích thông tin trong giấy chứng nhận quyền sở hữu BĐS, khảo sát thực tế, hoàn thành báo cáo kết quả thẩm định giá BĐS, và đóng dấu hồ sơ.

Chương cũng đề cập đến các thuận lợi và khó khăn mà tác giả đã gặp trong quá trình thực tập. Thuận lợi bao gồm sự hỗ trợ từ công ty, sự năng động và nhiệt tình của đồng nghiệp, và khả năng áp dụng kiến thức từ các môn học liên quan. Tuy nhiên, cũng có khó khăn, bao gồm thiếu sự quen thuộc với ngành nghề, yêu cầu về tính toán và pháp lý, và một số khó khăn cá nhân và sức khỏe.

Cuối cùng, chương này đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để cải thiện quy trình thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh của công ty. Các giải pháp này bao gồm hoàn thiện nội dung quy trình thẩm định dự án, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về bất động sản, giảm bớt các bước kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thiện, xây dựng quy trình thẩm định dành riêng cho đội ngũ thẩm định viên, và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình thẩm định giá bất động sản và cải thiện hiệu suất làm việc của công ty.

Mẫu Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận

1.2.      Bất động sản

1.2.1.   Khái niệm và phân loại bất động sản

1.2.2.   Đặc điểm của bất động sản

1.2.3.   Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản

1.3.      Thẩm định giá bất động sản

1.3.1.   Khái niệm và sự cần thiết của thẩm định giá bất động sản

1.3.2.   Quy trình thẩm định giá bất động sản

1.4.      Phương pháp so sánh trong thẩm định giá bất động sản

1.4.1.   Cơ sở lý luận

1.4.2.   Điều kiện áp dụng

1.4.3.   Các bước tiến hành thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh…

Chương 2: Tổng Quan Về Công Ty Và Phân Tích Thực Trạng Quy Trình Thẩm Định Giá Bằng Phương Pháp So Sánh Của Chi Nhánh Tại Hà Nội – Công Ty Tnhh Thẩm Định Giá Sài Gòn

2.1.      Tổng quan về công ty

2.1.1.   Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2.   Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.3.   Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban tại Chi nhánh tại Hà Nội

2.2.      Dịch vụ và những đặc điểm kinh doanh của công ty

2.2.1.   Đặc điểm dịch vụ và khách hàng

2.2.2.   Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty và cơ cấu nhân lực của Chi nhánh tại Hà Nội trong ba năm gần đây

2.2.2.1.            Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty

2.2.2.2.            Cơ cấu nhân lực của Chi nhánh tại Hà Nội trong ba năm gần đây

2.3.      Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây

2.4.      Thực trạng quy trình thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh của công ty

2.4.1.   Cơ sở pháp lý mà công ty đang áp dụng

2.4.2.   Quy trình thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh

2.5.      Đánh giá chung về quy trình thẩm định giá bằng phương pháp so sánh tại công ty

2.5.1.   Ưu điểm

2.5.2.   Nhược điểm

Chương 3: Thảo Luận Và Khuyến Nghị

3.1.      Tóm lược quá trình thực tập thực tế

3.1.1.   Nhiệm vụ được giao và cách thức thực hiện công việc

3.1.2.   Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập

3.2.      Giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản bằng phương pháp so sánh của công ty

TẢI BÀI MẪU

===> LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TẢI BÀI MẪU MIỄN PHÍ

===> DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP TẠI LUANVANTRITHUC.COM

===> ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: DICHVULUANVANTRITHUC@GMAIL.COM – ĐT: 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877