Cách làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh

5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một báo cáo tóm tắt về kinh nghiệm và kết quả của sinh viên sau khi hoàn thành quá trình thực tập tại một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan nào đó. Báo cáo này thường được yêu cầu trong các chương trình đào tạo đại học hoặc cao đẳng để đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và cho phép họ áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp thường bao gồm các phần sau:

 • Giới thiệu tổng quan về tổ chức hoặc doanh nghiệp mà sinh viên đã thực tập.
 • Mô tả các hoạt động và nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập.
 • Đánh giá kết quả và kinh nghiệm của sinh viên khi thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ này.
 • Những khó khăn và thách thức mà sinh viên đã gặp phải và cách giải quyết chúng.
 • Đánh giá về những kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập và cách áp dụng chúng vào thực tế.
 • Kết luận và đề xuất cho cả sinh viên và tổ chức thực tập.

Báo cáo thực tập cũng cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc cao đẳng nơi sinh viên đang theo học.

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Các chuyên ngành mà sinh viên cần làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng của quá trình học tập đại học. Sinh viên cần lựa chọn chuyên ngành phù hợp với sở thích và năng lực của mình để có thể hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp một cách hiệu quả. Dưới đây là một số chuyên ngành có thể được sinh viên lựa chọn để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp:

 • Kinh tế học: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực kinh tế học có thể tập trung vào nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến kinh tế, quản lý doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, thương mại quốc tế…
 • Quản trị kinh doanh: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực quản trị kinh doanh có thể tập trung vào nghiên cứu về quản lý nhân sự, tiếp thị, kế toán, kinh doanh quốc tế, quản lý sản xuất…
 • Công nghệ thông tin: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tập trung vào nghiên cứu về phát triển phần mềm, bảo mật thông tin, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
 • Khoa học máy tính: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực khoa học máy tính có thể tập trung vào nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học sâu, học máy, thị giác máy tính, mạng neuron…
 • Điện tử viễn thông: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực điện tử viễn thông có thể tập trung vào nghiên cứu về thiết kế vi mạch, truyền thông số, điều khiển tự động, mạng lưới viễn thông…
 • Y học: Báo cáo tốt nghiệp trong lĩnh vực y học có thể tập trung vào nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, dược phẩm, nghiên cứu lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng…
 • Luật: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực luật có thể tập trung vào nghiên cứu về lý luận pháp lý, pháp luật kinh tế, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự…
 • Ngôn ngữ học: Báo cáo tốt nghiệp trong lĩnh vực ngôn ngữ học có thể tập trung vào nghiên cứu về ngôn ngữ học diễn ngôn, ngôn ngữ học áp dụng, ngôn ngữ học học thuyết…
 • Truyền thông: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực truyền thông có thể tập trung vào nghiên cứu về truyền thông xã hội, báo chí, truyền thông kỹ thuật số, quảng cáo, truyền thông đa phương tiện…
 • Thiết kế đồ họa: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực thiết kế đồ họa có thể tập trung vào nghiên cứu về thiết kế đồ họa ứng dụng, thiết kế đồ họa truyền thông, thiết kế đồ họa sản phẩm…
 • Đây chỉ là một số ví dụ về các chuyên ngành mà sinh viên có thể lựa chọn để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên cần tìm hiểu kỹ về chuyên ngành của mình và liên hệ với giảng viên hướng dẫn để có được đề tài nghiên cứu phù hợp và hiệu quả.
 • Kế toán: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực kế toán có thể tập trung vào nghiên cứu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, thuế và quy định kế toán…
 • Kinh doanh: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh có thể tập trung vào nghiên cứu về quản lý kinh doanh, marketing, tài chính doanh nghiệp, kinh doanh quốc tế…
 • Y tế: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực y tế có thể tập trung vào nghiên cứu về bệnh lý học, nghiên cứu y học cộng đồng, quản lý chăm sóc sức khỏe, y học phân tử…
 • Nghệ thuật: Báo cáo thực tập trong lĩnh vực nghệ thuật có thể tập trung vào nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật, thực hiện phim ảnh, sáng tạo quảng cáo, thiết kế âm thanh và trực quan…
 • Khoa học xã hội: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực khoa học xã hội có thể tập trung vào nghiên cứu về tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tế học, lịch sử học…
 • Kỹ thuật: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật có thể tập trung vào nghiên cứu về công nghệ điện tử, cơ khí, vật liệu, kỹ thuật năng lượng, robot và tự động hóa…
 • Điện tử viễn thông: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực điện tử viễn thông có thể tập trung vào nghiên cứu về mạng máy tính, viễn thông vô tuyến, điện tử tiêu dùng, điện tử công nghiệp…
 • Công nghệ sinh học: Báo cáo tốt nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học có thể tập trung vào nghiên cứu về gen, sinh học phân tử, sinh học tế bào, y học dự phòng, vi sinh vật học…
 • Môi trường: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực môi trường có thể tập trung vào nghiên cứu về quản lý môi trường, sinh thái học, chất lượng nước, xử lý chất thải, khí thải và tác động môi trường…
 • Giáo dục: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực giáo dục có thể tập trung vào nghiên cứu về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục đại học, giáo dục đặc biệt…
 • Tài chính: Báo cáo thực tập tốt nghiệp trong lĩnh vực tài chính có thể tập trung vào nghiên cứu về đầu tư, tài chính doanh nghiệp, tài chính cá nhân, quản lý rủi ro tài chính, ngân hàng…

===> Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu : Chia sẻ Bài Mẫu [FREE]

===> Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Điều Dưỡng: 99 Đề Tài + Mẫu

===> Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh : Dowload 6 Bài Mẫu Hay

===> Báo Cáo Thực Tập Marketing : Chia Sẻ 6 Dạng Bài Mẫu Hay

Để hoàn thành một bài báo cáo tốt nghiệp, sinh viên cần phải thực hiện một số công việc như sau:

 • Lựa chọn chủ đề nghiên cứu: Sinh viên cần lựa chọn chủ đề nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực đang thực tập và có tính thực tiễn cao.
 • Tìm kiếm tài liệu: Sinh viên cần tìm kiếm tài liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu, bao gồm các tài liệu chuyên ngành, sách, bài báo khoa học, báo cáo, thống kê, v.v.
 • Lập kế hoạch nghiên cứu: Sinh viên cần lập kế hoạch nghiên cứu chi tiết, bao gồm các bước thực hiện, thời gian, phương pháp nghiên cứu, v.v.
 • Thực hiện nghiên cứu: Sinh viên cần thực hiện các phương pháp nghiên cứu đã lên kế hoạch, bao gồm viết câu hỏi khảo sát, phân tích số liệu, thực hiện phỏng vấn, v.v.
 • Xử lý dữ liệu: Sau khi thực hiện nghiên cứu, sinh viên cần xử lý dữ liệu, phân tích kết quả nghiên cứu để đưa ra kết luận.
 • Viết báo cáo: Sinh viên cần viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, gồm các phần như mục lục, giới thiệu, tóm tắt nội dung, phân tích kết quả, đưa ra kết luận và các khuyến nghị.
 • Chỉnh sửa và đệ trình: Sau khi hoàn thành báo cáo, sinh viên cần kiểm tra lại báo cáo để sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp, xem xét lại các nội dung cần bổ sung hoặc chỉnh sửa. Sau đó, sinh viên sẽ đệ trình báo cáo cho giảng viên hướng dẫn để đánh giá.

Tất cả các công việc này đều cần sự tập trung, cẩn thận và kiên trì trong quá trình thực hiện.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập có thể giúp cho sinh viên những điều sau:

Tiết kiệm thời gian: Việc viết báo cáo thực tập có thể mất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt nếu sinh viên không có kinh nghiệm trong việc này. Việc thuê dịch vụ viết báo cáo sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian và năng lượng để tập trung vào công việc thực tập của mình.

Đảm bảo chất lượng báo cáo: Các nhà viết báo cáo chuyên nghiệp thường có kinh nghiệm và kiến thức để viết các báo cáo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của trường và doanh nghiệp. Việc thuê dịch vụ viết báo cáo sẽ giúp sinh viên đảm bảo được chất lượng báo cáo của mình, tăng cơ hội đạt điểm cao trong thực tập và đánh giá cuối kỳ.

Cải thiện kỹ năng viết: Việc đọc và sửa các báo cáo thực tập viết bởi các nhà viết chuyên nghiệp có thể giúp sinh viên hiểu được cách viết báo cáo một cách chuyên nghiệp và cải thiện kỹ năng viết của mình.

Tăng khả năng xin việc: Một báo cáo thực tập tốt có thể giúp sinh viên tăng cơ hội xin việc và được tuyển dụng. Việc thuê dịch vụ viết báo cáo có thể giúp sinh viên có một báo cáo thực tập chất lượng, tăng khả năng được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, sinh viên cần lưu ý rằng việc thuê dịch vụ viết báo cáo thực tập có thể có giá thành cao và có thể gây ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển kỹ năng của bạn. Nếu sinh viên quyết định thuê dịch vụ viết báo cáo, bạn cần tìm hiểu nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và đáng tin cậy hay không nhé

===> THAM KHẢO NGAY Dịch vụ làm báo cáo thực tập – Hỗ trợ tư vấn đề tài miễn phí

===> TẢI NGAY BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CÁC CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐÂY

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877