Top 5 Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực là một tài liệu mà bạn viết sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý nhân sự. Báo cáo này có thể được yêu cầu bởi trường học hoặc tổ chức bạn thực hiện thực tập. Mục tiêu của báo cáo thực tập này là tổng hợp và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm bạn đã học được trong quá trình thực tập và cung cấp thông tin hữu ích về các khía cạnh của tuyển dụng nguồn nhân lực.

Tuyển dụng nguồn nhân lực là gì?

Tuyển dụng nguồn nhân lực (hoặc tuyển dụng nhân sự) là quá trình tìm kiếm, thu thập, và chọn lựa những người phù hợp để làm việc trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Quá trình này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu về nhân lực của tổ chức để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đạt được mục tiêu chiến lược.

Tuyển dụng nguồn nhân lực bao gồm các bước sau:

  • Xác định nhu cầu: Đầu tiên, tổ chức cần xác định nhu cầu về nhân lực của mình. Điều này bao gồm xác định số lượng và loại vị trí công việc cần tuyển dụng.
  • Quảng cáo công việc: Sau khi xác định nhu cầu, tổ chức sẽ quảng cáo các vị trí công việc trống thông qua nhiều kênh khác nhau như trang web tuyển dụng, mạng xã hội, truyền thông địa phương, và các phương tiện khác.
  • Thu thập ứng viên: Tổ chức sẽ thu thập hồ sơ ứng viên và đánh giá các ứng viên dựa trên các yêu cầu công việc và tiêu chí xác định.
  • Phỏng vấn: Ứng viên tiềm năng sau đó sẽ tham gia các buổi phỏng vấn để tổ chức có cơ hội đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm, và phù hợp với vị trí công việc.
  • Chọn lựa: Sau các vòng phỏng vấn, tổ chức sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất với vị trí công việc và thỏa thuận các điều khoản hợp đồng làm việc.
  • Tuyển dụng: Sau khi chọn lựa, tổ chức sẽ tuyển dụng và đào tạo những người mới vào vị trí công việc.

Tuyển dụng nguồn nhân lực là một phần quan trọng của quản lý nhân sự và quản lý tổ chức, vì nó ảnh hưởng đến hiệu suất và thành công của tổ chức trong tương lai. Quá trình này cũng có thể đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể để đảm bảo rằng những người được tuyển dụng đáp ứng được các yêu cầu và mục tiêu của tổ chức.

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực
Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

===> THAM KHẢO Top 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

===> Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nhân Sự : Tải 7 Bài Mẫu Mới HOT

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực 1: Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Của Trường Đại Học Hải Phòng

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại Trường Đại học Hải Phòng. Qua việc thực tập tại phòng Tổ chức cán bộ trong 4 tuần, mục tiêu của báo cáo là củng cố kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, hiểu rõ thông tin thực tiễn về các quy định và quy tắc nghề nghiệp, và phát triển kỹ năng mềm cũng như tinh thần trách nhiệm.

Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập và cơ cấu phòng Tổ chức cán bộ: Chương này trình bày thông tin tổng quan về Trường Đại học Hải Phòng và cơ cấu của phòng Tổ chức cán bộ, giúp đọc giả hiểu rõ về môi trường làm việc.

Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực của trường Đại học Hải Phòng: Chương quan trọng này tập trung vào việc trình bày về quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực, từ lý thuyết đến thực tế tại Trường. Đây là phần trọng tâm của báo cáo và bao gồm các chi tiết cụ thể về quy trình tuyển dụng và các công việc được giao trong quá trình thực tập.

Kết quả và thảo luận: Chương cuối cùng đánh giá quy trình tuyển dụng của Trường Đại học Hải Phòng và rút ra các bài học kinh nghiệm từ quá trình thực tập. Nó cũng bao gồm những nhận xét cá nhân về công việc đã thực hiện và sự phát triển trong quá trình thực tập.

Báo cáo này có mục tiêu chính là cung cấp thông tin và những kết luận hữu ích về quy trình tuyển dụng nhân lực tại Trường Đại học Hải Phòng và là một phần quan trọng trong việc nắm bắt, hiểu rõ, và cải thiện quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức này.

Báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực tại đại học Hải Phòng
Báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực tại đại học Hải Phòng

Chương 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực tập

1.1.      Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Hải Phòng

1.1.1.   Tình hình hoạt động của trường trong các năm gần đây

1.1.2.   Cơ cấu tổ chức

1.2.      Cơ cấu phòng tổ chức cán bộ tại trường Đại học Hải Phòng

1.2.1.   Chức năng

1.2.2.   Cơ cấu tổ chức

Chương 2: Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Của Trường Đại Học Hải Phòng

2.1.      Cơ sở lý thuyết quy trình tuyển dụng

2.1.1.   Phân tích công việc

2.1.2.   Lý thuyết quy trình tuyển dụng

2.1.2.2. Các bước trong quy trình tuyển dụng

2.2.      Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân sự tại trường Đại học Hải Phòng

2.2.1.   Quy trình tuyển dụng nhân lực của trường Đại học Hải Phòng

2.2.1.1.            Căn cứ thực hiện

2.2.1.2.            Yêu cầu chung đối với ứng viên

2.2.2.   Các bước trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại trường Đại học Hải Phòng

2.2.3.   Kết quả tuyển dụng

Chương 3: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao: 18

3.2.      Đánh giá hoạt động, hiệu quả của quy trình tuyển dụng nhân sự tại trường Đại học Hải Phòng

TẢI BÀI MẪU

===> Tải Bài Mẫu Hot liên hệ trực tiếp zalo 0936.885.877

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực 2: Thực Trạng Quy Trình Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực ABC Japan

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực bắt đầu bằng việc giới thiệu lý do chọn đề tài, với nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và vai trò quyết định của quá trình tuyển dụng. Đề tài được thực hiện tại Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực ABC Japan dưới sự hướng dẫn của cô TS. Nguyễn Ngọc Quý và với sự hỗ trợ của phòng nhân sự. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm tìm hiểu về quy trình tuyển chọn nhân sự tại công ty, trau dồi kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.

Phạm vi của báo cáo là công ty CP Phát triển nguồn nhân lực ABC Japan và tập trung vào thực trạng tuyển dụng nhân sự. Thời gian thực tập kéo dài từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/08/2023. Phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập), phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy (thu thập tài liệu và thông tin công ty), và sử dụng lý thuyết quản trị nhân lực.

Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực ABC Japan .

1.1.      Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực ABC Japan

1.1.1.   Khái quát về công ty

1.1.2.   Quá trình hình thành và phát triển

1.2.      Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban của Công ty

1.2.1.   Cơ cấu tổ chức

1.2.2.   Nhiệm vụ các phòng ban

1.3.      Sản phẩm dịch vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty

1.4.      Tình hình hoạt động của công ty

Phần 2: Thực trạng tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực ABC Japan

2.1.      Quá trình thực tập

2.1.1.   Tóm tắt công việc được giao

2.1.2.   Mục tiêu, yêu cầu kết quả công việc

2.2.      Cách thức triển khai công việc

2.3.      Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập

2.3.1.   Thuận lợi

2.3.2.   Khó khăn

Phần 3: Kết quả và thảo luận

3.1.      Kết quả nghiên cứu thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân sự của công ty.

3.1.1.   Quy trình tuyển dụng nhân sự với cán bộ nhân viên

3.1.2.   Quy trình tuyển dụng, phái cử thực tập sinh sang nước ngoài

3.2.      Đánh giá chất lượng công việc theo yêu cầu được giao

3.2.1.   Kết quả công việc

3.2.2.   Bài học kinh nghiệm

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 3: Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Lực Công Nghệ Thông Tin Tại Công Ty Cổ Phần Vccorp (Công Nghệ Cao)

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực tại Công ty Cổ phần VCCorp bắt đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong thành công của tổ chức và sự tăng cường của trí thức con người trong nền kinh tế tri thức. Bài báo cáo tập trung vào tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân sự đúng và quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp trong việc tận dụng nguồn nhân lực đóng góp vào chiến lược phát triển của công ty.

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo bao gồm nghiên cứu và đánh giá hoạt động tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Công ty Cổ phần VCCorp. Bằng cách này, báo cáo đề xuất các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng nhân sự CNTT tại công ty.

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Vccorp

1.1.      Thông tin chung

1.2.      Lịch sử hình thành và phát triển

1.3.      Cơ cấu tổ chức của công ty và chức năng của các phòng ban

1.4.      Các sản phẩm, dịch vụ

1.5.      Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần VCCorp

Chương 2: Phân Tích Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu Tại Công Ty

2.1.      Quá trình thực tập

2.1.1.   Kế hoạch thực tập

2.1.2.   Các công việc được giao

2.2.      Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm việc:

2.2.1.   Thuận lợi

2.2.2.   Khó khăn

Chương 3: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân lực CNTT của công ty

3.1.1.   Quy trình tuyển dụng nhân sự CNTT của công ty

3.1.2.   Các nguồn tuyển dụng và chi phí tuyển dụng lĩnh vực CNTT của công ty

3.1.3.   Kết quả tuyển chọn nhân lực CNTT trong năm 2021

3.2.      Đánh giá hoạt động tuyển dụng nhân lực CNTT tại công ty cổ phần VCCorp

3.2.1.   Những kết quả đạt được

3.2.2.   Những hạn chế

3.2.3.   Đề xuất giải pháp phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực 4: Đánh Giá Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Nghiên Cứu Vietstar (Nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng)

Bài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực tại Công ty TNHH Tư vấn nghiên cứu Vietstar bắt đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của các doanh nghiệp. Bài báo cáo tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực và nhấn mạnh rằng quá trình này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự khác biệt và thành công cho tổ chức.

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Tư vấn nghiên cứu Vietstar và đề xuất các cải tiến và giải pháp để nâng cao hiệu suất tuyển dụng nhân lực trong tương lai.

Phần 1: Tổng Quan Về Công Ty TNHH Tư Vấn Nghiên Cứu Vietstar

1.1.      Giới thiệu chung

1.2.      Quá trình hình thành và phát triển

1.3.      Cơ cấu tổ chức

1.3.1.   Sơ đồ tổ chức

1.3.2.   Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận

1.4.      Các sản phẩm, dịch vụ

1.5.      Kết quả hoạt động kinh doanh

Phần 2: Phân Tích Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Tnhh Tư Vấn Nghiên Cứu Vietstar

2.1.      Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại phòng Hành chính Nhân sự

2.1.1.   Xác định nhu cầu tuyển dụng

2.1.2.   Tìm kiếm và thu hút ứng viên

2.1.3.   Tuyển chọn ứng viên

2.1.4.   Đánh giá ứng viên

2.1.5.   Quyết định tuyển dụng

2.1.6.   Hội nhập nhân viên mới

2.2.      Quá trình thực tập tại phòng Hành chính Nhân sự

2.2.1.   Các công việc được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.2.2.   Cách thức thực hiện công việc được giao

2.2.3.   Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công việc

Chương 3: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Kết quả công việc thu được trong quá trình thực tập

3.2.      Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực tại phòng Hành chính Nhân sự

3.3.      Bài học kinh nghiệm

3.3.1.   Bài học về kiến thức chuyên môn

3.3.2.   Bài học về kỹ năng

3.3.3.   Bài học về thái độ

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 5: Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Lực Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Ybox (Xây Dựng Thiết Kế Website)

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nguồn Nhân Lực tại Công ty TNHH Công nghệ YBOX bắt đầu bằng việc nhấn mạnh vai trò quyết định của nguồn nhân lực trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Báo cáo tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá quá trình tuyển dụng và phát triển nhân lực trong công ty và đề xuất cải tiến để đảm bảo hiệu suất và sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực.

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là tìm hiểu về quy trình tuyển dụng và phát triển nhân lực trong Công ty TNHH Công nghệ YBOX và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Chương 1 Tình Hình Chung Của Công Ty TNHH Công Nghệ Ybox Việt Nam

1.1       Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của công ty

1.1.1    Giới thiệu chung

1.1.2    Lịch sử hình thành

1.1.3    Sản phẩm dịch vụ và ngành nghề của công ty

1.2       Cơ cấu tổ chức và cơ cấu các phòng ban trong công ty

1.2.2 Chức năng các bộ phận, phòng ban

Chương 2: Quá Trình Thực Tập Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Ybox

2.1.      Kế hoạch thực tập

2.2.      Các công việc được giao và quy trình thực hiện công việc

2.3.      Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập tại công ty

2.3.1.   Thuận lợi

2.3.2.   Khó khăn

Chương 3: Kết Quả Thu Được Qua Quá Trình Thực Tập Tại Công Ty

3.1       Quy trình tuyển dụng

3.1.1    Công tác chuẩn bị

3.1.2    Quy trình tuyển dụng

3.1.3    Thử thách và training

3.2.1    Tổ chức buổi sharing với diễn giả

3.2.2    Tổ chức họp mặt cho toàn nhân sự trong công ty

3.2.3    Lộ trình thăng tiến

3.3       Đánh giá quy trình tuyển dụng và phát triển nhân lực

Phần 3: Một Vài Giải Pháp Nhằm Cải Thiện Quy Trình Tuyển Dụng Và Phát Triển Nhân Lực

TẢI BÀI MẪU

==> Hỗ trợ làm báo cáo thực tập trọn gói – hỗ trợ xin dấu mộc công ty 

===> Tư vấn qua số đt/zalo 0936.885.877 /dichvuluanvantrithuc@gmail.com

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877