Top 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự là một tài liệu tổng hợp và phân tích kết quả của quá trình thực tập tại một công ty hoặc tổ chức trong lĩnh vực nhân sự. Báo cáo này thường được các sinh viên, người thực tập hoặc nhân viên mới thực hiện để tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm của họ sau quá trình làm việc tại công ty.

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự giúp người viết tổng hợp và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ, cung cấp thông tin hữu ích cho công ty hoặc tổ chức để cải thiện chương trình thực tập, và có thể giúp người viết xây dựng mối quan hệ và cơ hội trong lĩnh vực nhân sự sau này.

Tuyển dụng nhân sự là gì?

Tuyển dụng nhân sự là quá trình mà một tổ chức hoặc công ty sử dụng để tìm kiếm, lựa chọn và thuê những người phù hợp với các vị trí công việc trong tổ chức đó. Quá trình này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của tổ chức về nhân lực, đảm bảo rằng các vị trí công việc được điền đầy đủ và bởi những người có kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng phù hợp.

Tuyển dụng nhân sự thường bao gồm các bước sau:

 • Xác định nhu cầu: Tổ chức phải xác định các vị trí công việc cụ thể cần tuyển dụng và xác định các yêu cầu và tiêu chí cần cho vị trí đó.
 • Quảng cáo và tiếp cận ứng viên: Tổ chức sẽ thông báo về các vị trí tuyển dụng bằng cách sử dụng các kênh như trang web công ty, trang web việc làm, mạng xã hội, hoặc thông qua các công ty tuyển dụng.
 • Thu thập hồ sơ và ứng viên: Tổ chức sẽ nhận và xem xét hồ sơ ứng viên. Đây là bước quan trọng để lựa chọn các ứng viên tiềm năng.
 • Phỏng vấn: Ứng viên được mời tham gia các buổi phỏng vấn để đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm, và phù hợp với vị trí công việc.
 • Kiểm tra và tham khảo: Tổ chức có thể tiến hành kiểm tra lý lịch và tham khảo từ nguồn thứ ba để xác minh thông tin và danh tiếng của ứng viên.
 • Chọn lựa và mở cửa làm việc: Sau khi đánh giá và so sánh các ứng viên, tổ chức sẽ chọn ra ứng viên phù hợp nhất và thực hiện quy trình tiếp theo để mở cửa làm việc.
 • Hợp đồng làm việc: Cuối cùng, tổ chức và ứng viên sẽ ký kết hợp đồng làm việc chính thức, xác định các điều khoản và điều kiện công việc.

Quá trình tuyển dụng nhân sự quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức có đủ nhân lực chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu của mình.

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự
Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự

Dưới đây là top 10 bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự đạt điểm cao với nhiều công ty khác nhau.

 1. Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Dược
 2. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Đèn Chiếu Sáng
 3. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Ô Tô Xe Máy
 4. BCTT Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bất Động Sản
 5. Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cơ Kim Khí
 6. Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Tiếp Vận
 7. Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Phần Mềm
 8. Thực trạng Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Y Tế
 9. Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Vận Chuyển
 10. Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Xây Dựng

===> THAM KHẢO Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Nhân Sự : Tải 7 Bài Mẫu Mới HOT

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự tại công ty

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự 1: Nghiên Cứu Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự này tập trung vào nghiên cứu hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Trong lời mở đầu, báo cáo nhấn mạnh về tính cấp thiết của đề tài, đề cập đến sự quan trọng của nguồn nhân lực trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Báo cáo tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty này để tìm ra cách hoàn thiện quy trình tuyển dụng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây được giới thiệu như một doanh nghiệp đang đầu tư và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao, với sự quan tâm đặc biệt đối với việc thu hút và bồi dưỡng nhân tài để phát triển công ty. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty, bằng cách làm rõ ưu điểm và nhược điểm của quy trình tuyển dụng hiện tại. Kết quả từ nghiên cứu này sẽ đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm cải thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty.

Bằng cách nghiên cứu và phân tích các thông tin trong báo cáo, người đọc sẽ hiểu rõ hơn về hoạt động tuyển dụng nhân sự tại Công ty Dược phẩm Hà Tây và những đề xuất cải tiến có thể áp dụng để tối ưu hóa quy trình này.

Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Dược
Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Dược

Đề cương Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự tại công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Phần 1: Tổng quan về CTCP Dược phẩm Hà Tây

1.1.      Tìm hiểu lịch sử hình thành của công ty

1.2       Chức năng, nhiệm vụ

1.3       Cơ cấu tổ chức

1.4       Các sản phẩm dịch vụ chính

1.5       Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty    1

Phần 2: Phân tích thực trạng hoạt động tuyển dụng nhân sự tại CTCP Dược phẩm Hà Tây

2.1       Giới thiệu hoạt động tuyển dụng nhân sự tại công ty

2.2       Thực trạng hoạt động tuyển dụng tại công ty

2.4       Tóm lược các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.5       Cách thức thực hiện để hoàn thành công việc được giao

2.6       Các thuận lợi/khó khăn trong quá trình thực hiện

Phần 3: Kết quả và thảo luận

3.1       Phân tích kết quả nghiên cứu hoạt động quản trị nhân sự tại CTCP Dược phẩm Hà Tây

3.2       Đánh giá chất lượng công việc

3.3       Bài học rút ra

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 2: Báo Cáo Thực Tập  Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Đèn Chiếu Sáng Việt Nam

Bài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam – VNLICO bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu quan trọng về nguồn nhân lực trong môi trường kinh doanh hiện nay. Nó đặt ra vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức và tập trung vào tầm quan trọng của việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Công ty VNLICO, với 15 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thiết bị chiếu sáng, nhận thức được sự quan trọng của tuyển dụng và đào tạo nhân lực để duy trì và phát triển công ty. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy có nhiều khó khăn và không hiệu quả trong quy trình tuyển dụng của họ.

Nghiên cứu này có mục đích chính là giải quyết vấn đề tuyển dụng nhân lực tại VNLICO bằng cách đề xuất các giải pháp cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu tập trung vào việc hệ thống hóa cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực, phân tích thực trạng tại công ty, và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Nội dung của báo cáo được chia thành ba chương chính:

Chương 1. Giới thiệu chung công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam – Vnlico

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

1.1.1. Lịch sử hình thành của công ty

1.1.2. Quá trình phát triển của công ty

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh

1.2.2. Trình độ của đội ngũ lao động trong công ty

1.3. Bộ máy tổ chức

1.4. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty

Chương 2: Thực Trạng Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam – Vnlico

2.1. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam

2.1.1. Thực trạng xác định nguồn tuyển dụng

2.1.2. Xác định nhu cầu tuyển dụng

2.1.3. Xác định mục tiêu và tiêu chí tuyển dụng của Công ty

2.1.4. Phương pháp tuyển dụng

2.1.5. Thực trạng thông báo tuyển dụng

2.1.6. Thực trạng tiếp nhận hồ sơ ứng viên và phỏng vấn sơ bộ

2.1.7. Đưa ra quyết định tuyển dụng và thông báo trúng tuyển

2.1.8. Kết quả tuyển dụng

2.2. Đánh giá chung về hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam

2.2.1. Những thành công đạt được

2.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân

Chương 3: Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Tnhh Sx Tm Dv Xnk Chiếu Sáng Việt Nam – Vnlico

3.1. Định hướng chung về nhân lực của Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam – VNLICO

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng về nhân lực tại Công ty TNHH SX TM DV XNK Chiếu Sáng Việt Nam – VNLICO

3.2.1. Đa dạng các nguồn và phương pháp tuyển dụng

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống biểu mẫu trong tuyển dụng

TẢI BÀI MẪU

===> ĐỂ ĐƯỢC CẤP QUYỀN TRUY CẬP TẢI BÀI MẪU CÁC BẠN LIÊN HỆ QUA ZALO 0936.885.877 NHÉ

Bài mẫu 3: Tìm Hiểu Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty Ô Tô, Xe Máy TNHH Đầu Tư Thương Mại 531

Bài Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 531 bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng của quá trình tuyển dụng đúng hay sai đến kết quả công việc của doanh nghiệp. Các yếu tố này càng trở nên quan trọng trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ ngày nay.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 531 hoạt động trong ngành “Bán buôn tổng hợp” và nhận thức rõ về tầm quan trọng của nguồn nhân lực đáp ứng các tiêu chí của công ty. Để đạt được mục tiêu và kế hoạch, nhân sự cần được đào tạo và phải có chuyên môn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng. Điều này khiến cho quá trình tuyển dụng nhân sự trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 531. Mục tiêu chính là tổng quan về công ty, quy trình tuyển dụng và đánh giá quy trình này. Đối tượng nghiên cứu chính là quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty.

Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 531

1.1. Lịch sử hình thành

1.2. Cơ cấu tổ chức

1.3. Chức năng các phòng ban

1.3.1. Phòng Hành chính – Nhân sự

1.3.2. Phòng Kế toán

1.3.3. Phòng Dịch vụ khách hàng

1.3.4. Phòng Kinh doanh

1.3.5. Phòng Pháp lý

1.3.6. Kho vật tư

1.4. Các sản phẩm dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

1.4.1. Các sản phẩm dịch vụ

1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 2: Tìm Hiểu Quy Trình Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 531

2.1.      Hoạt động tuyển dụng tại công ty

2.2.      Các công việc được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.3.      Kết quả công việc

2.4.      Các cách đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao, các thuận lợi/khó khăn trong quá trình thực hiện

2.4.1.   Thuận lợi

2.4.2.   Khó khăn

Chương 3: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Mô tả và phân tích các kết quả công việc thu được

3.2.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo các yêu cầu công việc được giao

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 4: Tìm Hiểu Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Bất Động Sản Tuấn 123 Miền Bắc

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc bắt đầu với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của con người trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Quá trình tuyển dụng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và chọn lựa những ứng viên có năng lực và phù hợp với vị trí công việc cụ thể.

Bằng việc tìm hiểu và thực tập tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc, tác giả nhận thức được sự quan trọng của quy trình tuyển dụng nhân sự. Đề tài này nhằm mục tiêu áp dụng và phát triển kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự trong môi trường thực tế. Đồng thời, nghiên cứu cũng tập trung vào việc nắm bắt thông tin thực tế về công việc tuyển dụng nhân sự, bao gồm cả các quy định và chuẩn mực liên quan.

Mục tiêu của nghiên cứu bao gồm mục tiêu kiến thức như áp dụng kiến thức học tại trường vào thực tế, tra cứu kiến thức về quản trị nhân sự, và nắm bắt thông tin liên quan đến công việc. Mục tiêu về kỹ năng bao gồm phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện tinh thần trách nhiệm, và nâng cao khả năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Báo cáo được chia thành ba phần chính, bao gồm tổng quan về Công ty Cổ phần Bất động sản Tuấn 123, tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty, và kết quả thu được sau quá trình thực tập. Điều này giúp hiểu rõ hơn về quy trình tuyển dụng và cách nó ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Phần 1: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tuấn 123 Miền Bắc

1.1.      Giới thiệu chung về Công ty Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc

1.1.1.   Những thông tin cơ bản về Công ty

1.1.2.   Quá trình hình thành và phát triển Công ty

1.1.3.   Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty

1.2.      Sản phẩm dịch vụ và nguồn nhân lực của Công ty

1.2.1.   Đặc điểm sản phẩm dịch vụ của Công ty.

1.2.2.   Đặc điểm nguồn nhân lực.

Phần 2: Phân Tích Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu Tại Công Ty Bất Động Sản Tuấn 123 Miền Bắc

2.1.      Vai trò của tuyển dụng nhân sự.

2.2.      Thực trạng Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Bất động sản Tuấn 123

Miền Bắc

2.2.1.   Thực trạng về xác định nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực

2.2.2.   Thực trạng về công tác lập kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực

2.2.3.   Thực trạng về tổ chức thực hiện tuyển dụng nguồn nhân lực

2.3.      Quá trình thực tập.

2.3.1.   Tóm lược công việc được giao

2.3.2.   Mục tiêu/ yêu cầu kết quả công việc

2.3.3.   Cách thức triển khai công việc

2.3.4.   Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập.

Phần 3: Kết Quả Thu Được Sau Quá Trình Thực Tập Tại Công Ty

3.1.      Đánh giá thực trạng Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc

3.2.      Kết quả công việc đạt được

3.3.      Đánh giá chất lượng công việc.

3.4.      Bài học kinh nghiệm

3.4.1.   Bài học về cách thực hiện công việc

3.4.2.   Bài học về kỹ năng

3.4.3.   Bài học đối với thái độ công việc

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 5: Đánh Giá Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

Báo cáo thực tập về quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà bắt đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của con người trong mọi hoạt động kinh doanh và xã hội. Báo cáo lý giải tại sao việc tuyển dụng nhân sự là một phần không thể thiếu trong phát triển của một tổ chức. Việc hiệu quả trong quy trình tuyển dụng không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp mà còn ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển của tổ chức.

Đặc biệt, báo cáo này nêu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu suất trong quy trình tuyển dụng nhân sự, đồng thời cung cấp lý do tại sao tác giả chọn đề tài này. Sự phân tích và nghiên cứu về quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giúp làm rõ các vấn đề thực tế và đánh giá các ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tuyển dụng của công ty. Cuối cùng, báo cáo giới thiệu cấu trúc tổng thể của nội dung với 4 phần chính để đảm bảo người đọc hiểu rõ cách bài báo cáo được tổ chức và trình bày.

 1. Tổng quan về công ty

1.1.      Tìm hiểu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

1.1.1.   Tên gọi, địa chỉ

1.1.2.   Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

1.1.3.   Chức năng của CTCP Quốc tế Sơn Hà

1.2.      Chức năng của các phòng ban

1.3.      Các sản phẩm dịch vụ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023)

1.3.1.   Các sản phẩm của doanh nghiệp

1.3.2.   Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu tại công ty

2.1.      Quá trình thực tập

2.2.      Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự

2.2.2.   Nội dung tuyển dụng nhân sự tại công ty

2.2.3.   Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân lực tại công ty

2.3.      Đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân sự: những mặt đạt được và những điểm hạn chế.

2.3.1.   Những mặt đạt được và nguyên nhân

2.3.2.   Những hạn chế

2.3.3.   Nguyên nhân của những hạn chế

 1. Các nhiệm vụ, công tác được giao

3.1.      Các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

3.2.      Cách thức đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao

3.3.1.   Thuận lợi

3.3.2.   Khó khăn

 1. Kết quả và thảo luận

4.1.      Mô tả và phân tích các kết quả nghiên/cứu công việc thu được

4.2.      Đánh giá chất lượng công việc thực hiện theo yêu cầu được giao

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 6: Hoạt Động Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Công Ty Tnhh Tiếp Vận Asm Logisvalley Việt Nam

Chương 1 của cuốn sách giới thiệu về Công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực vận tải và Logistics, với trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 2016 và đã phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kho bãi cho khu vực phía bắc. Hiện tại, họ sở hữu hơn 28,000 m2 diện tích kho bãi, phục vụ hơn 50 doanh nghiệp và có trên 50 nhân viên thuộc các phòng ban chức năng khác nhau.

Công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam cam kết đáp ứng mọi nhu cầu lưu thông hàng hóa của khách hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ như kho bãi, vận tải, khai báo hải quan, đóng gói hàng hóa, thu tiền hộ, và nhiều dịch vụ khác. Họ thực hiện mục tiêu này bằng cách tạo ra một hệ thống kho bãi hiện đại và tiên tiến, cung cấp phần mềm quản lý kho thông minh, và đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam đặt phương châm hoạt động của mình là “Sự hài lòng của bạn là sứ mệnh của chúng tôi,” và họ luôn nỗ lực để đem lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng của mình thông qua các dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp.

Chương 2 trong nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích thực trạng về vấn đề tuyển dụng tại công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam. Nội dung chương này bao gồm việc tóm lược các công việc được giao và yêu cầu cụ thể của công việc, cũng như việc đánh giá quy trình tuyển dụng tại công ty.

Mục tiêu chính của thực tập viên trong thời gian thực tập tại công ty này là củng cố và áp dụng lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực vào môi trường doanh nghiệp thực tế. Thông qua trải nghiệm thực tế tại công ty, thực tập viên hy vọng học hỏi và phát triển các kỹ năng làm việc thực tế để chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Quy trình tuyển dụng tại công ty này được thực hiện chuyên nghiệp và có sự giám sát, kiểm tra, minh bạch và thống nhất. Quy trình bao gồm việc lên kế hoạch tuyển dụng, xác nhận yêu cầu tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, nhận và xét hồ sơ, phỏng vấn, thử việc, đánh giá sau thử việc, và quyết định tuyển dụng. Công ty cũng sử dụng các nền tảng trực tuyến và công nghệ thông tin để hỗ trợ quá trình tuyển dụng.

Chương 3 của báo cáo tập trung vào kết quả và thảo luận về trải nghiệm thực tập tại Công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam. Em đã tham gia vào quy trình tuyển dụng của công ty, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong việc tuyển dụng nhân sự. Em đã tham gia vào việc đăng tin tuyển dụng, quan sát quá trình tuyển chọn ứng viên, và thậm chí liên lạc trực tiếp với ứng viên. Qua thực tập, em đã nắm bắt được cách thức hoạt động của quy trình tuyển dụng và cải thiện kỹ năng cá nhân. Em cũng nhận ra các điểm yếu và mạnh của bản thân và đã học hỏi, rèn luyện kỹ năng để phát triển sự nghiệp trong tương lai. Thông qua báo cáo này, em hy vọng chia sẻ được giá trị của việc thực tập trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của quy trình tuyển dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Phần 1. Tổng quan về công ty TNHH Tiếp Vận ASM Logisvalley Việt Nam

1.1.      Thông tin chung

1.2.      Lịch sử hình thành và phát triển

1.3.      Cơ cấu tổ chức của công ty

1.4.      Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:

1.5.      Các sản phẩm, dịch vụ của công ty

Phần 2: Phân Tích Thực Trạng Vấn Đề Nghiên Cứu Tại Công Ty

2.1.      Tóm lược các công việc được giao và yêu cầu cụ thể của công việc

2.1.1.   Tóm lược công việc

2.1.2.   Hoạt động tuyển dụng trong công ty công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam

2.1.3.   Đánh giá quy trình tuyển dụng tại công ty TNHH Tiếp vận ASM LogisValley Việt Nam

2.2.      Công việc được giao, cách thực hiện và yêu cầu kết quả công việc

2.2.1.   Công việc được giao

2.2.2.   Yêu cầu kết quả công việc

2.2.3.   Cách thực hiện các công việc được giao

2.3.      Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện

2.3.1.   Thuận lợi

2.3.2.   Khó khăn

Phần 3: Kết Quả Và Thảo Luận

3.1.      Kết quả công việc đạt được

3.2.      Đánh giá chung về kết quả thực tập

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 7: Quy trình Tuyển dụng Nhân sự Tại Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-Media – Tổng Công ty Truyền Thông

Báo cáo thực tập này bao gồm một tổng quan về Công ty Phát triển Phần mềm VNPT-MEDIA – Tổng Công ty Truyền thông trong Chương 1, bao gồm quá trình ra đời và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban, và các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp. Chương 2 tập trung vào quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty, đưa ra các công việc cụ thể được giao cho thực tập sinh, mô tả quy trình tuyển dụng, và điểm qua những thách thức và cơ hội trong quá trình thực tập. Cuối cùng, Chương 3 trình bày kết quả thu được từ công việc thực tập, đánh giá chất lượng thực hiện công việc, và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực tập.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 8: Phân Tích Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Y Tế Hà Nội

Báo cáo thực tập này bao gồm một tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Phát triển Y Tế Hà Nội trong Chương I, với thông tin chung về công ty, giới thiệu về công ty, cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự, và kết quả hoạt động kinh doanh. Chương II tập trung vào phân tích thực trạng vấn đề tuyển dụng nhân lực tại công ty, bao gồm cơ sở lý thuyết, phân tích quy trình tuyển dụng của công ty và đánh giá hiệu quả của quy trình đó. Cuối cùng, Chương III trình bày kết quả thu được sau quá trình thực tập tại công ty, bao gồm quá trình thực tập, những thuận lợi và khó khăn gặp phải, và đề xuất giải pháp cho cả công ty và bản thân thực tập sinh.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 9: Thực Trạng Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Chuyển Văn Minh

Báo cáo thực tập này bao gồm hai phần chính. Phần 1 tập trung vào tổng quan về Công ty TNHH Văn Minh, bao gồm giới thiệu chung về công ty, lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng của các phòng ban và các hoạt động kinh doanh của công ty.

Phần 2 phân tích quá trình thực tập tại công ty, bao gồm kế hoạch và nhật ký thực tập, cách thức triển khai công việc thực tập, và những thuận lợi cũng như khó khăn gặp phải trong quá trình này.

Cuối cùng, Phần 3 trình bày kết quả công việc đạt được, đánh giá chất lượng công việc hoàn thành, bài học về kỹ năng và kinh nghiệm, và cả bài học về thái độ đối với công việc.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 10: Quy Trình Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Trường Thành

Báo cáo thực tập này được chia thành ba phần chính. Phần 1 cung cấp một tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Trường Thành, bao gồm lịch sử hình thành và phát triển của công ty, chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, sản phẩm và dịch vụ chính, cùng với kết quả hoạt động kinh doanh.

Phần 2 tập trung vào phân tích quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty, bao gồm tình hình nhân sự hiện tại, thực trạng hoạt động tuyển dụng, công việc được giao và cách thức hoàn thành nhiệm vụ, cũng như thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập.

Cuối cùng, Phần 3 bao gồm phân tích kết quả nghiên cứu, đánh giá chất lượng thử việc, và bài học kinh nghiệm sau quá trình thực tập.

TẢI BÀI MẪU

==> THAM KHẢO Khóa Luận Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự: Top 8 Bài Mẫu [9đ]

==> NHẬN LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP THEO YÊU CẦU, HỖ TRỢ XIN DẤU THỰC TẬP

===> LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỌN GÓI QUA ZALO 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877