Giới Thiệu Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Doanh Nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp là một tài liệu hoặc bài viết được viết sau khi bạn hoàn thành một khoảng thời gian thực tập tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể. Trong báo cáo này, bạn sẽ phân tích và đánh giá về văn hóa doanh nghiệp, tức là các giá trị, quy tắc, tập quán, và môi trường làm việc trong tổ chức đó.

Văn hóa doanh nghiệp là gì

Văn hóa doanh nghiệp (organizational culture) là tập hợp các giá trị, tập quán, niềm tin, quy tắc và cách thức làm việc mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp thiết lập và thúc đẩy trong môi trường làm việc của họ. Văn hóa doanh nghiệp định hình cách nhân viên tương tác với nhau, quản lý và hoàn thiện nhiệm vụ, cũng như ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và hiệu suất tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp có thể bao gồm các yếu tố sau:

Giá trị: Các giá trị của doanh nghiệp định hình những nguyên tắc căn bản mà tổ chức đánh giá cao. Đây có thể là tôn trọng, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, hoặc bất kỳ giá trị nào khác mà doanh nghiệp theo đuổi.

Sứ mệnh: Mục tiêu lớn mà tổ chức muốn đạt được, thường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của họ. Sứ mệnh giúp định hình mục đích và tầm nhìn của tổ chức.

Tập quán và thái độ: Đây là các thái độ và thói quen của nhân viên, bao gồm cách họ tiếp cận công việc, xử lý vấn đề và tương tác với đồng nghiệp và khách hàng.

Quy tắc và nguyên tắc: Các quy tắc và nguyên tắc mà nhân viên phải tuân theo trong công việc hàng ngày. Đây có thể bao gồm quy định về đạo đức, an toàn lao động, và quy trình làm việc.

Môi trường làm việc: Văn hóa doanh nghiệp cũng liên quan đến không gian làm việc, sự phối hợp giữa các bộ phận, cách quản lý và lãnh đạo tổ chức, cũng như cách tổ chức đối phó với thay đổi và đổi mới.

Văn hóa doanh nghiệp chủ yếu phản ánh những giá trị và quy tắc mà ban lãnh đạo của tổ chức thúc đẩy và mẫu mực hóa trong tổ chức. Nó có ảnh hưởng sâu rộng đến cách nhân viên làm việc, nghĩ và tương tác trong môi trường làm việc hàng ngày, và có thể đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của doanh nghiệp.

Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Doanh Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Doanh Nghiệp

===> THAM KHẢO Tiểu Luận Văn Hóa Doanh Nghiệp : Cách làm đính kèm Bài Mẫu

Bài mẫu Báo Cáo Thực Tập Văn Hóa Doanh Nghiệp

Bài mẫu Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp 1: Thực Trạng Văn Hóa Doanh Nghiệp Của Công Ty Cổ Phần Sách Alpha

Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần sách Alpha tập trung vào nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Văn hóa doanh nghiệp được xem là yếu tố quyết định sự thành công và bền vững của một công ty. Báo cáo bám sát thực tế tại công ty Alpha, với mục tiêu củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng và đánh giá thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại đây.

Báo cáo này sẽ được chia thành ba phần chính. Phần 1 sẽ giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần sách Alpha, đưa ra một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực hoạt động và môi trường làm việc tại công ty. Phần 2 sẽ tập trung vào việc phân tích thực trạng về văn hóa doanh nghiệp tại công ty Alpha, bao gồm các ưu điểm và hạn chế. Cuối cùng, phần 3 sẽ trình bày kết quả thu được sau quá trình thực tập, từ đó đánh giá sự quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến cần thiết để củng cố và phát triển VHDN tại công ty Alpha.

Phần 1. Tổng quan về công ty cổ phần Sách Alpha

1.1.      Thông tin cơ bản

1.2.      Quá trình hình thành và phát triển

1.3.      Sơ đồ tổ chức Alpha Group

1.4.      Sản phẩm

1.5.      Tình hình kinh doanh của công ty Alpha

Phần 2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần Sách Alpha

2.1.      Yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp tại công ty Alpha Books

2.1.1    Cấu trúc bộ Gene Alpha

2.1.2.   Triết lý Alpha

2.1.3.   Con người Alpha

2.1.4.   Văn hóa công ty

2.1.5.   Hệ thống thông tin – quy trình

2.2.      Ba cấp độ văn hóa của Alpha Books

2.2.1.   Cấp độ 1: Các giá trị hữu hình

2.2.1.a.            Tên gọi, logo, khẩu hiệu, màu sắc chủ đạo

2.2.1.b.            Trang phục

2.2.1.c.            Cách bố trí văn phòng mở và văn hóa “đặt tên”

2.2.1.d.            Từ điển Alpha – Ngôn ngữ riêng của công ty

2.2.1.e.            Con người Alpha: 5 tính cách và 3 tinh thần

2.2.1.f. Hệ thống quy định về văn hóa ứng xử

2.2.2.   Cấp độ 2: Các giá trị được chấp nhận

2.2.2.a.            Triết lý kinh doanh

2.2.2.b.            Sứ mệnh

2.2.2.c.            Tầm nhìn

2.2.2.d.            Nguyên tắc kinh doanh: Có thể tóm gọn trong từ A-C-T-I-O-N

2.2.2.e.            Nguyên tắc dịch chuyển chiến lược

2.2.2.f. Nguyên tắc tối đa hóa giá trị

2.2.2.g.            Quản trị nhân sự

2.2.3.   Cấp độ 3: Những quan niệm nền tảng

2.2.3.a.            Giá trị cốt lõi

2.3.      Đánh giá thực trạng VHDN của công ty Alpha Books

2.3.1.   Ưu điểm

2.3.1.a.            VHDN của Alpha Books tập trung phát triển con người

2.3.1.b.            VHDN của Alpha Books đã tạo nên một tập thể CBCNV đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, hợp tác vì mục tiêu chung

2.3.1.c.            VHDN của Alpha Books không cố định mà không ngừng hoàn thiện theo xu hướng phát triển bền vững

2.3.2.   Hạn chế

2.3.2.a.            Một số lễ nghi có thể bị coi là thừa thãi

2.3.2.b.            Niềm tin và lý tưởng – Vấn đề thực tế đặt ra tại Alpha Books

2.3.2.c.            Nhiều quan điểm mới dừng lại ở tính lý thuyết mà chưa được áp dụng sâu sắc vào thực tế

2.4.      Quá trình thực tập

2.4.1.   Tóm tắt công việc được giao

2.4.2.   Mục tiêu/yêu cầu kết quả công việc

2.4.3.   Cách thức triển khai công việc

2.4.3.a.            Cách thức triển khai công việc

2.4.3.b.            Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập

Phần 3. Kết quả thu được sau quá trình thực tập

3.1.      Kết quả công việc đạt được

3.2.      Đánh giá kết quả công việc

3.2.1.   Ưu điểm

3.2.2.   Hạn chế

3.3.      Bài học kinh nghiệm

3.3.1.   Bài học kinh nghiệm về chuyên môn:

3.3.2.   Bài học kinh nghiệm về kỹ năng

3.3.3.   Bài học kinh nghiệm về thái độ làm việc

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 2: Báo cáo thực tập về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ trình bày một cái nhìn tổng quan về một trong những tập đoàn thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam. Phần đầu của báo cáo giới thiệu về Vinamilk, bao gồm lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức, và tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn gần đây.

Tuy nhiên, điểm trọng của báo cáo là phần thứ hai, nơi chúng tôi xem xét thực trạng về văn hóa doanh nghiệp của Vinamilk. Chúng tôi sẽ khám phá cấu trúc hữu hình và vô hình của VHDN, bao gồm cả yếu tố như trang phục, logo, kiến trúc, cách bài trí, công nghệ sản phẩm, và văn hóa ứng xử. Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu các giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, định hướng chiến lược, quản trị nhân sự, và chính sách chất lượng của Vinamilk.

Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về phong cách lãnh đạo tại Vinamilk, bao gồm cả 7 hành vi lãnh đạo và 6 nguyên tắc văn hóa, cùng với phong cách lãnh đạo của CEO Vinamilk, bà Mai Kiều Liên.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng sẽ tập trung vào môi trường làm việc tại Vinamilk và đánh giá mô hình văn hóa của công ty, với những ưu điểm và nhược điểm đi kèm.

Cuối cùng, báo cáo sẽ đề xuất giải pháp để cải thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Vinamilk, nhằm đảm bảo sự bền vững và thành công trong tương lai.

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 3: Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy CTM

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, văn hóa doanh nghiệp đã trở thành một yếu tố quyết định thành công và sự bền vững của các công ty. Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại đang phát triển ở Việt Nam, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ và phù hợp là một thách thức quan trọng. Chính vì vậy, báo cáo thực tập này sẽ tập trung vào phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy CTM. Mục tiêu của Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp là cung cấp thông tin và kiến thức hữu ích để nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp và hỗ trợ CTM trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của mình.

Chương 1. Tổng quan về công ty

1.1.      Lịch sử hình thành của công ty CTM

1.2.      Các lĩnh vực kinh doanh

1.3.      Cơ cấu tổ chức

1.3.1.   Sơ đồ tổ chức

1.3.2.   Chức năng của các phòng ban

1.4.      Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

Chương 2.      Phân tích thực trạng vấn đề văn hóa doanh nghiệp tại công ty

2.1.      Giới thiệu tổ chức bộ máy phòng ban Marketing của công ty

2.2.      Tổng hợp các công việc cụ thể được giao và yêu cầu kết quả công việc

2.2.1.   Tham khảo các tài liệu liên quan và tài liệu nội bộ được công ty cung cấp để hiểu rõ về các lĩnh vực hoạt động của công ty

2.2.2.   Quản lý hệ thống các mạng xã hội, diễn đàn nội bộ công ty CTM, xây dựng content để đăng tải thường xuyên trên group.

2.2.3.   Tham gia hỗ trợ trong các sự kiện Marketing tiệc cưới

2.2.4.   Tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp thông qua các chiến dịch Marketing nội bộ

2.2.5.   Theo dõi tiến độ in ấn của các ấn phẩm Marketing

2.2.6.   Tham gia lấy ý kiến phản hồi khách hàng sau mỗi buổi tiệc cưới

2.3.      Cách thức đã thực hiện để hoàn thành công việc được giao,

các thuận lợi/khó khăn trong quá trình thực hiện

Chương 3. Đánh giá kết quả đạt được

3.1.      Mô tả và phân tích các kết quả công việc đạt được

3.2.      Đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của bản thân

3.3.      Nhận xét về công ty văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

3.3.1.   Cấu trúc hữu hình

3.3.2.   Cấu trúc vô hình

3.4.      Mô hình văn hóa CTM

3.4.1.   Ưu điểm

3.4.2. Nhược điểm

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 4: Phân Tích Văn Hóa Doanh Nghiệp Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Dương Anh

Đây là mẫu Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp tại một công ty vận tải đường bộ. Công ty Dương Anh có tầm nhìn trở thành công ty cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ hàng đầu tại miền Bắc và xa hơn nữa là cả nước với sứ mệnh giải quyết khó khăn cho khách hàng, đối tác đang cần sử dụng dịch vụ vận tải, đưa dịch vụ của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Vị trí thực tập của tác giả là tại phòng nhân sự của công ty và đã nêu lên được những thuận lợi và khó khăn của công ty và hiểu hơn về phần hành của công ty cũng như về ngành nghề vận tải. Sau khi thực tập bạn đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Tại đây tác giả đã giới thiệu nội dung của bài mẫu thông qua bài viết dưới đây.

Chương 1: Giới Thiệu Chung Về Công Ty   

1.1.      Lịch sử hình thành và thông tin của công ty  

1.2.      Quá trình hình thành và phát triển của công ty         

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty       

1.4.      Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh của công ty

1.4.1.   Thuận lợi        

1.4.2.   Khó khăn

1.5.      Các sản phẩm, dịch vụ chính của công ty    

1.6.      Kết quả hoạt động kinh doanh           

Chương 2: Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Dương Anh     

2.1.      Những giá trị văn hóa doanh nghiệp hữu hình          

2.2.      Những giá trị văn hóa doanh nghiệp vô hình 

2.2.1.   Triết lý kinh doanh     

2.2.2.   Tầm nhìn sứ mệnh    

2.2.3.   Giá trị cốt lõi   

2.3.      Những hoạt động xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp          

2.4.      Những thuận lợi và khó khăn trong công việc          

2.4.1.   Mô tả những công việc được giao    

2.4.2.   Thuận lợi        

2.4.3.   Khó khăn        

Chương 3: Kết Quả Và Thảo Luận   

3.1.      Kết quả thu được trong công việc     

3.2.      Các kỹ năng, kiến thức được học    

3.3.      Đánh giá chất lượng công việc  

TẢI BÀI MẪU       

===> CÁC BẠN CẦN TẢI BÀI MẪU LIÊN HỆ ZALO 0936.885.877

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP UY TÍN – TRÁCH NHIỆM – KINH NGHIỆM

===> HỖ TRỢ XIN DẤU MỘC THỰC TẬP TẠI LUANVANTRITHUC, LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỌN GÓI

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877