Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản Tại Công Ty Nông Sản

5/5 - (1 bình chọn)

Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản là một tài liệu mà một sinh viên hay người thực tập trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản viết để tổng hợp và báo cáo về trải nghiệm và kết quả công việc thực tập của họ

Giới Thiệu về Công ty Nông Sản

Công ty nông sản là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp. Các sản phẩm chủ yếu của công ty nông sản bao gồm các loại cây trồng, thực phẩm, thực phẩm chế biến, động vật nuôi, và các sản phẩm khác từ nguồn gốc nông nghiệp.

Công ty nông sản có thể tham gia vào nhiều giai đoạn của chuỗi cung ứng nông sản, từ sản xuất nông sản trên cánh đồng, chế biến sản phẩm đến sản xuất thực phẩm hoặc xuất khẩu nông sản. Một số công ty nông sản còn chú trọng vào các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, và phát triển các phương pháp canh tác bền vững.

Các công ty nông sản thường phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, biến động giá cả nông sản, và yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đồng thời, họ cũng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm trên toàn cầu.

Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản
Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản

===> Tải Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Lương Thực, 9đ

Giới Thiệu Tóm Tắt Nội Dung Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận

Chương 1 của Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản bao gồm hai phần chính: “Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hóa” và “Cơ sở thực tiễn về xuất khẩu nông sản Việt Nam.” Phần đầu giới thiệu về khái niệm xuất khẩu hàng hóa và các hình thức xuất khẩu. Nó cũng nêu rõ vai trò quan trọng của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế thế giới, quốc gia và doanh nghiệp. Phần sau trình bày tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam, đặc biệt là một số mặt hàng nông sản tiêu biểu. Cuối cùng, chương 1 chỉ ra các đặc điểm quan trọng của hàng nông sản, bao gồm tính mùa vụ, tính biến động của giá cả, yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm, và đa dạng về loại hàng.

Chương 2: Tổng Quan Về Công Ty Và Phân Tích Thực Trạng Kinh Doanh Xuất Khẩu Nông Sản Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Gle

Chương 2 của Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản vào việc giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư GLE và phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty.  Tập trung vào thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư FDI, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu thị trường đến kết nối đầu tư M&A.

GLE Group được thành lập vào năm 2022 bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với mục đích xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư hiệu quả cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh của GLE là “Kết nối nguồn lực quốc tế giúp doanh nghiệp phát triển toàn cầu,” với tầm nhìn là trở thành “Top 10 thương hiệu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hiệu quả.” Công ty hoạt động với các giá trị cốt lõi như “Win-Win,” “Trust,” và “Professional.”

Phần quá trình hoạt động của công ty và sản phẩm dịch vụ được mô tả chi tiết, với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư và xuất khẩu. Sự phân tích chi tiết về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng ban cũng như mô hình cơ cấu tổ chức quản lý làm rõ bức tranh về cách công ty hoạt động.

Cuối cùng, thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cũng được đưa ra, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận từ năm 2021 đến năm 2022. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng công ty đang trong giai đoạn định hình và mở rộng hoạt động, với mục tiêu hướng tới sự ổn định và phát triển chiều sâu trong tương lai.

Chương 3: Kết Quả, Thảo Luận Và Khuyến Nghị

Chương 3 của Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản tập trung vào kết quả, thảo luận, và khuyến nghị. Trong quá trình thực tập, tác giả đã thực hiện các công việc theo kế hoạch, bao gồm tìm hiểu nội quy công ty, tham gia khóa học Digital Marketing, tham dự các sự kiện giao thương, và nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu hoa quả sấy.

Tác giả đã làm quen với các công việc thông qua việc sử dụng nền tảng Trademap và Tradedata để nghiên cứu thị trường quốc tế và thu thập dữ liệu xuất nhập khẩu. Đồng thời, em đã xây dựng kỹ năng đánh giá tiềm năng của nhà cung cấp và khách hàng, cũng như thực hiện việc xin báo giá từ các nhà cung cấp.

Kết quả công việc thực tập của tác giả được đánh giá tích cực, với việc hoàn thành công việc đúng hạn, có tinh thần cống hiến nghiêm túc và thái độ làm việc đúng giờ. Tác giả đã chứng minh được kỹ năng và năng lực của mình trong lĩnh vực phát triển kinh doanh.

Trong quá trình làm việc, tác giả đã gặp những thuận lợi như sự hướng dẫn tận tâm, môi trường làm việc năng động và thân thiện, và cơ hội tham gia các sự kiện và đào tạo của công ty. Tuy nhiên, cũng có những khó khăn như áp lực và trách nhiệm lớn, khối lượng công việc lớn trong thời gian hạn chế, và khả năng hiểu rõ toàn cảnh về hoạt động kinh doanh của công ty.

Cuối cùng, tác giả đề xuất các giải pháp như đẩy mạnh hoạt động marketing, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, xây dựng quan hệ hợp tác thông qua mở rộng thị trường, và tiếp cận các hình thức xuất khẩu khác để nâng cao hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty GLE.

Đề Cương Báo Cáo Thực Tập Xuất Khẩu Nông Sản

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận

1.1       Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hóa

1.1.1    Khái niệm xuất khẩu hàng hóa

1.1.2    Các hình thức xuất khẩu

1.1.2.1 Xuất khẩu trực tiếp

1.1.2.2 Xuất khẩu ủy thác

1.1.2.3 Xuất khẩu tại chỗ

1.1.2.4 Buôn bán đối lưu

1.1.2.5 Xuất khẩu hàng hoá theo nghị định thư

1.1.2.6 Gia công quốc tế

1.1.2.7 Tạm nhập tái xuất

1.1.3    Vai trò của hoạt động xuất khẩu

1.2       Cơ sở thực tiến về xuất khẩu nông sản Việt Nam

1.2.1    Tổng quan về tình hình xuất khẩu nông nghiệp

1.2.2    Một số mặt hàng xuất khẩu ngành nông sản tiêu biểu

1.2.3    Đặc điểm của hàng nông sản

Chương 2: Tổng Quan Về Công Ty Và Phân Tích Thực Trạng Kinh Doanh Xuất Khẩu Nông Sản Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Gle

2.1       Quá trình hình thành và phát triển công ty

2.1.1    Giới thiệu chung về công ty

2.1.2    Sứ mệnh, tầm nhìn của GLE

2.1.3    Quá trình hoạt động của công ty

2.2       Các sản phẩm dịch vụ và ngành nghề của công ty

2.3       Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty

2.3.1    Chức năng của công ty

2.3.2    Nhiệm vụ của công ty

2.3.3    Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

2.3.4    Nhiệm vụ, chức năng các phòng ban trong công ty

2.4       Cơ cấu nhân lực tại công ty

2.5       Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.6       Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản của công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư GLE

2.6.1    Danh sách mặt hàng nông sản tại GLE

2.6.2    Các hình thức xuất khẩu nông sản

2.6.3    Hoạt động nghiệp vụ về xuất nhập khẩu của Công ty GLE

2.6.4    Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Chương 3: Kết Quả, Thảo Luận Và Khuyến Nghị

3.1       Tóm lược quá trình thực tập thực tế

3.1.1    Kế hoạch thực tập

3.1.2    Các công việc được giao

3.2       Đánh giá về kết quả công việc thực tập được giao

3.3       Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực tập

3.3.1    Thuận lợi

3.3.2    Khó khăn

3.4       Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản tại công ty GLE

TẢI BÀI MẪU

===> TẢI BÀI MẪU CÁC BẠN NHẮN TIN CHO TRUNG TÂM NHÉ

===> NHẬN LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TRỌN GÓI TỪ A-Z CÓ TÂM, TRÁCH NHIỆM, KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877