Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu : Chia sẻ Bài Mẫu [FREE]

Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu là một loại báo cáo được thực hiện bởi sinh viên hoặc người thực tập trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Báo cáo này thường được yêu cầu bởi trường đại học hoặc doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả và kinh nghiệm của người thực tập trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu.

Xuất nhập khẩu là gì?

Xuất nhập khẩu (hay còn gọi là hoạt động thương mại quốc tế) là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau. Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia đến một quốc gia khác, trong khi nhập khẩu là hoạt động mua hàng hóa và dịch vụ từ một quốc gia khác để đưa vào sử dụng trong quốc gia đang mua hàng.

Các hoạt động xuất nhập khẩu rất quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia, vì nó giúp tạo ra thu nhập và việc làm, đồng thời cũng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và văn hóa của quốc gia. Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu còn giúp các quốc gia tiếp cận với những sản phẩm và dịch vụ mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới.

Một số hoạt động xuất nhập khẩu thông thường bao gồm: mua bán hàng hóa và dịch vụ, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tài chính và bảo hiểm, du lịch và giáo dục.

Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu
Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

Để viết báo cáo thực tập xuất nhập khẩu, bạn có thể làm theo cấu trúc báo cáo sau:

 • Giới thiệu

Trong phần giới thiệu, bạn cần trình bày về đối tượng của báo cáo, tức là thực tập sinh, về nơi thực tập, thời gian thực tập và mục đích của báo cáo.

 • Tổng quan về xuất nhập khẩu

Phần này giới thiệu về khái niệm xuất nhập khẩu, đặc điểm và vai trò của ngành xuất nhập khẩu trong nền kinh tế. Bạn có thể tham khảo các tài liệu, sách báo về ngành này để có thể trình bày chi tiết và chính xác.

 • Hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Phần này trình bày về hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà bạn đã thực tập. Bạn có thể trình bày về các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp xuất khẩu, quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm, các hoạt động về tìm kiếm thị trường mới, xúc tiến thương mại và thủ tục hải quan, vận chuyển hàng hóa.

 • Các thách thức và cơ hội của ngành xuất nhập khẩu

Phần này trình bày về các thách thức và cơ hội của ngành xuất nhập khẩu. Các thách thức có thể bao gồm thị trường cạnh tranh khốc liệt, thủ tục hải quan phức tạp, rủi ro tài chính, tác động của biến động giá cả và các quy định thương mại quốc tế. Các cơ hội có thể bao gồm thị trường tiềm năng, ký kết các hiệp định thương mại tự do, cải cách quy trình hải quan, sử dụng công nghệ mới để tăng cường năng suất và giảm chi phí sản xuất.

 • Kinh nghiệm học được

Phần này trình bày về những kinh nghiệm mà bạn đã học được trong quá trình thực tập, bao gồm cả những điều tốt và xấu. Bạn có thể trình bày về kỹ năng mềm và chuyên môn mà bạn đã học được, những lỗi mà bạn đã mắc phải và những bài học rút ra từ chúng.

 • Đề xuất và khuyến nghị

Phần này trình bày về những đề xuất và khuyến nghị của bạn để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc để phát triển ngành xuất nhập khẩu. Bạn có thể đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, tăng cường đào tạo nhân viên, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc phát triển thị trường mới.

 • Kết luận

Phần kết luận tóm tắt lại nội dung báo cáo và nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành xuất nhập khẩu đối với nền kinh tế tại Việt Nam

===> Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Bán Hàng : Tải 7 Bài Mẫu 2020

Bài mẫu báo cáo thực tập xuất nhập khẩu

Bài mẫu 1: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy Trình Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giao Nhận Và Du Lịch Lê Gia

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập về quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty Dịch Vụ Lê Gia. Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu của công ty Lê Gia Logistics được chia thành ba chương.

·         Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu của công ty Lê Gia Logistics được chia thành 3 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về công ty, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược, cùng với cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận trong công ty. Ngoài ra, báo cáo cũng trình bày về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2016-2019.

·         Chương 2 tập trung vào thực trạng tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container (FCL) tại công ty. Báo cáo sẽ cung cấp sơ đồ mối quan hệ giữa các bên liên quan đến quy trình giao nhận, sơ đồ quy trình giao nhận hàng nhập khẩu nguyên container, và phân tích quy trình tổ chức và thực hiện giao nhận hàng nhập khẩu FCL mặt hàng máy in phun kỹ thuật số.

·         Chương 3 đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác giao nhận tại công ty trong tương lai, bao gồm thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình giao nhận hàng hóa nguyên container FCL nhập khẩu. Báo cáo cũng sẽ đưa ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn đó.

 

Bài mẫu 2: Thực Trạng Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Của Công Ty Cổ Phần Ibs Mro Việt Nam

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập về hoạt động xuất nhập khẩu của công ty Ibs Mro Việt Nam. Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu trình bày về công ty Cổ phần IBS MRO Việt Nam, bao gồm lịch sử và cơ cấu tổ chức của công ty. Báo cáo cũng tập trung vào hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, đề cập đến quy trình hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu, cùng với đánh giá hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của công ty.

Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra những đề xuất cải thiện để cải thiện hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của công ty. Tóm lại, báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động xuất nhập khẩu của công ty IBS MRO Việt Nam và đề xuất những giải pháp cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong lĩnh vực này.

 

===> Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dược : Tải 6 Bài Mẫu [FREE]

Bài mẫu 3: Quy Trình Thực Hiện Hoạt Động Xuất Khẩu Hàng Hóa Nguyên Container Bằng Đường Biển Tại Công Ty Tnhh Mtv Trương Phú Vinh

Đây là bài mẫu báo cáo thực tập về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại công ty Phú Vinh. Báo cáo thực tập này trình bày về quy trình xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển. Báo cáo này bao gồm ba chương chính. Chương 1 tập trung vào giới thiệu về cơ sở lý luận và quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển.

Chương 2 phân tích quy trình xuất khẩu hàng nguyên container tại Công ty TNHH MTV Trương Phú Vinh và đưa ra nhận xét về ưu điểm và nhược điểm của quy trình này. Chương 3 đánh giá chung hoạt động của công ty và đề xuất một số giải pháp để giải quyết các khó khăn, cùng với các kiến nghị đối với Nhà nước và Cơ quan chức năng để hỗ trợ hoạt động của công ty.

 

Bài mẫu 4: Tổ Chức Và Thực Hiện Nghiệp Vụ Giao Nhận Nhập Khẩu Đường Hàng Không Tại Công Ty Tnhh Nsx

Báo cáo thực tập xuất nhập khẩu này bao gồm ba chương chính. Chương 1 giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH NSX, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, nguồn vốn và cơ sở vật chất, cơ cấu dịch vụ của công ty, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban, và kết quả hoạt động và kinh doanh của công ty giai đoạn 2014-2016.

Chương 2 tập trung vào phân tích quy trình tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu đường hàng không tại Công ty NXS. Nội dung chi tiết bao gồm sơ đồ mối quan hệ các bên liên quan đến quy trình, sơ đồ quy trình giao nhận, phân tích quy trình tổ chức và thực hiện giao nhận hàng nhập, và nhận xét chung về công tác thực hiện. Chương 3 đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ giao nhận hàng nhập đường hàng không tại công ty, bao gồm giải pháp đối với doanh nghiệp và kiến nghị đối với nhà nước.

 

Bài mẫu 5: Quy Trình Giao Nhận Hàng LCL Nhập Khẩu Tại Công Ty Tnhh Giao Nhận Và Vận Tải Key Line

Báo Cáo Thực Tập Xuất Nhập Khẩu tập trung vào quy trình giao nhận hàng LCL nhập khẩu tại Công ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Key Line.

 • Chương 1 đưa ra những kiến thức cơ bản về giao nhận hàng hóa LCL nhập khẩu bằng đường biển, bao gồm khái niệm nhập khẩu, dịch vụ logistics, container và hàng lẻ container.
 • Chương 2 giới thiệu về Công ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Key Line, một công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển hàng hóa và khai thuế hải quan hàng hóa xuất/nhập khẩu, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa. Công ty cũng kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác như hàng siêu trường, siêu trọng, dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, dịch vụ kho bãi, vận chuyển đường biển, đường không và thương mại.
 • Chương 3 trình bày quy trình giao nhận hàng LCL nhập khẩu tại công ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Key Line, bao gồm tổng quan về lô hàng LCL nhập khẩu và quy trình giao nhận hàng LCL nhập khẩu. Báo cáo tập trung mô tả các bước cụ thể để tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và phân phối hàng hóa, cũng như những chứng từ cần thiết cho quy trình này.

 

TẢI BÀI MẪU

Bài mẫu 6 : Tìm Hiểu Quy Trình Giao Nhận Xuất Khẩu Nguyên Container Fcl Lô Hàng Ic Tray Bằng Đường Biển Của Công Ty TNHH Tiếp Vận Vận Tải Quốc Tế Võ Lương – Voltrans Logistics

Báo cáo thực tập về giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH Tiếp Vận Vận Tải Quốc Tế Võ Lương – Voltrans Logistics được chia thành ba chương.

• Chương 1 trình bày về lý thuyết hoạt động của dịch vụ giao nhận hàng hóa, bao gồm các khái niệm cơ bản về dịch vụ giao nhận, người giao nhận, vai trò của dịch vụ giao nhận và người giao nhận trong thực tế, phạm vi hoạt động của người giao nhận, dịch vụ xuất khẩu, hàng FCL, cơ sở pháp lí liên quan đến hoạt động giao nhận và các chứng từ liên quan trong giao nhận.

• Chương 2 trình bày về Công ty TNHH Tiếp Vận Vận Tải Quốc Tế Võ Lương – Voltrans Logistics, bao gồm thông tin về sự hình thành và phát triển của công ty, các thông tin chung về công ty, quá trình hình thành và phát triển, lĩnh vực hoạt động, trụ sở chính và văn phòng đại diện tại Hải Phòng của công ty, cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban, khả năng cạnh tranh của công ty và tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong những năm gần đây.

• Chương 3 trình bày về quy trình xuất khẩu hàng nguyên container lô hàng IC Tray tại Công ty TNHH Tiếp Vận Vận Tải Quốc Tế Võ Lương – Voltrans Logistics, bao gồm giới thiệu về sản phẩm, tóm tắt chung về lô hàng IC Tray của công ty và quy trình xuất khẩu hàng nguyên container FCL.

 

Bài mẫu 7 : Tìm Hiểu Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Hàng Không Và Đánh Giá Chung Tình Hình Doanh Thu Tại Công Ty TNHH NSX

Báo cáo thực tập này liệt kê trải nghiệm thực tập tại công ty NSX, bao gồm ba chương.

 • Chương 1 Cung cấp tổng quan về công ty, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, chức năng và trách nhiệm, các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự và vị trí cạnh tranh trên thị trường.
 • Chương 2 Tập trung vào quá trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không và đánh giá hiệu suất của công ty trong giai đoạn 2017-2018. Nó bao gồm khái niệm chung về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, quá trình nhập khẩu hàng hóa bằng đường hàng không tại NSX và phân tích doanh thu của công ty.
 • Bên cạnh đó, nó trình bày một trường hợp nghiên cứu về việc nhập khẩu vải sử dụng trong sản xuất bột mì, bao gồm các bước tìm kiếm khách hàng, cung cấp báo giá, ký hợp đồng, nhận và kiểm tra lô hàng, khai báo hải quan, tổ chức tiếp nhận hàng hóa tại sân bay, giao hàng và thanh toán.
 • Chương 3 Kết thúc báo cáo bằng việc tóm tắt các kết luận và đề xuất các giải pháp cho công ty. Kết luận nhấn mạnh các điểm mạnh và yếu của NSX trong quá trình nhập khẩu, và các đề xuất đưa ra các biện pháp để cải thiện hiệu suất của công ty, như tăng cường giao tiếp với khách hàng, tối ưu hóa quá trình tiếp nhận hàng hóa và đầu tư vào công nghệ để tăng cường hiệu quả.

 

Để viết báo cáo thực tập xuất nhập khẩu, sinh viên cần thực hiện các bước sau:

 • Tìm hiểu về công ty: Sinh viên cần tìm hiểu về công ty mình thực tập bao gồm lịch sử, chức năng và trách nhiệm, các lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và vị trí cạnh tranh trên thị trường.
 • Nghiên cứu về quy trình nhập khẩu: Sinh viên cần hiểu rõ về quy trình nhập khẩu hàng hóa, bao gồm các khái niệm cơ bản về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, quy trình nhập khẩu hàng hóa tại công ty và phân tích doanh thu của công ty trong giai đoạn thực tập.
 • Thực hiện nghiên cứu thực tế: Sinh viên nên thực hiện nghiên cứu thực tế bằng cách tìm hiểu và phân tích các tài liệu liên quan, điều tra và thực hiện các hoạt động thực tế liên quan đến quy trình nhập khẩu hàng hóa.
 • Viết báo cáo: Dựa trên kết quả nghiên cứu và thực tế, sinh viên cần viết báo cáo bao gồm các phần như mô tả tổng quan về công ty, quy trình nhập khẩu hàng hóa, phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo: Sau khi hoàn thành bản nháp báo cáo, sinh viên cần kiểm tra và chỉnh sửa để đảm bảo tính chính xác, logic và rõ ràng của báo cáo.
 • Trình bày báo cáo: Cuối cùng, sinh viên cần trình bày báo cáo trước ban giám hiệu của trường và giải thích các phần của báo cáo để đạt được điểm cao trong môn thực tập.

Chọn dịch vụ viết báo cáo thực tập xuất nhập khẩu có thể giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Việc viết báo cáo thực tập đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo chuyên nghiệp. Đối với sinh viên không có kinh nghiệm hoặc không đủ thời gian để nghiên cứu và viết báo cáo thực tập, việc chọn dịch vụ viết báo cáo có thể giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng báo cáo.

Dịch vụ này còn có thể cung cấp cho sinh viên một mẫu báo cáo thực tập chuyên nghiệp để tham khảo và học hỏi trong tương lai. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập cũng có thể giúp sinh viên tăng cường kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu, đồng thời cải thiện khả năng viết báo cáo chuyên nghiệp trong tương lai.

Để tham khảo về dịch vụ, giá cả hãy liên hệ ngay cho trung tâm để được hỗ trợ với số hotline 0936.885.877

 

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877