Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix : Chia Sẻ Bài Mẫu Hay

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Mix là một tài liệu mà sinh viên hoặc học viên thực hiện sau khi hoàn thành quá trình thực tập trong lĩnh vực marketing. Trong báo cáo này, người viết thường phân tích và đánh giá cách mà các yếu tố trong marketing mix được áp dụng trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể.

Marketing mix là gì?

Marketing mix là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực marketing, được sử dụng để mô tả tổng hợp các yếu tố mà một doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng và xây dựng chiến lược tiếp thị.

Marketing mix bao gồm bốn yếu tố cơ bản, thường được gọi là “4P”:

Sản phẩm (Product): Đây là những gì doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng, bao gồm cả sản phẩm và dịch vụ. Yếu tố này đề cập đến việc phát triển và quản lý các sản phẩm hoặc dịch vụ để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Giá cả (Price): Đây là mức giá mà khách hàng phải trả để sở hữu sản phẩm hoặc dịch vụ. Yếu tố giá cả bao gồm việc xác định mức giá cạnh tranh, chiến lược giá và chiến lược định giá của doanh nghiệp.

Sự phân phối (Place): Đây là cách thức doanh nghiệp đưa sản phẩm hoặc dịch vụ đến tay khách hàng. Yếu tố này liên quan đến việc lựa chọn các kênh phân phối, quản lý đại lý, quản lý kho hàng và định vị doanh nghiệp trong ngành công nghiệp.

Quảng cáo và quan hệ công chúng (Promotion): Đây là các hoạt động quảng cáo, PR và truyền thông mà doanh nghiệp sử dụng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Yếu tố này bao gồm các hoạt động như quảng cáo truyền thống, quảng cáo trực tuyến, PR, bán hàng cá nhân và các hoạt động quảng bá khác.

Ngoài ra, một số người cũng đề cập đến các yếu tố bổ sung trong marketing mix như thứ 5 (People – con người), 6 (Process – quy trình) và 7 (Physical evidence – bằng chứng vật lý), đặc biệt trong các ngành dịch vụ.

Tổng quan, marketing mix là một khung công cụ được sử dụng để xác định và quản lý các yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận thị trường và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp. Các yếu tố trong marketing mix phải được điều chỉnh và tùy chỉnh dựa trên ngành nghề, mục tiêu và đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp để tạo ra lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

===> THAM KHẢO Báo Cáo Thực Tập Marketing : Chia Sẻ 6 Dạng Bài Mẫu Hay

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Mix
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Mix

Bài mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix

Bài mẫu Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix 1 : Hoàn Thiện Chiến Lược Marketing-Mix Đối Với Dịch Vụ Vận Tải Vận Chuyển Hành Khách Của Công Ty Tnhh Một Thành Viên Kim Hiền Vinh

Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix được chia thành nhiều chương nhằm nghiên cứu và đánh giá về các yếu tố quan trọng trong lĩnh vực marketing dịch vụ. Dưới đây là một phần giới thiệu tổng quan về nội dung của báo cáo:

Chương 1: Giới thiệu đề tài báo cáo tốt nghiệp

Chương này giới thiệu về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, cùng với phương pháp nghiên cứu và bố cục của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý luận

Chương này cung cấp một tổng quan về marketing dịch vụ, bao gồm các khái niệm cơ bản và vai trò của marketing dịch vụ đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, chương này cũng đề cập đến môi trường marketing và mô hình marketing dịch vụ, trong đó bao gồm các yếu tố quan trọng như sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, chiến lược chiêu thị, con người, chứng cứ hữu hình và quy trình cung ứng dịch vụ.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương này trình bày về vấn đề nghiên cứu, tiến trình nghiên cứu và mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, chương cũng đề cập đến phương pháp thu thập thông tin, tổng thể nghiên cứu và mẫu nghiên cứu, bao gồm thiết kế bảng câu hỏi điều tra khảo sát và cách thức tiến hành.

Chương 4: Kết quả thực hiện đề tài

Chương này trình bày kết quả phân tích thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp thu thập từ công ty và khách hàng. Nội dung bao gồm phân tích về lịch sử phát triển công ty, mô hình quản lý và cơ cấu tổ chức, chức năng của từng bộ phận, kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài và nội bộ của doanh nghiệp. Đồng thời, chương này cũng trình bày việc phân tích chiến lược marketing mix hiện tại của công ty và nhận xét số liệu thu thập được từ công ty và khách hàng.

Bài mẫu 2: Phân tích hoạt động Marketing Mix của Công ty TNHH Gia Hoàng

Bài Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix bao gồm các chương sau:

Chương 1: Mở đầu, trong đó đề cập đến tính cấp thiết của đề tài và mục tiêu nghiên cứu, bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu cũng được đề cập trong chương này. Cuối chương là phần phương pháp nghiên cứu và kết cấu của bài báo cáo.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết, tập trung vào khái niệm của Marketing và các vấn đề liên quan đến Marketing. Bao gồm vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Marketing, cùng với Marketing Mix và các chính sách liên quan. Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing Mix của doanh nghiệp cũng được đề cập, kèm theo tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, trong đó đề cập đến qui trình nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, giới thiệu thang đo và phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Chương 4: Kết quả phân tích, bao gồm một tổng quan về công ty TNHH Gia Hoàng, lịch sử hình thành và phát triển của công ty, hệ thống tổ chức, sản phẩm và quy trình sản xuất. Thông qua các thống kê mô tả, khách hàng được đánh giá về chính sách sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến bán hàng. Đồng thời, đánh giá thực trạng doanh nghiệp, bao gồm ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân.

Chương 5: Giải pháp, bao gồm phương hướng, mục tiêu phát triển trong tương lai và các giải pháp đề ra. Cuối cùng là kết luận của bài báo cáo.

Bài mẫu 3: Đánh Giá Hoạt Động Marketing – Mix Cho Sản Phẩm Gốm Sứ Của Công Ty TNHH Cường Phát

Bài Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix tập trung vào việc đánh giá và cải thiện hiệu quả công tác marketing của Công ty TNHH Cường Phát trong lĩnh vực sản phẩm gốm sứ.

Chương 1 của báo cáo trình bày cơ sở lý luận về marketing và marketing mix, vai trò của marketing mix đối với doanh nghiệp, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp và cách xây dựng chiến lược marketing mix thành công.

Chương 2 tập trung vào đánh giá thực trạng marketing mix cho sản phẩm gốm sứ của Công ty TNHH Cường Phát. Trong phần này, báo cáo giới thiệu về công ty, lịch sử hình thành và phát triển, thành tích đạt được, tổ chức và nhân sự của công ty. Ngoài ra, còn trình bày về sản phẩm, thị trường và môi trường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp theo, báo cáo đánh giá thực trạng marketing mix cho sản phẩm gốm sứ của công ty và phân tích dữ liệu liên quan.

Chương 3 của báo cáo đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác marketing của Công ty TNHH Cường Phát. Phần này bao gồm phân tích SWOT đối với công ty, triển vọng và mục tiêu phát triển của công ty, cùng với các kiến nghị để nâng cao hiệu quả marketing, bao gồm sản phẩm – thương hiệu, giá cả, phân phối, xúc tiến và công nghệ sản xuất.

Những nội dung trên tạo nên cấu trúc chung của bài báo cáo thực tập về Marketing Mix cho công ty TNHH Cường Phát, với mục tiêu đánh giá, cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác marketing của công ty trong lĩnh vực sản phẩm gốm sứ.

Bài mẫu 4: Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Thông Qua Hoạt Động Marketing Mix Của Công Ty Tnhh Dịch Vụ Và Thương Mại Quảng Cáo An Giang

Báo Cáo Tốt Nghiệp Marketing Mix này tóm tắt các phần chính của nội dung báo cáo theo các chương sau:

Chương 1: Mở đầu

Chương này giới thiệu về tính cấp thiết và lý do chọn đề tài của báo cáo, cùng với mục tiêu nghiên cứu tổng quát và cụ thể. Ngoài ra, cũng xác định đối tượng và phạm vi nghiên cứu cùng các câu hỏi nghiên cứu. Đồng thời, chương này cũng trình bày về ý nghĩa nghiên cứu khoa học và thực tiễn, cùng cấu trúc tổ chức của báo cáo.

Chương 2: Tổng quan lý thuyết

Chương này tập trung vào các khái niệm và đặc điểm chính liên quan đến đề tài, bao gồm khái niệm Marketing, Marketing Mix và sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, chương này cũng tổng quan về các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương này trình bày về phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo, bao gồm phương pháp chọn mẫu và phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, cũng đề cập đến quy trình nghiên cứu và công cụ nghiên cứu được sử dụng, bao gồm bảng câu hỏi khảo sát và bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia.

Chương 4: Kết quả phân tích

Chương này cung cấp một khái quát về doanh nghiệp, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, chương này trình bày kết quả phân tích dữ liệu, bao gồm thống kê mô tả về giới tính, loại khách hàng và các biến nghiên cứu.

Chương 5: Giải pháp

Chương này đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, bao gồm chú trọng đến chất lượng dịch vụ cung cấp, đưa ra bảng giá chi tiết về các dịch vụ và cập nhật các thông tin về dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, chương này cũng đề cập đến hạn chế của nghiên cứu và đưa ra phương hướng nghiên cứu tiếp theo. Cuối cùng, chương này kết luận tổng quan về nội dung và kết quả của báo cáo thực tập.

Tóm lại, khi viết bài báo cáo thực tập về marketing mix, sinh viên cần có những kỹ năng nghiên cứu và phân tích, sáng tạo và tổ chức thông tin, kỹ năng viết lách, tinh thần phản biện, sử dụng công cụ và tài nguyên hiệu quả, cùng kỹ năng kiểm tra và sửa lỗi. Sự kết hợp của những kỹ năng này sẽ giúp sinh viên viết bài báo cáo một cách chuyên nghiệp, thuyết phục và đáng tin cậy.

Để được hỗ trợ làm bài báo cáo thực tập sinh viên hãy liên hệ ngay cho trung tâm để được hỗ trợ, tư vấn làm bài trọn gói. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực viết bài báo cáo giúp cho sinh viên đạt điểm tốt để cải thiện việc học của mình một cách tốt nhất.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi: hotline 0936.885.877 (zalo)

===> THAM KHẢO Dịch vụ làm báo cáo thực tập – Hỗ trợ tư vấn đề tài miễn phí

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877