Chính sách bảo hành

Để hiếu rõ hơn về chính sách bảo hành tại dịch vụ viết luận văn của Luận Văn Tri Thức thì các bạn sinh viên đọc kỹ nội dung dưới đây:

Luận Văn Tri Thức bảo hành nội dung bài viết hoàn toàn miễn phí cho các bạn, tiến hành chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu sát với yêu cầu của giáo viên đề ra.

Thời gian bảo hành kể từ thời điểm các bạn đồng ý làm bài và thanh toán chi phí cho Luận Văn Tri Thức cho đến khi khóa luận, luận văn của bạn đã được chấm điểm và bảo vệ. Khi nhận được bài luận văn từ Luận Văn Tri Thức và phát hiện ra bất kỳ điểm gì chưa hài lòng như sai chính tả, sai cấu trúc câu từ, trùng lặp ý tưởng,… do chúng tôi gây ra hoặc có yêu cầu sửa từ giảng viên hướng dẫn, bạn có thể gửi bài đến chúng tôi để chỉnh sửa, Luận Văn Tri Thức sẽ hoàn thành nhanh nhất bài luận để gửi lại cho bạn nhằm đảm bảo đúng tiến độ.