150+ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự

5/5 - (1 bình chọn)

Khóa luận tốt nghiệp Luật Dân Sự: là một trong những đề tài hay mà sinh viên ngành luật đặc biệt quan tâm nhất là sinh viên chuyên ngành luật dân sự. Sau đây mình xin chia sẻ tổng hợp danh sách 150 đề tài hay mà sinh viên hay chọn làm bài khóa luận tốt nghiệp của mình

Luật Dân Sự là gì?

Luật dân sự vừa là hệ thống pháp luật vừa là một nhánh của luật. Luật dân sự là hệ thống pháp luật được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ thống pháp luật là một tập hợp các quy tắc và thủ tục được sử dụng để thực hiện luật. Là một ngành độc lập trong hệ thống luật ở Việt Nam điều chỉnh các quan hệ về tài sản và nhân thân liên quan đến cá nhân dựa trên các nguyên tắc bình đẳng pháp lý. Luật dân sự mô tả luật liên quan đến con người, sự vật và các mối quan hệ phát triển giữa chúng, không chỉ loại trừ luật hình sự mà còn luật thương mại, luật lao động, v.v.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự
Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự

Chia sẻ danh sách Đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật Dân Sự:

 1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự: Thừa kế theo pháp luật của con nuôi. Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 2. Bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế
 3. Bảo hộ nhãn hiệu – Lý luận và thực tiễn
 4. Hình thức của di chúc theo bộ luật dân sự
 5. Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm hình thức
 6. Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần trong Pháp Luật Việt Nam
 7. Pháp luật về tài sản hình thành trong tương lai và thực tiễn áp dụng
 8. Thời điểm chuyển quyền sở hữu bất động sản
 9. Hợp đồng vi phạm điều cấm
 10. Vi phạm hợp đồng đã được dự báo trước- Lý luận, thực trạng pháp luật,thực tiễn áp dụng và kiến nghị
 11. Hợp đồng vô hiệu từng phần
 12. Phạt vi phạm Hợp đồng-
 13. Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 14. Thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế theo quy định của pháp luật VN hiện hành
 15. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG trong chế định Hợp Đồng Lao Động
 16. Nguyên tắc bảo vệ Người Lao Động trong chế định hợp đồng LĐ
 17. Pháp luật về kỷ luật lao động trong Doanh nghiệp.
 18. Tranh chấp lao động cá nhân. Giải quyết tranh chấp LĐ cá nhân. Thực trạng và giải pháp
 19. Chấm dứt Hợp Đồng Lao Động. Hậu quả của chấm dứt Hợp Đồng Lao Động – Thực trạng và một số kiến nghị 8
 20. Giao dịch liên quan đến TS chung có giá trị lớn của vợ chồng. Thực tiễn giải quyết tranh chấp
 21. Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải pháp
 22. Ly hôn – Thực trạng và giải pháp hạn chế
 23. Nâng cao hiệu quả hoạt động đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã trong giai đoạn hiện nay
 24. Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ HNGĐ
 25. Quy định của pháp luật HN&GĐ về việc giải quyết quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn
 26. Ly hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải pháp hạn chế
 27. Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 28. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự: Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn
 29. Trách nhiệm của Thừa phát lại
 30. Chức năng của Thừa phát lại – Lý luận và thực tiễn thí điểm
 31. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
 32. Án lệ và nhu cầu áp dụng án lệ trong cải cách tư pháp tại VN hiện nay
 33. Sự tham gia của người có nhược điểm về thể chất, tâm thần trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự
 34. Người tiến hành tố tụng trong Tố Tụng Dân Sự
 35. Thẩm quyền của TAND đối với tranh chấp kinh doanh thương mại
 36. Chế độ tài sản của vợ chồng: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 37. Quyền bình đẳng về tài sản của vợ chồng theo pháp luật HNGĐ
 38. Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật Hôn nhân gia đình Việt Nam
 39. Tài sản riêng của vợ, chồng: Chế độ pháp lý và thực tiễn giải quyết tranh chấp
 40. Kết hôn có yếu tố nước ngoài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 41. Hoạt động thu thập chứng cứ trong Tố tụng dân sự
 42. Ly hôn : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 43. Đăng ký kết hôn: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 44. Bình đẳng giới trong gia đình
 45. Giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn
 46. Những giải pháp hạn chế đình công bất hợp pháp
 47. Bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam
 48. Tài sản “ảo” trên mạng – Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 49. Hủy bỏ Hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005
 50. Thời điểm giao kết hợp đồng theo quy định của Pháp luật VN- Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật
 51. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 52. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – Lý luận thực tiễn và giải pháp
 53. Nghỉa vụ liên đới của vợ chồng trong việc Tòa án tuyên bố hợp đồng do 01 bên vợ, chồng tự ý xác lập, thực hiện.
 54. Trách nhiệm bồi thường liên đới trong các vụ án đồng phạm
 55. Quyền thừa kế của con nuôi theo quy định pháp luật hiện hành
 56. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu bất động sản
 57. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự : Phạt vi phạm Hợp đồng
 58. Bảo hộ nhãn hiệu – Lý luận và thực tiễn
 59. Hình thức của di chúc theo Bộ Luật Dân Sự
 60. Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm hình thức
 61. Bồi thường tổn thất về tinh thần trong Pháp Luật Việt Nam
 62. Bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế
 63. Thời hiệu trong lĩnh vực thừa kế
 64. Hoãn thực hiện hợp đồng
 65. Hợp đồng vô hiệu một phần
 66. Các vấn đề về tài sản hình thành trong tương lai
 67. Hợp đồng vi phạm điều cấm
 68. Giao dịch liên quan đến TS chung có giá trị lớn của vợ chồng. Thực tiễn giải quyết tranh chấp
 69. Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải pháp
 70. Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn
 71. Ly hôn – Thực trạng và giải pháp hạn chế
 72. Quyền bình đẳng của phụ nữ trong quan hệ HNGĐ
 73. Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn
 74. Ly hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải pháp hạn chế
 75. Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 76. Trách nhiệm nghề nghiệp của Thừa phát lại
 77. Chức năng của Thừa phát lại – Lý luận và thực trạng thí điểm
 78. Nâng cao hiệu quả đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã trong giai đoạn hiện nay
 79. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
 80. Sự tham gia tố tụng đối với người có nhược điểm về thể chất, tâm thần trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự
 81. Người tiến hành tố tụng trong Tố Tụng Dân Sự
 82. Án lệ
 83. Thẩm quyền của TAND đối với tranh chấp kinh doanh thương mại
 84. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sử Dụng Lao Động trong chế định Hợp Đồng Lao Động
 85. Quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Lao Động của người sử dụng lao động – Thực trạng tại các DN
 86. Nguyên tắc bảo vệ Người Lao Động trong chế định hợp đồng LĐ
 87. Pháp luật về kỷ luật lao động trong Doanh nghiệp. Thực trạng và hướng hoàn thiện
 88. Tranh chấp lao động tập thể – Thực trạng và giải pháp
 89. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tổn thất tinh thần
 90. Xác định hàng thừa kế thứ nhất
 91. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu bất động sản
 92. Hậu qủa pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
 93. Hủy bỏ HĐ do có vi phạm trong quá trình thực hiện
 94. Nhầm lẫn trong giao kết HĐ
 95. Vấn đề đại diện theo quy định của Bộ Luật Dân Sự
 96. Bảo vệ quyền sở hữu theo quy định của Bộ Luật Dân Sự
 97. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
 98. Bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng do sản xuất, kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng
 99. Hình thức hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2005
 100. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người chưa thành niên gây ra
 101. Hợp đồng vô hiệu một phần
 102. Quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Lao Động của người sử dụng lao động – Thực trạng tại các doanh nghiệp
 103. PL về HĐ lao động Việt Nam. Những vướng mắc trong thực tiễn và hướng hoàn thiện
 104. Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động
 105. Những vướng mắc và hướng hoàn thiện
 106. Những giải pháp hạn chế đình công bất hợp pháp
 107. Tranh chấp lao động tập thể- Thực trạng và giải pháp
 108. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự : Vai trò của VKS trong Tố Tụng Dân Sự
 109. Thẩm quyền của TAND đối với các vụ
 110. việc dân sự có yếu tố nước ngoài
 111. Hoạt động thu thập chứng cứ trong Tố Tụng Dân Sự
 112. Cưỡng chế thi hành án dân sự
 113. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong Tố Tụng Dân Sự
 114. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự
 115. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
 116. Tảo hôn – Thực trạng và giải pháp
 117. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài – thực trạng và giải pháp
 118. Bạo lực gia đình: Thực trạng và giải pháp
 119. Kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải pháp
 120. Bảo vệ quyền phụ nữ theo pháp luật HNGĐ
 121. Chế độ tài sản của vợ chồng – Thực trạng và giải pháp
 122. Việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 123. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con – Thực trạng và giải pháp
 124. Chế định Hội thẩm nhân dân trong Tố tụng dân sự
 125. Phiên Tòa Sơ thẩm vụ án Dân sự
 126. Quyền tự định đoạt của đương sự trong Tố Tụng Dân Sự
 127. Thủ Tục Giám Đốc Thẩm Dân Sự
 128. Thủ tục giải quyết việc dân sự
 129. Pháp Luật Lao Độngvn về lao động nữ – Thực trạng áp dụng tại Việt Nam
 130. Pháp Luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp
 131. Những giải pháp hạn chế đình công bất hợp pháp
 132. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật lao động – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 133. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự :Tranh chấp lao động tập thể
 134. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp
 135. Quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng Lao Động của Người Sử Dụng Lao Động – Thực trạng tại các doanh nghiệp
 136. Thực trạng đình công bất hợp pháp ở VN – Nhìn từ góc độ pháp lý
 137. Nguyên tắc bảo vệ Người Lao Động trong chế định hợp đồng lao động – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 138. Cho thuê lao động – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 139. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
 140. Vấn đề con chung của vợ chồng khi cha mẹ ly hôn-Quy định PL&thực tiễn
 141. Kết hôn: Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng
 142. Ly hôn – pháp luật và thực tiễn áp dụng
 143. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi
 144. Đặt cọc – Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự
 145. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự : Phạt vị phạm hợp đồng
 146. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu bất động sản
 147. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề
 148. Bồi thường thiệt hại phát sinh do tai nạn giao thông
 149. Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và chống cạnh tranh không lành mạnh

Trên đây là tổng hợp danh sách đề tài Khóa Luận Tốt nghiệp Luật Dân Sự hay, tuy nghiên số lượng đề tài rất rộng lớn và nhiều mảng, để được tư vấn kỹ càng hơn về đề tài hoặc là đi sâu phân tích các bạn hãy liên hệ ngay cho Luận Văn Tri Thức để được hỗ trợ qua số hotline 0936885877

==> Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [100 Đề tài + 10 Bài Mẫu]

===> Dịch vụ làm khóa luận tốt nghiệp – Bảng giá 2022

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877