Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

          Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai hay và phù hợp. Có nhiều bạn học viên đang gặp khó khăn, thử thách trong việc tìm kiếm, lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai phù hợp cho bản thân mình. Chình vì thế chúng tôi có mặt ở đây để giúp đỡ các bạn. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai hay và tiêu biểu.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai tiêu biểu

          Giải quyết tranh chấp đất đai là một chủ đề khó để khai thác và lựa chọn một đề tài luận văn thạc sĩ phù hợp, ấn tượng. Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hơn chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những dạng chủ đề cụ thể của đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai.

 • Luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai
 • Luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai theo bô luật dân sự
 • Luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai thủ tục giải quyết khi có sổ đỏ
 • Luận văn thạc sĩ giải quyết tranh chấp đất đai thủ tục giải quyết khi không có sổ đỏ
 • ………..
Luận Văn Thạc Sĩ Tranh Chấp Đất Đai
Luận Văn Thạc Sĩ Tranh Chấp Đất Đai

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai hay và ấn tượng

1.Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai theo luật đất đai

 1. Trình bày vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai khi khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.
 2. Đánh giá về việc giải quyết tranh chấp đất đai khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật đất đai 2013.
 3. Phân tích về quy định khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải theo quy định của luật đất đai năm 2013.
 4. Nghiên cứu về quy định giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải tại cơ sở theo quy định của luật đất đai năm 2013.
 5. Trình bày về quy định của luật đất đai đối với trường hợp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để tiến hành hòa giải.
 6. Nghiên cứu về quy định khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.
 7. Đánh giá về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất.
 8. Phân tích quy định giải quyết tranh chấp đất đai theo khoản 3 điều 202 luật đất đai 2013.
 9. Trình bày về việc hòa giải phải được thành lập biên bản theo quy định của luật đất đai 2013 về giải quyết tranh chấp đất đai.
 10. Đánh giá về trường hợp hòa giải thành mà có hiện trạng về ranh giới theo quy định của luật đất đai.
 11. Nghiên cứu về trách nhiệm của bộ tài nguyên và môi trường trong giải quyết tranh chấp đất đai.
 12. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai năm 2013.
 13. Trình bày về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai khi đương sự có giất chứng nhận.
 14. Phân tích hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận.
 15. Đánh giá về quy định giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo.
 16. Nghiên cứu về tranh chấp đất đai trong trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân.
 17. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai năm 2015.
 18. Nghiên cứu quy định của luật đất đai về giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai.
 19. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện trong thời gian không quá 45 ngày.
 20. Ngiên cứu về thủ tục pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của luật đất đai 2013.

===> Chia Sẻ 110 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai [hay]

2.Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai theo luật dân sự.

 1. Điều kiện giải quyết tranh chấp đất đai khi khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 2. Đánh giá về tranh chấp đất đai về tài sản mà đương sự không có giấy tờ chứng nhận được tiến hành khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 3. Nghiên cứu về điều kiện người khởi kiện có quyền khởi kiện theo quy định tại bộ luật tố tụng dân sự trong giải quyết tranh chấp đất đai.
 4. Phân tích về hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.
 5. Đánh giá về quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015 đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai khi tranh chấp chưa được giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 6. Nghiên cứu trường hợp áp dụng quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015 về giải quyết tranh chấp đất đai khi tranh chấp đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
 7. Phân tích cơ sở pháp lý của các quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đối với giải quyết tranh chấp đất đai.
 8. Trình bày hậu quả pháp lý của giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
 9. Đánh giá về quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đối với giải quyết tranh chấp đất đai gắn liền với tài sản nhà ở công trình xây dựng.
 10. Các thủ tục pháp lý khi giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

3. Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai khi thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ.

 1. Cơ sở pháp lý của thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu về bước chuẩn bị hồ sơ khởi kiện qua thực tế tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết tranh chấp đất đai.
 3. Đánh giá về hồ sơ khởi kiện bao gồm các giấy tờ có liên quan trong thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ.
 4. Phân tích về quy trình nộp đơn khởi kiện trong thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ tại tòa án.
 5. Trình bày về việc và thụ lý và giải quyết vấn đề trong thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ tại tòa án.
 6. Nghiên cứu trường hợp thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử trong giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 7. Đánh giá về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ tại tòa án theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 8. Thủ tục pháp lý giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 9. Nghiên cứu hậu quả pháp lý của việc giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ theo quy định của pháp luật.
 10. Đánh giá cơ sở pháp lý của hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 11. Trình bày về thời hạn chuẩn bị xét xử đối với giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự khi có sổ đỏ.
 12. Phân tích các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ.
 13. Nghiên cứu góc độ pháp lý của thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ theo quy định của luật đất đai.
 14. Đánh giá về cơ sở pháp lý của các giấy tờ và hồ sơ khởi kiện khi giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ theo quy định của pháp luật.
 15. Nghiên cứu về thực tế hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai khi có sổ đỏ tại tòa án nhân dân theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

===> Danh Sách Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

4. Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.

 1. Trình bày về trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư với nhau khi thủ tục giải quyết tranh chấp không có sổ đỏ.
 2. Nghiên cứu về trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ khi một bên là tranh chấp tổ chức cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với các thủ tục khi không có sổ đỏ.
 4. Đánh giá cơ sở pháp lý của thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ theo quy định của pháp luật.
 5. Trình bày về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp huyện khi không có sổ đỏ.
 6. Nghiên cứu thực tế tại Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.
 7. Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ theo quy định của pháp luật tại Ủy ban nhân dân.
 8. Đánh giá cơ sở pháp lý của hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân khi không có sổ đỏ.
 9. Trình bày cơ sở pháp lý của thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp huyện khi không có sổ đỏ.
 10. Nghiên cứu về việc giải quyết yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
 11. Trách nhiệm pháp lý của cơ quan tham mưu khi có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.
 12. Trình bày về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 13. Đánh giá về việc thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ do cơ quan tham mưu.
 14. Nghiên cứu về hoạt động thẩm tra xác minh vụ việc tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ của cơ quan tham mưu.
 15. Phân tích các quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ của cơ quan tham mưu.
 16. Đánh giá các thủ tục pháp lý khi giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ của cơ quan tham mưu.
 17. Nghiên cứu về việc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật về Tố tụng hành chính đối với trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.
 18. Trình bày về quy trình giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 19. Thực trạng việc giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ và khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 20. Trình bày về hoạt động khởi kiện tại tòa án nhân dân đối với thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ.

Trên đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai được chúng tôi tổng hợp từ những nguồn tin uy tín để đưa ra cho các bạn những thông tin chính xác nhất. Trong bài viết này chúng tôi đã chia thành từng dạng chủ đề cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn và có nhiều thông tin khai thác cho bài làm của mình. Chúng tôi hi vọng với những thông tin trên có thể giúp các bạn tìm ra được một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai phù hợp và sáng tạo.

===> Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877