Top 150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị [Hay]

5/5 - (1 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị, tổng hợp danh sách đề tài ngành kinh tế chính trị hay để các bạn học viên có thể chọn cho bài luận văn của mình, việc chọn đề tài là công việc đầu tiên khi bắt tay vào làm bài luận văn thạc sĩ nên nó cực kỳ quan trọng khi quyết định bài làm của mình về sau này. Nên các bạn học viên nên lựa chọn kỹ càng cho mình một đề tài phù hợp với trình độ, kiến thức của mình để có thể hoàn thiện tốt nhất bài viết này. Để cần hỗ trợ viết bài, làm bài luận văn thuê thì bạn hãy liên hệ cho Luận Văn Tri Thức với thông tin bên dưới nhé.

Kinh Tế Chính Trị Là Gì?

kinh tế chính trị, một nhánh của khoa học xã hội nghiên cứu các mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội và giữa thị trường và nhà nước, sử dụng một loạt các công cụ và phương pháp đa dạng được rút ra chủ yếu từ kinh tế học, khoa học chính trị và xã hội học. Thuật ngữ kinh tế chính trị có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp polis, có nghĩa là “thành phố” hoặc “nhà nước”, có nghĩa là “người quản lý một hộ gia đình hoặc bất động sản”. Do đó, kinh tế chính trị có thể được hiểu là nghiên cứu về cách một quốc gia – hộ gia đình công – được quản lý hoặc điều hành, có tính đến cả các yếu tố chính trị và kinh tế.

Kinh tế chính trị là một môn học rất lâu đời của trí thức nhưng lại là một môn học khá non trẻ. Việc phân tích kinh tế chính trị (xét về bản chất của các mối quan hệ nhà nước và thị trường), cả về mặt thực tiễn và triết học đạo đức, đã được bắt nguồn từ các nhà triết học Hy Lạp như Plato và Aristotle cũng như Schol Plastic và những người đề xướng triết học. dựa trên quy luật tự nhiên. Một bước phát triển quan trọng trong nghiên cứu trí tuệ về kinh tế chính trị là sự nổi bật vào thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 của trường phái trọng thương, vốn kêu gọi vai trò mạnh mẽ của nhà nước trong việc điều tiết kinh tế.

Kinh tế chính trị được định nghĩa theo hai cách. Trong lịch sử, kinh tế chính trị được định nghĩa là ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa bầu cử chính trị, các động lực chính trị và chính sách kinh tế. Các nhà kinh tế chính trị thường giải quyết những câu hỏi như nền kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc bầu cử hoặc cách các hành lang thu được nhiều lợi ích khác nhau từ các chính trị gia.

Ngày nay, kinh tế chính trị đã trở thành một lĩnh vực rộng lớn hơn nhiều liên quan đến mối quan hệ giữa kinh tế học và nhiều lĩnh vực khác, từ xã hội học, nhân chủng học, tâm lý học và tất nhiên, với chính trị học. Ví dụ, các nhà kinh tế chính trị có thể tự hỏi làm thế nào các đặc điểm văn hóa nhất định ảnh hưởng đến hành vi kinh tế, tôn giáo ảnh hưởng như thế nào đến hành vi kinh tế hoặc làm thế nào các xung đột liên quan đến kinh tế.

Luận văn thạc sĩ Kinh Tế Chính Trị
Luận văn thạc sĩ Kinh Tế Chính Trị

===> Dịch Vụ Làm Luận Văn Thạc Sĩ Hỗ trợ qua zalo 0936885887

150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị

Dưới đây là danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị, các bạn tham khảo để chọn cho mình một đề tài tốt nhất

 1. Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ sau khi hoa kỳ phê chuẩn quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn
 2. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 3. Công tác xã hội trong hỗ trợ cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone
 4. Chính sách thu hút đẩu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 5. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Cải thiện môi trường đầu tư
 6. Vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội
 7. Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp
 8. Giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội
 9. Vai trò vốn với dịch vụ môi trường
 10. Hoạt động quản lý thu thuế ở nước ta hiện nay
 11. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
 12. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ngoại thành theo hướng đô thị hóa
 13. Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam
 14. Hoàn thiện kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
 15. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị : Xây dựng nông thôn mới
 17. Phát triển các khu công nghiệp
 18. Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 19. Phát triển du lịch theo hướng bền vững
 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
 21. Tái cơ cấu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 22. Đảm bảo An sinh xã hội tại các huyện nghèo Tỉnh Điện Biên
 23. Phát triển kinh tế ở vùng đồng bào công giáo
 24. Phát triển dịch vụ y tế chăm sóc người HIV/AIDS
 25. Giải quyết việc làm cho nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
 26. Chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 27. Phát triển kinh tế trang trại ở các vùng nông thôn
 28. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
 29. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Phát triển kinh tế biển
 30. Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp
 31. Nâng cao chất lượng công chức cấp phường
 32. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị : Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
 33. Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn
 34. Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững
 35. Khủng hoảng tài chính toàn cầu – Ứng phó của thế giới và của Việt Nam
 36. Phát triển tiểu thủ công nghiệp
 37. Phát triển tín dụng đối với học sinh sinh viên tại Ngân hàng
 38. Phát triển nông nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
 39. Đảm bảo an sinh xã hội gắn với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
 40. Vai trò của dịch vụ Bưu chính, viễn thông đối với phát triển kinh tế – xã hội
 41. Thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững
 42. Năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 43. Chất lượng tăng trưởng kinh tế
 44. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 45. Phát triển kinh tế du lịch
 46. Chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo
 47. Nâng cao năng lực quản lý cán bộ cấp xã
 48. Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước cho các chương trình kinh tế lớn và các dự án kinh tế trọng điểm ở Việt Nam
 49. Giải quyết việc làm thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
 50. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 51. Chính sách phát triển các khu công nghiệp
 52. Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam
 53. Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
 54. Phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam
 55. Vận dụng cơ chế thị trường trong phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam
 56. Năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ viễn thông Việt Nam
 57. Phát triển du lịch ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế
 58. Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch
 59. Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam
 60. Quan hệ hợp tác Việt Nam – CHDCND Lào trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp
 61. Tác động của khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội
 62. Vai trò Nhà nước trong phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở Việt Nam hiện nay
 63. Thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 64. Giải quyết việc làm cho người lao động thuộc diện bị thu hồi đất
 65. Trợ giúp xã hội thường xuyên
 66. Vấn đề giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất
 67. Năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên trong việc thu hút đầu tư
 68. Phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
 69. Phối hợp chính sách giữa các chính phủ châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính – tiền tệ và bài học cho Việt Nam
 70. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

71. Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam

 1. Sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay
 2. Quan hệ kinh tế Việt Nam – Đài Loan – Hiện trạng và triển vọng
 3. Phát triển làng nghề ở tỉnh Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 4. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp ở Nam Định hiện nay
 5. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề
 6. Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 7. Phát triển đội tàu biển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 8. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 9. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đối với đời sống của nông dân
 10. Giải quyết các vấn đề xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế
 11. Kinh tế tư nhân
 12. Tác động của các khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn
 13. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển nông nghiệp hàng hóa
 14. Giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn
 15. Vấn đề việc làm cho nông dân bị thu hồi đất
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị : Giảm nghèo theo hướng bền vững ở Việt Nam
 17. Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam
 18. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN
 19. Lãi suất và chính sách lãi suất trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong giai đoạn hiện nay
 21. Đảm bảo lợi ích kinh tế của người lao động trong các khu công nghiệp
 22. Phát triển kinh tế hợp tác xã
 23. Giải quyết vấn đề phúc lợi xã hội ở Nhật Bản trong giai đoạn phát triển thần kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 24. Chính sách phân phối vì người nghèo ở Việt Nam
 25. Cơ sở kinh tế – xã hội của tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học
 26. Đảm bảo đời sống của người lao động trong các khu công nghiệp
 27. Phát triển kinh tế tư nhân
 28. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
 29. Điều kiện phát triển kinh tế số – Nghiên cứu trường hợp Việt Nam
 30. Phát triển tín dụng theo chuỗi giá trị cho sản xuất, kinh doanh thủy sản
 31. Các nhân tố tác động đến an ninh nguồn nước khu vực dòng chính sông Đà
 32. Phát triển đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
 33. Hỗ trợ nhà nước đối với hoạt động của DNNVV Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp
 34. Thị trường hóa chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam
 35. Phát triển kinh tế hộ nông dân Việt Nam những năm 90 – Vấn đề và giải pháp
 36. Hoạt động giảm nghèo theo hướng bền vững
 37. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước
 38. Những trở ngại đối với sự phát triển thương mại điện tử lành mạnh ở Việt Nam
 39. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng
 40. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới
 41. Phát triển Hệ thống đổi mới quốc gia ở một số nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 42. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ an ninh biển đảo

114. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị: Phát triển kinh tế tập thể

115.  Phát triển công nghiệp phụ trợ gắn với quá trình hình thành kinh tế tri thức ở Việt Nam

 1. Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp
 2. Phát triển kinh tế trang trại
 3. Chính sách tín dụng đầu tư phát triển kinh tế ngoại thành Hà Nội
 4. Phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 5. Giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội
 6. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở Kho bạc
 7. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với công tác xóa đói giảm nghèo
 8. Khủng hoảng nợ công thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 9. Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở nước ta hiện nay
 10. Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
 11. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương
 12. Hoạt động cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với nông hộ
 13. Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên
 14. Hoạt động kiểm tra sau thông quan
 15. Hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình bị thu hồi đất
 16. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị : Mức sống dân cư
 17. Phát triển kinh tế tư nhân và giải pháp
  Giải quyết việc làm cho nông dân bị thu hồi đất
 18. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam
 19. Phát triển thị trường giáo dục đại học ở Mỹ, Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 20. Cải cách thủ tục hành chính nhằm phát triển kinh tế – xã hội
 21. Bảo hiểm xã hội của Nhật Bản và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam
 22. Bảo hiểm y tế toàn dân
 23. Chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo
 24. Chuyển dịch cơ cấu việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn
 25. Chuyển dịch lao động trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 26. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 27. Hoạt động kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua bạc nhà nước
 28. Dạy nghề cho lao động nông thôn
 29. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
 30. Giải quyết việc làm cho lao động nữ
 31. Giải quyết việc làm cho lao động các dân tộc ít người
 32. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 33. Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Chính Trị : Phát triển hợp tác xã nông nghiệp
 34. Phát triển thị trường cho hàng dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 35. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
 36. Nguồn vốn ODA với vấn đề xóa đói giảm nghèo
 37. Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
 38. Huy động vốn cho phát triển nông nghiệp
 39. Lựa chọn đầu tư công ở Việt Nam
 40. Năng lực cạnh tranh của Tổng công ty giấy Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới

===> THAM KHẢO THÊM: Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế : 199 Đề Tài + 10 Bài Mẫu [TOP]

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877