Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính được tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín. Luật hành chính là một trong những ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Sẽ không khó hiểu nếu có nhiều bạn học viên lựa chọn nghiên cứu một đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính. Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin khai thác hơn về thể loại đề tài này, sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính tiêu biểu và sáng tạo.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính tiêu biểu

Luật hành chính được chia thành nhiều nhóm ngành khác nhau. Chính vì thế, có nhiều dạng đề tài khác nhau để các bạn học viên có thể lựa chọn cho đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính của mình. Cụ thể như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về xử lý vi phạm hành chính
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về cán bộ công chức, viên chức
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về các thủ tục hành chính
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về khiếu nại, tố cáo
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về quản lý hành chính
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về cải cách hành chính
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về hành chính công
 • ……
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Để giúp các bạn học viên hình dung cụ thể hơn về thể loại đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính này. Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những dạng cụ thể của thể loại đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính. Để có được những thông tin này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín.

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về xử lý vi phạm hành chính

 1. Phân tích các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
 2. Áp dụng xử lý vi phạm hành chính tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Đánh giá về tính khách quan và cần thiết của các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
 4. Nghiên cứu về công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam hiện nay.
 5. Đánh giá về hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 6. Thực trạng việc áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính ở nước ta trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 7. Trình bày thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vữ quản lý hành chính nhà nước.
 8. Đánh giá về chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
 9. Áp dụng luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 10. Nghiên cứu về các đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 11. Hoạt động tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do bản thân gây ra.
 12. Phân tích về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính quy định theo luật xử lý vi phạm hành chính.
 13. Trình bày về các tình tiết giảm nhẹ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 14. Hoạt động xử lý vi phạm hành chính khi có hành vi lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ.
 15. Trình bày về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
 16. Đánh giá về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 17. Nghiên cứu về thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
 18. Thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 19. Đánh giá thực tiễn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên thực tiễn tại địa bàn thành phố Hải Phòng.
 20. Nghiên cứu hiệu quả pháp lý của hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa hiện nay.
 21. Trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
 22. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ.
 23. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.
 24. Đánh giá về hiệu quả pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng ở nước ta.
 25. Nghiên cứu về hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 26. Thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 27. Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay.
 28. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
 29. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước qua thực tiễn tại hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
 30. Thực trạng hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật 

Chuyên ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính về cán bộ công chức, viên chức

 1. Trình bày các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ theo quy định của pháp luật.
 3. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống quản lý hành chính ở nước ta.
 4. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh nghiên cứu từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng.
 5. Những yếu tố đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta theo quy định của pháp luật.
 6. Đánh giá về đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.
 7. Trình bày nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ.
 8. Phân tích về hiệu quả pháp lý của hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức.
 9. Hiệu quả pháp lý của hoạt động đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong hệ thống bộ máy hành chính nhà nước.
 10. Phân tích quyền được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 11. Đánh giá về hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cán bộ, công chức.
 12. Một số hạn chế pháp lý về quyền của cán bộ công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương.
 13. Phân tích quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi.
 14. Vai trò và tầm quan trọng của đạo đức cán bộ công chức.
 15. Đánh giá về văn hóa giao tiếp công sở của cán bộ, công chức.
 16. Nghiên cứu về văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ công chức.
 17. Trình bày những việc cán bộc công chức không được làm theo quy định của pháp luật.
 18. Một số giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Việt Nam.
 19. Trình bày hoạt động bầu cử, bổ nhiệm chức vụ chức danh của cán bộ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 20. Nghiên cứu về hoạt động điều động, luận chuyển cán bộ.
 21. Phân tích về góc độ pháp lý của hoạt động đánh giá cán bộ.
 22. Một số hạn chế của nội dung đánh giá cán bộ theo quy định của pháp luật.
 23. Trình bày về hoạt động nghỉ hưu đối với cán bộ theo quy định của pháp luật.
 24. Đánh giá hoạt đông tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
 25. Một số hạn chế trong phương thức tuyển dụng công chức hành chính ở Việt Nam.
 26. Các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ở Việt Nam.
 27. Phân tích về các nguyên tắc tuyển dụng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 28. Phân tích quyền và nghĩa vụ pháp lý của đội ngũ viên chức ở nước ta.
 29. Trình bày về nghĩa vụ của viên chức quản lý theo quy định của pháp luật.
 30. Đánh giá hoạt động tuyển dụng, sử dụng viên chức ở nước ta hiện nay.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Doanh Nghiệp

Chuyên ngành Luận Văn Luật Hành Chính về thủ tục hành chính

 1. Xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan qua thực tiễn tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Thủ tục hành chính trong quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 3. Thủ tục hành chính trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài.
 4. Giải quyết thủ tục hành chính về thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.
 5. Thủ tục hành chính về đăng ký hành nghề vè thu hồi thẻ công chức viên.
 6. Giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký nuôi con nuôi.
 7. Trình bày về thủ tục hành chính xác nhận công dân Việt Na thường trú tại khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng.
 8. Thủ tục hành chính xác định cơ quan giải quyết bồi thường từ cấp trung ương.
 9. Giải quyết thủ tục hành chính về yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây hại.
 10. Thủ tục hành chính về phục hồi danh dự cho cán bộ, công chức.
 11. Thủ tục hành chính giải quyết vi phạm an toàn giao thông đường bộ.
 12. Thủ tục hành chính về đăng ký giấy khai sinh cho công dân Việt Nam.
 13. Giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.
 14. Thủ tục hành chính về thanh toán thù lao cho hòa giải viên.
 15. Thủ tục hành chính về đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.
 16. Giải quyết thủ tục hành chính trong giám định tư pháp.
 17. Thủ tục hành chính cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh.
 18. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực vi phạm an toàn giao thông đường bộ.
 19. Thủ tục hành chính về cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 20. Thủ tục hành chính về gia hạn giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
 21. Thủ tục hành chính về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
 22. Thủ tục hành chính về giải quyết lương hưu cho cán bộ công chức.
 23. Giải quyết thủ tục hành chính về cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp.
 24. Thủ tục hành chính về cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ theo quy định pháp luật.
 25. Nghiên cứu về thủ tục hành chính về bổ nhiệm cán bộ giám địn viên pháp y ở nước ta hiện nay.
 26. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 27. Thủ tục hành chính về giải quyết tranh chấp đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay.
 28. Thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép đăng ký xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 29. Thủ tục hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
 30. Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý lâm sản hiện nay.

===> Xem Thêm Đề Tài + Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế

Chuyên ngành Luận Văn Luật Hành Chính về khiếu nại, tố cáo.

 1. Khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính của công dân.
 2. Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu nại hành chính ở nước ta hiện nay.
 3. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai theo thủ tục hành chính tại thành phố Hà Nội.
 4. Khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 5. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong pháp luật khiếu nại hành chính Việt Nam.
 6. Bảo đảm pháp lý về quyền khiếu nại vụ án hành chính ở Việt Nam.
 7. Cơ sở pháp lý của hoạt động khiếu nại hành chính.
 8. Quyền khiếu nại hành chính của người chưa thành niên.
 9. Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện qui hoạch đô thị của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh.
 10. Đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính.
 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 12. Các biện pháp bảo đảm quyền của người khiếu nại hành chính.
 13. Giải quyết khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 14. Quyền của người khiếu nại hành chính.
 15. Quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện trong tố tụng hành chính.
 16. Quyền của người khởi kiện trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 17. Khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính của công dân.
 18. Đánh giá hiệu quả pháp lý của thủ tục giải quyết quyền khiếu nại hành chính.
 19. Quyền của người tố cáo hành chính theo quy định của pháp luật.
 20. Đánh giá thực tiễn giải quyết tố cáo hành chính từ khi ra đời (2018) cho tới nay.
 21. Một số điểm hạn chế của hành vi tố cáo hành chính sai sự thật trong thời gian qua.
 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận giải quyết tố cáo.
 23. Nghĩa vụ chấp hành quyết định xử lý hành chính vi phạm pháp luật bị tố cáo.
 24. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo hành chính.
 25. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo hành chính.
 26. Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo hành chính.
 27. Giải quyết tố cáo hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ.
 28. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành chính theo quy định của pháp luật.
 29. Hình thức, thủ tục giải quyết tố cáo hành chính.
 30. Giải quyết tố cáo hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước.

Trên đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính đã được chúng tôi nghiên cứu, chọn lọc trên nhiều phương diện khác nhau. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn tạo nên được một đề tài luận văn thạc sĩ luật hành chính hay, sáng tạo. Chúc các bạn thành công.

==> Dịch Vụ Làm Luận Văn Thạc Sĩ Hotline 0936885887

Bạn quét mã dưới đây để liên hệ nhanh qua zalo của Luận Văn Tri Thức

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877