Chia Sẻ 100+ Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch [Hay]

5/5 - (1 bình chọn)

          Bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch hay, ấn tượng. Luật hộ tịch là một trong những ngành luật của Việt Nam. Ngành luật này trong thời gian qua đang nhận được sự quan tâm lớn từ các bạn học sinh, sinh viên. Hiện nay, có nhiều trường đại học đã lựa chọn đào tạo chuyên sâu, cao học chuyên ngành luật hộ tịch. Và sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật hộ tịch hay và tiêu biểu.

Những Dạng Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Thường Gặp.

          Luật hộ tịch là một ngành luật gồm nhiều chủ thể khác nhau. Và điều chỉnh nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Do vậy, đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch được chia thành nhiều dạng đề tài khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về đăng ký hộ tịch.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về thủ tục đăng ký hộ tịch.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về đăng ký giấy khai sinh.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về đăng ký kết hôn.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về đăng ký giám hộ.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch về cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch.
 • …….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch

Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Tiêu Biểu

          Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thể loại đề tài này, chúng tôi đã tiến hành thu thập, chọn lọc thông tin trên nhiều trang báo điên tử, mạng xã hội khác nhau. Nhằm đưa cho các bạn những thông tin chính xác nhất, phù hợp nhất về đề tài luận văn thạc sĩ luật hộ tịch. Sau đây là 100 + đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch hay, tiêu biểu.

Chuyên Ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Về Đăng Ký Hộ Tịch.

 1. Cơ sở lý luận của đăng ký hộ tịch.
 2. Trình bày về nội dung đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu nguyên tắc tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân khi đăng ký hộ tịch.
 4. Nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ tịch.
 5. Phân tích quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân.
 6. Trình bày quyền và nghĩa vụ đắng ký hộ tịch đối với người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.
 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 8. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 9. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 10. Bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 11. Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch.
 12. Trình bày về yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài.
 13. Phân tích lệ phí hộ tịch khi đăng ký hộ tịch.
 14. Các hành vi bị nghiêm cấm khi đăng ký hộ tịch.
 15. Hiệu lực pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 16. Một số hạn chế trong phương thức yêu cầu và giải quyết đăng ký hộ tịch.
 17. Nghiên cứu về hiệu quả pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 18. Đánh giá về cơ sở pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch.
 19. Thẩm quyền đắng ký sự kiện hộ tịch theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật hộ tịch 2014.
 20. Trình bày về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam trong đăng ký hộ tịch.
 21. Trình bày về các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch.
 22. Một số hạn chế trong việc thực thi, áp dụng luật hộ tịch trong đăng ký hộ tịch.
 23. Giải pháp nâng cao hiệu quả pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch.
 24. Đánh giá về quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 25. Các thủ tục đăng ký hộ tịch theo quy định của luật hộ tịch.
 26. Trường hợp được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch.
 27. Nghiên cứu về các trường hợp cá nhân có yêu cầu đăng ký hộ tịch khác.
 28. Đánh giá về hiệu lực pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch về bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.
 29. Trình bày về nguyên tắc: “Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử”.
 30. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong thực tế đăng ký hộ tịch của Ủy ban nhân dân.

===> Xem Thêm Đề Tài + Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế

Chuyên Ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Về Đăng Ký Giấy Khai Sinh.

 1. Thẩm quyền đăng ký giấy khai sinh.
 2. Nội dung về thông tin của người được đăng ký khai sinh.
 3. Xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 4. Đánh giá về các thủ tục đăng ký giấy khai sinh.
 5. Trình bày về nội dung đăng ký giấy khai sinh.
 6. Trách nhiệm đăng ký giấy khai sinh của cá nhân.
 7. Trách nhiệm đăng ký giấy khai sinh của công chức tư pháp.
 8. Các thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật.
 9. Vai trò và trách nhiệm của ủy ban nhân dân xã trong quá trình đăng ký khai sinh cho công dân Việt Nam.
 10. Vai trò của Chính Phủ trong việc đăng ký khai sinh cho công dân.
 11. Đánh giá về nguyên tắc đăng ký khai sinh.
 12. Thẩm quyền đăng ký khai sinh của công chức tư pháp.
 13. Tầm quan trọng của hoạt động đăng ký khai sinh trong bối cảnh ngày nay.
 14. Những thay đổi về mặt pháp lý của hoạt động đăng ký khai sinh ở nước ta hiện nay.
 15. Đánh giá về các thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho công dân Việt Nam.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Chuyên Ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Về Đăng Ký Kết Hôn.

 1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn theo quy định của luật hộ tịch 2014.
 2. Trình bày về thẩm quyền đăng ký kết hôn của Ủy ban nhân dân.
 3. Nội dung giấy chứng nhận kết hôn.
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả pháp lý của hoạt động đăng ký kết hôn.
 5. Một số thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6. Trách nhiệm pháp lý của hoạt động đăng ký kết hôn.
 7. Hiệu lực pháp lý của hoạt động đăng ký kết hôn với mối quan hệ giữa vợ và chồng.
 8. Trình bày về cơ sở pháp lý của hoạt động đăng ký kết hôn.
 9. Nguyên tắc của hoạt động đăng ký kết hôn.
 10. Đối tượng điều chỉnh chính của hoạt động đăng ký kết hôn.
 11. Nghiên cứu về hiệu quả pháp lý với hoạt động đăng ký kết hôn.
 12. Điều kiện pháp lý để tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.
 13. Nghiên cứu nội dung của thủ tục đăng ký kết hôn.
 14. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.
 15. Trình bày nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện khi đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

===> Xem Thêm Đề Tài + Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hình Sự

Chuyên Ngành Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch Về Đăng Ký Giám Hộ.

 1. Thẩm quyền đăng ký giám hô, chấm dứt giám hộ theo quy định của pháp luật.
 2. Trình bày về thủ tục đăng ký giám hộ theo yêu cầu.
 3. Nghiên cứu về trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên.
 4. Phân tích hoạt động đăng ký chấm dứt giám hộ.
 5. Đăng ký thay đổi giám hộ theo quy định của pháp luật.
 6. Trình bày về thẩm quyền đăng ký giám hộ của ủy ban nhân dân cấp xã.
 7. Một số hạn chế cần phải khắc phục đối với các thủ tục đăng ký giám hộ theo quy định của pháp luật.
 8. Nghiên cứu về hiệu quả pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch.
 9. So sánh đăng ký chấm dứt giám hộ và đăng ký thay đổi giám hộ.
 10. Trình bày về hiệu quả pháp lý của hoạt động đăng ký hộ tịch.
 11. Hoạt động đăng ký hộ tịch tại ủy ban nhân dân cấp huyện.
 12. Đánh giá về trách nhiệm pháp lý của hoạt động đăng ký giám hộ.
 13. Tầm quan trọng của hoạt động đăng ký giám hộ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 14. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả pháp lý về đăng ký giám hộ ở nước ta.
 15. Những hạn chế cần phải khắc phục trong khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch ở ủy ban nhân dân cấp xã.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Doanh Nghiệp

Chuyên Ngành Luận Văn Luật Hộ Tịch Về Cơ Sở Dữ Liệu Hộ Tịch, Cấp Trích Lục Hộ Tịch

 1. Cơ sở pháp lý của dữ liệu hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về hoạt động cấp sổ hộ tịch.
 3. Căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch.
 4. Trách nhiệm pháp lý của cơ quan đăng ký hộ tich.
 5. Hoạt động đăng ký dữ liệu hộ tịch điện tử.
 6. Trình bày về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định của pháp luật.
 7. Đánh giá về hoạt động cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
 8. Nghiên cứu các nguyên tắc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch.
 9. Trình bày về nguyên tắc cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch có trách nhiệm bảo đảm bí mật cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
 10. Hoạt động cấp trích lục hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 11. Cấp bản trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch.
 12. Nghiên cứu về cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
 13. Trình bày về các thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.
 14. Nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của cá nhân trong hoạt động đăng ký hộ tịch.
 15. Trình bày về các giấy tờ, thủ tục đăng ký cấp bản sao trích lục hộ tịch.
 16. Đánh giá về mức độ pháp lý của hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực cấp bản sao hộ tịch.
 17. Một số văn bản pháp lý liên quan tới hoạt động cấp trích lục hộ tịch.
 18. Nghiên cứu về hoạt động cấp trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
 19. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong hoạt động cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân của cán bộ cấp xã.
 20. Những yêu cầu đặt ra cho hoạt động cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân.

Chuyên Ngành Luận Văn Luật Hộ Tịch Về Trách Nhiệm Quản Lý Nhà Nước Về Hộ Tịch.

 1. Nghiên cứu trách nhiệm của chính phủ trong hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch.
 2. Nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch.
 3. Trình bày trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về hộ tịch theo quy định của pháp luật.
 4. Trách nhiệm của bộ ngoại giao về hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch hiện nay.
 5. Đánh giá về trách nhiệm của Bộ công an trong quản lý nhà nước về hộ tịch.
 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về quản lý hộ tịch.
 7. Trách nhiệm pháp lý của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về xử lý các thủ tục đăng ký hộ tịch.
 8. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước về hộ tịch hiện nay.
 9. Trách nhiệm pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 10. Đánh giá về trách nhiệm của các công chức làm công tác hộ tịch.
 11. Nghiên cứu về nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch.
 12. Một số hoạt động, việc làm mà công chức làm công tác hộ tịch không được làm theo quy định của luật hộ tịch 2014.
 13. Thực tế áp dụng trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước về quản lý nhà nước về hộ tịch.
 14. Một số điểm hạn chế trong công tác áp dụng trách nhiệm pháp lý của các cơ quan vào trong quá trình quản lý nhà nước về hộ tịch.
 15. Thực trạng việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về hộ tịch của các cơ quan nhà nước cấp địa phương.

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã khai thác được về một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch. Để đưa ra cho các bạn những thông tin chính xác nhất, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, tổng hợp và chọn lọc trên nhiều phương diện khác nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đặt ra những tiêu chí nhất định để đánh giá về nội dung này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích được các bạn cho bài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch.

Nhận Làm Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật, Liên hệ hotline 0936885877 (zalo/tele/viber) để được hỗ trợ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877