Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết này là tổng hợp những thông tin chúng tôi đã nghiên cứu và sàng lọc về thể loại Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động. Hiện nay có nhiều bạn sinh viên, học viên Việt Nam lựa chọn nghiên cứu về thể loại Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động. Và theo như tìm hiểu của chúng tôi có nhiều bạn sinh viên, học viên chưa biết cách lựa chọn đúng cho đề tài luận văn thạc sĩ của mình. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động hay + ấn tượng.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động tiêu biểu

Luật lao động là một ngành luật điều chỉnh nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau. Đồng thời, ngành luật này cũng bao gồm nhiều chuyên ngành khác. Chính vì thế có nhiều dạng chủ đề khác nhau cho bài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một số đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động tiêu biểu.

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về hợp đồng lao động
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về đối thoại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao đông tập thể
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về tiền lương
 • ……..
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động hay và sáng tạo

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về việc làm, tuyển dụng và quản lý lao động

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của việc làm và giải quyết việc làm theo bộ luật lao động 2019.
 2. Phân tích quyền làm việc của người lao động theo quy định của pháp luật.
 3. Đánh giá về quy trình và tiêu chí tuyển dụng lao động theo bộ luật lao động 2019.
 4. Trình bày về trách nhiệm quản lý lao động của người sử dụng lao động.
 5. Đánh giá về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động.
 6. Trình bày về hoạt động xây dựng quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.
 7. Nghiên cứu thực tế quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
 8. Trình bày về nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp tác khác của người sử dụng lao động.
 9. Đánh giá về quyền và nghĩa vụ của người lao động theo bộ luật lao động 2019.
 10. Nghiên cứu về quyền làm việc tự do lựa chọn việc làm nơi việc làm nghề nghiệp của người lao động.
 11. Phân tích các chính sách của nhà nước về lao động được quy định tại bộ luật lao động 2019.
 12. Đánh giá về chính sách phát triển thị trường lao động đa dạng các hình thức kết nối cung cầu lao động theo quy định của bộ luật lao động.
 13. Nghiên cứu về quyền được hưởng lương phù hợp với trình độ kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động của người lao động.
 14. Phân tích nghĩa phụ thực hiện hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể và các thỏa thuận hợp tác khác theo quy định của người lao động.
 15. Đánh giá về quyền thành lập gia nhập hoạt động trong tổ chức đại diện của người sử dụng lao động tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật của người sử dụng lao động.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

===> Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về hợp đồng lao động.

 1. Cơ sở pháp lý của hợp đồng lao động.
 2. Trình bày các hình thức hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 3. Đánh giá về nguyên tắc tự nguyện bình đẳng thiện chí hợp tác và trung thực trong giao kết hợp đồng lao động.
 4. Nghiên cứu về nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội theo quy định của bộ luật lao động.
 5. Phân tích về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động của người lao động.
 6. Trình bày các hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết thực hiện hợp đồng lao động.
 7. Đánh giá về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động.
 8. Trình bày về hoạt động giao kết nhiều hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 9. Căn cứ theo bộ luật lao động 2019 tiến hành phân loại hợp đồng lao động.
 10. Trình bày về nội dung hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 11. Phân tích hiệu lực của hợp đồng lao động nghiên cứu từ thực tế công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 12. Đánh giá về hoạt động thử việc được quy định trong hợp đồng lao động.
 13. Nghiên cứu thực tế việc thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 14. Đánh giá về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 15. Phân tích về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 16. Trình bày về vấn đề nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
 17. Nghiên cứu thực tế hoạt động làm việc không chọn thời gian.
 18. Cơ sở pháp lý của chấm dứt hợp đồng lao động.
 19. Nghiên cứu các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động.
 20. Đánh giá về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
 21. Trình bày về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động.
 22. Nghiên cứu trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 23. Đánh giá về việc Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 24. Trình bày nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 25. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 26. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.
 27. Đánh giá nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chia tách hợp nhất sát nhập bản cho thuê chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 28. Trình bày về phương án sử dụng lao động theo quy định của bộ luật lao động.
 29. Nghiên cứu về trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.
 30. Trình bày về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động về giáo dục nghề nghiệp và Phát triển kỹ năng nghề.

 1. Đánh giá hoạt động đào tạo nghề nghiệp và Phát triển kỹ năng nghề.
 2. Nghiên cứu trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
 3. Cơ sở pháp lý của việc học nghề tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
 4. Trình bày về hợp đồng đào tạo nghề sữa người sử dụng lao động người lao động và chi phí đào tạo nghề.
 5. Đánh giá về hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật.
 6. Trình bày về quy định học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc.
 7. Đánh giá về hoạt động người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề tập nghề để làm việc cho mình khi không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 8. Phân tích về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xây dựng kế hoạch hàng năm và giành chi phí cho việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
 9. Trình bày về trách nhiệm người lao động trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề của bản thân.
 10. Đánh giá hiệu quả pháp lý của việc giáo dục nghề nghiệp và Phát triển kỹ năng nghề.
 11. Phân tích về quy định người lao động được tự do lựa chọn đào tạo nghề nghiệp tham gia đánh giá công nhận kỹ năng nghề quốc gia phát triển năng lực nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm và khả năng của mình.
 12. Trình bày về các chính sách khuyến khích người sử dụng lao động có đủ điều kiện đào tạo nghề của nhà nước theo quy định của pháp luật.
 13. Đánh giá về các chính sách tổ chức thi kỹ năng nghề cho người lao động của nhà nước.
 14. Phân tích về việc người học nghề người tập nghề đủ từ 14 tuổi trở lên và có sức khỏe phù hợp với yêu cầu của học nghề tập nghề.
 15. Trình bày trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động được quy định trong hợp đồng đào tạo nghề.

===> Chia sẻ 110+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Môi Trường

Luận Văn Luật Lao Động về đối thoại tại nơi làm việc thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể.

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
 2. Nghiên cứu về nội dung đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của bộ luật lao động.
 3. Đánh giá về việc thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật.
 4. Phân tích nguyên tắc hợp tác tự nguyện thiện chí bình đẳng công khai và minh bạch trong thương lượng tập thể.
 5. Đánh giá về nội dung thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Quyền thương lượng tập thể của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp.
 7. Đánh giá về vấn đề đại diện thương lượng tập thể tại doanh nghiệp hiện nay.
 8. Nghiên cứu về quy trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp.
 9. Phân tích hoạt động thương lượng tập thể không thành theo quy định của pháp luật.
 10. Trình bày về thương lượng tập thể ngành thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia.
 11. Vấn đề thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia thông qua hội đồng thương lượng tập thể.
 12. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thương lượng tập thể theo quy định của pháp luật.
 13. Cơ sở pháp lý của thỏa ước lao động tập thể.
 14. Trình bày về hoạt động lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
 15. Phân tích về hiệu lực và thời gian của thỏa ước lao động tập thể.
 16. Thực trạng việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
 17. Đánh giá quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hạ Úc lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.
 18. Trình bày về việc sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
 19. Mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.
 20. Đánh giá về việc gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp.
 21. Trình bày về thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
 22. Đánh giá về việc xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
 23. Trình bày các vấn đề pháp lý về chi phí thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể.
 24. Đánh giá về thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 25. nghiên cứu thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia tách hợp nhất sát nhập bán cho thuê chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Luận Văn Luật Lao Động về tiền lương.

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 2. Đánh giá về mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng ấn định theo tháng theo giờ.
 3. Phân tích về hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiên cứu về việc xây dựng thang lương bảng lương và định mức lương lao động.
 5. Trình bày các nguyên tắc trả lương theo quy định của pháp luật.
 6. Đánh giá cơ sở pháp lý của hoạt động trả lương.
 7. Nghiên cứu thực tế các hình thức trả lương theo quy định của pháp luật.
 8. Đánh giá dưới góc độ pháp luật tiền lương làm thêm giờ làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật hiện hành.
 9. Trình bày các vấn đề pháp lý của tiền lương ngừng việc theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 10. Nghiên cứu thực tế về trả lương thông qua người cai thầu.
 11. Phân tích hoạt động Tạm ứng tiền lương theo quy định của pháp luật.
 12. Đánh giá về việc khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ thiết bị.
 13. Trình bày các vấn đề về chế độ nâng lương nâng bậc phụ cấp trợ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.
 14. Nghiên cứu về tiền thưởng và các chế độ tiền thưởng theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 15. Phân tích về nguyên tắc trả lương trực tiếp đầy đủ đúng hẹn cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Đầu Tư

Như vậy, chúng tôi đã đưa đến cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động hay và sáng tạo. Để có được những thông tin trên chúng tôi đã tiến hành tìm kiểm và tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Chúc các bạn có thể tạo nên được một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động hay và ấn tượng cho riêng mình.

===> Bạn Cần hỗ trợ viết đề tài, làm bài luận văn trọn gói hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé

Hotline 0936885877 (zalo/viber/tele)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877