Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy

Ma túy là một mối nguy hại lớn nhất của xã hội. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy. Ma túy là tai tệ nạn đặc biệt nguy hiểm và nghiêm trọng đã được quy định trong pháp luật Việt Nam. Hiện nay có nhiều bạn học viên đã lựa chọn nghiên cứu về đề tài luận văn thạc sĩ luật ma túy. Chúng tôi với mong muốn giúp đỡ các bạn học viên và gián tiếp giúp đẩy lùi nạn ma túy trong xã hội. Ngày hôm nay chúng tôi đã cùng tìm hiểu và đưa ra cho các bạn tham khảo những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy hay và sáng tạo.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy thường gặp

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy. Điều đầu tiên chúng tôi sẽ đề cập tới những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy tiêu biểu và thường gặp. Cụ thể có những dạng sau:

 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy về trách nhiệm phòng, chống ma túy
 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy về cai nghiện ma túy
 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy
 • Luận Văn Thạc Si Luật Ma Túy hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy
 • …….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy tiêu biểu

Ngay sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy theo từng dạng cụ thể. Mọi thông tin đều được chúng tôi khai thác từ những nguồn tin uy tín. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng bài viết này của chúng tôi.

===>Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng

1.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy về trách nhiệm phòng, chống ma túy

 1. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy.
 2. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình về thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện.
 3. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong việc hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
 4. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình về cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy.
 5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy.
 6. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tổ chức, thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.
 7. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy.
 8. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên.
 9. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 10. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.
 11. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục về phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy.
 12. Cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.
 13. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân.
 14. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 15. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác về phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cơ quan có thẩm quyền vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy.
 16. Cơ sở pháp lý của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật.
 17. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy.
 18. Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan công an, cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về ma túy.
 19. Hiệu quả pháp lý của trách nhiệm phòng chống ma túy của Cảnh sát Biển Việt Nam trong những năm qua.
 20. Nghiên cứu về cơ sở pháp lý của trách nhiệm phòng, chống ma túy của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân.

===>Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Buôn Lậu

2. Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

 1. Các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của luật phòng, chống ma túy.
 2. Hoạt động nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện.
 3. Hoạt động vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 4. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy, tiền chất theo quy định của pháp luật.
 5. Kiểm soát hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng.
 6. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiên, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.
 7. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất theo quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 9. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 10. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.
 11. Kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vì mục đích sơ cứu, cấp cứu trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế, điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.
 12. Xử lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.
 13. Hiệu quả pháp lý của công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 14. Trình bày cơ sở pháp lý của việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
 15. Thực trạng triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

3. Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

 1. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
 3. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
 5. Trình bày về nội dung tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 6. Trình bày về nội dung ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 7. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.
 8. Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy về chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 9. Trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.
 10. Hoạt động lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

4. Luận Văn Luật Ma Túy về cai nghiện ma túy.

 1. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người thuộc trường hợp gười sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời gian quản lý bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện đối với người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định.
 3. Trình bày về biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định của pháp luật.
 4. Đánh giá về hiệu quả của biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 5. Nghiên cứu về Quy trình cai nghiện ma túy theo luật phòng, chống ma túy.
 6. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của pháp luật.
 7. Trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng về thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
 8. Trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng về nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.
 9. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tiếp nhận đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
 10. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc hướng dẫn, quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
 11. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
 12. Hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.
 13. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 14. Biện pháp cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật.
 15. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 16. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
 17. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định của pháp luật hiện hành.
 18. Quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
 19. Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bị nước ngoài trục xuất về nước do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam.
 20. Cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng.
 21. Miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc.
 22. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành.
 23. Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy.
 24. Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 25. Lập danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

5. Luận Văn Luật Ma Túy về quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

 1. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Nghiên cứu về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật.
 3. Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 4. Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy.
 5. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong phòng, chống ma túy.
 6. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng đối với việc tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
 7. Trách nhiệm của Bộ Y tế về việc thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.
 8. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật hiện hành.
 9. Trách nhiệm của Bộ Y tế về Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 10. Trách nhiệm của Bộ Y tế về thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy.
 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
 12. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về việc đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.
 13. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng về việc chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan, lực lượng chức năng để tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm về ma túy.
 14. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thành lập, giải thể và tổ chức hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 16. Trách nhiệm của Bộ Công an về việc Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.
 17. Trách nhiệm của Bộ Công an về việc đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.
 18. Trách nhiệm của Bộ Công an về việc thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.
 19. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy tại địa phương.
 20. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong phòng, chống ma túy.

===> Chia Sẻ Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy. Nhằm giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin, gợi ý và tìm ra được một đề tài luận văn thạc sĩ luật ma túy hay, phù hợp. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và thống kê từ các văn bản pháp luật, các nguồn tin uy tín khác nhau để đưa ra được những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ma Túy như trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Hỗ trợ làm luận văn thạc sĩ Hotline (zalo/tele/viber) 0936885877

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877