Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

Ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở hay. Được biết, hiện nay có nhiều bạn sinh viên ngành luật và các ngành khác đang nghiên cứu bài luận văn thạc sĩ luật nhà ở. Để giúp các bạn hiểu rõ và có nhiều thông tin hơn cho bài luận văn của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật nhà ở hay và sáng tạo.

Dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà ở thường gặp

Sau khi tiến hành nghiên cứu các văn bản pháp luật về luật nhà ở, chúng tôi đã tổng hợp và liệt kê được những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở. Ngay sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật nhà ở thường gặp.

 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về sở hữu nhà ở
 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về phát triển nhà ở
 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về chính sách về nhà ở xã hội
 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về tài chính cho phát triển nhà ở
 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà ở
 • Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • ………..
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở

Những đề tài luận văn thạc sĩ luật nhà ở hay và sáng tạo

Để giúp các bạn học viên có thêm nhiều ý tưởng, tạo nên được một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở hay, ấn tượng, phù hợp với tiêu chuẩn chung. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và tổng hợp được những đề tài luận văn thạc sĩ luật nhà ở theo từng dạng chủ đề khác nhau cho bạn tham khảo.

Luận văn thạc sĩ luật về sở hữu nhà ở

 1. Nghiên cứu đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định tại Việt Nam.
 2. Trình bày về các điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà cửa của các tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước.
 3. Điều kiện có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đối với hộ gia đình cá nhân trong nước.
 4. Phân tích quyền công nhận sở hữu nhà ở của tổ chức hộ gia đình cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp theo quy định của điều 8 luật nhà ở 2014.
 5. Đánh giá về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
 6. Nghiên cứu về quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật.
 7. Phân tích quyền đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức hội gia đình cá nhân trong nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 8. Phân tích nghĩa cũ của người sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 9. Trình bày về nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở đối với chủ sở hữu nhà ở luật tổ chức hộ gia đình cá nhân trong nước ở Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 10. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức cá nhân nước ngoài.
 11. Trình bày về Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 12. Đánh giá về trường hợp mua bán nhà ở mà không thực diện quy hoạch tại khoản 3 điều 12 luật nhà ở năm 2014.
 13. Phân tích về trường hợp thừa kế nhà ở thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về luật thừa kế.
 14. Hiệu quả pháp lý về thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 15. Trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia chuyển quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay.
 16. Đánh giá về quyền phải đóng bảo hiểm cháy nổ đối với nhà ở thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đối với chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở.
 17. Nghiên cứu thực tế hoạt động sử dụng nhà ở đúng mức độ mục đích quy định lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của mình đối với nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở.
 18. Trình bày về nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi bán chuyển nhượng hợp đồng mua bán cho thuê cho thuê tặng đổi thừa kế của chủ sở hữu nhà ở.
 19. Đánh giá về nghĩa vụ chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp Khiếu nại liên quan tới sự ngưỡng nhà ở.
 20. Phân tích về quy định người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ trong việc quản lý sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở theo quy định của luật nhà ở năm 2014.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về phát triển nhà ở.

 1. Trình bày những quy định chung của pháp luật về phát triển nhà ở.
 2. Phân tích các chính sách phát triển nhà ở của nhà nước có trách nhiệm tạo quỹ đất thông qua việc phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch đô thị.
 3. Đánh giá mức độ khả thi của chính sách phát triển nhà ở của nhà nước ban hành cơ chế chính sách miễn giảm thuế miễn giảm tiền sử dụng đất tiền thuê đất.
 4. Trách nhiệm pháp lý đối với các yêu cầu đối với phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.
 5. Đánh giá về chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của pháp luật.
 6. Trình bày về hoạt động xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở tại Việt Nam trong những năm qua.
 7. Nghiên cứu về các hình thức phát triển nhà ở và các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.
 8. Đánh giá về các trường hợp phát triển nhà ở và trường hợp xây dựng nhà ở theo các dự án của nước ta hiện nay.
 9. Nghiên cứu về yêu cầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 điều 17 của luật nhà ở năm 2014.
 10. Phân tích các nguyên tắc kiến trúc nhà ở tại khu vực đô thị phải kết hợp hài hòa giữa cải tạo với xây dựng mới theo quy định của pháp luật.
 11. Đánh giá về điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.
 12. Trình bày các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Phân tích các hình thức sử dụng đất để được thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.
 14. Tiến hành phân loại và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật hiện nay.
 15. Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại về yêu cầu cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.
 16. Đánh giá về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật hiện nay.
 17. Trình bày về nhà ở công vụ và kế hoạch phát triển nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
 18. Đánh giá về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công cụ và lựa chọn chủ đầu tư dự án.
 19. Nghiên cứu về đất để xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đối với các nhà ở công vụ của địa phương.
 20. Nghiên cứu về hoạt động mua thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ.
 21. Trình bày về trách nhiệm đối với việc phân bổ loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ.
 22. Đánh giá về đối tượng và điều khiển được thuê nhà ở công vụ hiện nay.
 23. Nghiên cứu về các nguyên tắc xác định giá thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
 24. Trình bày về quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ theo luật nhà ở 2014.
 25. Nghiên cứu các nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư.
 26. Đánh giá về các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật.
 27. Phân tích về chất lượng đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư.
 28. Thực trạng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.
 29. Đánh giá về quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật hiện nay.
 30. Trình bày về yêu cầu đối với hoạt động phát triển nhà ở của hộ gia đình cá nhân tại khu vực nông thôn.

===> Xem Thêm Đề Tài + Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hình Sự

Luận văn thạc sĩ luật nhà ở về chính sách về nhà ở xã hội.

 1. Phân tích đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo điều 51 của luật nhà ở 2014.
 2. Trình bày các hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện nay.
 3. Đánh giá về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiên cứu các nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
 5. Phân tích các chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội để cho thuê cho thuê mua để bán.
 6. Đánh giá về các hình thức phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện nay.
 7. Trình bày về yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Đánh giá về các loại nhà ở tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện nay.
 9. Trình bày về nghĩa vụ và quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.
 10. Nghiên cứu các ưu đãi của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội hiện hành.
 11. Đánh giá về xác định giá thuê giá thuê mua nhà ở xã hội do nhà nước đầu tư.
 12. Trình bày về việc xác định giá thuê mua giá bán nhà ở xã hội không phải do nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Đánh giá về các nguyên tắc cho thuê cho thuê mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật hiện nay.
 14. Hiệu quả pháp lý của hoạt động bán cho thuê cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
 15. Trách nhiệm pháp lý của hoạt động quản lý và sử dụng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
 16. Phân tích các chính sách hỗ trợ về nhà ở trong hộ gia đình cá nhân tự xây dựng hoàn cảnh tạo sửa chữa đề ở.
 17. Nghiên cứu về các hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa để ở.
 18. Phân tích các chính sách nhà nước hỗ trợ hộ gia đình cá nhân quy định tại các khoản 1 khoản 2 và khoản 3 điều 49 của luật nhà ở 2014 quyền tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở những thông qua các chương trình mục tiêu về nhà ở.
 19. Trách nhiệm pháp lý của nhà nước trong việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tín dụng để cải tạo sửa chữa nhà ở.
 20. Đánh giá về nguyên tắc bên thuê thuê mua nhà ở xã hội không được bán cho thuê lại cho mượn nhà ở trong thời gian thuê thuê mua nếu bên thuê thuê mua không có nhu cầu thuê thuê mua thì nhà ở chấm dứt hợp đồng phải trả lại nhà ở.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Doanh Nghiệp

Luận văn luật nhà ở về tài chính cho phát triển nhà ở.

 1. Phân tích các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tín dụng tổ chức tài chính và hoạt động tại Việt Nam cho phát triển nhà ở.
 3. Trình bày nguyên tắc huy động vốn cho phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật.
 4. Đánh giá về nguyên tắc Bảo đảm công khai minh bạch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có vốn cho phát triển nhà ở.
 5. Nghiên cứu các loại vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật.
 6. Đánh giá vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư.
 7. Trình bày các loại vốn cho phát triển nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.
 8. Hoạt động cho vay vốn phát triển nhà ở của hộ gia đình cá nhân.
 9. Hiệu quả pháp lý về cho vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội.
 10. Trình bày về chính sách nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài hạn thông qua việc cấp vốn từ ngân sách chính sách xã hội để thực hiện các chương trình mục tiêu về nhà ở xây dựng nhà ở xã hội.
 11. Nghiên cứu về vốn hỗ trợ của nhà nước đối với các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại điều 65 của luật nhà ở 2014.
 12. Đánh giá về vốn của chủ đầu tư hoặc vốn huy động thông qua hình thức góp vốn hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh liên doanh liên kết của tổ chức hộ gia đình đối với phục vụ tái định cư.
 13. Trình bày về vốn huy động thông qua hình thức góp vốn theo hợp đồng mua bán cho thuê đối với phát triển nhà ở thương mại.
 14. Nghiên cứu thực tế vốn huy động vay từ các tổ chức tín dụng tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam để phát triển nhà ở xã hội.
 15. Trình bày về nguyên tắc tổ chức cá nhân huy động vốn phải có đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật về nhà ở cho phát triển nhà ở.
 16. Nghiên cứu từ thực tế vốn góp thông qua hình thức góp vốn hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh liên doanh liên kết giữa các tổ chức và cá nhân phục vụ cho phát triển nhà ở.
 17. Đánh giá về việc vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức tín dụng tổ chức tài chính Đã hoạt động tại Việt Nam phục vụ cho phát triển nhà ở.
 18. Phân tích chính sách vốn phục vụ cho phát triển nhà ở và thực hiện chính sách nhà ở xã hội phải được quản lý theo quy định của luật nhà ở năm 2014 pháp luật có liên quan và theo thỏa thuận của các bên tham gia.
 19. Nghiên cứu thực tế nguyên tắc chính phủ quy định chi tiết về huy động vốn nội dung điều kiện hình thức huy động vốn cho phát triển đối với từng loại nhà ở.
 20. Trình bày về vốn vay của đối tượng thuộc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

===> Xem Thêm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

Luận văn luật nhà ở về quản lý sử dụng nhà ở.

 1. Các quy định chung về quản lý sử dụng nhà ở.
 2. Đánh giá về nội dung quản lý sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật văn hóa lịch sử theo quy định của pháp luật.
 3. Trình bày về hoạt động lập hồ sơ về nhà ở chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở.
 4. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân lưu trữ hồ sơ về nhà ở.
 5. Đánh giá về việc mua bảo hiểm Nhà ở theo quy định của pháp luật.
 6. Nghiên cứu thực tế hoạt động quản lý sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật văn hóa lịch sử.
 7. Trình bày về việc quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 8. Đánh giá các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành.
 9. Trình bày về hoạt động quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà sở hữu của Nhà nước.
 10. Đánh giá về trách nhiệm của bộ xây dựng trong hoạt động quản lý nhà ở công vụ nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương.
 11. Trình bày đối tượng điều kiện được thuê thuê mua mua nhà ở thực sở hữu của Nhà nước.
 12. Đánh giá về hiệu quả pháp lý của hoạt động thu hồi nhà ở cuộc sở hữu của Nhà nước.
 13. Thực trạng việc bảo hành bảo trì cải tạo nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay.
 14. Đánh giá về việc bảo hành nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn từ tối thiểu là 60 tháng.
 15. Nghiên cứu thực tế Việc cải tạo nhà ở chủ sở hữu nhà ở được cải tạo của sở hữu của mình.
 16. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì cải tạo nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay.
 17. Đánh giá hiệu quả pháp lý của hoạt động bảo trì cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.
 18. Nghiên cứu thực tế các trường hợp nhà ở phải Phá dỡ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 19. Các yêu cầu pháp lý khi phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật.
 20. Thực trạng hoạt động cưỡng chế Phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật hiện nay.
 21. Trình bày về chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà sở chung cư để cải tạo xây dựng.
 22. Nghiên cứu trường hợp sản xuất nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì cho ở của triệu chứng không được giải quyết theo chính sách về nhà ở tái định cư.
 23. Nghiên cứu thực tế hoạt động phá dỡ nhà ở đang cho thuê bên trên thuê nhà ở phải thông báo về Phá dỡ vòng văn bản cho bên thuê biết ít nhất là 90 ngày.
 24. Hiệu quả pháp lý của trường hợp phá vỡ để xây dựng tại nhà ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê có trách nhiệm bố trí cho bên thuê chỗ ở Pháp trong thời gian phá dỡ xây dựng lại nhà ở.
 25. Nghiên cứu thực tế cưỡng chế Phá dỡ nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 điều 95 luật nhà ở 2014.
 26. Trách nhiệm pháp lý đối với yêu cầu khi phá dỡ nhà ở của các bên liên quan.
 27. Đánh giá hiệu quả pháp lý của việc bảo trì nhà ở thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật hiện nay.
 28. Thực trạng các trường hợp nhà ở phản xạ giữa theo quy định của pháp luật Việt Nam nghiên cứu từng thực tiễn thành phố Hà Nội trong 5 năm gần đây.
 29. Nghiên cứu trách nhiệm phá dẫn nhà ở của chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý sử dụng nhà ở có trách nhiệm.
 30. Trình bày về hoạt động bảo trì cải tạo nhà ở đang cho thuê và trách nhiệm của bên cho thuê.

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã tổng hợp được về đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Nhà Ở. Chúng tôi đã chia thành từng dạng khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề. Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn tạo nên được một đề tài luận văn thạc sĩ luật nhà ơ hay, sáng tạo, ấn tượng nhất.

Nhận Làm Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật, Liên hệ hotline 0936885877 (zalo/tele/viber) để được hỗ trợ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877