Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếp tục với những chủ đề luận văn thạc sĩ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế hay và tiêu biểu nhất. Được biết hiện nay có nhiều trường đại học trên cả nước đã lựa chọn đào tạo chuyên sâu và cao học ngành luật quốc tế. Hiện cũng có nhiều học viên đang nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế. Chính vì thế chúng tôi đã tìm hiểu và đưa ra cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế tiêu biểu.

Dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế thường gặp

Luật quốc tế là một ngành luật rộng, bao gồm nhiều chuyên ngành luật khác nhau. Chính vì thế đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế cũng sẽ bao gồm nhiều dạng khác nhau. Có thể kể đến như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về kinh tế quốc tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về thương mại quốc tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về hàng không quốc tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về biển quốc tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về công pháp quốc tế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về đầu tư quốc tế
 • ………
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế hay và tiêu biểu

Để giúp các bạn hiểu rõ và cụ thể hơn về đề tài luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế, chúng tôi đã tiền hành tìm hiểu và tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Sau đây là 100 + đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế tiêu biểu nhất theo từng dạng chủ đề mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn.

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về luật kinh tế quốc tế

 1. Nghiên cứu pháp luật về kinh doanh dịch vụ vận chuyển của nước ta trên thị trường quốc tế hiện nay.
 2. Thực trạng việc giải quyết tranh chấp thương mại liên quan tới và bảo đảm quyền cho người lao động của Việt Nam trên thị trường Đông Nam Á.
 3. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
 4. Đánh giá hiệu quả hoạt động pháp luật an sinh xã hội trong nhiều bảo đảm thực hiện quyền lợi của người lao động.
 5. Trình bày về luật bảo vệ quyền lợi của các cổ đông tại các công ty xuyên quốc gia.
 6. Đánh giá về luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm kinh tế quốc tế.
 7. Nghiên cứu dưới góc độ pháp luật về hoạt động kiểm soát nhập khẩu xuất khẩu bằng đường biển của nước ta ra thị trường quốc tế.
 8. Các chế định pháp luật về sự phạt vi phạm trong lĩnh vực trốn thuế của các doanh nghiệp xuyên quốc gia ở nước ta.
 9. Đánh giá về quyền bảo hộ xấu công nghiệp đối với kháng chiến tại Việt Nam yêu cầu của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.
 10. Nghiên cứu về những vấn đề lý luận liên quan tới hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam.
 11. Đánh giá về pháp luật đối với hoạt động hợp đồng tín dụng quan thực hiện tại ngân hàng thương mại cổ phần.
 12. Trình bày thực trạng hoạt động bất đồng và tranh chấp về nhãn hiệu bản quyền trên thị trường Đông Nam Á.
 13. Xử lý các bài sản thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam.
 14. Đánh giá pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đang được mua bán trên thị trường biên giới Việt Nam Lào Campuchia.
 15. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong việc Pháp luật khấu trừ chi phí tính thuế thu nhập của doanh nghiệp.
 16. Một số biện pháp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc trên thị trường Nhật Bản.
 17. Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế quốc tế của Việt Nam theo cơ chế thị trường.
 18. Giải quyết triệt để tình hình tham nhũng của cán bộ không chức doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
 19. Trình bày về các chính sách thương mại nhằm thúc đẩy yếu tố pháp luật trong ngành kinh tế quốc tế.
 20. Vai trò và tầm quan trọng của kinh tế quốc tế trong xã hội và thị trường ngày nay.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Người Tiêu Dùng

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế về Luật thương mại quốc tế.

 1. Trình bày quan điểm về án lệ trong pháp luật thương mại quốc tế.
 2. Đánh giá về hoạt động vi phạm cơ bản hợp đồng theo pháp luật thương mại quốc tế.
 3. Trình bày về việc hoàn thiện pháp luật về Quảng cáo thương mại quốc tế.
 4. Hiệu quả pháp lý của pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu ở quốc tế.
 5. Đánh giá về thực trạng pháp luật đối với chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại quốc tế.
 6. Nghiên cứu thực tế hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm theo pháp luật quốc tế hiện nay.
 7. Đánh giá về hoạt động vi phạm cơ bản hợp đồng theo pháp luật thương mại quốc tế.
 8. Một số giải pháp khắc phục nâng cao chất lượng Việc xây dựng pháp luật về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng hòa giải.
 9. Nâng cao các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại quốc tế.
 10. Trình bày các chế tạo sau vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế hiện nay.
 11. Đánh giá về pháp luật đối với dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến trên các trang mạng internet.
 12. Một số hạn chế về quy định của pháp luật quốc tế đối với phương thức nhờ thu trong thanh toán quốc tế.
 13. Hiệu quả pháp lý của việc nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh du lịch quốc tế.
 14. Đánh giá về việc thực hiện đúng theo hợp đồng Pháp Luật thương mại quốc tế của doanh nghiệp.
 15. Vai trò và tầm quan trọng của luật pháp thương mại quốc tế trong điều kiện nền kinh tế xã hội hiện nay.
 16. Đánh giá về thiết lập phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế theo luật thương mại quốc tế.
 17. Nghiên cứu các trường hợp thay đổi cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
 18. Thực trạng việc hòa giải tranh chấp hợp đồng tín dụng theo luật thương mại quốc tế.
 19. Nghiên cứu thực tiễn giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại quốc tế trên tòa án quốc tế.
 20. Đánh giá pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế.
 21. Trình bày về sự hỗ trợ của tòa án đối với việc giải quyết tranh chấp Quan trọng là thương mại quốc tế ở Việt Nam.
 22. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về ưu đã đầu tư theo thương mại quốc tế.
 23. Thực trạng việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án tại tòa án quốc tế.
 24. Hoạt động bảo vệ người gửi tiền tại ngân hàng thương mại quốc tế.
 25. Nghiên cứu pháp luật về bảo lãnh ngân hàng và thực tiễn tại các ngân hàng thương mại cổ phần theo pháp luật quốc tế.
 26. Trình bày về hoạt động đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa tại các doanh nghiệp Việt Nam theo luật thương mại quốc tế.
 27. Phân tích các rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại theo pháp luật quốc tế.
 28. Đánh giá về pháp luật đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại cổ phần theo pháp luật quốc tế.
 29. Nghiên cứu thực tế việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại quốc tế của các công ty đa quốc gia.
 30. Thực trạng hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài bằng biện pháp trọng tài theo luật thương mại quốc tế.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hình Sự: 99 Đề Tài và 10 Bài Mẫu

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hàng Không Quốc Tế.

 1. Trình bày cơ sở pháp luật của luật hàng không quốc tế.
 2. Phân tích về nguyên tắc hệ thống liên lạc và chỉ dẫn cho hoạt động hàng không bao gồm cả hệ thống tín hiệu mặt đất của luật hàng không quốc tế.
 3. Trình bày về các nguyên tắc sử dụng có tính chất Khuyến nghị liên quan tới hàng không quốc tế.
 4. Đánh giá dưới góc độ pháp luật các đặc tính của cảng hàng không quốc tế.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục đối với hoạt động đăng ký chứng nhận phương tiện bay hàng không quốc tế theo quy định của pháp luật.
 6. Trình bày về nguyên tắc lưu thông hàng hóa và các biện pháp kiểm soát lưu thông hàng hóa của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.
 7. Một số biện pháp nâng cao hoạt động của các nguyên tắc của luật hàng không quốc tế về quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia với vùng trời.
 8. Hiệu quả pháp luật của các nguyên tắc của luật hàng không quốc tế về tự do bay trong vùng trời quốc tế.
 9. Đánh giá về thực trạng thực hiện nguyên tắc bảo đảm an ninh cho hàng không dân dụng quốc tế.
 10. Nghiên cứu thực tế về nguồn của luật hàng không quốc tế đối với các điều ước quốc tế.
 11. Thực trạng việc áp dụng luật hàng không quốc tế của hàng không Việt Nam trong những năm qua.
 12. Trình bày về hiệu quả áp dụng pháp luật quốc tế về luật hàng không quốc tế của Việt Nam.
 13. Nghiên cứu các đặc tính pháp luật của hàng không quốc tế.
 14. Một số hạn chế trong hoạt động áp dụng các nguyên tắc của luật hàng không quốc tế.
 15. Đánh giá về nguyên tắc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của quốc gia đối với vùng trời trong luật hàng không quốc tế.

===> Danh Sách Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hôn Nhân Gia Đình

Luận Văn Luật Quốc Tế Về Công Pháp Quốc Tế.

 1. Đánh giá về các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về xây dựng công trình thiết bị nhân tạo trên biển.
 2. Trình bày về việc xây dựng các đảo nhân tạo trên biển Đông và ảnh hưởng đối với hoạt động hàng hải hàng không của khu vực và của thế giới theo góc độ pháp luật.
 3. Nghiên cứu thực tế việc xây dựng các quy chế pháp lý của các bãi cạn và đảo nhân tạo theo quy định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.
 4. Đánh giá về hiệu quả quốc tế trong việc áp dụng công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc.
 5. Nghiên cứu thức tế hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông và ảnh hưởng tới hoạt động thương mại của khu vực và của thế giới Theo công ước quốc tế.
 6. Việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài quốc tế được thành lập theo khu vực được quy định trong công pháp quốc tế.
 7. Đánh giá về trách nhiệm pháp lý của quốc tế và các tổ chức quốc tế liên chính phủ đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn trong phương pháp quốc tế.
 8. Nghiên cứu thực tế hệ thống các đảo và quần đảo của Việt Nam nhìn từ phương pháp quốc tế.
 9. Đánh giá mối quan hệ giữa luật quốc tế và pháp luật Việt Nam theo quy định của công pháp quốc tế.
 10. Trình bày các thủ tục pháp lý liên quan tới giải quyết tranh chấp bằng Tài Phán theo luật quốc tế của công ước quốc tế.
 11. Đánh giá về sự bảo lưu điều ước quốc tế và thực hiện bào lưu của Việt Nam theo công pháp quốc tế.
 12. Trình bày về phương thức thực hiện điều ước quốc tế trong công tác quốc tế của pháp luật Việt Nam.
 13. Nghiên cứu thực tế sự tương trợ về tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và các nước theo công pháp quốc tế.
 14. Đánh giá về hệ thống đảo và quần đảo của Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế và Luật biển của Liên Hợp Quốc vào năm 1982.
 15. Thực trạng việc giải quyết các biện pháp tranh chấp về hoạt động di dân quốc tế và những vấn đề lý luận thực tế được quy định trong công pháp quốc tế.
 16. Trình bày cơ sở pháp lý của công pháp quốc tế.
 17. Vai trò và tầm quan trọng của công pháp quốc tế trong hệ thống pháp luật thế giới.
 18. Trình bày về các quy phạm pháp luật của công pháp quốc tế.
 19. Đánh giá về hệ thống các nguyên tắc của công pháp quốc tế.
 20. Trình bày về nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia trong công pháp quốc tế.
 21. Nghiên cứu về nguyên tắc Hòa Bình giải quyết các tranh chấp quốc tế theo công pháp quốc tế.
 22. Thực trạng việc áp dụng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác theo công pháp quốc tế.
 23. Trình bày lịch sử hình thành của công pháp quốc tế từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ cho tới thời kỳ quá độ thời Chủ Nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
 24. Trình bày các đặc điểm của công pháp quốc tế.
 25. Nghiên cứu về nội dung của điều ước quốc tế được quy định trong công pháp quốc tế.
 26. Đánh giá về việc thực hiện nội dung của điều ước quốc tế của các quốc gia trên thế giới.
 27. Thực trạng việc áp dụng công pháp quốc tế trong thực tiễn tại Pháp luật Việt Nam.
 28. Trình bày mối liên hệ giữa công pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.
 29. Đánh giá về biện pháp bảo đảm thi hành luật quốc tế xây dựng các điều ước quốc tế theo công pháp quốc tế.
 30. Đánh giá về các chủ thể bị hại được quyền sử dụng một số biện pháp nhất định cho Quốc gia gây hại theo công pháp quốc tế.

===> Chia Sẻ 100+ Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch [Hay]

Luận Văn Luật Quốc Tế Về Luật Đầu Tư Quốc Tế.

 1. Pháp Luật Đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp Đầu tư quốc tế.
 2. Trình bày các vấn đề đầu tư quốc tế được quy định trong hiệp định đầu tư về các nguyên tắc bảo hộ đầu tư.
 3. Đánh giá với các hiệp định đầu tư song phương trong pháp luật đầu tư quốc tế.
 4. Nghiên cứu về các hiệp định thương mại song phương trong chương trình đầu tư hiệp định đối tác toàn diện Việt Nam Nhật Bản theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 5. Đánh giá về việc cam kết khuyến khích đầu tư và mở rộng thị trường đầu tư theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 6. Trình bày về các quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư giữa các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư của nước chủ nhà theo quy định của pháp luật đầu tư quốc tế.
 7. Phân tích các hiệp định đa phương có quy định về đầu tư hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN theo pháp và Đầu tư quốc tế.
 8. Nghiên cứu thực tế phạm vi áp dụng của các hiệp định đầu tư theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 9. Việt Nam và việc đàm phán ký kết thực hiện các hiệp định đầu tư quốc tế.
 10. Hiệp định đầu tư truyền thống và hiện đại mà Việt Nam đàm phán ký kết theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 11. Trình bày về vấn đề nhà đầu tư và việc lựa chọn quy định bảo hộ theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 12. Nghiên cứu việc thực thi các hiệp định đầu tư mà Việt Nam tham gia theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 13. Phân tích các chính sách ký kết hiệp định đầu tư của Việt Nam theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 14. Nghiên cứu pháp luật đầu tư quốc tế trong Hiệp định Thương mại tự do (FTA) có nội dung khuyến khích và bảo hộ đầu tư.
 15. Trình bày Hiệp định về thương mại đầu tư khu vực theo điều ước quốc tế về Luật Đầu tư quốc tế.
 16. Đánh giá về xu hướng ký kết các hiệp định về đầu tư trên thế giới theo Luật Đầu tư quốc tế.
 17. Phân tích Pháp Luật Đầu tư quốc tế trong tình hình ký kết các bit của Việt Nam trong những năm qua.
 18. Đánh giá về lợi ích công cộng trong Luật Đầu tư quốc tế.
 19. Áp dụng quy định trường hợp ngoại lệ về môi trường trong pháp luật đầu tư quốc tế và một số so sánh với thực tiễn tại Việt Nam.
 20. Đánh giá về hoạt động bảo vệ lợi ích công cộng trong Luật Đầu tư quốc tế.
 21. Nghiên cứu về bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam.
 22. Đánh giá về việc giải quyết tranh chấp Đầu tư quốc tế giữa chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.
 23. Nghiên cứu các nội dung cơ bản của hiệp định đầu tư quốc tế theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 24. Trình bày về sự bảo hộ của quốc gia đối với hoạt động đầu tư quốc tế theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 25. Đánh giá về việc trước hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư quốc tế.
 26. Nghiên cứu thực tế việc giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế theo pháp luật đầu tư quốc tế.
 27. Trình bày các phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến theo điều ước quốc tế của Luật Đầu tư quốc tế.
 28. Đánh giá thực tế về việc truất hữu hợp pháp theo đầu tư quốc tế.
 29. Nghiên cứu về nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng bảo hộ đầu tư quốc tế và các ngoại lệ theo quy định của pháp luật quốc tế.
 30. Đánh giá về việc bảo vệ đầy đủ và an toàn cho nhà đầu tư trong nguyên tắc bảo hội đầu tư quốc tế của Luật Đầu tư quốc tế.

Trên đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế tiêu biểu được chúng tôi chia thành từng dạng cụ thể. Bài viết này đã giải quyết được phần lớn các yêu cầu, thắc mắc của các bạn học viên về đề tài luận văn thạc sĩ luật quốc tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài luận văn của mình.

==> Bạn gặp khó khăn trong việc chọn đề tài luận văn hoặc làm bài luận văn hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức nhé

Hotline 0936885877 (zalo/tele/viber)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877