Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

5/5 - (1 bình chọn)

          Bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ hay và ấn tượng. Luật sở hữu trí tuệ là một ngành luật hay và mang yêu tố nhân quyền sâu sắc. Hiện nay cũng có nhiều bạn học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luật sở hữu trí tuệ. Do vậy, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật sở hữu trí tuệ hay.

Dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ thường gặp

          Luật sở hữu trí tuệ là một ngành luật hay và bao gồm nhiều chủ thể khác nhau. Chính vì thế đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ cũng được chia thành nhiều dạng khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền sở hữu trí tuệ
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền tác giả
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền sở hữu công nghiệp
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền đối với giống cây trồng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • ……..
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Những đề tài luận văn thạc sĩ luật sở hữu trí tuệ hay và nổi bật

          Sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ. Để có thể cung cấp cho các bạn những ý tưởng và những thông tin hữu ích cho bài viết của mình.

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền sở hữu trí tuệ

 1. Trình bày căn cứ phát sinh xác lập quyền sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ 2005.
 2. Có sự pháp lý của giới hạn quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 3. Đánh giá về các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động sở hữu trí tuệ.
 4. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 5. Nghiên cứu về nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với việc xây dựng chỉ đạo thực hiện chiến lược chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
 6. Trình bày về trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của bộ khoa học và công nghệ.
 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Văn hóa Thông tin.
 8. Nghiên cứu trắc nghiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình.
 9. Đánh giá về phí lệ phí về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 10. Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng trí tuệ của Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện quản lý nhà nước cấp địa phương có thẩm quyền.
 11. Đánh giá về trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 12. Nghiên cứu thực tế về hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 13. Đánh giá về ban hành tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005.
 14. Một số hạn chế trong công tác tổ chức hoạt động thông tin thống kê về sở hữu trí tuệ của quản lý nhà nước.
 15. Đánh giá thực tế hoạt động giáo dục tuyên truyền phổ biến những kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ trong hoạt động quản lý nhà nước.

===>Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền tác giả.

 1. Trình bày về điều kiện bảo hộ kiến tác giả và các quyền có liên quan.
 2. Đánh giá các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 3. Thực trạng việc giải quyết vấn đề bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm báo chí trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 4. Quyền bảo hộ tác giả của các tác phẩm văn học khoa học sách giáo khoa giáo trình và các tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết của pháp luật Việt Nam.
 5. Trình bày điều kiện bảo hộ quyền của các tổ chức cá nhân về quyền tác giả.
 6. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ đối với cuộc biểu diễn được bảo hộ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 17 luật sở hữu trí tuệ 2005.
 7. Nghiên cứu Nội dung giới hạn quyền thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 8. Trình bày về quyền nhân thân trong nội dung giới hạn quyền thời hạn bảo hộ quyền tác giả.
 9. Đánh giá về quyền tác giả đối với các tác phẩm điện ảnh các tác phẩm sân khấu.
 10. Thực trạng phổ biến quyền tác giả đối với các chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu.
 11. Trình bày quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.
 12. Nghiên cứu quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học.
 13. Thực trạng việc thể hiện quyền tác giả đối với các trường hợp sử dụng các tác phẩm đã công bố không phải xin phép không phải trả tiền nhận bút thù lao.
 14. Các hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 15. Nghiên cứu quyền của người biểu diễn theo quy định của pháp luật.
 16. Trình bày quyền tác giả đối với quyền của nhà xuất bản ghi âm ghi hình.
 17. Đánh giá các trường hợp sử dụng quyền Liên quan không phải xin phép không phải trả tiền nhuận bút thù lao.
 18. Trình bày về quyền của tổ chức phát sóng trong quyền tác giả.
 19. Đánh giá về các trường hợp sử dụng quyền Liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút thù lao.
 20. Nghiên cứu về vấn đề pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
 21. Thực trạng hoạt động chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức cá nhân sang nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.
 22. Nghiên cứu thực tế hoạt động của chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế.
 23. Đánh giá về các tác phẩm không thuộc về công chúa có chủ sở hữu.
 24. Quy định của pháp luật về chuyển giao quyền tác giả các quyền có liên quan.
 25. Nghiên cứu về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và các quyền có liên quan theo quy định của pháp luật.
 26. Các quy định chung về quyền chuyển sử dụng quyền tác giả.
 27. Nghiên cứu về việc đăng ký quyền tác giả quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 28. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
 29. Trình bày vấn đề tổ chức đại diện tư vấn dịch vụ quyền tác giả và các quyền có liên quan.
 30. Nghiên cứu thực tế hoạt động tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Người Tiêu Dùng

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền sở hữu công nghiệp.

 1. Điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kháng chiến theo quy định của pháp luật.
 2. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu về tính mới của sáng chế theo quy định của pháp luật.
 4. Đánh giá về trình độ sáng tạo của sáng chế trong khả năng áp dụng công nghiệp.
 5. Nghiên cứu thực tế điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
 6. Thực trạng việc áp dụng pháp luật đối với các điều kiện chung cho hoạt động bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 7. Trình bày các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.
 8. Nghiên cứu về điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật.
 9. Đánh giá về tính Nguyên gốc thiết kế bố trí theo quy định của pháp luật hình thành.
 10. Đánh giá về điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.
 11. Nghiên cứu khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của luật sở hữu trí tuệ 2005.
 12. Đánh giá về 6 hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 13. Phân tích các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật.
 14. Trình bày về điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại của doanh nghiệp.
 15. Nghiên cứu thực tế khả năng phân biệt của tên thương mại theo quy định pháp luật.
 16. Trình bày điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý.
 17. Nghiên cứu các điều kiện địa lý liên quan tới chỉ dẫn địa lý.
 18. Đánh giá về thực tế điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh.
 19. Nghiên cứu hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí nhãn hiệu.
 20. Thực trạng quyền đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp theo luật sở trí tuệ.
 21. Nghiên cứu cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
 22. Phân tích các nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 23. Nghiên cứu sự tốc độ pháp luật các văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 24. Đánh giá về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.
 25. Trình bày các yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

===> Chia Sẻ Top Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Ngân Hàng

Luận Văn Luật Sở Hữu Trí Tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

 1. Trình bày các điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng và tổ chức cá nhân.
 2. Nghiên cứu điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ.
 3. Đánh giá về tính mới của giống cây trồng theo pháp luật sở hữu trí tuệ.
 4. Nghiên cứu tính đồng nhất của giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
 5. Đánh giá về tính ổn định của giống cây trồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Thực trạng hết sức là quyền đối với giống cây trồng.
 7. Nghiên cứu về cách thức luộc rau trong khí quyển đối với sự kiện theo quy định của pháp luật.
 8. Phân tích nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký và bảo hộ.
 9. Trình bày về nguyên tắc đọc đơn đầu tiên đối với giống cây trồng.
 10. Nghiên cứu về bảo bảo hộ giống cây trồng và sống đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ.
 11. Đánh giá về đình chỉ phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng.
 12. Đánh giá quyền sử dụng trí tuệ trong việc sửa đổi cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng.
 13. Nghiên cứu về đơn và thủ tục xử lý đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.
 14. Đánh giá về việc thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ của các bên có liên quan.
 15. Nghiên cứu về nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng.
 16. Trình bày quyền của chủ bằng bảo hộ của giống cây trồng.
 17. Nghiên cứu về quyền tạm thời đối với giống cây trồng.
 18. Hoạt động hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng.
 19. Nghĩa vụ pháp lý của chủ bằng bảo hộ và tác giả của giống cây trồng.
 20. Hoạt động chuyển giao đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
 21. Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng.
 22. Căn cứ pháp lý về điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quy định của pháp luật.
 23. Quyền hạn Thẩm định và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quy định bắt buộc.
 24. Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường hợp bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng.
 25. Thực trạng việc áp dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng trên thị trường Việt Nam hiện nay.

===> Chia Sẻ 100+ Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hộ Tịch [Hay]

Luận Văn Luật Sở Hữu Trí Tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 1. Trình bày quyền tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu các biện pháp xử lý hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ.
 3. Nghiên cứu thẩm quyền xử lý hành chính vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 4. Trình bày về việc giám định hoạt động sở hữu trí tuệ.
 5. Các biện pháp dân sự xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp xin lỗi cái chính công khai.
 6. Nghiên cứu thực tế quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự đối với các biện pháp dân sự.
 7. Phân tích nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 8. Đánh giá về căn cứ xác định mức độ bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 9. Nghiên cứu quyền yêu cầu của tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong hoạt động bảo vệ sở hữu trí huệ.
 10. Đánh giá các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 11. Nghĩa vụ pháp lý của người yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 12. Trình bày thẩm quyền thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
 13. Nghiên cứu các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt hành chính.
 14. Trình bày các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
 15. Phân tích dưới góc độ pháp luật các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 16. Nghiên cứu thực tế các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính trong vi phạm về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.
 17. Trình bày biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan tới sở hữu trí tuệ.
 18. Nghĩa vụ của người yêu cầu Áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu liên quan tới sở hữu trí tuệ.
 19. Hoạt động kiểm tra giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 20. Đánh giá về thủ tục Áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan khi phát hiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hành Chính

Như vậy chúng tôi đã đưa ra cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ hay và tiêu biểu nhất. Trong bài, chúng tôi đã chia thành nhiều dạng khác nhau để các bạn có thể hiểu rõ và có nhiều thông tin hơn cho bài luận văn của mình. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này sẽ giúp các bạn trong quá trình phân tích đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ của mình.

===> Bạn gặp khó khăn khi chọn đề tài hãy liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ làm luận văn trọn gói Luận Văn Tri Thức

Hotline 0936885877 (zalo/tele/viber)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877