Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng

          Bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng hay, tiêu biểu. Luật phòng, chống tham nhũng là một ngành luật được quan tâm nhiều hiện nay. Khi mà nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và kéo theo nhiều tệ nạn khác. Một trong những tệ nạn đó là tham nhũng. Hiện nay có nhiều bạn sinh viên ngành luật thậm chí là ngành kinh tế đã lựa chọn nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ luật tham nhũng. Để giúp các bạn hoàn thành tốt bài viết, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng hay, sáng tạo và tiêu biểu.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng hay

          Điều đầu tiên chúng tôi muốn trình bày tới các bạn là những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng tiêu biểu. Bởi để tạo nên một đề tài luận văn thạc sĩ luật tham nhũng hay thì ta cần phải nắm rõ về bố cục và từng dạng chủ đề cụ thể. Để có thể lựa chọn được một đề tài phù hợp với năng lực và cá tính của mình.

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng
 • ……….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng

Danh sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng hay và sáng tạo

          Sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng tiêu biểu. Dưới đây sẽ là những đề tài được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín và nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Cụ thể như sau:

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

 1. Trình bày nguyên tắc công khai, minh bạch trong phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan.
 2. Đánh giá về nội dung công khai, minh bạch trong phòng, ngừa tham nhũng tại cơ quan.
 3. Phân tích hình thức công khai được quy định trong điều 11 luật phòng chống tham nhũng 2018.
 4. Trách nhiệm của việc thực hiện công khai, minh bạch trong phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 5. Đánh giá về việc họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong việc phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 6. Trình bày quyền yêu cầu cung cấp thông tin trong phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 7. Phân tích về trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ phòng, ngừa tham nhũng.
 8. Nghiên cứu về công tác báo cáo, công khai báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.
 9. Trình bày về các tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 10. Đánh giá về hoạt động xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về phòng, ngừa tham nhũng.
 11. Nghiên cứu về công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
 12. Phân tích về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ phòng, ngừa tham nhũng.
 13. Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về phòng, ngừa tham nhũng.
 14. Đánh giá về hoạt động kiểm soát xung đột, lợi ích trong phòng, ngừa tham nhũng.
 15. Nghiên cứu các nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng, ngừa tham nhũng.
 16. Phân tích về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi của hoạt động phòng, ngừa tham nhũng.
 17. Trình bày về hoạt động cải cách hành chính trong phòng, ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 18. Đánh giá về việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý phòng, ngừa tham nhũng.
 19. Nghiên cứu hoạt động kiểm soát tài sản theo quy định của pháp luật đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
 20. Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập.
 21. Trình bày về quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát tài sản trong hoạt động phòng, ngừa tham nhũng.
 22. Phân tích trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập.
 23. Nghiên cứu về nghĩa vụ của người kê khai, tài sản, thu nhập trong hoạt động phòng, ngừa tham nhũng.
 24. Đánh giá dưới góc độ pháp luật về tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.
 25. Hiệu quả pháp lý của việc xác minh, tài sản thu nhập trong phòng, ngừa tham nhũng.
 26. Trình bày về thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.
 27. Quyết định xác minh tài sản, thu nhập trong phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 28. Quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập trong phòng, ngừa tham nhũng.
 29. Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực.
 30. Trách nhiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, ngừa tham nhũng.

==> Xem thêm Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Buôn Lậu

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về phát hiện tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 1. Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hiện tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 2. Công tác tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng 2018.
 3. Kiểm tra hoạt động chống tham nhũng trong Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.
 4. Trình bày về các hình thức kiểm tra để phát hiện hành vi tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 5. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử và xử lý đề nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
 6. Phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, kiểm toán – thực trạng và giải pháp.
 7. Thẩm quyền của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
 8. Trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.
 9. Công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng 2018.
 10. Nghiên cứu hoạt động xử lý vi phạm trong hoạt đông thanh tra, kiểm toán về phát hiện hành vi tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
 11. Đánh giá về việc phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng.
 12. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 13. Bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 14. Trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng.
 15. Đánh giá về hoạt động khen thưởng người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

===> Chia Sẻ Danh Sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.

 1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng.
 2. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác.
 3. Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 4. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tham nhũng.
 6. Trình bày về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý.
 7. Trách nhiệm của cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách.
 8. Hiệu quả pháp lý của trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị phòng, chống tham nhũng.
 9. Cơ sở pháp lý về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về phòng, chống tham nhũng.
 10. Đánh giá về thực trạng thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về phòng, chống tham nhũng.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng về trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

 1. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tuyên truyền, vận động động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 2. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về động viên nhân dân tham gia tích cực việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.
 3. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận về cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc xử lý tham nhũng.
 4. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.
 5. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo trong việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng.
 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong việc tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 7. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 8. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.
 9. Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng.
 10. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

Luận Văn Luật Tham Nhũng về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

 1. Nghiên cứu quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.
 2. Đánh giá về việc xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng.
 3. Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
 4. Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
 5. Phát hiện tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Tổng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra quy định tại khoản 1 Điều 81 luật phòng chống tham nhũng 2018.
 7. Trình tự, thủ tục thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định tại khoản 1 Điều 81 luật phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
 8. Trình bày về trách nhiệm xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng.
 9. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh trong bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh phù hợp với luật tham nhũng.
 10. Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

  Luận Văn Luật Tham Nhũng về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng.

 1. Đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 2. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.
 3. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.
 4. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.
 5. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.
 6. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.
 7. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng.
 8. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng.
 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 10. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.
 11. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng.
 12. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.
 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về tổ chức công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng.
 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống tham nhũng.

Như vậy chúng tôi đã trình bày tới các bạn những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng hay và tiêu biểu. Chúng tôi đã chia thành nhiều dạng cụ thể để các bạn có thể hiểu và có nhiều ý tưởng hơn cho đề tài luận văn thạc sĩ luật tham nhũng của mình. Chúng tôi hy vọng rằng có thể giúp được các bạn trong việc tạo nên một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tham Nhũng ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn bảo vệ luận văn thành công.

===> Dịch Vụ Làm Khóa Luận Hotline 0936885877

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877