Chia Sẻ Danh Sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại

Đối mặt với đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại, hầu hết các bạn học viên đều băn khoăn trong khi lựa chọn chủ đề nghiên cứu. Bởi đây là một ngành luật gồm nhiều dạng khác nhau, nhiều chủ thể nghiên cứu. Chình vì thế, chúng tôi có mặt ở đây để giúp các bạn tìm ra được một đề tài luận văn thạc sĩ luật thương mại phù hợp nhất. Sau đây chúng tôi sẽ đưa tới cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ luật thương mại hay được tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín khác nhau.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại thường gặp

Như chúng tôi đã nói, luật thương mại là một ngành luật đa dạng với nhiều chủ thể và đối tượng nghiên cứu khác nhau. Do vậy mà có nhiều dạng khác nhau cho một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại. Để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ đưa ra những dạng cụ thể cho đề tài luận văn thạc sĩ luật thương mại.

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về mua bán hàng hóa
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về cung ứng dịch vụ
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về xúc tiến thương mại
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về các hoạt động trung gian thương mại
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về một số hoạt động thương mại
 • ……….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại hay và tiêu biểu

1.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về mua bán hàng hóa

 1. Trình bày về hình thức mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu về hàng hóa cấm kinh doanh, hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
 3. Thực trạng áp dụng biện pháp khẩn cấp đối với hàng hóa lưu thông trong nước theo quy định của pháp luật.
 4. Đánh giá về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật.
 5. Trình bày hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo luật thương mại 2005.
 6. Nghiên cứu về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa theo quy định.
 7. Phân tích dưới góc độ pháp luật hành động chuyển khẩu hàng hóa.
 8. Thực tế quy định áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.
 9. Trình bày về quy định nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 10. Đánh giá hiệu quả pháp lý của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa.
 11. Thực tế quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa.
 12. Đánh giá về điều kiện giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 13. Nghiên cứu về các bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã thỏa thuận theo quy định.
 14. Đánh giá về trách nhiệm khi giao hàng có liên quan đến người vận chuyển.
 15. Nghiên cứu hoạt động pháp lý của thời gian giao hàng.
 16. Trình bày các quy định pháp lý đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng.
 17. Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng theo quy định của pháp luật.
 18. Các biện pháp khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng.
 19. Yếu tố pháp lý của hoạt động kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng.
 20. Trình bày nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

2.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về cung ứng dịch vụ

 1. Các hình thức hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về quyền cung ứng và sử dụng dịch vụ của thương nhân.
 3. Trình bày dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện.
 4. Thực trạng áp dụng các biện pháp khẩn cấp đối với hoạt động cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ.
 5. Đánh giá quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ.
 6. Nghiên cứu nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc.
 7. Phân tích nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất.
 8. Nghiên cứu pháp lý của hoạt động hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ.
 9. Trình bày về quyền yêu cầu của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.
 10. Phân tích nghĩa vụ pháp lý của khách hàng theo quy định của pháp luật.
 11. Nghiên cứu thực tế nghĩa vụ; “Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp.” của khách hàng.
 12. Trình bày về thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật.
 13. Nghiên cứu về thời hạn hoàn thành dịch vụ theo quy định của luật thương mại 2005.
 14. Đánh giá về nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc.
 15. Trình bày thực tế nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định của bên cung ứng dịch vụ.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự

3.Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại về xúc tiến thương mại

 1. Trình bày về cơ sở pháp lý của hoạt động khuyến mại theo quy định của luật thương mại 2005.
 2. Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ khuyến mãi trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 3. Đánh giá về hợp đồng dịch vụ khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiên cứu thực tế quyền khuyến mại của thương nhân theo quy định của pháp luật.
 5. Trình bày về các hình thức khuyến mại theo quy định của luật thương mại 2005.
 6. Yếu tố pháp lý của hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại bước giảm giá khuyến mãi theo quy định của pháp luật.
 7. Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 8. Trình bày nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại theo quy định của luật thương mại 2005.
 9. Đánh giá về thông tin phải thông báo công khai đối với hình thức khuyến mại.
 10. Nghiên cứu hoạt động bảo đảm bí mật thông tin về chương trình nội dung khuyến mại theo quy định.
 11. Phân tích về các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại của Luật thương mại 2005.
 12. Nghiên cứu thực tế hoạt động đăng ký khuyến mại thông báo kết quả khuyến mãi với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
 13. Trình bày cơ sở pháp lý của quảng cáo thương mại.
 14. Quyền quảng cáo thương mại theo quy định của luật thương mại 2005.
 15. Trình bày về kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại trên thị trường Việt Nam hiện nay.
 16. Đánh giá về các phương tiện quảng cáo thương mại trên thị trường.
 17. Quyết định của pháp luật về việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại
 18. Phân tích về quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại.
 19. Nghiên cứu thực tế các quảng cáo thương mại bị cấm trên thị trường hiện nay.
 20. Trình bày về quyền của bên thuê quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật.
 21. Đánh giá về nghĩa vụ cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại các thông tin chung thực chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hóa của quảng cáo thương mại.
 22. Trình bày về quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật.
 23. Đánh giá về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại đối với việc thực hiện tổ chức quảng cáo trung thực chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hóa.
 24. Nghiên cứu về nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật.
 25. Phân tích về quyền trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ theo quy định của luật thương mại 2005.
 26. Đánh giá về thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 27. Đánh giá về điều kiện đối với hàng hóa dịch vụ trưng bày giới thiệu.
 28. Trình bày các trường hợp cấm trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ.
 29. Nghiên cứu quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ.
 30. Trình bày về nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

4.Luận Văn Luật Thương Mại về các hoạt động trung gian thương mại.

 1. Cơ sở pháp lý của đại diện cho thương nhân theo quy định của luật thương mại 2005.
 2. Trình bày về hợp đồng đại diện cho thương nhân được thành lập văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương.
 3. Đánh giá về thời hạn đại diện thương nhân theo quy định của pháp luật.
 4. Nghiên cứu về nghĩa vụ của bên đại diện khi thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và lợi ích của bên giao đại diện.
 5. Phân tích về nghĩa vụ của bên giao đại diện theo quy định của pháp luật.
 6. Đánh giá về quyền hưởng thù lao đại diện của bên đại diện.
 7. Trình bày về việc thanh toán chi phí phát sinh theo quy định của luật thương mại 2005.
 8. Đánh giá cơ sở pháp lý của môi giới Thương mại.
 9. Nghiên cứu thực tế nghĩa vụ của bên môi dưới thương mại.
 10. Phân tích nghĩa vụ của bên được môi giới về cung cấp các thông tin tài liệu phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa dịch vụ.
 11. Trình bày cơ sở pháp lý của quyền hưởng thụ lao môi giới theo quy định của pháp luật.
 12. Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.
 13. Đánh giá về quyền của bên ủy thác mua bán hàng hóa.
 14. Phân tích nghĩa vụ pháp lý của bên ủy thác mua bán hàng hóa đối với việc cung cấp thông tin tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác.
 15. Đánh giá về nghĩa vụ của bên nhận ủy thác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 16. Trình bày về đại lý thương mại theo quy định của pháp luật.
 17. Đánh giá về hợp đồng đại lý thương mại theo quy định của luật thương mại 2005.
 18. Trình bày cơ sở pháp lý về các hình thức đại lý thương mại.
 19. Nghiên cứu về quyền sở hữu trong đại lý thương mại theo quy định của pháp luật.
 20. Đánh giá về quyền của bên giao đại lý trong trường hợp có thỏa thuận.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

5.Luận Văn Luật Thương Mại về một số hoạt động thương mại.

 1. Cơ sở pháp lý của hoạt động gia công trong thương mại.
 2. Trình bày về hợp đồng gia công thương mại theo quy định của pháp luật.
 3. Đánh giá về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công theo quy định của pháp luật.
 4. Phân tích quyền và nghĩa vụ của bên nhận giao thông theo quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Cơ sở pháp lý của hoạt động đấu giá hàng hóa.
 6. Trình bày vấn đề pháp lý của người tổ chức đấu giá hàng hóa.
 7. Phân tích các nguyên tắc đấu giá hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005.
 8. Trình bày về quyền và nghĩa vụ của người tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
 9. Nghiên cứu quyền của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá theo quy định của luật thương mại 2005.
 10. Đánh giá về nghĩa vụ của người bán hàng không phải là người tổ chức đấu giá.
 11. Trình bày hoạt động thông báo cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa là đối tượng cầm cố thế chấp.
 12. Nghiên cứu về nội dung thông báo và niêm yết đấu giá hàng hóa.
 13. Trình bày cơ sở pháp lý của việc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật.
 14. Hiệu quả pháp lý của đăng ký quyền sở hữu về đấu giá hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 15. Phân tích về các vấn đề trách nhiệm đối với hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo và niêm yết.
 16. Trình bày cơ sở pháp lý của đấu thầu hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật.
 17. Căn cứ vào lượt thương mại 2005 tiến hành phân biệt và so sánh hình thức đấu thầu và phương thức đấu thầu.
 18. Vấn đề pháp lý của hoạt động quản lý hồ sơ dự thầu.
 19. Thực trạng việc bảo mật thông tin đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 20. Phân tích về quyền và nghĩa vụ bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005.
 21. Trình bày cơ sở pháp lý của dịch vụ logistics trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật.
 22. Đánh giá quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics hiện hành.
 23. Nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong hoạt động logistics.
 24. Trình bày về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic theo quy định của luật thương mại 2005.
 25. Phân tích về quyền cầm giữ và định đoạt hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 26. Đánh giá về nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic khi cầm giữ hàng hóa.
 27. Trình bày về hoạt động quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và dịch vụ quá cảnh hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005.
 28. Quyết định của pháp luật về những hành vi bị cấm trong bối cảnh hàng hóa qua biên giới Việt Nam.
 29. Đánh giá về quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ quá cảnh.
 30. Trình bày quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua biên giới Việt Nam.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Lao Động

Trên đây là những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Thương Mại được chúng tôi tổng hợp từ những nguồn tin uy tín. Chúng tôi đã chia vấn đề nghiên cứu thành nhiều dạng cụ thể giúp bạn có thể hình dung và có nhiều thông tin cho đề tài về luận văn của mình. Mong rằng với những thông tin Chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp ích được các bạn trong quá trình tìm kiếm một đề tài luận văn thạc sĩ luật thương mại phù hợp và sáng tạo.

===>Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

Hotline: 0936885877 (zalo/tele/viber)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877