Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết này của chúng tôi nhằm mục đích giới thiệu tới các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự hay, ấn tượng. Hiện nay có rất nhiều bạn học viên đang trong quá trình nghiên cứu và thực hiện một đề tài luận văn thạc sĩ luật tố tụng dân sự. Khó khăn lớn nhất mà các bạn phải đối mặt chính là lựa chọn một đề tài phù hợp, sáng tạo, ấn tượng cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Chính vì thế chúng tôi đã tiến hành tổng hợp và đưa ra được danh sách đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự cho các bạn tham khảo.

Những dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự tiêu biểu

Luật tố tụng dân sự là một ngành học rộng bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn sinh viên có nhiều phương diện, khía cạnh để khai thác cho bài luận văn thạc sĩ luật tố tụng dân sự của mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số dạng cơ bản của Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự.

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về các nguyên tắc
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về thẩm quyền của tòa án
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về thành phần giải quyết vụ việc dân sự
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về người tham gia tố tụng dân sự
 • ………..
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự hay và ấn tượng

Để giải quyết khó khăn trước mắt của các bạn học viên về thể loại đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự. Chúng tôi sẽ chia sẻ đưa ra cho các bạn những gợi ý bao gồm 100+ đề tài luận văn thạc sĩ luật tố tụng dân sự ý nghĩa. Hy vọng sẽ giúp các bạn lựa chọn được một đề tài luận văn thạc sĩ luật tố tụng dân sự phù hợp.

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về các nguyên tắc

 1. Trình bày nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự.
 2. Nghiên cứu quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng dân sự.
 3. Thực trạng việc thực hiện quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong Bộ luật tố tụng dân sự.
 4. Nghiên cứu về nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự.
 5. Trình bày về trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng cứ của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong tố tụng dân sự.
 6. Phân tích thực trạng nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự.
 7. Đánh giá về nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.
 8. Từ thực tiễn tòa án nhân dân tối cao trình bày về nguyên tắc hòa giải trong tố tụng dân sự.
 9. Nghiên cứu thực tế nguyên tắc hội thảo nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự trong tố tụng dân sự.
 10. Đánh giá về hoạt động thẩm phán hội thẩm của nhân dân Xét xử vụ án dân sự thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
 11. Trình bày trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.
 12. Nghiên cứu về nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể trong tố tụng dân sự.
 13. Đánh giá về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư khách quan trong tố tụng dân sự.
 14. Nghiên cứu nguyên tắc bảo đảm chế độ xét xử sơ thẩm phúc thẩm trong tố tụng dân sự.
 15. Trình bày thực tế về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án quyết định của tòa án chung 2015.
 16. Nghiên cứu về trách nhiệm chuyển giao tài liệu giấy tờ của tòa án nhân dân trong bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 17. Đánh giá về hoạt động kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
 18. Trình bày về nguyên tắc việc tham gia tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 19. Nghiên cứu về hoạt động bảo đảm tranh tụng trong xét xử tố tụng dân sự tại tòa án nhân dân tối cao.
 20. Đánh giá về nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại tố cáo trong tố tụng dân sự.

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về thẩm quyền của tòa án.

 1. Trình bày về những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân.
 2. Thực trạng việc giải quyết tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân Với cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa.
 3. Nghiên cứu tố tụng dân sự trong tranh chấp về sở hữu và các quyền đối với tài sản trong học viện giải quyết của tòa án.
 4. Thực trạng việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án trong tố tụng dân sự.
 5. Đánh giá về việc giải quyết tranh chấp liên quan tới hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 6. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
 7. Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.
 8. Những tranh chấp về hôn nhân gia đình và thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nghiên cứu từ thực tiễn tòa án nhân dân tối cao.
 9. Đánh giá về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 10. Những tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 11. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án liên quan tới Tố tụng dân sự.
 12. Trình bày những yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án trong bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 13. Thẩm quyền của tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức trong tố tụng dân sự.
 14. Thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện trong việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm từ những tranh chấp về dân sự hôn nhân và gia đình.
 15. Tranh chấp về lao động giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp huyện trong tố tụng dân sự.
 16. Đánh giá về yêu cầu về dân sự đối với quy định tòa án nhân dân có thể có thẩm quyền giải quyết theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 17. Trình bày thẩm quyền của tòa án chuyên trách tòa án nhân dân cấp huyện theo thủ tục sơ thẩm những việc về kinh doanh thương mại.
 18. Đánh giá thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp tỉnh theo thủ tục những vụ việc về dân sự hôn nhân và gia đình.
 19. Trình bày thẩm quyền của tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục xuất khẩu những chức trách yêu cầu học tập quy định tại điều 37 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 20. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ về giải quyết các vụ án dân sự trong tố tụng dân sự.
 21. Trình bày thẩm quyền của tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn người yêu cầu trong việc giải quyết tranh chấp về dân sự hôn nhân và gia đình kinh doanh thương mại Lao Động.
 22. Nghiên cứu thực tế việc chuyển vụ việc dân sự cho các tòa án khác giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền trong vụ việc dân sự.
 23. Nghiên cứu về nguyên tắc xác định thẩm quyền của tòa án trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng.
 24. Đánh giá về nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng trong tố tụng dân sự.
 25. Hiệu quả pháp lý của việc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thẩm quyền giải quyết.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự về cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng.

 1. Trình bày cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.
 2. Nghiên cứu nhiệm vụ quyền hạn của chánh án tòa án trong tố tụng dân sự.
 3. Trình bày về nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng dân sự.
 4. Thực tiễn nhiệm vụ quyền hạn của hội thảo nhân dân khi mở các phiên tòa tố tụng dân sự.
 5. Đánh giá về nhiệm vụ quyền hạn của thẩm tra viên theo quy định của pháp luật trong tố tụng dân sự.
 6. Nghiên cứu thực tế nhiệm vụ quyền hạn của thư ký tòa án theo quy định của pháp luật trong bộ luật tố tụng dân sự.
 7. Đánh giá về những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.
 8. Phân tích về quyết định thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân trong tố tụng dân sự.
 9. Đánh giá về việc thay đổi Thư ký tòa án thẩm tra viên theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 10. Nghiên cứu các thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân thẩm tra viên thư ký tòa án trong tố tụng dân sự.
 11. Trình bày về quyết định thay đổi thẩm phán hội thẩm nhân dân thẩm tra viên thư ký tòa án trong tố tụng dân sự.
 12. Những vụ Thiên hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự.
 13. Đánh giá về nhiệm vụ quyền hạn của kiểm sát viên trong tố tụng dân sự.
 14. Trình bày về thủ tục từ chối tiến hành tố tụng hoặc đề nghị thay đổi kiểm sát viên kiểm tra viên trong tố tụng dân sự.
 15. Phân tích về quyết định thay đổi kiểm sát viên kiểm tra viên trong tố tụng dân sự theo quy định của pháp luật.

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Người Tiêu Dùng

Luận Văn Luật Tố Tụng Dân Sự về thành phần giải quyết vụ việc dân sự.

 1. Nghiên cứu hoạt động của hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự trong tố tụng dân sự.
 2. Đánh giá về thực tế hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo quy định của pháp luật.
 3. Trình bày thực tế xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn.
 4. Nghiên cứu hội đồng xét xử giám đốc thẩm tái thẩm vụ án dân sự theo quy định của pháp luật.
 5. Phân tích về thành phần giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật.
 6. Thực trạng yêu cầu về dân sự giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình trong tố tụng dân sự.
 7. Thành phần giải quyết vụ việc dân sự trong kinh doanh thương mại theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 8. Đánh giá về yêu cầu dân sự đối với các vụ án dân sự về lao động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 67 bộ luật tố tụng dân sự cho một thẩm phán quyết định.
 9. Nghiên cứu về Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm tái thẩm bằng hội đồng xét xử gồm năm thẩm phán toàn thị thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đối với các vụ án dân sự.
 10. Phân tích quy định Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm tái thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 3 phòng khám hoặc toàn thể ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao.
 11. Hiệu quả pháp lý của các thành phần giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của luật tố tụng dân sự.
 12. Cơ sở pháp lý của các thành phần giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật.
 13. Đánh giá về tính hợp pháp hợp hiến của thành phần giải quyết vụ việc dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự.
 14. Trình bày về địa vị pháp lý của hộ gia đình được quy định trong Bộ luật dân sự 2015.
 15. Đánh giá về thực trạng xét xử sơ thẩm các vụ án dân sự theo quy định của pháp luật.

===> Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

Luận Văn Luật Tố Tụng Dân Sự về người tham gia tố tụng.

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của đương sự trong vụ việc dân sự là cơ quan tổ chức cá nhân.
 2. Nghiên cứu về năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự.
 3. Đánh giá quyền nghĩa vụ của đương sự trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 4. Trình bày quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 5. Đánh giá yếu tố pháp lý của quyền nghĩa vụ của Mị đơn theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 6. Phân tích quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của bộ luật dân sự 2015.
 7. Trình bày quyền kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.
 8. Cơ sở pháp lý của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự.
 9. Đánh giá về quyền nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định của pháp luật.
 10. Nghiên cứu cơ sở pháp lý của người làm chứng theo quy định của pháp luật.
 11. Đánh giá về quyền nghĩa vụ của người làm chứng trong bộ luật tố tụng dân sự.
 12. Phân tích các quy định về quyền và nghĩa vụ của người giám định trong Bộ luật tố tụng dân sự.
 13. Trình bày cơ sở pháp lý liên quan tới người phiên dịch trong tố tụng dân sự.
 14. Đánh giá về quyền nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng dân sự.
 15. Nghiên cứu thực tế thủ tục từ chối giám định phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định người phiên dịch theo quy định của pháp luật.
 16. Đánh giá quyết định việc thay đổi người giám định người phiên dịch theo quy định của pháp luật trong tố tụng dân sự.
 17. Trình bày quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người đại diện trong tố tụng dân sự.
 18. Phân tích các chỉ định người đại diện trong tố tụng dân sự.
 19. Trình bày cơ sở pháp lý của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự.
 20. Hậu quả của việc chấm dứt đại diện trong tố tụng dân sự nghiên cứu từ thực tiễn tòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn. Những đề tài này được tổng hợp, chọn lọc từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên có thể giúp các bạn tạo nên được một đề tài luận văn thạc sĩ luật tố tụng dân sự hay và ấn tượng.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877