Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

Bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn danh sách những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự. Hiện nay đã có rất nhiều sinh viên đã và đang nghiên cứu một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ, có nhiều bạn sinh viên còn gặp khó khăn. Mà khó khăn lớn nhất chính là lựa chọn đề tài cho bài luận văn thạc sĩ luật tố tụng hình sự của mình. Hiểu được khó khăn này của các bạn sinh viên, chúng tôi đã tiến hành tham khảo, tổng hợp và đưa ra cho các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự hay, ấn tượng.

Dạng đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự tiêu biểu

Có nhiều dạng đề tài phổ biến của Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự mà các bạn học viên đã biết đến. Nhưng cũng có nhiều dạng đề tài các bạn sinh viên, học viên chưa nghe đến. Ngành luật tố tụng hình sự là một nhóm ngành rộng gồm nhiều ngành nhỏ và dạng khác nhau. Chính vì thế có nhiều dạng đề tài các bạn có thể nghiên cứu cho Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự của mình như sau:

 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về nguyên tắc giải quyết tố tụng hình sự
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về bảo vệ, bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về chứng minh và chứng cứ
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về thẩm quyền giải quyết tố tụng hình sự
 • Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về văn bản tố tụng hình sự
 • ……….
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự
Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

Những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự nổi bật

Để giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều thông tin tham khảo hơn cũng như là nhiều ý tưởng hay cho đề tài luận văn thạc sĩ luật tố tụng hình sự của mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự tiêu biểu + ấn tượng. Hãy tham khảo để thu thập nhiều thông tin bổ ích cho đề tài nghiên cứu của mình bạn nhé.

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về nguyên tắc giải quyết tố tụng hình sự

 1. Trình bày nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự.
 2. Đánh giá hiệu quả pháp lý của nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.
 3. Nghiên cứu thực tế nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật trong tố tụng hình sự.
 4. Trình bày về nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
 5. Quan điểm về nguyên tắc: “Bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân; danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân.”
 6. Nghiên cứu tính hợp hiến, hợp pháp của nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tôi.
 7. Đánh giá về nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân.
 8. Phân tích góc độ pháp lý của nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự.
 9. Trình bày tính xác định sự thật của vụ án theo quy định của luật tố tụng hình sự.
 10. Nghiên cứu về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.
 11. Đánh giá về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
 12. Trình bày về trách nhiệm khởi tố và xử lý ụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
 13. Nghiên cứu về nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra của tố tụng hình sự.
 14. Đánh giá về trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự.
 15. Phân tích nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 16. Trình bày về hoạt động thực hiện chế độ xét xử có hội thẩm tham gia.
 17. Nghiên cứu thực tế hoạt động thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân them pháp luật.
 18. Đánh giá về hoạt động xét xử tập thể của tòa án theo quy định của luật tố tụng.
 19. Nghiên cứu thực tế nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng, công khai theo quy định của luật tố tụng hình sự.
 20. Trình bày về hoạt động tranh tụng trong xét xử được bảo đảm theo quy định của pháp luật.
 21. Nghiên cứu thực tế chế độ xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm theo quy định của pháp luật.
 22. Đánh giá về thực tế nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án.
 23. Phân tích thực tế nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự – từ thực tế tòa án nhân dân tối cao.
 24. Đánh giá về nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.
 25. Nghiên cứu thực tế nguyên tắc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự.

===> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hình Sự: 99 Đề Tài và 10 Bài Mẫu

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về thẩm quyền giải quyết tố tụng hình sự

 1. Trình bày thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về thẩm quyền của cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra.
 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.
 4. Nghiên cứu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên.
 5. Thực tế nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra.
 6. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
 7. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp trưởng, cấp phó, cán bộ điều tra của các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
 8. Đánh giá về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát.
 9. Nghiên cứu về thực trạng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên.
 10. Thực tế nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm tra viên theo quy định của pháp luật.
 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án theo quy định của luật tố tụng hình sự.
 12. Trình bày về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán theo quy định của luật tố tụng hình sự.
 13. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội thẩm từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.
 14. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án nghiên cứu từ thực tiễn tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm tra viên theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Dân Sự

Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự về bảo vệ, bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự

 1. Quy định của pháp luật về người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự.
 2. Đánh giá quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của pháp luật.
 3. Nghiên cứu thực tế thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng.
 4. Phân tích dưới góc độ pháp luật về lựa chọn người bào chữa theo luật tố tụng hình sự.
 5. Đánh giá về hiệu quả pháp lý của hoạt động thay đổi hoặc từ chối người bào chữa.
 6. Nghiên cứu thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 7. Trình bày về trách nhiệm thông báo cho người bào chữa.
 8. Đánh giá về hoạt động thu thập, giao chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa theo quy định của pháp luật.
 9. Nghiên cứu quyết định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác người bị kiến nghị khởi tố theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 10. Phân tích quyền và nghĩa vụ của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
 11. Trình bày về hoạt động người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại đương sự có nghĩa vụ giúp bị hại đương sự về pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
 12. Nghiên cứu từ thực tiễn tòa án nhân dân tối cao hoạt động đọc ghi chép sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án.
 13. Đánh giá pháp lý về việc thu thập giao chứng cứ tài liệu của vật có liên quan tới việc bào chữa phục vụ cho quá trình bào chữa.
 14. Nghiên cứu thực tế hoạt động bắt kéo đang bị tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
 15. Nghiên cứu từ thực tế tòa án nhân dân tối cao việc đăng ký thủ tục bào chữa theo quy định của pháp luật.

===> Chia Sẻ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Luận Văn Luật Tố Tụng Hình Sự về chứng minh và chứng cứ.

 1. Trình bày những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
 2. Cơ sở pháp lý của chứng cứ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 3. Nghiên cứu về nguồn chứng cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Trình bày về hoạt động thu thập chứng cứ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có quyền tiến hành tố tụng tiến hành hoạt động thu thập chứng cứ theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 5. Nghiên cứu về thực tế pháp lý của vật chứng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.
 6. Đánh giá các quy định về bảo quản vật chứng nguyên vẹn không để mất mát , lẫn lộn hư hỏng theo quy định của pháp luật.
 7. Nghiên cứu về lời khai của người làm chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Trình bày dưới góc độ pháp lý lời khai của người bị hại về tội phạm vụ án quan hệ giữa họ với người bị buộc tội và trả lời những câu hỏi được đặt ra.
 9. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về lời khai của nguyên đơn dân sự bị đơn dân sự đối với những tình tiết liên quan tới việc bồi thường thiệt hại do tội phạm gây ra.
 10. Đánh giá về yếu tố pháp lý của lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới vụ án.
 11. Hiệu quả pháp lý của lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp người bị tố xác người bị kiến nghị khởi tố người phạm tội tự thú đầu thú người bị bắt bị tạm giữ theo quy định của pháp luật.
 12. Đánh giá về lời khai của người tố giác báo tin về tội phạm.
 13. Nghiên cứu từ thực tế Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng về lời khai của người chứng kiến vụ án.
 14. Nghiên cứu thực tế lời khai của bị can bị cáo trình bày về những tình tiết của vụ án theo quy định của pháp luật.
 15. Đánh giá yếu tố pháp lý của lời khai Dữ liệu điện tử về chữ số hình ảnh âm thanh phục vụ cho quá trình bào chữa, làm rõ vụ án.
 16. Đánh giá về kết luận giám định của vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.
 17. Trình bày về việc kết luận định giá tài sản trong bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 18. Nghiên cứu thực tế biên bản về hoạt động kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm khởi tố điều tra truy tố xét xử theo quy định của pháp luật.
 19. Đánh giá về kết quả thực hiện ủy thác Tư pháp và hợp tác quốc tế khác từ thực tiễn của tòa án nhân dân tối cao.
 20. Thực trạng việc thu thập vật chứng phục vụ cho quá trình làm rõ vụ án theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 21. Trình bày về quá trình xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 22. Thực tế việc thu thập phương tiện điện tử dữ liệu điện tử phục vụ cho vụ án.
 23. Đánh giá về hoạt động kiểm tra đánh giá chứng cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 24. Nghiên cứu thực tế việc thu thập các tài liệu đồ vật khác có trong vụ án Từ thực tiễn tòa án nhân dân tối cao về các vụ án hình sự.
 25. Đánh giá hiệu quả pháp lý của các chứng cứ phục vụ cho quá trình làm rõ vụ án hình sự theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.

===> Chia Sẻ Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Quốc Tế

Luận Văn Luật Tố Tụng Hình Sự về biện pháp ngăn chặn biện pháp cưỡng chế.

 1. Trình bày cơ sở pháp lý của các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
 2. Đánh giá về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp trong bộ luật tố tụng hình sự.
 3. Nghiên cứu về thực tế Việc bắt người phạm tội quả tang theo quy định của pháp luật.
 4. Thực trạng việc bắt người đang bị truy nã theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 5. Trình bày quá trình bắt bị can bị kéo để tạo ra phục vụ cho quá trình xét xử của vụ án.
 6. Đánh giá về những việc cần làm ngay sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp bắt người hoặc nhận người bị giữ bị bắt theo quy định của pháp luật.
 7. Trình bày về biên bản về việc giữa người trong trường hợp khẩn cấp biên bản bắt người theo quy định của pháp luật hiện hành.
 8. Nghiên cứu thực tế việc thông báo về việc giữ người trong việc học khẩn cấp và bắt người.
 9. Phân tích giữa góc độ pháp luật của hoạt động tạm giữ và thời hạn tạm giữ.
 10. Trình bày về hình thức tạm giam theo quy định của Bộ Luật Hình Sự 2015.
 11. So sánh và phân biệt giữa tạm giữ và tạm giam được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 12. Đánh giá về việc chăm lo người thân thích và bảo quản tài sản của người bị tạm giữ tạm giam theo quy định của pháp luật.
 13. Trình bày về hoạt động bảo lĩnh trong bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 14. Nghiên cứu từ thực tế của cơ quan điều tra Viện kiểm sát đối với hoạt động đặt tiền để bảo đảm.
 15. Đánh giá góc độ pháp lý của hoạt động cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can bị cáo.
 16. Trình bày về việc hình thức xử phạt tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can bị cáo theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự.
 17. Nghiên cứu về hình thức Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
 18. Trình bày cơ sở pháp lý của các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
 19. Nghiên cứu về hình thức cũng chỉ áp giải dẫn giải đối với bị can bị cáo.
 20. Trình bày về việc kê biên tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
 21. Đánh giá hiệu quả pháp lý của hoạt động Phong tỏa tài sản của bị can bị cáo.
 22. Phân tích biện pháp cưỡng chế vì bỏ biện pháp kê biên tài sản Phong tỏa tài sản theo quy định của pháp luật.
 23. Trách nhiệm của các bên tham gia khi tiến hành biện pháp cưỡng chế.
 24. Quyền và nghĩa vụ lợi ích của bị cáo khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế.
 25. Đánh giá về tính hợp pháp hợp hiến của các biện pháp cưỡng chế được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Trên đây, là những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự tiêu biểu mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Chúng tôi hy vọng với những gì mình chia sẻ ở trên có thể giúp ích được các bạn trong việc lựa chọn một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự phù hợp, ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Tham Khảo Giá Dịch Vụ Làm Luận Văn Là Bao Nhiêu? Bảng giá 2022

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877