Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

          Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản hay và điểm cao. Nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn và hạn chế của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Có thể giúp các bạn có những thông tin mới, sáng tạo cho bài khóa luận hay cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo chất lượng cao. Ngay sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc từ nhiều nguồn tin uy tín.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản
Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản

===> Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Cho Vay Bất Động Sản Hay Nhất Hiện Nay

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 1: Phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC.

          Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu Khóa Luận Thất Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Đề tài đã phân tích làm rõ công tác phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Đề tài nghiên cứu của tất cả 54 trang và được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận về phát triển thị trường kinh doanh bất động sản; chương 2 Phân tích quá trình phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC; chương 3 tiến hành đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 2: Phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng.

          Tiếp theo sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Nội dung chính của bài viết là vấn đề phát triển kinh doanh bất động sản qua thực tế tại Công ty cổ phần xây dựng sông Hồng. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra một số lý luận về tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh bất động sản và các nguyên tắc trong vấn đề kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó tác giả cũng đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng. Chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp này trong quá trình phát triển kinh doanh bất động sản.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 3: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Luxury home.

          Dưới đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường đại học Sài Gòn. Đề bài đi sông nghiên cứu về công tác phát triển hoạt động môi giới bất động sản qua thực tế tại Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản luxuryhome. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã thể hiện hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về bất động sản và kinh doanh bất động sản. Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về môi giới bất động sản. Khách sạn cũng đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp thu thập tài liệu. Kết cấu của bài viết được chia thành ba chương lớn.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Shun Chung.

          Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường đại học Sài Gòn. Bài viết tiến hành tìm hiểu và đưa ra Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản. Đề tài nghiên cứu của tất cả 64 trang được thể hiện dựa trên ba nội dung chính sau: chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; chương 2 phân tích thực trạng kinh doanh bất động sản tại đơn vị này; chương 3 tiến hành đưa ra các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh bất động sản tại đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 5: Phân tích quy trình cho vay mua bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam chi nhánh Huế.

          Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản số năm này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của bài viết là Phân tích quá trình cho vay mua bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam. Đề tài nghiên cứu đã cho thấy được các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng tới quy trình cho vay bất động sản tại đơn vị này. Cùng với đó tiến hành phân tích và chỉ ra được các điều kiện Mục đích và quyết định về thời hạn cho vay cũng như định giá tài sản đảm bảo cho hoạt động cho vay bất động sản. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra sự phán về tình hình bất động sản trong tương lai và nhu cầu về cho mua vay bất động sản.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 6: Áp dụng thuyết năng lực động để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bất động sản phố son.

          Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây là đề tài Khóa Luận Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề áp dụng thêm năng lực động để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty bất động sản. Đề tài nghiên cứu đã phân tích đầy đủ mọi góc độ nội dung của vấn đề nghiên cứu. Và chỉ ra được các đặc điểm của nguồn lực tạo lợi thế kinh doanh cho doanh nghiệp đối với vấn đề bất động sản. Bên cạnh đó tác giả cũng chỉ ra thực trạng mua hàng khách hàng tại đơn vị bất động sản phố son cùng với các phân tích khác nhau trên nhiều phương diện.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 7: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại dự án An Cựu City.

          Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Đề tài triển khai nghiên cứu về vấn đề các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân đối với dự án An Cựu City. Đề tài có tất cả 121 trang được phân tích và thể hiện nội dung dựa trên ba chương cơ bản như sau: chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn chung về công tác bất động sản và đầu tư cá nhân; chương 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại dự án An Cựu City; chương 3 tác giả đề ra kiến nghị và kết luận chung cho đề tài nghiên cứu.

===> Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế Chính Trị Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 8: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần APEC land Huế.

          Dưới đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Bài viết đi sông nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần APEC Land Huế. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã cho thấy được thị trường bất động sản và những vấn đề liên quan đến hành vi của người tiêu dùng. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua bất động sản của khách hàng cá nhân tại đơn vị này. Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát đó tác giả đưa ra các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy quyết định mua của khách hàng cá nhân tại công ty cổ phần Apec land Huế dựa trên 5 tiêu chí khác nhau.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 9: Thực trạng hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh sở giao dịch 2.

          Ngay sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chính của bài viết là thực trạng hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh sở giao dịch số 2. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2013 với tất cả 88 trang và kết cấu được chia thành ba chương lớn. Trong phần đầu tiên tác giả đã chỉ ra được các lý thuyết về định giá bất động sản thế chấp dựa trên hai tiêu chí khác nhau. Tiếp theo phân tích về thực trạng công tác đánh giá bất động sản thế chấp tại BIDV. Từ những dữ liệu đó tiến hành đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 10: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần bất động sản CT.

          Tiếp theo sau đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Mobile triển khai nghiên cứu và phân tích về tình hình tài chính của công ty cổ phần bất động sản CT. Bài viết có tất cả 100 trang về kết cấu được chia thành các chương như sau: chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về tình hình phân tích tài chính; chương 2 phân tích tổng quan ngành bất động sản tại đơn vị nghiên cứu; chương 3 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần bất động sản CT; chương 4 đánh giá và nhận xét đưa ra kiến nghị chung về chiến lược tài chính cho doanh nghiệp này.

Bài mẫu khóa luận số 11: Thực trạng định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại Cổ Phần Đại Tín.

          Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản nghiên cứu về công tác định giá bất động sản qua thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã đưa ra được các quy định chung của ngân hàng về bất động sản thế chấp dựa trên các tiêu chuẩn và các loại bất động sản. Cùng với đó phân tích vẻ thực trạng công tác định giá bất động sản thế chấp tại phòng kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần đại tín chi nhánh Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu thực tế và khảo sát tác giả đã đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện vấn đề định giá bất động sản của doanh nghiệp này.

Bài mẫu khóa luận số 12: Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam.

          Đây là đề tài Khóa Luận Ngành Bất Động Sản của sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết này là vấn đề pháp luật đối với công tác môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay. Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra được các quy định của pháp luật Việt Nam về môi giới bất động sản và pháp luật thế giới về vấn đề này. Từ cơ sở lý luận trên tiến hành phân tích thực trạng thực tiễn điều chỉnh môi giới bất động sản theo pháp luật Việt Nam. Căn cứ vào đó cho thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về vấn đề môi giới bất động sản. Và cũng cho thấy các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đối với vấn đề này.

 

Bài mẫu khóa luận số 13: Nghiên cứu mô hình xác định sai lệch trên báo cáo tài chính của các công ty thuộc ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

          Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Bất Động Sản cuối cùng trong danh sách này là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Tây Đô. Đề tài đi xong nghiên cứu về mô hình xác định Sao lại trên báo cáo tài chính của các thông tin thuộc ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã chỉ ra được những động cơ gây ra lận trên báo cáo tài chính bất động sản và những thủ thuật gian lận trong vấn đề này. Đồng thời tác Thảo cũng đã tiến hành phân tích tổng quan về thị trường bất động sản tại Việt Nam. Căn cứ vào kết quả thảo luận và quan điểm cá nhân của mình tác giả đã tiến hành đề xuất các kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác định sai lệch trên báo cáo tài chính của các công ty thuộc ngành bất động sản.

          Như vậy chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản điểm cao. Những bài mẫu này đã được chúng tôi đánh giá và chọn lọc thông qua nhiều tiêu chí khác nhau. Không những thế các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu trên về để nghiên cứu thêm. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

===> Dịch Vụ Làm Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp UY TÍN – CHẤT LƯỢNG từ các bạn CTV chuyên ngành KINH NGHIỆM LÂU NĂM. Bạn sẽ không sợ mất tiền – ko có bài khi đến với dịch vụ của Luận Văn Tri Thức

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877