Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

          Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May điểm cao. Nhằm giải quyết nhu cầu cũng như là những khó khăn mà các bạn sinh viên thường gặp phải khi phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Như là khó khăn trong việc triển khai phân tích nội dung, vướng mắc về hình thức trình bày. Sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may đã được chúng tôi đánh giá và tổng hợp trên nhiều phương diện khác nhau. Các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để tham khảo sâu hơn.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May
Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May

===> Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 1: Một số giải pháp phát triển hoạt động gia công may mặc xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Doosol Việt Nam.

          Đầu tiên là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Dệt May nghiên cứu về hoạt động gia công may mặc xuất khẩu ở Việt Nam. Trong bài viết tác giả đã chỉ ra xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thúc đẩy các mối quan hệ giữa các nước trên thế giới phát triển từ đó đòi hỏi giao thông trong may mặc cũng cần phải xuất khẩu và phát triển. Từ việc phân tích và đánh giá thực trạng tại đơn vị nghiên cứu ở tác giả đưa ra một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy hoạt động ra không may mà xuất khẩu tại đơn vị này. Bài viết có tất cả 78 trang mới kết cấu được chia thành ba chương cơ bản.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 2: Thực trạng vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm may tại công ty cổ phần dệt may công nghiệp Hà Nội.

          Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận Ngành công nghiệp dệt may nghiên cứu về vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm qua thực tiễn tại công ty cổ phần dệt may Thành phố Hà Nội. Chương 1 tác giả đã đưa ra vấn đề lý luận về công tác nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tổng quan về đơn vị nghiên cứu. Chương 2 phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm may mặc và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm tại đơn vị này. Chương 3 đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dệt may tại công ty cổ phần dệt may công nghiệp Hà Nội.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 3: Thực trạng và giải pháp đổi mới công nghệ ngành dệt may hiện nay.

          Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành công nghiệp dệt may nghiên cứu về vấn đề giải pháp đổi mới công nghệ ngành dệt may ở nước ta. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được những vấn đề chung về đổi mới công nghệ trong ngành dệt may. Thứ hai tác giả Phân tích thực trạng và đánh giá về vấn đề đổi mới công nghệ ngành dệt may hiện nay. Thứ ba đề xuất giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ ngành dệt may ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã khẳng định vai trò đổi mới công nghệ đó là một yếu tố cấu thành cơ sở vật chất và phương pháp sản xuất tất yếu trong ngành công nghiệp.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 4: Thực trạng hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

          Đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May nghiên cứu về hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG. Trong bài viết của mình tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh của xuất khẩu hàng may mặc. Chỉ ra được các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp và nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. Đồng thời phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG. Từ kết quả khảo sát và phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 5: Thực trạng quản trị nhân sự tại nhà máy may 3 công ty cổ phần may Việt Thắng.

          Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay dưới đây là đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Nghệ Dệt May nghiên cứu về vấn đề quản trị nhân sự tại công ty cổ phần may Việt Thắng. Thứ nhất tác giả đã tổng quan về công ty cổ phần may Việt Thắng. Thứ hai tác giả đã phân tích về các chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty này chỉ ra được cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của nhà máy. Tác giả đã tiến hành phân tích cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi và giới tính cũng như là trình độ và biến động của vấn đề này trong đơn vị nghiên cứu. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã đặt ra trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế thị trường được mở rộng không chỉ trên khu vực mà trên toàn cầu cùng với sự tự do và thương mại và đầu tư nước ngoài đã đòi hỏi vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 6: Những giải pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại công ty Cổ phần dệt 10/10.

          Tiếp theo sau đây là bài mẫu Khóa Luận Ngành Công Nghệ Dệt May nghiên cứu về các biện pháp chủ yếu huy động vốn đổi mới thiết bị công nghệ tại công ty cổ phần dệt. Chương 1 tác giả đưa ra được tầm quan trọng của việc đổi mới máy bóc thiết bị đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2 phân tích bài thực trạng thiết bị công nghệ và công tác huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại công ty cổ phần dệt may. Chương 3 tác giả đã đề ra một số giải pháp huy động vốn đổi mới máy móc thiết bị tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 7: Phân tích chiến lược doanh nghiệp qua thực tiễn tại tổng công ty cổ phần May Nhà Bè.

          Dưới đây là đề tài khóa luận ngành công nghệ dệt may nghiên cứu về vấn đề chiến lược doanh nghiệp tại công ty cổ phần May Nhà Bè. Trong đề tài nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra các môi trường bên ngoài bao gồm ngành kinh doanh của doanh nghiệp; các giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành; vấn đề về cường độ cạnh tranh cũng như là các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành may mặc. Không dừng lại ở đó tác giả cũng đã phân tích về các môi trường bên trong ảnh hưởng tới chiến lược doanh nghiệp của đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 8: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dệt may hùng lực.

          Đây là đề tài khóa luận ngành công nghệ dệt may của sinh viên trường đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng. Nội dung chính của bài viết liên quan đến vấn đề tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dệt may hùng lực. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra được Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ hai tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dệt may hùng lực. Thứ ba đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ dệt may số 9: Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ.

          Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận ngành công nghệ dệt may của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá về hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng sang thị trường Mỹ. Trong đề tài nghiên cứu tác giả đã chỉ ra các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thu thập tài liệu; phương pháp phân tích số liệu; phương pháp xử lý số liệu. Bài viết đã đưa ra các chỉ tiêu đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngành may mặc. Và phân tích về tình hình xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Vinatex Đà Nẵng. Bên cạnh đó tác giả cũng đã đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu tại đơn vị này trong thời gian tới.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 10: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty cổ phần dệt may Huế.

          Dưới đây là đề tài khóa luận ngành công nghệ dệt may của sinh viên trường đại học Kinh tế Huế. Bài viết Triển khai phân tích về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt may Huế. Đầu tiên tác giả đã cho thấy cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo phân tích về quy trình sản xuất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt may Huế. Trong đó đã phân tích được tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong ba năm vừa qua. Từ đó định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dệt may Huế.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 11: Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU.

          Đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ dệt may nghiên cứu về vấn đề xuất khẩu hàng dệt may tại Việt Nam sang thị trường EU. Đề tài nghiên cứu tiến hành phân tích về các chính sách và những hạn chế thuận lợi trong quá trình xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU và Mỹ. Tác giả đã phân tích thực trạng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU dựa trên số lượng hàng; kim ngạch xuất khẩu; cơ cấu hàng xuất khẩu sang EU. Từ kết quả nghiên cứu đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường EU.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 12: Thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ.

          Tiếp theo sau đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ dệt may nghiên cứu về vấn đề thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường châu Mỹ. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã khẳng định về vai trò của ngành dệt may cùng với các chính sách xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Phân tích được thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ Cùng với đó đề xuất giải pháp tăng cường khả năng xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ. Tác giả cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá nhận xét một cách khách quan và tổng thể về vấn đề nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 13: Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nano Titan dioxit tập trên sợi thủy tinh.

          Bài mẫu cuối cùng là đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành công nghệ dệt may của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề khảo sát hiệu quả xử lý nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu nano Titan dioxit tập trên sợi thủy tinh. Đầu tiên tác giả đã đánh giá tổng quan về phương pháp giảm vật liệu nano trên bề mặt chất Nang. Tiếp theo phân tích và thí nghiệm quy trình xây dựng đường chuẩn bằng phương pháp trắc quang. Từ kết quả nghiên cứu đó đưa ra những ảnh hưởng của thời gian cùng với nồng độ của Titan đến hiệu quả xử lý của vật liệu.

          Trên đây là những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May hay và điểm cao mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Đây đều là những bài mẫu được chúng tôi đánh giá và tổng hợp trên nhiều phương diện khác nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã nhận xét một cách khách quan về từng bài mẫu cho các bạn dễ theo giõi. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian cho bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

==> Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp Hotline 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877