Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non Hay

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

          Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non chất lượng cao. Hiện nay có nhiều bạn sinh viên gặp nhiều vướng mắc trong quá trình hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Như các bạn khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu nghiên cứu, hạn chế trong công tác triển khai phân tích nội dung, … Từ đó, các bạn mong muốn tìm kiếm một bài viết về những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non. Bài viết này của chúng tôi sẽ giải đáp những khó khăn và nhu cầu đó của các bạn với 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non hay và điểm cao. Những bài mẫu mà chúng tôi chia sẻ các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non
Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non

===> List Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non số 1: Phương pháp sản dẫn chương trình ca múa nhạc cho trẻ mầm non.

          Đầu tiên là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Giáo dục mầm non. Ba nhớt đi xong nghiên cứu về vấn đề dàn dựng chương trình ca múa nhạc cho trẻ em mầm non. Đề tài nghiên cứu lại được hoàn thiện vào tháng 5 năm 2013. Kết cấu của Đề tài nghiên cứu được tác giả chia thành ba chương như sau: chương một là cơ sở lý luận bao gồm các vấn đề về Đặc điểm sinh lý và khả năng hoạt động nghệ thuật của trẻ mầm non, chương 2 là phương pháp sản tự chương trình ca múa nhạc cho trẻ em mầm non và chương 3 là đưa ra kết luận và kiến nghị đề xuất cho vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non số 2: Một số hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi.

          Tiếp theo sau đây là một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện vào năm 2013 dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Anh Trường. Trong bài viết của mình tác giả đã chỉ rõ Mục đích nghiên cứu là đưa ra một số hình thức tổ chức hoạt động nhằm đưa dân ca Đến với trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Đề tài nghiên cứu đã được tác giả khảo sát tại trường mầm non Hoa Mai, trường mầm non quận Tân Bình, trường Mầm non Tuổi Thơ 7, trường mẫu giáo dân lập dân ca năm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành giáo dục học số 3: Thiết kế một trong sản phẩm tạo hình về loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi.

          Tiếp tục là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Giáo dục mầm non. Bài viết đi xong nghiên cứu về công tác thiết kế một trong sản phẩm tạo hình đối với loài bướm nhằm phát triển tính sáng tạo trong hoạt động tạo hình cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Bài viết có tất cả 110 Trang với kết cấu được chia thành 2 chương cơ bản với hai nội dung nghiên cứu cụ thể. Để thực hiện được đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp sử dụng phiếu điều tra, phương pháp quan sát, phương pháp trò chuyện, phương pháp thử nghiệm sư phạm và phương pháp thống kê toán học.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non số 4: Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

          Dưới đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đi sau Phân tích về vấn đề phụ huynh chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho mày biết của mình tao sẽ đã đưa ra các vấn đề về điều tra thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1, những ưu điểm và hạn chế của vấn đề này cũng như đề xuất một số giải pháp chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 133 Trang được hoàn thiện vào năm 2021 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức trình bày và nội dung nghiên cứu.

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Quan Hệ Quốc Tế

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non số 5: Xây dựng thư viện video các tiết mục ca múa nhạc hỗ trợ giáo viên mầm non dàn dựng chương trình văn nghệ.

          Tiếp theo sau đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Giáo dục mầm non. Nội dung chính của bài viết này liên quan tới công tác xây dựng thư viện vì sao các tiết mục ca mổ nhiều hỗ trợ giáo viên mầm non xây dựng chương trình văn nghệ. Kết cấu của bài viết được chia thành các chương như sau: chương 1 là cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề nghiên cứu, chương 2 biên tập và Lập web hỗ trợ công tác dàn dựng các tiết mục ca múa cho trẻ em, chương 3 tiến hành thực nghiệm tại một số trường mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh và phân tích kết quả thực nghiệm.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp giáo dục mầm non số 6: Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ em mẫu giáo từ 4 đến 5 tuổi.

          Đây là một bài mẫu Khóa Luận của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã nghiên cứu về công tác thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ em từ 4 đến 5 tuổi. Đề tài nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu thực tiễn tại trường mầm non quận Tân Bình và trường mầm non tư thục hươu cao cổ tại Quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp quan sát, phương pháp đàm thoại, phương pháp sử dụng phiếu điều tra, phương pháp thử nghiệm và phương pháp thống kê toán học.

Bài mẫu khóa luận số 7: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng bài tập nhằm củng cố một số kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em 5 đến 6 tuổi.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài Khóa Luận Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã nghiên cứu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin và việc xây dựng bài tập nhằm củng cố kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Bài viết được hoàn thiện vào tháng 5 năm 2013 dưới sự hỗ trợ của Thạc sĩ Triệu Tất Đạt. Nội dung chính của bài viết được tác giả chia thành các chương cơ bản như sau: chương một là cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu, chương 2 là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc củng cố một số kỹ năng cần thiết cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, chương 3 tác giả tiến hành đưa ra những thực nghiệm sư phạm và phân tích kết quả.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 8: Thiết kế trò chơi khám phá khoa học về thế giới động vật cho trẻ em mẫu giáo từ năm đến sáu tuổi.

          Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay dưới đây là một đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non nghiên cứu về vấn đề thiết kế trò chơi khám phá khoa học về thế giới động vật cho trẻ em. Trong bài viết của mình tác giả đã thể hiện được cơ sở lý luận của việc nghiên cứu và thiết kế trò chơi. Cái nào cũng đã tiến hành thiết kế trò chơi khám phá dựa trên các nguyên tắc bảo đảm tính mục đích, tính hấp dẫn, tính phù hợp và tính hệ thống. Mục đích nghiên cứu của đề tài này đó là thiết kế một số trò chơi nhằm cung cấp chính xác hóa biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ em mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi.

Bài mẫu khóa luận số 9: Vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm của David Kolb để thiết kế hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo từ năm đến sáu tuổi.

          Dưới đây là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non nghiên cứu về công tác vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm để thiết kế hoạt động khám phá khoa học cho trẻ em. Đề tài nghiên cứu này với mục đích chính là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng của công tác tổ chức trải nghiệm hoạt động khám phá khoa học cho trẻ em mẫu giáo từ năm đến sáu tuổi. Từ đó tiến hành đề xuất Hệ thống các hoạt động khám phá khoa học cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi được thiết kế theo lý thuyết học tập trải nghiệm.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 10: Nghiên cứu nhận thức của sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài Khóa Luận Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường Đại học Sư phạm khoa Giáo dục mầm non. Ai biết được hoàn thiện vào năm 2017 dưới sự hỗ trợ của tiến sĩ Đinh Đức Hợi. Đề tài nghiên cứu này bao gồm 91 trang với kết cấu được chia thành ba phần như sau: chương 1 là cơ sở lý luận của nhận thức sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm về chủ đề người giáo viên mầm non, chương II là thực trạng vấn đề nhận thức của sinh viên khoa Giáo dục mầm non về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chương 3 là giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên khoa Giáo dục mầm non về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non tại Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Bài mẫu khóa luận số 11: Xây dựng và tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ em mẫu giáo từ 4 đến 5 tuổi tại trường mầm non Hoa Mai.

          Sau đây là một đề tài khóa luận ngành giáo dục mầm non nghiên cứu về công tác xây dựng và tổ chức các trò chơi học tập thực tế tại trường mầm non Hoa Mai. Tác giả đã đưa ra các nhiệm vụ nghiên cứu đó là Trình bày cơ sở lý luận liên quan tới đề tài và tiến hành phân tích thực trạng biểu tượng về thế giới động vật của trẻ mẫu giáo nhỡ tại trường mầm non Hoa Mai. Để tiến hành nghiên cứu tác giả đã được sử dụng các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp quan sát trò chuyện, phương pháp điều tra bằng phiếu, phương pháp thống kê toán học.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 12: Phát triển giáo dục mầm non tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum.

          Đây là một bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Bài viết đã tìm đến Thành nghiên cứu về công tác phát triển giáo dục mầm non tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum. Đề tài được hoàn thiện vào năm 2017 giữa hỗ trợ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn kế Tuấn. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 62 Trang với kết cấu được chia thành ba chương như sau: trước một là một số vấn đề lý luận về phát triển giáo dục mầm non, chương 2 là thực trạng phát triển giáo dục mầm non ở thành phố Kon Tum, chương 3 là các giải pháp phát triển giáo dục mầm non tại thành phố Kon Tum.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp số 13: Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

          Cuối cùng là một bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Mầm Non của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng. Đề tài đã đi sau phân tích và nghiên cứu về công tác phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn từ 2015 đến 2017. Bài viết được hoàn thiện vào năm 2017 dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Bình. Đề tài nghiên cứu đã phân tích được thực trạng phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ đó đưa ra được hạn chế trong công tác giáo dục mầm non tại địa phương này. Đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân của mình nhằm định hướng phát triển giáo dục mầm non về số lượng, quy mô và mạng lưới trường lớp.

          Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về danh sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Giáo Dục Mầm Non hay và điểm cao. Những bài mẫu này đều được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau và có những tiêu chí riêng để đánh giá. Chúng tôi mong rằng bài viết này của mình sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp các bạn hoàn thành tốt bài viết của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Hỗ trợ viết thuê khóa luận – Hotline 0936.885.877

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877