Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương là một trong những đề tài mà sinh viên các trường đại học ngành kế toán hay chọn cho mình làm bài khóa luận hay luận văn tốt nghiệp, dưới đây mình xin chia sẻ lại top 6 bài khóa luận về tiền lương hay nhất để các bạn sinh viên tham khảo để lựa chọn cho mình.

Kế toán tiền lương là gì?

Kế toán tiền lương là hình thức kế toán tính lương của nhân viên của bất kỳ doanh nghiệp nào đó, cách tính lương của nhân viên, con số nào để ra một con số lương chính xác, đối với từng công ty, doanh nghiệp đều có cách tính lương khác nhau, tuy nhiên nó đều phụ thuộc một công thức chung.

Kế toán các khoản trích theo lương là gì?

Kế toán các khoản trích theo lương là các khoản khấu trừ lương mà người lao động phải chi trả hàng tháng vào các khoản bảo hiểm bắt buộc như Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, Kinh Phí Công Đoàn. Mức phí quy định cho từng năm đối với mỗi công ty sẽ trích một khoản riêng vào khoản chi này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

  1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Vĩnh An (sản xuất và chế biến gỗ)

Đây là mẫu Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương tại công ty chế biến gỗ. Trình bày cơ sở lý luận về tiền lương, hình thức trả lương, hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Giới thiệu Công ty Cổ Phần và Dịch vụ Vĩnh An là công ty chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất ván lát sàn, nội thất gỗ, sản xuất nội thất từ gỗ tự nhiên. Hình thức tính lương tại công ty theo phương pháp thời gian, thực Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Cấu trúc của bài gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo  lương trong các doanh nghiệp

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các  khoản trích theo lương tại công ty sản xuất gỗ và chế biến gỗ

  1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SJ Vina

Đây là Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương tại công ty may mặc. Trình bày các khái niệm, sự cần thiết tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, các hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm, tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. Giới thiệu công ty SJ Vina là công ty chuyên về may mặc bao gồm 560 lao động, lao động nữ chiếm 73,2%.

Do công ty là công ty sản xuất nên hình thức trả lương của công ty bao gồm hình thức trả lương theo thời gian, hình thức trả lương theo sản phẩm. Lương theo thời gian dành cho bộ phận quản lý tại văn phòng, lương theo sản phẩm dành cho nhân viên trực tiếp sản xuất. Mức lương đóng bảo hiểm là 3 triệu một trăm nghìn đồng, tỉ lệ trích 34,5 %, tỉ lệ này sẽ thay đổi theo năm do đây là mẫu khóa luận của năm 2016 nên sẽ có sự thay đổi qua các năm. Từ đó rút ra một số nhận xét và kiến nghị hoàn thiện về việc tính lương tại công ty. Cấu trúc của bài khóa luận gồm 3 chương:

Chương 1 Lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các DN

Chương 2 Thực trạng về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may mặc

Chương 3 Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại công ty may mặc

  1. Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Bệnh Viện Đa Khoa Thị Xã Buôn Hồ

Đây là mẫu khóa luận kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại bệnh viện đa khoa. Trình bày cơ sở lý luận về kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp, về khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa. Quỹ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, khái niệm về lương thời gian, cách tính lương,…

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở y tế tỉnh Đăk Lăk, có quy mô Bệnh viện thuộc hạng III. Bệnh viện có 188 nhân viên. Lương bao gồm nhiều khoản như: Lương chính, Phụ cấp lực lượng dân quân tự vệ (nếu có), Phụ cấp chức vụ (nếu có), Phụ cấp cấp ủy (nếu có), Phụ cấp khu vực, Phụ cấp vượt khung (nếu có), Phụ cấp đặc thù ngành.  Từ các khoản trích lương tại bệnh viện rút ra được nhận xét về mức lương tại bệnh viện. Cấu trúc gồm 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Bệnh viện đa khoa

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.

  1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Tnhh Kiểm Toán Tư Vấn Rồng Việt

Đây là Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Lương tại công ty Kiểm Toán. Trình bày khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, phương pháp kế toán tiền lương. Công ty Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Công ty bao gồm 19 nhân viên được tính theo phương pháp thời gian làm việc thực tế. Thực hiện tốt những quy định của chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Cấu trúc bài mẫu gồm 5 chương.

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Chương 3: Giới thiệu công ty Kiểm Toán

Chương 4: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích tại công ty kiểm toán

Chương 5: Nhận Xét, Kiến nghị và Giải pháp

  1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Du Lịch Hướng Dương

Đây là Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Du Lịch. Trình bày khái niệm tiền lương, vai trò và chức năng tiền lương, các hình thức trả lương, cách hạch toán, sơ đồ, chứng từ sử dụng,..Giới thiệu công ty du lịch Hướng Dương là một trong các nhà kinh doanh du lịch hàng đầu trên phạm vi Hải Phòng. Công ty bao gồm cả lao động trực tiếp và gián tiếp, công ty có tất cả 90 lao động.

Hình thức trả lương của công ty theo thời gian được áp dụng cho những lao động gián tiếp và trực tiếp sản xuất, đó là những lao động tham gia vào quy trình sản xuất và là bộ phận lao động khá quan trọng trong công ty. Từ cách tính lương tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và khoản trích theo lương tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty phát triển dịch vụ du lịch

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện việc tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty phát triển dịch vụ du lịch

  1. Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lihit Lab Việt Nam

Đây là Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Tiền Lương tại công ty sản xuất văn phòng phẩm. Trình bày khái niệm, vai trò, ý nghĩa, chức năng của tiền lương, tiền lương nghỉ phép của công nhân, tổ chức kế toán tiền lương, chứng từ, tài khoản sử dụng, các hình thức kế toán,…giới thiệu về công ty Lihib Lab là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm. Công ty có tổng cộng 301 nhân viên. Hình thức tính lương của công ty theo thời gian và các khoản phụ cấp theo cấp bậc, thời gian của nhân viên, các khoản thưởng. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1: Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương

Chương 2 :Thực Trạng Công Tác Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty Lihitlab Việt Nam

Chương 3:Một Số Kiến Nghị Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

==> Dịch Vụ Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Hotline 0936885877 (zalo/tele/viber)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877