Top 5 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền

5/5 - (1 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền là một trong những đề tài hay mà sinh viên ngành kế toán hay chọn để làm bài khóa luận tốt nghiệp khi ra trường. Chính vì đề tài này đơn giản nhất trong tất cả các đề tài về kế toán.

Vốn Bằng Tiền là gì?

Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản ngắn hạn tồn tại dưới hình thái tiền tệ, là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân theo nơi quản lý vốn bằng tiền bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển. Phân theo hình thức vốn bằng tiền bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý…dùng làm phương tiện thanh toán.

Các đề tài của khoá luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền:

Khoá luận Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Khoá luận Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán

Khoá luận Kế toán vốn bằng tiền và kế toán lưu chuyển hàng hoá

Khoá luận Kế toán vốn bằng tiền và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khoá Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền
Khoá Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền

Bài Mẫu 1: Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công Ty Cp Nguồn Nhân Lực Siêu Việt

Đây là mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty tuyển dụng nhân sự. trình bày cơ sở lý luận của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả về khái niệm, chứng từ, tài khoản sử dụng, phương pháp hạch toán,…Giới thiệu về Công ty cổ phần Nguồn Nhân Lực Siêu Việt là công ty Hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp hàng đầu như: FPT, VietinBank, Ford, Unilever, Honda, Viettel, Toyota… Công ty hiện đang áp dụng hình thức kế toán trên máy và sử dụng mẫu sổ theo hình thức nhật ký chung và phần mềm kế toán EFFECT. Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại công ty tuyển dụng từ đó rút ra một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Cấu trúc gồm các chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả

Chương 3: Tổng quan về công ty cổ phần nguồn nhân lực siêu việt

Chương 4: Thực trạng về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty CP nguồn nhân lực siêu việt

Chương 5: Nhận xét và kiến nghị

===> XEM THÊM Khóa Luận Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài Mẫu 2: Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Thanh Toán Tại Công Ty Cp Xây Dựng Công Nghiệp – Descon

Đây là mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền và các khoản thanh toán tại công ty xây dựng. Trình bày cơ sở lý luận về kế toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Thanh Toán như là nguyên tắc hạch toán, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, sơ đồ hạch toán. Giới thiệu về Công Ty Cp Xây Dựng Công Nghiệp – Descon là công ty đạt nhiều danh hiệu và giấy chứng nhận kể từ lúc mới thành lập đến nay như: nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do báo Vietnamnet bình chọn, Đạt chứng nhận ISO 9001:2008, Đạt danh hiệu “Nhà cung cấp chất lượng 2013” do Viện Doanh nghiệp Việt Nam chứng nhận,…

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký chung trên máy tính, chế độ kế toán Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Trình bày thực trạng của kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty xây dựng như: nguyên tắc hạch toán, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, quy trình hạch toán, ví dụ minh hoạ. Ngoài những ưu điểm công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vẫn còn một số hạn chế, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các mặt yếu kém tại công ty. Cấu trúc gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu.

Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán.

Chương 3: Tổng quan về công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp – DESCON.

Chương 4: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty Xây Dựng DesCon

===> XEM THÊM Khóa Luận Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

Bài Mẫu 3: Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty Cổ Phần Lam Sơn

Đây là mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền và nợ phải thu tại công ty xây dựng. Trình bày cơ sở lý luận về vốn bằng tiền và nợ phải thu về khái niệm, nhiệm vụ, và nguyên tắc hạch toán. Giới thiệu về công ty Cổ phần Lam Sơn là công ty về xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; các công trình giao thông thủy lợi vừa và nhỏ; khai thác cát, đá, sỏi; giám sát thi công các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng; trồng và kinh doanh cà phê,… Ta đi vào phần thực trạng của công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Cấu trúc gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu.

Chương 2: Thực trạng vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty CP Lam Sơn.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Lam Sơn.

===> XEM THÊM Khóa Luận Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bài Mẫu 4: Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Các Khoản Phải Thu Tại Cảng Tân Thuận

Đây là mẫu Khoá luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Cảng Tân Thuận . Trình bày cơ sở lý luận của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu như những vấn đề chung, kế toán tiền mặt tại quỹ,… Giới thiệu về Cảng Tân Thuận là một trong 10 chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cảng Sài Gòn, là một trong những cảng chính luôn đạt được sản lượng bốc xếp hàng hóa cao nhất trong những năm qua. Công ty sử dụng Phần mềm kế toán sử dụng là PL-FS, Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BCT. Trình bày thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu về công tác quản lý, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu

Chương 3: Tổng quan về Cảng Tân Thuận

Chương 4: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Cảng Tân Thuận

Chương 5: Nhận xét và kiến nghị

Bài Mẫu 5: Khóa Luận Tốt Nghiệp Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Lập Và Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Tại Công Ty Cổ Phân Xây Dựng – Giao Thông Thừa Thiên Huế

Đây là mẫu Khoá luận tốt nghiệp kế toán vốn bằng tiền Lập Và Phân Tích Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ tại công ty xây dựng. Trình bày cơ sở lý luận kế toán vốn bằng tiền và lưu chuyển tiền tệ về khái niệm, nguyên tắc hạch toán, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Giới thiệu công ty xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế là công ty chuyên về mảng xây dựng cầu đường, thiết kế thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và xây dựng thuỷ lợi. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Xây Dựng. Từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và lưu chuyển tiền tệ tại công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế.

Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty.

==> VIẾT THUÊ KHOÁ LUẬN NGÀNH KẾ TOÁN LIÊN HỆ QUA 0936885877 (ZALO/TELE/VIBER)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877