Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

Mục lục

          Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính điểm cao. Để giải quyết những khó khăn, hạn chế của các bạn sinh viên trong quá trình phân tích và hoàn thiện bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo. Những bài mẫu này đều được chúng tôi tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn tin khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này để nghiên cứu thêm cho bài viết của mình.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiếp Pháp và Luật Hành Chính
Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiếp Pháp và Luật Hành Chính

===> Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 1: Vai trò của Viện kiểm soát nhân dân trong tố tụng hành chính

          Đầu tiên, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính của sinh viên Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bài viết đi sâu nghiên cứu về vai trò của Viện kiểm soát nhân dân trong tố tụng hành chính. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 64 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: Chương I: Khái quát chung về Viện kiểm sát nhân dân; chương II: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính theo pháp luật Việt Nam; chương III: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về Viện kiểm sát nhân dân.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 2: Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận của sinh viên Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đề tài đã nghiên cứu về vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả đã chỉ ra được nội dung của cải cách hành chính trong bối cảnh cách mạng 4.0 hiện nay. Phân tích các nguyên tắc áp dụng cách mạng công nghệ 4.0 trong cải cách thủ tục hành chính. Từ đó tiến hành phân tích về thực trạng và giải pháp của vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 3: Quyền an tử và vấn đề hợp pháp hóa na tử ở Việt Nam

          Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính của sinh viên Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài triển khai nội dung liên quan tới quyền an tử và vấn đề hợp pháp hóa quyền an tử ở Việt Nam. Đề tài đã đưa ra một số quan điểm về hợp pháp hóa quyền an tử. Đồng thời, chỉ ra các quy định của pháp luật về quyền an tử trên thế giới. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật Việt Nam về quyền an tử. Từ đó đưa ra các nhóm giải pháp liên quan đến quyền an tử ở Việt Nam hiện nay.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 4: Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay

          Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã chỉ ra các nhóm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Phân tích tình hình xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản. Bên cạnh đó đề xuất những giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước, đối với các tổ chức tham gia hoạt động xuất bản, đối với người sử dụng xuất bản phẩm.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 5: Thái độ đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi mô tô, xe máy của sinh viên ở khoa Kế toán kiểm toán và quản trị kinh doanh trường Đại học Tài chính – Marketing.

          Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính của sinh viên trường Đại học Tài chính – Marketing. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề chập hành luật an toàn giao thông đường bộ của sinh viên. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã chỉ ra mục đích nghiên cứu cụ thể như sau: Làm rõ thái độ của sinh viên ở khoa KTKT và QTKD trường Đại học Tài chính – Marketing đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi mô tô, xe máy, chỉ ra thực trạng của vấn đề. Từ đó tiến hành đề xuất kiến nghị nâng cao thái độ của sinh viên khi tham gia giao thông đường bộ hiện nay.

===> Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh: Đề Tài + Bài Mẫu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 6: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài khóa luận luật hiến pháp nghiên cứu về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã. Đề tài đã đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Leenin; phương pháp nghiên cứu triết học; phương pháp phân tích và tổng hợp; phương pháp điều tra xã hội học. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra được quan điểm cá nhân của mình đánh giá một cách tổng quát về vấn đề này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 7: Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

          Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Học viện hành chính quốc gia. Nội dung chính của bài viết là vấn đề thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đề tài nghiên cứu có tất cả 87 trang với kết cấu được chia thành các chương cơ bản như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý về thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai; chương 2: Thực trạng thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; chương 3: Giải pháp bảo đảm thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 8: Thực hiện pháp luật về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

          Đây là Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Đề tài triển khai nghiên cứu về công tác thực hiện pháp luật về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Trong đề tài khóa luận này, tác giả đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện pháp luật về quảng cáo ngoài trời. Cùng với đó, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo ngoài trời. Từ kết quả nghiên cứu và phân tich, tác giả đề ra các quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quảng cáo ngoài trời.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 9: Bảo đảm quyền trẻ em trong các vụ án xâm hại tình dục tại Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

          Bài mẫu khóa luận số 9 này là kết quả nghiên cứu của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Bài viết tập trung nghiên cứu và trình bày về vấn đề bảo đảm quyền trẻ em trong các vụ án xâm hại tình dục. Được khảo sát qua thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Đề tài nghiên cứu có tất cả 99 trang với kết cấu được chia thành các chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận, pháp lý về bảo đảm quyền trẻ em trong các vụ án xâm hại tình dục tại Viện kiểm sát nhân cấp tỉnh; chương 2: Thực trạng bảo đảm quyền trẻ em trong các vụ án xâm hại tình dục tại Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội; chương 3: Giải pháp nâng cao công tác bảo đảm quyền trẻ em trong các vụ án xâm hại tình dục tại Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội.

Bài mẫu khóa luận số 10: Xử phạt vi phạm hành chính về ô nhiễm môi trường – từ thực tiễn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc.

          Tiếp theo sau đây là đề tài Khóa Luận nghiên cứu về vấn đề xử phạt hành chính trong lĩnh vực ô nhiễm môi trường. Đề tài nghiên cứu được thực hiện vào năm 2022 dưới sự hướng dẫn của Tiến Sĩ Nguyễn Thị Vân Hà. Bài viết đã cho thấy được các yếu tố tác động đến xử phạt hành chính về ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hiện nay. Đánh giá vấn đề xử phạt hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường tại huyện Tam Dương. Từ đó đưa ra quan điểm, đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 11: Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân – thực tiễn tại Tòa án nhân dân cấp cap tại Hà Nội.

          Dưới đây là bài Khóa Luận Tốt Nghiệp của sinh viên Học viện hành chính quốc gia. Bài viết triển khai nghiên cứu về công tác tổ chức của Tòa án nhân dân. Và được khảo sát thực tế tại tòa án nhân dân cấp cap thành phố Hà Nội. Bài viết đã đề cập tới cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án trong bộ máy nhà nước. Từ đó triển khai phân tích và đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận số 12: Thực hiện pháp luật về viên chức – từ thực tiễn tại trường Đại học Y tế công cộng thuộc Bộ Y tế.

          Đây là bài mẫu Khóa Luận Ngành  Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính nghiên cứu về pháp luật đối với viên chức. Và đề tài được thực hiện, khảo sát thực tế tại trường Đại học y tế công cộng, Bộ y tế. Đề tài nghiên cứu đã trình bày về các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về viên chức ở nước ta trong những năm qua. Phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về viên chức tại đơn vị nghiên cứu. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu tiến hành đề xuất giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về viên chức tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 13: Bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm hại hoạt động tư pháp – từ thực tiễn của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao.

          Cuối cùng chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một đề tài khóa luận ngành luật hiến pháp và luật hành chính nghiên cứu về quyền tố giác tội phạm xâm hại hoạt động tư pháp. Đây là đề tài nghiên cứu của một bạn sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Đề tài nghiên cứu có tất cả 79 trang và được chia thành các chương cơ bản như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chương 2: Thực trạng bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp – Từ thực tiễn của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; chương 3: Giải pháp bảo đảm quyền tố giác về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp.

          Như vậy chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính điểm cao. Những bài mẫu trên đều được chúng tôi tham khỏa và chọn lọc kỹ lưỡng. Chúng tôi hy vọng bài viết này của mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện tốt phần trình bày của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Và chúc các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận của mình.

===> 150+ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự

===> Dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật – Liên hệ hotline 0936.885.877 (zalo/tele/viber)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0936885877