Chia Sẻ 84 Đề Tài Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình là một trong những đề tài mà sinh viên ngành luật đặc biệt quan tâm, chính vì lý do đó mà hôm nay Luận Văn Tri Thức xin chia sẻ danh sách 80+ đề tài luật hôn nhân và gia đình cho các bạn cần tham khảo.

Luật hôn nhân và gia đình là gì?

Luật hôn nhân và gia đình là một lĩnh vực thực hành pháp lý tập trung vào các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ gia đình như hôn nhân, nhận con nuôi, ly hôn và quyền nuôi con cùng những vấn đề khác. Luật sư hành nghề luật hôn nhân và gia đình có thể đại diện cho khách hàng trong các thủ tục tố tụng tại tòa án gia đình hoặc trong các cuộc đàm phán liên quan. Họ cũng có thể soạn thảo các văn bản pháp lý quan trọng như đơn khởi kiện của tòa án hoặc các thỏa thuận về tài sản.

Một số luật sư về luật hôn nhân và gia đình thậm chí chuyên về nhận con nuôi, quan hệ cha con, giải phóng con nuôi hoặc các vấn đề khác thường không liên quan đến ly hôn. Vấn đề luật hôn nhân và gia đình bao hàm rất nhiều khía cạnh cuộc sống. Do đó, các luật sư trong lĩnh vực này giúp đỡ mọi loại người đối mặt với tất cả các loại vấn đề nhạy cảm mà nhiều người sẽ không ngay lập tức cho rằng họ sẽ tuân theo luật hôn nhân và gia đình.

Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình
Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

==> DỊCH VỤ LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP

Đề tài Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình

Tổng hợp danh sách 80+ đề tài về Khoá Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình hay mà sinh viên thường chọn cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình. Các bạn hãy xem chi tiết bên dưới đây:

 1. Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình : Xác định cha, mẹ, con do Uỷ ban nhân dân giải quyết theo pháp luật Việt Nam
 2. Bảo vệ quyền trẻ em trong các quan hệ gia đình theo pháp luật Việt Nam
 3. Hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành nhiên theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 4. Công tác xây dựng gia đình văn hóa ở …. hiện nay. Thực trạng và giải pháp
 5. Nghĩa vụ cấp dưỡng của người đã thành niên trong các quan hệ hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 6. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân do Toà án giải quyết theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 7. Giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 8. Pháp luật điều chỉnh quan hệ Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng
 9. Điều kiện về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo Luật Hôn nhân và gia đình theo pháp luật Việt Nam
 10. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 11. Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 12. Điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 13. Nghiã vụ về tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 14. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đốiv ới con khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 15. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình : Quan hệ cấp dưỡng trong luật hôn nhân và gia đình hiện hành
 16. Giải quyết việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …
 17. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo Luật Hôn nhân và gia đình
 18. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con khi giải quyết ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …. và thực tiễn thực hiện
 19. Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và xác định cha, mẹ, con trong trường hợp đó theo Luật Hôn nhân và gia đình năm
 20. Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ của Việt Nam theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 21. Đại diện giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …. và thực tiễn thực hiện
 22. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp cha mẹ có hôn nhân hợp pháp theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 23. Các trường hợp ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 24. Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình : Độ tuổi kết hôn và thực tiễn thực hiện
 25. Chung sống như vợ chồng trái pháp luật và thực tiễn giải quyết
 26. Cấp dưỡng giữa cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 27. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con theo Luật Hôn nhân và gia đình
 28. Nghĩa vụ chung về tài sản theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 29. Điều kiện mang thai hộ của bên mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam
 30. Điêu kiện của bên nhờ mang thai hộ theo pháp luật Việt Nam
 31. Hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi 2010
 32. Chấm dưt việc nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi 2010
 33. Nguyên tắc của việc nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi 2010
 34. Các hành vi cấm trong việc nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi 2010
 35. Các nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình
 36. Bảo vệ quyền của người mẹ trong quan hệ hôn nhân và gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 37. Bảo vệ quyền của con chưa thành niên trong quan hệ giữa cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 38. Bảo vệ quyền tài sản của con chưa thành niên trong quan hệ giữa cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 39. Nghĩa vụ của con đối với cha mẹ theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 40. Các trường hợp xác định cha, mẹ, con do Toà án giải quyêt theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 41. Bạo lực gia đình đôi với trẻ em – thực trạng và giải pháp hạnc chế
 42. Bạo lực gia đình đôi với phụ nữ – thực trạng và giải pháp hạn chế
 43. Bạo lực thế hệ – thực trạng và giải pháp hạn chế
 44. Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình theo pháp luật Việt Nam
 45. Bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình theo pháp luật Việt Nam
 46. Biện pháp áp dụng đối với người có hành vi bạọ lực gia đình theo pháp luật Việt Nam
 47. Binh đẳng giữa vợ và chồng trong tiếp cận và kiểm soát nguồn lực của gia đình theo pháp luật Việt Nam
 48. Giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất và nhà ở giữa vợ chồng khi ly hôn theo pháp luật Việt Nam
 49. Bảo vệ quyền và lợi ích của người cao tuổi trong cac quan hệ hôn nhân và gia đình theo pháp luật Việt Nam
 50. Thoả thuận Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 51. Nguyên tắc của chế độ tài sản theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 52. Giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng do một bên vợ chồng thực hiện theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 53. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đôi với tài sản riêng theo Luật Hôn nhân và gia đình
 54. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đôi với tài sản chung theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 55. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối vơi tài sản chung và vợ chông đưa vào kinh doanh theo pháp luật Việt Nam
 56. Quyền và nghĩa vụ về tài sản của vợ chồng trong trường hợp vợ chồng dùng tài sản tham gia các loại hình doanh nghiệp
 57. Ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật việt Nam và thực tiễn giải quyêt
 58. Nuôi con nuôi có yêu tố nươc ngoài theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện
 59. Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình : Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 60. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con sau khi vợ chồng ly hôn
 61. Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn
 62. Bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam
 63. Căn cứ ly hôn: Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng
 64. Chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất khi ly hôn
 65. Giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn – tiếp cận từ chế độ tài sản pháp định
 66. Quan hệ cấp dưỡng trong Luật Hôn nhân và Gia đình
 67. Các trường hợp cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 68. Hạn chế quyền ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …. – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 69. Căn cứ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 70. Nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng và việc bảo đảm thực hiện theo theo pháp luật Việt Nam
 71. Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện luật Hôn nhân và Gia đình trên địa bàn …
 72. Ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm …
 73. Nguyên tắc vợ chồng bình đẳng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 74. Kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …. và thực ttiễn thực hiện ở Việt Nam
 75. Ly hôn do một bên yêu cầu theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 76. Điều kiện nuôi con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010
 77. Giải quyêt vấn đề con chung khi cha mẹ ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình
 78. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi theo Luật nuôi con nuôi năm …
 79. Quyền yêu cầu ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm ….
 80. Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình
 81. Các trường hợp chia tài sản chung của vợ theo Luật Hôn nhân và gia đình
 82. Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình : Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong quan hệ gia đình theo Luật Hôn nhân và gia đình năm …. và thực tiễn thực hiện
 83. Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình việt nam năm 2000 vấn đề lý luận và thực tiễn
 84. Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014 Sống Chung Như Vợ Chồng Lý Luận, Quy Định Pháp Luật Và Thực Tiễn

KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Một khóa luận tốt nghiệp nên gồm các phần sau:
Phần mở đầu:
– Lý do lựa chọn chủ đề nghiên cứu.
– Mục tiêu nghiên cứu hay các câu hỏi nghiên cứu.
– Phương pháp và phạm vi nghiên cứu.
– Giới thiệu kết cấu của khóa luận.
Phần lý thuyết: trình bày cô đọng cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Phần hiện trạng: đánh giá tình hình thực tế về chủ đề nghiên cứu tại một doanh nghiệp/tổ chức cụ thể. Nêu được những mặt mạnh, yếu của vấn đề nghiên cứu, lý giải được nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng/suy thoái về tình hình kinh doanh cũng như các vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
Phần giải pháp: đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình thực tế. Các giải pháp cần cụ thể, tránh các giải pháp chung chung và không rõ ràng, hoặc các giải pháp chỉ mang tính lý thuyết.
Kết luận: có thể viết kết luận đóng lại vấn đề (tóm tắt những gì chuyên đề đã làm được) hoặc mở vấn đề (những hướng nghiên cứu có thể tiếp tục để phát triển vấn đề)

BÀI MẪU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Tải Bài Mẫu 1: Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Về Gia Đình

Một số ý tưởng và thông tin có thể giúp bạn viết khóa luận tốt nghiệp luật Hôn nhân và Gia đình về chủ đề gia đình.

I. Giới thiệu

 • Giới thiệu về tầm quan trọng của gia đình trong xã hội và cuộc sống cá nhân.
 • Trình bày một số vấn đề hiện đại liên quan đến gia đình, chẳng hạn như sự phân hóa gia đình, tình trạng ly hôn, đa dạng hóa mô hình gia đình, v.v.
 • Đưa ra mục đích và phạm vi của nghiên cứu.

II. Khái niệm và quy định về gia đình

 • Định nghĩa gia đình theo pháp luật Việt Nam.
 • Trình bày các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến gia đình, chẳng hạn như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật về người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam, Luật tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, v.v.
 • Đánh giá hiệu quả của các quy định này trong việc bảo vệ và phát triển gia đình.

III. Tình hình gia đình hiện nay

 • Phân tích tình hình gia đình hiện nay, chẳng hạn như sự phân hóa gia đình, tình trạng ly hôn, đa dạng hóa mô hình gia đình, v.v.
 • Đưa ra những vấn đề cần giải quyết để cải thiện tình hình gia đình, chẳng hạn như tăng cường giáo dục về giá trị gia đình, xây dựng các chính sách hỗ trợ gia đình, v.v.

IV. Quản lý và quyền lợi trong gia đình

 • Đưa ra tầm quan trọng của việc quản lý và bảo vệ quyền lợi trong gia đình.
 • Phân tích những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý gia đình, chẳng hạn như quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, v.v.
 • Đề xuất những biện pháp để tăng cường quản lý và bảo vệ quyền lợi trong gia đình, chẳng hạn như tăng cường giáo dục về quyền lợi gia đình, tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm pháp lý trong gia đình

Tải Bài Mẫu 2: Khoá Luận Tốt Nghiệp Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Về Bảo Vệ Trẻ Em

Một số ý tưởng và thông tin có thể giúp bạn viết khóa luận tốt nghiệp luật Hôn nhân và Gia đình về bảo vệ trẻ em.

I. Giới thiệu

 • Giới thiệu về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trong gia đình và xã hội.
 • Trình bày một số vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em, chẳng hạn như tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bỏ rơi, bị thương tật, bị lạm dụng trong gia đình, v.v.
 • Đưa ra mục đích và phạm vi của nghiên cứu.

II. Khái niệm và quy định về bảo vệ trẻ em

 • Định nghĩa trẻ em theo pháp luật Việt Nam.
 • Trình bày các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo vệ trẻ em, chẳng hạn như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, v.v.
 • Đánh giá hiệu quả của các quy định này trong việc bảo vệ trẻ em.

III. Bảo vệ trẻ em trong gia đình

 • Đưa ra tầm quan trọng của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em.
 • Phân tích tình trạng bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình.
 • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo vệ trẻ em trong gia đình, chẳng hạn như khuyến khích định kỳ kiểm tra sức khỏe, tăng cường giáo dục và huấn luyện cho cha mẹ, xây dựng mạng lưới hỗ trợ gia đình, v.v.

IV. Bảo vệ trẻ em trong cộng đồng

 • Trình bày tầm quan trọng của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em.
 • Đánh giá tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong cộng đồng, chẳng hạn như bạo lực trường học, bạo lực đường phố, tình trạng trẻ em mất tích, v.v.
 • Phân tích các biện pháp bảo vệ trẻ em trong cộng đồng, chẳng hạn như tăng cường giáo dục cho trẻ em và người lớn, tăng cường giám sát và đánh

Trên đây là tổng hợp 80+ Đề tài và Bài Mẫu Khóa Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình hay nhất được chia sẻ từ các diễn đàn. Ngoài ra nếu như bạn có vấn đề trục trặc về vấn đề chọn đề tài, viết đề cương, hay làm bài khóa luận hãy liên hệ ngay với nhóm của Luận Văn Tri Thức để được hỗ trợ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong vấn đề viết bài khóa luận chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tốt bài khóa luận một cách tốt nhất. Các bạn hãy liên hệ qua địa chỉ gmail dichvuluanvantrithuc@gmail.com qua hotline 0936.885.877 chat qua zalo/tele/viber sẽ được hỗ trợ tư vấn ngay.

===> XEM THÊM Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh: Đề Tài + Bài Mẫu

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877