Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh: Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (1 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh: Dưới đây mình xin chia Sẻ Danh Sách 50 Đề Tài Khóa Luận Luật Kinh Doanh và 4 Bài mẫu đính kèm. Để tải tài liệu đính kèm bạn hãy liên hệ với Luận Văn Tri Thức qua số zalo 0936.885.877. Hỗ trợ sinh viên làm bài khóa luận qua Dịch Vụ Làm Khóa Luận.

Luật Kinh Doanh là gì?

Luật Kinh doanh (tiếng Anh là Business Law) hay còn gọi là ngành Luật Thương mại là một trong những ngành học thuộc khối ngành luật, chuyên nghiên cứu và đào tạo về các quy định luật pháp về quyền, quan hệ và hành vi của cá nhân, tập thể, tổ chức tham gia vào thương mại và buôn bán hàng hóa.

Sinh viên Chuyên ngành Luật kinh doanh thực tập chủ yếu tại các doanh nghiệp như: công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã… Ngoài ra, sinh viên cũng có thể thực tập tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tố tụng, các văn phòng tư vấn pháp lý, văn phòng luật sư, công ty luật, v.v… với các đề tài phù hợp, được sự đồng ý của Khoa Luật và giảng viên hướng dẫn.

Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh
Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh

Những nội dung chủ yếu của pháp luật kinh doanh

 • Những nội dung cơ bản trong pháp luật dân sự: tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ & hợp đồng, thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại… ứng dụng trong kinh
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh. Có thể hướng vào các chủ đề cụ thể như: địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh, quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp; hình thành, quản lý, tăng giảm và chuyển nhượng vốn; vấn đề hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp; những vấn đề liên quan đến tổ chức lại doanh nghiệp; mua lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 • Pháp luật về các loại hành vi thương mại.
 • Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại: Có thể tập trung vào các chủ đề về hợp đồng trong kinh doanh; các loại hợp đồng kinh doanh thương mại (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ kinh doanh…)
 • Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và những giải pháp bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp.
 • Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (Tố tụng tòa án và trọng tài thương mại)
 • Pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
 • Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
 • Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế.

50+ Đề tài Khóa Luận Tốt nghiệp Luật Kinh Doanh:

 1. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
 2. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay
 3. Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam
 4. Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật đất đai năm 2013
 5. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay
 6. Quản tài viên trong pháp luật phá sản Việt Nam
 7. Trách nhiệm của người quản lý, điều hành trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp
 8. Học thuyết xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty
 9. Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam: Trường hợp của Doanh nghiệp xã hội KOTO
 10. Bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam
 11. Quy định của luật cạnh tranh Việt Nam về xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền
 12. Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 13. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam
 14. Các vấn đề pháp lý về dịch vụ Logistics tại Việt Nam
 15. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013
 16. Quy định hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai Việt Nam
 17. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh
 18. Pháp luật về giao kết và thực hiện Hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam
 19. Pháp luật Việt Nam về cứu trợ xã hội
 20. Bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
 21. Giải quyết tranh chấp đất đai khi bồi thường giải phóng mặt bằng
 22. Pháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng và vấn đề môi trường
 23. Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam trong quan hệ cho thuê lại lao động
 24. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, thực tiễn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 26. Quy định pháp luật về lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 27. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam
 28. Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ
 29. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014
 30. Pháp luật về Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam
 31. Pháp luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 32. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và liên hệ thực tiễn tại địa bàn Thành phố Hà Nội
 33. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, nghiên cứu tại các làng nghề chế biến thực phẩm
 34. Địa vị pháp lý của người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 35. Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 36. Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ tại Việt Nam
 37. Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay
 38. Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 39. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng qua thực tiễn
 40. Đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
 41. Khóa luận tốt nghiệp Luật kinh doanh: Pháp luật về định giá đất tại Việt Nam
 42. Pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn
 43. Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
  Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 44. Pháp luật về sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam
 45. Quy định về sa thải người lao động trái pháp luật và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 46. Pháp luật về quản lý chất thải y tế, Thực tiễn
 47. Pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 48. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu ngân hàng hiện nay
 49. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường và liên hệ thực tế tới sự cố môi trường Formosa
 50. Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hiện nay
 51. Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường
 52. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

===> XEM THÊM 150+ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Dân Sự

4 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh 1: Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Công Nghiệp Đối Với Nhãn Hiệu Của Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Về Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Trình bày khái niệm và vai trò của nhãn hiệu và quyền sở hữu. Thực trạng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam. Việc thực thi pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều thành tích tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và công tác thực thi pháp luật, hoàn thiện hệ thống luật pháp về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tại doanh nghiệp Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu để bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bài Mẫu Khóa Luận Luật Kinh Doanh 2: Bảo Vệ Quyền Tác Giả Và Quyền Liên Quan Theo Pháp Luật Việt Nam

Đây là Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh Về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan. Trình bày lý luận chung về quyền tác giả và quyền liên quan, các biện pháp bảo về quyền tác giả và quyền liên quan. Thực trạng bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hộ và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cũng như    cơ chế tổ chức thực thi các chính sách, nâng cao nhận thức của chủ sở hữu quyền trong việc tự bảo vệ tài sản trí tuệ. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam

Chương 2: Bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam hiện nay

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh 3: Pháp Luật Về Môi Giới Bất Động Sản Ở Việt Nam

Đây là Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh về pháp luật môi giới bất động sản ở Việt Nam. Trình bày những lý luận cơ bản về môi giới bất động sản và pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam. tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của môi giới bất động sản, tìm hiểu kinh nghiệm về môi giới bất động sản tại một số nước như Mỹ, Ba Lan, các nước Tây Âu. Phân tích, làm rõ vai trò của hoạt động môi giới và Hội môi giới bất động sản Việt Nam.

Thực trạng pháp luật điều chỉnh môi giới bất động sản tại việt nam, thực tiễn môi giới bất động sản tại việt nam những thành công và tồn tại bất cập trong môi giới bất động sản từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về dịch vụ môi giới bất động sản, Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật về môi giới bất động sản. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về môi giới bất động sản và pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam.

Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh môi giới bất động sản và thực tiễn thi hành môi giới bất động sản ở Việt Nam.

Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh 4: Pháp Luật Việt Nam Về Góp Vốn Thành Lập Công Ty Bằng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Đây là Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Doanh về Góp Vốn Thành Lập Công Ty Bằng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Trình bày khái niệm, đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ, khái niệm góp vốn thành lập công ty. Nội dung các quy định hiện hành về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ, nêu ra ưu điểm và hạn chế từ đó đưa ra kiến nghị cải thiện tình trạng thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước về hoạt động góp vốn kinh doanh và quản lý sở hữu trí tuệ. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương

Chương 1. Khái quát về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ thành lập công ty tại việt nam

Chương 2. Các quy định của pháp luật việt nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ

Chương 3. Thực trạng và kiến nghị giải pháp cải thiện hoạt động góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ tại việt nam

Hoạt động thực tập cần tập trung vào những nội dung sau đây:

 1. Tìm hiểu địa vị pháp lý của đơn vị thực tập (cơ quan, tổ chức, doanh

nghiệp…):

– Nhận biết được cơ sở pháp lý việc hình thành và hoạt động của đơn vị thực tập

– Chỉ ra được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập

– Biết các chức danh nghề nghiệp và yêu cầu đối với các chức danh tại đơn vị và

chỉ ra được cơ hội nghề nghiệp của Cử nhân Luật tại đơn vị

 1. Tìm hiểu về các hoạt động áp dụng – Thực thi pháp luật tại đơn vị

– Tiếp cận các vụ việc pháp lý tại đơn vị

– Hiểu biết quy trình giải quyết công việc (trong các lĩnh vực pháp lý)

– Tham gia sử dụng pháp luật giải quyết một hoặc một số vụ việc pháp lý

 1. Thực tập kỹ năng tổ chức và quản lý văn phòng

– Biết phân loại và sắp xếp hồ sơ; tìm kiếm, tra cứu hồ sơ, văn bản phục vụ hoạt

động của đơn vị

– Biết soạn thảo các văn bản hành chính (công văn, thư mời, thông báo, biên bản

làm việc…)

– Biết lập lịch công tác, lập lịch trình làm việc

– Sử dụng được các thiết bị văn phòng cơ bản (máy in, photocopy,…)

 1. Thực tập giao tiếp trong công việc

– Có trang phục, tác phong phù hợp với công sở

– Biết giao tiếp với khách hàng/ đương sự/ đối tác

– Biết giao tiếp và phối hợp công việc với quản lý nội bộ, nhân viên

===> Tham Khảo Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [100 Đề tài + 10 Bài Mẫu]

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877