Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật [100 Đề tài + 10 Bài Mẫu]

Mục lục

5/5 - (3 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật là bài kiểm tra cuối cùng của sinh viên ngành luật khi tốt nghiệp đại học sẽ phải làm một bài khóa luận, nó như bài thi tốt nghiệp cuối cùng khi ra trường. Yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu, phân tích một vấn đề nào đó của công ty, nơi thực tập. Trước tiên là chọn đề tài và đi sâu vào phân tích các vấn đề xoay quanh đề tài mình đã chọn.

Các loại hình Luật:

Khóa luận Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Khóa luận Pháp luật về chủ thể kinh doanh

Khóa luận Pháp luật về các loại hành vi thương mại

Khóa luận Pháp luật về cạnh tranh

Khóa luận Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động

Khóa luận Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế

Khóa luận Pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại

Khóa luận Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ

khóa luận tốt nghiệp ngành luật
khóa luận tốt nghiệp ngành luật

Top 100 đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

Dưới đây là danh sách 100 đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật cho các bạn tham khảo để lựa chọn cho mình một đề tài làm khóa luận nhé

 1. Luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài: lý luận và thực tiễn
 2. Thẩm quyền của trọng tài trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay
 3. Bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam
 4. Đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật Kinh Tế: Pháp luật về giao đất có thu tiền sử dụng đất theo pháp luật đất đai năm 2013
 5. Pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở Việt Nam
 6. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay
 7. Cơ chế kiểm soát trong nội bộ Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014
 8. Quản tài viên trong pháp luật phá sản Việt Nam
 9. Đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật Thương Mại: Áp dụng án lệ giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam
 10. Trách nhiệm của người quản lý, điều hành trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014
 11. Pháp luật về bảo vệ quyền của cổ đông trong Ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 12. Học thuyết xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty
 13. Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam: Trường hợp của Doanh nghiệp xã hội KOTO
 14. Bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan theo pháp luật Việt Nam
 15. Quy định của luật cạnh tranh Việt Nam về xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền
 16. Pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 17. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu của doanh nghiệp tại Việt Nam
 18. Pháp luật của các quốc gia ASEAN chịu ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law
 19. Đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật về Logistics: Các vấn đề pháp lý về dịch vụ Logistics tại Việt Nam
 20. Đề tài khóa luận tốt nghiệp Luật Hôn Nhân : Hôn nhân đồng tính dưới góc độ quyền con người
 21. Đề tài khóa luận tốt nghiệp Tôn Giáo : Khái lược quan điểm của một số tôn giáo lớn về quyền con người
 22. Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật đất đai năm 2013
 23. Quy định hạn mức giao đất và chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai Việt Nam
 24. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh
 25. Pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay
 26. Pháp luật về giao kết và thực hiện Hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam
 27. Pháp luật Việt Nam về cứu trợ xã hội
 28. Bảo vệ nạn nhân của tội phạm là trẻ em dưới góc độ pháp lý
 29. Bồi thường do truất hữu trong thực tiễn giải quyết tranh chấp hiện đại của trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
 30. Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Luật : Pháp luật về hoạt động cho vay của ngân hàng và vấn đề môi trường
 31. Giải quyết tranh chấp đất đai khi bồi thường giải phóng mặt bằng
 32. Bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam trong quan hệ cho thuê lại lao động
 33. Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, thực tiễn tại các khu công nghiệp
 34. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa tại Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 35. Quy định pháp luật về lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 36. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam
 37. Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 38. Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 39. Pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 40. Pháp luật về Bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu tại Việt Nam
 41. Pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ
 42. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014
 43. Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực mang thai hộ ở Việt Nam hiện nay
 44. Pháp luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 45. Giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay
 46. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
 47. Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng
 48. Quyền an tử và hợp pháp hóa quyền an tử tại Việt Nam
 49. Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và liên hệ thực tiễn
 50. Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam hiện nay
 51. Biện pháp bảo đảm tín dụng bằng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động của Ngân hàng thương mại trong pháp luật Việt Nam
 52. Lịch sử và xu hướng phát triển của hiến pháp các nước Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á
 53. Cơ chế tổ chức và hoạt động của các ủy ban giám sát công ước về quyền con người của liên hợp quốc
 54. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, nghiên cứu tại các làng nghề chế biến thực phẩm tại Hà Nội
 55. Pháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao động và hôn nhân gia đình
 56. Địa vị pháp lý của người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 57. Pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực luật giáo dục phổ thông
 58. Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 59. Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ tại Việt Nam
 60. Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay
 61. Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng
 62. Đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp ở Việt Nam
 63. Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng
 64. Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực mang thai hộ ở Việt Nam hiện nay
 65. Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
 66. Pháp luật Bảo hiểm xã hội đối với người lao động Viêt Nam làm viêc ở nước ngoài tại địa bàn Nhật Bản
 67. Pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 68. Pháp luật về định giá đất tại Việt Nam
 69. Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam
 70. Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài ở Việt Nam
 71. Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
 72. Bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013
 73. Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay
 74. Pháp luật về sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam
 75. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 76. Pháp Luật về kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam
 77. Quy định về sa thải người lao động trái pháp luật
 78. Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động khuyến mại
 79. Chế độ hưu trí trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
 80. Nhận thức mới về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
 81. Pháp luật về quản lý chất thải y tế
 82. Pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
 83. Những chuyển biến về quyền hôn nhân và tài sản của phụ nữ Việt Nam thời cận đại từ góc độ pháp luật qua hoàng việt luật lệ và dân luật Bắc Kì 1931
 84. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu ngân hàng hiện nay
 85. Quyền về sự riêng tư trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
 86. Sự tác động của dư luận xã hội đối với việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay
 87. Pháp luật về đánh giá tác động môi trường và liên hệ thực tế tới sự cố môi trường Formosa
 88. Quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật việt nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp luật quốc tế
 89. Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hiện nay
 90. Án lệ ở một số quốc gia civil law và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam
 91. Pháp luật Việt Nam về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường
 92. Những giá trị kế thừa của chế định hồi tỵ và định hướng áp dụng trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 93. Pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch
 94. Sáng kiến đối tác chính phủ mở (OGP): Nội dung và khả năng vận dụng ở Việt Nam hiện nay
 95. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 96. Luật thương mại năm 2005 qua gần ba năm thực thi – Những hạn chế và giải pháp khắc phục
 97. Luật phá sản Việt Nam năm 2004 – thực tiễn áp dụng tại thành phố Hà Nội và phương hướng hoàn thiện
 98. Luật trách nhiệm sản phẩm trong kinh doanh quốc tế và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường các nước phát triển
 99. Luật cạnh tranh 2004 – giải pháp thực thi luật cạnh tranh có hiệu quả trong thực tiễn
 100. Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004 và những giải pháp nhằm áp dụng luật có hiệu quả trong thực tiễn

=====> TƯ VẤN ĐỀ TÀI CHO SINH VIÊN LIÊN HỆ (ZALO/VIBER/TELE) : 0936885877

Bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật:

Bài mẫu 1: Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật: Các quy định về lao động trong một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà việt nam là thành viên

Đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật trường Đại Học Ngoại Thương về quy định lao động trong hiệp định thương mại tự do, trình bày các khái niệm các quy định lao động từ đó triển khai phân tích các quy định lao động, trình bày thuận lợi và ưu điểm, từ đó rút ra các biện pháp khắc phục các tồn tại còn tồn đọng. Cấu trúc gồm 3 chương.

Chương 1: Quy định về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

Chương 2: Quy định về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên;

Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực thi các quy định về lao động trong một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam.

Bài mẫu 2 : Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật  : Pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ tại Việt Nam

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam của Đại Học Quốc Gia Hà Nội, trình bày về vấn đề chứng khoán tại Việt Nam, khái niệm về chứng khoán và chào bán chứng khoán, đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán, cấu trúc khóa luận gồm 3 chương triển khai gồm 55 trang

Chương 1: Khái quát chung về chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chương 2: Thực trạng pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ tại Việt Nam

Chương 3: Một số đề xuất góp phần hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ ở Việt Nam

Bài mẫu 3 : Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật :Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hiện nay

Đây là bài mẫu khóa luật tốt nghiệp ngành luật của trường đại học kinh tế TPHCM, trình bày các vấn đề về pháp luật ưu đãi đầu tư, phân tích các thực trạng và đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương 58 trang

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về ưu đãi đầu tư và pháp luật ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp.
 • Chương 3: Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp.

Bài mẫu 4 : Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật : Quản lý công ty cổ phần theo quy định của Pháp Luật Việt Nam

Đây là bài mẫu khóa luận ngành luật của trường đại học Ngoại Thương TPHCM, trình bày việc quản lý công ty cổ phần tại Việt Nam, trình bày các khái niệm và đặc điểm của công ty cổ phần, tổng quan về công ty cổ phần, tham khảo mô hình một số nước trên thế giới như Nhật Bản từ đó rút ra cho Việt Nam, bài mẫu gồm 3 chương 88 trang

Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý Công ty cổ phần

Chương II: Thực trạng quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay.

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý công ty cổ phần.

Bài mẫu 5 : Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật : Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện tại công ty TNHH MTV Hà Tâm

Đây là bài mẫu Khóa luận tốt nghiệp ngành Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày các thực trạng về thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật của công ty. Cấu trúc bài mẫu gồm 3 chương 68 trang

Chương I: Những lí luận cơ bản điều chỉnh pháp luật về thuế TNDN.

Chương II: Thực trạng pháp luật điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Hà Tâm.

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài mẫu 6 : Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật : Pháp Luật về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Đây là bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật về nhượng quyền thương mại, trình bày các lý luận chung về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam, và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam và từ đó đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thương mại, bài mẫu cấu trúc 3 chương.

Chương 1 Lý luận chung về hợp đồng và hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Chương 2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Chương 3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

 TẢI BẢNG GỐC BÀI MẪU LIÊN HỆ ZALO/VIBER 0936885877

Bài mẫu 7 : Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành Luật : Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn lý luận và thực tiễn

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật trình bày nghĩa vụ của cha mẹ với con cái, trình bày các lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ, thực tiễn từ đó đưa ra kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật với con khi ly hôn, bài mẫu trình bày cấu trúc 3 chương 68 trang

Chương 1: Lý luận chung về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn.

Chương 2: Những quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn.

Chương 3: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi ly hôn

Bài mẫu 8 : Pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng đối với việc chuyển giao căn hộ condotel

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật của trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính, phân tích thực trạng pháp luật về giao dịch chuyển nhượng đối với việc chuyển giao căn hộ condotel, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giao dịch chuyển nhượng đối với việc chuyển giao căn hộ condotel. Cấu trúc trình bày theo 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng đối với việc chuyển giao căn hộ Condotel.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và giải pháp hoàn thiện pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng đối với việc chuyển giao căn hộ Condotel.

Bài mẫu 9 : Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng – nhìn từ góc độ so sánh Pháp Luật Việt Nam với pháp luật liên minh Châu Âu

Đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật về xung đột pháp luật, những vấn đề lý luận chung về xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng tác giả cũng đã nêu lên được những bất cập của Bộ luật Dân sự 2005 từ đó đề xuất hoàn thiện, đề tài còn đi sâu phân tích những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 so với Bộ luật Dân sự 2005 nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện của Bộ luật Dân sự 2015 để có thể tiếp tục hoàn thiện nó trong tương lai. Cấu trúc gồm 3 chương 72 trang

Chương 1: Lý luận chung về xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng

Chương 2: Giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng theo pháp luật Liên minh châu Âu

Chương 3: Thực trạng giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và định hướng hoàn thiện

 

Bài mẫu 10 : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại : Hiệu lực của thỏa thuận trọng tài theo pháp luật Việt Nam và Hoa kỳ

Đây là mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật Thương Mại của sinh viên Chung Thị Hân trường Đại Học Luật TPHCM, trình bày các khái niệm về thỏa thuận trọng tài, các điều kiện thỏa thuận trọng tài từ đó đề xuất các kiến nghị hoàn thiện luật trọng tài Thương Mại của Việt Nam

Chương 1: Khái quát về thỏa thuận trọng tài theo pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ

Chương 2: Điều kiện hiệu lực của thỏa thuận trọng tài theo pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ

Bài mẫu 11 : Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật: Quy định pháp luật về hoạt động mua bán nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Đây là bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật về hoạt động mua bán nợ của công ty quản lý tài sản trình bày hoạt động mua bán nợ, đối tượng mua bán, phương thức thanh toán, các phương thức mua nợ xấu của công ty quản lý tài sản từ đó hoàn thiện pháp luật về hoạt động mua bán nợ của công ty. Bài mẫu được trình bày theo cấu trúc 3 chương 54 trang

Chương 1: Lý luận chung về hoạt động mua bán nợ của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC)

Chương 2: Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán nợ của công ty quản lý tài sản của các tổ chức Tín Dụng Việt Nam (VAMC)

=====> TẢI BẢNG GỐC LIÊN HỆ (ZALO/VIBER/TELE) : 0936885877

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877