Danh Sách Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp Điểm Cao

Mục lục

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp điểm cao. Nhằm giải quyết những khó khăn và hạn chế của các bạn sinh viên khi phân tích và thu thập tài liệu cho bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp của mình. Sau đây là 13 bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp chúng tôi đã tổng hợp và tham khảo từ nhiều nguồn tin uy tín khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này.

Khoá Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp
Khoá Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp

===> Danh Sách Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nông Nghiệp

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 1: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Bài viết được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thạc sĩ Nông Thị Thu Huyền. Đề tài đã tiến hành đánh giá và thu thập chính xác số liệu về các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện. Phân tích đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả hơn. Đề tài nghiên cứu đánh nâng cao khả năng tiếp cận thu thập số liệu và xử lý thông tin của sinh viên trong quá trình làm đề tài. Và cũng đã đánh giá hiệu quả sử dụng đất của đất sản xuất nông nghiệp từ đó đề xuất những giải pháp được áp dụng sử dụng đất hiệu quả hơn.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 2: Tổng quan hệ thống về giám sát nồng độ thuốc trong điều trị của thuốc chống nấm.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Y dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung chính của bài viết là vấn đề tổng quan về hệ thống giám sát nồng độ thuốc trong điều trị của thuốc chống nấm. Đầu tiên đề tài đã trình bày về tổng quan đối với nồng độ thấp trong điều trị cũng như vấn đề về thuốc kháng nấm. Tiếp theo phân tích về số lượng các nghiên cứu thuốc chống nấm theo từng nhóm hạt. Đồng thời tác giả cũng đã tiến hành phân tích về đặc điểm phân bố của các nghiên cứu trong thuốc chống nấm. Và đưa ra quan điểm cá nhân của mình đánh giá nhận xét đề xuất giải pháp trong vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 3: Thực trạng FDI và lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh truyền dịch cơ cấu nền kinh tế

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp nghiên cứu về công tác đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với ngành nông nghiệp của Việt Nam. Thứ nhất tác giả đã trình bày về lý luận chung đối với cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm những xu hướng chuyển dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch kinh tế. Thứ hai phân tích thực trạng FBI vào lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay. Thứ ba Đánh giá tác động của FDI và lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm gần đây.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 4: Chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu.

Đây là bài mẫu khóa luận ngành nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Thương Mại. Tác giả đã lựa chọn nghiên cứu về những chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã chỉ ra được nguyên lý cơ bản về chính sách phát triển nông nghiệp của địa phương cùng với yếu tố ảnh hưởng đến ban hành và tổ chức thực thi chính sách phát triển nông nghiệp tại khu vực địa phương. Bên cạnh đó phân tích và đánh giá thực trạng chính sách phát triển nông nghiệp tại địa bàn huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Từ đó đề xuất kiến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển trên địa bàn huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu trong giai đoạn đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 5: Thử nghiệm cóc nhà trong phòng trừ sâu hại là ở trại nông nghiệp.

Tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay dưới đây là bài mẫu khoá luận tốt nghiệp nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Vinh khoa nông lâm ngư. Đề tài triển khai nghiên cứu và thử nghiệm về vấn đề góc nhà trong phòng trừ sâu hại là ở trại nông nghiệp. Chương 1 tác giả đã tiến hành tổng quan về đề tài nghiên cứu dựa trên những cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Chương 2 tác giả chỉ ra phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp bố trí thí nghiệm phương pháp theo dõi và phương pháp điều tra. Chương 3 tác giả Trình bày và đánh giá về kết quả nghiên cứu. Chương 4 đưa đa quan điểm cá nhân của mình kết luận chung về vấn đề và đề xuất kiến nghị cho vấn đề.

===> Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Dệt May

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 6: Nông Nghiệp Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa từ 1997 đến 2010.

Sau đây là đề tài khóa luận ngành nông nghiệp của sinh viên trường đại học Thủ Dầu Một. Bài viết đã tìm hiểu về vấn đề nông nghiệp của Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa từ 1997 đến 2010. Đầu tiên tác giả đã chỉ ra được tình hình kinh tế và xã hội tại tỉnh Bình Dương trước năm 1997. Tiếp theo phân tích về ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa thông qua kết quả về nghiên cứu chăn nuôi; trồng trọt và nông thôn mới. Sau đó tác giả đã đề xuất giải pháp phát triển vấn đề nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 1997 đến 2010.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 7: Nhu cầu của doanh nghiệp An Giang đối với lao động chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành nông nghiệp của sinh viên trường Đại học An Giang. Đề tài triển khai nghiên cứu về nhu cầu của doanh nghiệp An Giang đối với lao động chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp. Trong đề tài nghiên cứu của mình tác giả đã có cậu sinh viên kinh doanh nông nghiệp xã hội các ngành kinh tế khác và vấn đề về cơ sở lý luận của đề tài. Cùng với đó tác giả cũng đã thể hiện được mối liên hệ giữa đánh giá đội ngũ lao động hiện có với nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Phân tích và trình bày về thực trạng doanh nghiệp nông nghiệp An Giang dưới lĩnh vực ngành chế biến thủy sản đông lạnh; ngành chế biến rau quả xuất khẩu và ngành chế biến thức ăn gia súc.

Bài mẫu khóa luận số 8: Phát triển thị trường nông sản xuất khẩu theo dự án giảm nghèo tại huyện Đà Bắc.

Dưới đây là bài khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp của sinh viên trường đại học Lâm nghiệp. Đề tài nghiên cứu đã tiến hành phân tích về thực trạng phát triển thị trường nông sản xuất khẩu theo dự án giảm nghèo tại huyện Đà Bắc. Chương 1 tác giả đề ra một số vấn đề cơ bản về phát triển thị trường xuất khẩu. Chương 2 Phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản và phát triển thị trường xuất khẩu nông sản theo dự án giảm nghèo tại đơn vị nghiên cứu. Chương 3 đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường nông sản xuất khẩu theo dự án giảm nghèo tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 9: Phát triển xuất khẩu nông sản theo hướng phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là đề tài khóa luận ngành nông nghiệp nghiên cứu về vấn đề sản xuất xuất khẩu nông sản theo hướng phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu tiên tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về xuất khẩu nông sản theo hướng phát triển bền vững. Tiếp theo tác giả đánh giá về thực trạng phát triển sản xuất xuất khẩu nông sản theo hướng phát triển bền vững tại địa phương này. Từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát triển sản xuất xuất khẩu nông sản theo hướng phát triển bền vững cho đơn vị nghiên cứu.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 10: Đánh giá hiệu quả Phòng trừ sâu bệnh trên cây dưa leo trong nhà mà tại Khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là bài mẫu khóa luận ngành nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh khoa môi trường công nghệ sinh học. Nội dung chính của bài viết liên quan tới vấn đề hiệu quả Phòng trừ sâu bệnh cho cây dưa leo trong nhà màng tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Chương một tác giả tiến hành tổng quan về tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ chúng trên cây dưa leo. Chương 2 tác giả đã phân tích và thí nghiệm về Tình hình sao bệnh trên cây dưa leo trong điều kiện nhà. Chương 3 đề xuất giải pháp và phương hướng phát triển hiệu quả Phòng trừ sâu bệnh đối với cây dưa leo trong điều kiện nhà kính.

Bài mẫu khóa luận số 11: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng.

Tiếp theo sau đây là đề tài khóa luận ngành nông nghiệp nghiên cứu về hệ thống xử lý nước thải tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng. Thứ nhất tác giả đã tiến hành tìm hiểu về hoạt động của khu Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiến Hùng dựa trên phương pháp thu thập tài liệu; phương pháp đánh giá và tổng quan về công nghệ sản xuất. Thứ hai tác giả đã tiến hành xác định về đặc tính nước thải bao gồm về lưu lượng; về thành phần; về tính chất nước thải và khả năng gây ô nhiễm. Thứ ba lựa chọn thiết kế công nghệ và xây dựng kế hoạch quản lý vận hành công trình xử lý nước thải cho đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp số 12: Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phát triển vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Điện bàn tỉnh Quảng Nam.

Dưới đây là bài mẫu khóa luận ngành nông nghiệp của sinh viên trường Đại học Đà Nẵng. Bài viết đã nghiên cứu về thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bài viết này tác giả đã chỉ ra được tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. Phân tích về thực trạng sản xuất nông nghiệp tại huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam trên nhiều tiêu chí khác nhau. Từ đó đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đơn vị này.

Bài mẫu khóa luận số 13: Thực trạng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.

Cuối cùng là một bài khóa luận tốt nghiệp ngành nông nghiệp nghiên cứu về thực trạng vùng nông nghiệp tại Đồng bằng sông Hồng. Trong đề tài của mình tác giả đã tiến hành phân tích về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của đồng bằng sông Hồng. Từ những đặc điểm đó chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động phát triển nông nghiệp của đơn vị này. Bên cạnh đó tác giả cũng đã khẳng định về nền nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng đang trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp tại đơn vị này trong thời gian tới.

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn danh sách gồm 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Nông Nghiệp điểm cao. Đây đều là những bài mẫu được chúng tôi đánh giá và chọn lọc trên nhiều tiêu chuẩn. Chúng tôi mong rằng với những thông tin mà mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp nông nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi.

===> Dịch vụ viết thuê khoá luận của Luận Văn Tri Thức luôn luôn UY TÍN- TRÁCH NHIỆM với kinh nghiệp trên 10 năm trong lĩnh vực viết bài sẽ giúp các bạn hoàn thành bài khoá luận của mình một cách tốt nhất, hotline 0936.885.877 (zalo/tele) để được tư vấn

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877