Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai: Đề Tài + Bài Mẫu

5/5 - (2 bình chọn)

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai: là một trong những đề tài mà sinh viên khi tốt nghiệp ngành Quản Lý Đất Đai sẽ phải chọn làm khi tốt nghiệp. Dưới đây là danh sách 110+ Đề tài Khóa Luận Quản Lý Đất Đai bạn sẽ quan tâm

Quản lý đất đai là gì?

Quản lý đất đai là việc quản lý và điều hành hàng ngày các vùng đất dự trữ, môi trường và tài nguyên. Nó thường bao gồm các hoạt động liên quan đến lợi ích của việc sử dụng và phát triển đất cho các mục đích kinh tế, cá nhân và tập thể liên quan đến các lĩnh vực về đất, sử dụng đất, …

Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai:

Dưới đây mình xin chia sẻ 110+ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai của các bạn khóa trước mình xin chia sẻ lại để các bạn tham khảo và lựa chọn cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình

  1. Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Thực trạng giá đất ở một số công trình tại thành phố Vĩnh Long
  2. Ứng dụng phần mềm Microstation thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
  3. Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính cho xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bằng phần mềm Microstation và Gcadas
  4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Công Bằng huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

5.      Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của mô hình sản xuất rau tại trang trại Shinohara Masahito làng Kawakami Nhật Bản

6.      Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai ở xã Tây Thành, huyện Yên thành, tỉnh Nghệ An

7.      Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính cho xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bằng phần mềm Microstation và Gcadas

8.      Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

9.      Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

10. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

11. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2018

12. Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Thực trạng giá đất ở một số công trình tại thành phố Vĩnh Long

13. Thực hiện công tác kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

14. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 – 2018

15. Đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhà nước về đất đai tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Đinh, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2017

16. Thực hiện công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

17. Thực hiện công tác kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

18. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn năm 2016 – 2018

19. Đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhà nước về đất đai tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Đinh, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2017

20. Thực hiện công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

21. Thực hiện công tác kê khai lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

22. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 2015 – 2017

23. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

24. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Năm 2018

25. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 5 thôn tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên năm 2018

26. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Tuyên Quang

27. Đánh giá thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2018

28. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017

29. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2018

30. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2018

31. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Nậm Tăm,huyện Sìn Hồ,tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 đến 2018

32. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Công Bằng huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

33. Ứng dụng GIS trong công tác quản lý các khu vực sạt lở đất thuộc xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

34. Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 9 tỷ lệ 1:1000 xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

35. Công tác kê khai, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

36. Thực hiện công tác kê khai lập hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2018

37. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 -2018

38. Kê khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn 3 xóm tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2018

39. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

40. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

41. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Trang trại Tzu, Moshav Einyahav, Arava, Israel

42. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

43. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Farm Fujihara Yoshiomi, làng Kawakami, tỉnh Nagano, Nhật Bản

44. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của mô hình sản xuất rau tại trang trại Shinohara Masahito làng Kawakami Nhật Bản

45. ánh giá công tác quản lý các nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

46. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 2017

47. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thôn Cửa Ngòi, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

48. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

49. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

50. Ứng dụng công nghệ tin học và máy RTK trong thành lập bản đồ địa chính thị trấn Nông Trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

51. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP Hà Nội giai đoạn 2016 – 2019

52. Thực hiện công tác kê khai lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xóm Đồng Danh và xóm Quyết Tiến xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

53. Đánh giá công tác kê khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2019

54. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Thân Thuộc – huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2018

55. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Xuân Dương, huyện Na rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2018

56. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

57. Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018

58. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2017

59. Đánh giá tình hình biến động giá đất trên địa bàn xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2017

60. Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

61. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

62. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2018

63. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2017

64. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2017

65. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thôn Phong Châu, Xã Phú Châu Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

66. Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

67. Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Cự thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

68. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Simacai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016- T6/2018

69. Thực hiện công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội năm 2018

70. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại sân Golf Omni Barton Creek – Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ

71. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại Farm 48 Moshav Hatzeva, Arava, Israel

72. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp tại phường Tân Thành thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2017

73. Đánh giá công tác cấp GCN quyền sử dụng đất tại Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2017

74. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình- tỉnh Thái Nguyên

75. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

76. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

77. Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

78. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

79. Ứng dụng phần mềm Light Image Resizer, Picasa, Nova PDF trong xây dựng hồ sơ dạng số cho các tờ bản đồ địa chính số 16, 17, 18, 19, 20 phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên năm 2017

80. Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Lý Đất Đai Pháp luật về xác định đất đang tranh chấp

81. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất của Phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015- 2017

82. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Lương – huyện Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn2014 – 2018

83. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2018

84. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

85. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thôn Đức Ái, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

86. Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường Him Lam – thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 – 2018

87. Thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp đổi cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xóm Khuân Lặng, xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

88. Ứng dụng công nghệ thông tin và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

89. Ứng dụng công nghệ tin học và máy RTK KOLIDA thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 40 tỷ lệ 1:1000 Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

90. Thành lập bản đồ địa chính tờ số 8 tỷ lệ 1:1000 từ số liệu đo đạc tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

91. Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

92. Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

93. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của mô hình sản xuất rau tại trang trại Shinohara Masahito làng Kawakami Nhật Bản

94. Ứng Dụng Công Nghệ Tin Học Và Máy Toàn Đạc Điện Tử Thực Hiện Công Tác Thành Lập Bản Đồ Địa Chính

95. Đánh Giá Tình Hình Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Giai Đoạn 2016-2018 Phường Hoàng Văn Thụ

96. Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Tại Farm 48, Moshav Tsofar, Arava, Israel

97. Đánh Giá Công Tác Kê Khai Đăng Ký QSD Đất Tại Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội Năm 2018

98. Đánh Giá Công Tác Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang

99. Rà Soát Hoàn Thiện Hồ Sơ Địa Chính Phục Vụ Công Tác Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

100.  Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Đất Tại Sân Golf Omni Barton Creek, Thành Phố Austin, Tiểu Bang Texas

101. Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên

102. Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp

103.   ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc sử dụng đất nông nghiệp

104. Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai kéo dài qua địa bàn huyện Bảo Thắng.

105. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ quản lý đất đai và bất động sản

106. Nghiên cứu yếu tố vị trí ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn thị xã Cao Bằng

107. Ứng dụng khoa học phong thủy trong việc xây dựng bố trí công trình nhà ờ ngoại ô

108. Đánh giá công tác quản lý hành chính Nhà Nước về đất đai tại xã An Đồng huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình

109. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

110.  Xây dựng lưới khống chế đo vẽ phục vụ đo vẽ Bản Đồ Địa chính tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên

111.  Đánh giá công tác thế chấp và bảo lãnh Bất Động Sản tại Ngân Hàng Nông Nghiệp huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

112.  Ứng dụng khoa học phong thủy trong thiết kế công trình, nhà ở

113.  Dự báo xói mòn đất tại Xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

114.  Đánh giá công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo,và tranh chấp đất đai tại sở Tài nguyên Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc

TẢI TÀI LIỆU

Để có thể tìm hiểu sâu hơn về bài viết ta hãy xem bài mẫu ở dưới đây để chọn cho mình một đề tài riêng cho mình. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc chọn đề tài hay viết bài khóa luận hãy liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê khóa luận của Luận Văn Tri Thức qua số Zalo/Tele 0936.885.877 để được tư vấn nhé. Chúc các bạn đạt được điểm cao cho bài khóa luận của mình qua bài viết hữu ích này nhé. Hãy để lại Comment bên dưới để nhận tài liệu hoặc liên hệ trực tiếp nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo
0936885877